Successfully reported this slideshow.

Kirjastoauton hankintaprosessi

1

Share

Upcoming SlideShare
Helsingin Tonttivuokrat
Helsingin Tonttivuokrat
Loading in …3
×
1 of 19
1 of 19

Kirjastoauton hankintaprosessi

1

Share

Description

Valtio avustaa kuntia kirjastaouton hankinnassa.

Transcript

 1. 1. YLEISTEN KIRJASTOJEN PERUSTAMISHANKKEET - KIRJASTOAUTOT
 2. 2. MIKÄ ON PERUSTAMISHANKE?  ” Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun irtaimen omaisuuden hankkimista ei pidetä perustamis-hankkeena. Perustamishankkeena pidetään kuitenkin kirjastoauton ja -veneen hankintaa.” (L 2009/1705, 36 §)  Perustamishankkeena kirjastossa pidetään myös kirjastoauton tai -veneen hankintaa, jos hankinnasta aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat vähintään 80 000 euroa.  Kustannukset sisältävät sekä kirjastoauton hankkimisen että varustamisen kustannukset.  Kokonaiskustannuksina pidetään hankkeen arvonlisäverottomia kustannuksia.
 3. 3. RAHOITUSSUUNNITELMA  Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain kirjastoille perustamishankkeiden valtakunnallisen rahoitussuunnitelman valtion talousarviovuotta seuraavia neljää vuotta varten.  Viime vuosina rahoitussuunnitelmaan on mahtunut noin puolet kuntien ehdotuksista.
 4. 4. RAHOITUSSUUNNITELMAEHDOTUS  Ehdotukset toimitetaan kahtena kappaleena vuoden loppuun mennessä (31.12.) ELY-keskukseen.  Myös vahvistettuun rahoitussuunnitelmaan jo sisältyvästä hankkeesta toimitetaan ehdotus.  Jälkirahoitus (ruksi!)  Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistama rahoitussuunnitelma valmistuu loka-marraskuussa.  Lomake: Ehdotus rahoitussuunnitelmaan
 5. 5. PERUSTELUT HANKKEELLE  Kirjastoautoista selvitetään käytön historia, käyttömäärä, kunnossapidon kustannukset viimeisen viiden vuoden ajalta.  Kirjastoautotoiminnalta edellytetään, että auto on tehokkaassa käytössä väh. 10 kk vuodessa, väh. neljänä päivänä viikossa ja väh. 30 t viikossa.
 6. 6. YHTEISHANKE  Yhteishanke on useamman toiminnon yhteinen perustamishanke (esim. eri hallintokuntien yhteishanke, usean kirjastotoiminnan järjestäjän yhteinen hanke).  Hankkeen kokonaiskustannusten on täytettävä perustamishankkeen ehdot.  Useamman kunnan yhteinen kirjastoautohanke ilmoitetaan yhtenä hankkeena. Kuntien osuudet omistuksesta on ilmoitettava.
