Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwe contacten en stof tot nadenken (oktober 2010) in SBM, magazine van de Besturenraad

1,003 views

Published on

Als oprichter van de digitale groep PCBO Nederland geïnterviewd voor een artikel over online netwerken in het onderwijs

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nieuwe contacten en stof tot nadenken (oktober 2010) in SBM, magazine van de Besturenraad

  1. 1. Nieuwe contacten en stof tot nadenken Tekst H e s t e r v an de K a a Social networks in het onderwijs Anneke Duit Onderwijskundige en leerkracht bij PCBO Amersfoort  LinkedIn Nieuwe Drijvende kracht achter LinkedIn- groep PCBO Nederland contacten en stof tot nadenken “Stay in touch with colleagues and friends”, dat belooft social network site LinkedIn haar leden. Die kunnen zich op de site presenteren met onder andere foto en curriculum vitae. Maar ze kunnen ook een profiel aanmaken op bijvoorbeeld Hyves, Facebook, Twitter of Netlog. Waar en waarom gaat de christelijke schoolleider of onderwijskundige online netwerken? SBM vroeg het vier van hen. Het - zakelijke - netwerk uitbreiden en de geest beginnen. Vos bijvoorbeeld, begon de groep scherpen. Dat is, kortweg, waarvoor schoolleiders ‘Passend onderwijs en effecten’ en opende het en -bestuurders social networks gebruiken. gesprek over de positie van de basisschool- LinkedIn blijkt favoriet. In tegenstelling tot bijvoor- directeur. beeld Hyves of Facebook richt LinkedIn zich expli- Ook Anneke Duit (45) richtte een groep op: ciet op zakelijke contacten. Hier leer je de ander PCBO Nederland. “Een beleidsmedewerker van niet kennen via zijn vakantiefoto’s, posts over een Ad Vos mijn stichting zei dat we intern veel meer van en gewonnen voetbalwedstrijd of wat er vanavond op met elkaar zouden kunnen leren. Toen dacht ik: Algemeen directeur PCO het menu staat, maar door zijn bijdrage aan een waarom bìnnen de