 7. 7. HANKESUUNNITELMA  Toimitetaan kahtena kappaleena ELY-keskukseen vahvistettavaksi noin vuosi ennen valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan merkittyä aloitusajankohtaa.  Kirjastoautosta esitetään tiedot auton pituudesta, pyörätuoli/inva-nostimen hankinnasta sekä autohankinnan kustannus- ja aikataulutiedot.  Liitteeksi ote taloussuunnitelmasta, josta käy ilmi hankkeelle suunniteltu kunnan rahoitus.  Kirjastoautosta ilmoitetaan vanhan kirjastoauton hankintavuosi, käytön määrä ja kuvaus auton teknisestä kunnosta.
 8. 8. RATKAISUVAIHTOEHDOT  Yhteistyömahdollisuuksien kartoitus  Kannattavuusvertailu  Ostopalvelut, yhteinen kirjastoauto  Mitkä ovat seuraukset, ellei hanke toteudu?
 9. 9. MITOITUSPERUSTE  Toiminta-alueen asukasmäärän alarajana pidetään n. 10 000 asukasta.  Asukasmäärä, arvio viiden ja kymmenen vuoden kuluttua.  Käyttö – lainaukset ja käynnit viideltä vuodelta sekä ennuste viidelle vuodelle.
 10. 10. KIRJASTOAUTON VARUSTAMINEN  Jos kirjastoautoon hankitaan pyörätuolihissi/inva- nostin, opetus- ja kulttuuriministeriö voi korottaa hyväksyttyä hintaa.
 11. 11. VALTIONAVUSTUSHAKEMUS  Valtionavustushakemus on toimitettava ELY-keskukseen toteutusta edeltävän vuoden loppuun mennessä.  Lomake: Valtionosuus- ja avustushakemus
 12. 12. HANKE  Toteuttamiseen/hankintaan voi ryhtyä vasta kun valtionavustus on myönnetty.  Hanke on aloitettava joko myöntövuotena tai seuraavana vuonna.
 13. 13. ALOITUSILMOITUS  Aloitusilmoitus tehdään kaikista hankkeista. Kirjastoauton hankinta on aloitettu, kun sitova tilaussopimus on tehty.  Ilmoitus käynnistää toteutusaikaisen valtioavustus maksatuksen.  Lomake: Aloitus- ja valmistumisilmoitus
 14. 14. VALMISTUMISILMOITUS  Ilmoitus ELY-keskukseen hankkeen valmistuttua.  Kirjastoauto katsotaan valmistuneeksi, kun se on luovutettu tilaajalle ja otettu käyttöön.  Lomake: Aloitus- ja valmistumisilmoitus
 15. 15. HANKESELVITYS  Kaikista hankkeista on toimitettava hankeselvitys kuuden kuukauden kuluessa hankkeen valmistumisesta kahtena kappaleena.  Lomake: Hankeselvitys (tehdään kirjastoautosta soveltuvin osin)
 16. 16. TOIMINNAN LAKKAAMINEN  Kirjastoautojen valtionosuuden/-avustuksen palautuksista päätettäessä käytetään pääsääntöisesti 15 vuoden vähimmäiskäyttörajaa.  Ilmoitus kuuden kuukauden kuluessa olosuhteiden muuttumisesta.  ELY-keskus tekee päätöksen valtionosuuden/- avustuksen palautuksesta.
 17. 17. Rahoitussuunnitelma 2011-2014  2011:Hämeenlinna, Iisalmi, Kirkkonummi, Lappeenranta, Mäntsälä, Oulu (pienauto), Sipoo  2012: Espoo, Joensuu, Muhos, Nivala, Pudasjärvi, Salo, Ylitornio/Pello, Ylöjärvi  2013: Lappajärvi (monitoimiauto), Lohja, Muonio, Sodankylä  2014: Seinäjoki, Äänekoski (kirjastoautotoiminta lakkautettu kesällä 2012)  2015: -
 18. 18. anneli.ketonen (at) ely-keskus.fi

Description

Valtio avustaa kuntia kirjastaouton hankinnassa.

Transcript

 1. 1. YLEISTEN KIRJASTOJEN PERUSTAMISHANKKEET - KIRJASTOAUTOT
 2. 2. MIKÄ ON PERUSTAMISHANKE?  ” Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun irtaimen omaisuuden hankkimista ei pidetä perustamis-hankkeena. Perustamishankkeena pidetään kuitenkin kirjastoauton ja -veneen hankintaa.” (L 2009/1705, 36 §)  Perustamishankkeena kirjastossa pidetään myös kirjastoauton tai -veneen hankintaa, jos hankinnasta aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat vähintään 80 000 euroa.  Kustannukset sisältävät sekä kirjastoauton hankkimisen että varustamisen kustannukset.  Kokonaiskustannuksina pidetään hankkeen arvonlisäverottomia kustannuksia.
 3. 3. RAHOITUSSUUNNITELMA  Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain kirjastoille perustamishankkeiden valtakunnallisen rahoitussuunnitelman valtion talousarviovuotta seuraavia neljää vuotta varten.  Viime vuosina rahoitussuunnitelmaan on mahtunut noin puolet kuntien ehdotuksista.
 4. 4. RAHOITUSSUUNNITELMAEHDOTUS  Ehdotukset toimitetaan kahtena kappaleena vuoden loppuun mennessä (31.12.) ELY-keskukseen.  Myös vahvistettuun rahoitussuunnitelmaan jo sisältyvästä hankkeesta toimitetaan ehdotus.  Jälkirahoitus (ruksi!)  Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistama rahoitussuunnitelma valmistuu loka-marraskuussa.  Lomake: Ehdotus rahoitussuunnitelmaan
 5. 5. PERUSTELUT HANKKEELLE  Kirjastoautoista selvitetään käytön historia, käyttömäärä, kunnossapidon kustannukset viimeisen viiden vuoden ajalta.  Kirjastoautotoiminnalta edellytetään, että auto on tehokkaassa käytössä väh. 10 kk vuodessa, väh. neljänä päivänä viikossa ja väh. 30 t viikossa.
 6. 6. YHTEISHANKE  Yhteishanke on useamman toiminnon yhteinen perustamishanke (esim. eri hallintokuntien yhteishanke, usean kirjastotoiminnan järjestäjän yhteinen hanke).  Hankkeen kokonaiskustannusten on täytettävä perustamishankkeen ehdot.  Useamman kunnan yhteinen kirjastoautohanke ilmoitetaan yhtenä hankkeena. Kuntien osuudet omistuksesta on ilmoitettava.
 7. 7. HANKESUUNNITELMA  Toimitetaan kahtena kappaleena ELY-keskukseen vahvistettavaksi noin vuosi ennen valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan merkittyä aloitusajankohtaa.  Kirjastoautosta esitetään tiedot auton pituudesta, pyörätuoli/inva-nostimen hankinnasta sekä autohankinnan kustannus- ja aikataulutiedot.  Liitteeksi ote taloussuunnitelmasta, josta käy ilmi hankkeelle suunniteltu kunnan rahoitus.  Kirjastoautosta ilmoitetaan vanhan kirjastoauton hankintavuosi, käytön määrä ja kuvaus auton teknisestä kunnosta.
 8. 8. RATKAISUVAIHTOEHDOT  Yhteistyömahdollisuuksien kartoitus  Kannattavuusvertailu  Ostopalvelut, yhteinen kirjastoauto  Mitkä ovat seuraukset, ellei hanke toteudu?
 9. 9. MITOITUSPERUSTE  Toiminta-alueen asukasmäärän alarajana pidetään n. 10 000 asukasta.  Asukasmäärä, arvio viiden ja kymmenen vuoden kuluttua.  Käyttö – lainaukset ja käynnit viideltä vuodelta sekä ennuste viidelle vuodelle.
 10. 10. KIRJASTOAUTON VARUSTAMINEN  Jos kirjastoautoon hankitaan pyörätuolihissi/inva- nostin, opetus- ja kulttuuriministeriö voi korottaa hyväksyttyä hintaa.
 11. 11. VALTIONAVUSTUSHAKEMUS  Valtionavustushakemus on toimitettava ELY-keskukseen toteutusta edeltävän vuoden loppuun mennessä.  Lomake: Valtionosuus- ja avustushakemus
 12. 12. HANKE  Toteuttamiseen/hankintaan voi ryhtyä vasta kun valtionavustus on myönnetty.  Hanke on aloitettava joko myöntövuotena tai seuraavana vuonna.
 13. 13. ALOITUSILMOITUS  Aloitusilmoitus tehdään kaikista hankkeista. Kirjastoauton hankinta on aloitettu, kun sitova tilaussopimus on tehty.  Ilmoitus käynnistää toteutusaikaisen valtioavustus maksatuksen.  Lomake: Aloitus- ja valmistumisilmoitus
 14. 14. VALMISTUMISILMOITUS  Ilmoitus ELY-keskukseen hankkeen valmistuttua.  Kirjastoauto katsotaan valmistuneeksi, kun se on luovutettu tilaajalle ja otettu käyttöön.  Lomake: Aloitus- ja valmistumisilmoitus
 15. 15. HANKESELVITYS  Kaikista hankkeista on toimitettava hankeselvitys kuuden kuukauden kuluessa hankkeen valmistumisesta kahtena kappaleena.  Lomake: Hankeselvitys (tehdään kirjastoautosta soveltuvin osin)
 16. 16. TOIMINNAN LAKKAAMINEN  Kirjastoautojen valtionosuuden/-avustuksen palautuksista päätettäessä käytetään pääsääntöisesti 15 vuoden vähimmäiskäyttörajaa.  Ilmoitus kuuden kuukauden kuluessa olosuhteiden muuttumisesta.  ELY-keskus tekee päätöksen valtionosuuden/- avustuksen palautuksesta.
 17. 17. Rahoitussuunnitelma 2011-2014  2011:Hämeenlinna, Iisalmi, Kirkkonummi, Lappeenranta, Mäntsälä, Oulu (pienauto), Sipoo  2012: Espoo, Joensuu, Muhos, Nivala, Pudasjärvi, Salo, Ylitornio/Pello, Ylöjärvi  2013: Lappajärvi (monitoimiauto), Lohja, Muonio, Sodankylä  2014: Seinäjoki, Äänekoski (kirjastoautotoiminta lakkautettu kesällä 2012)  2015: -
 18. 18. anneli.ketonen (at) ely-keskus.fi

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×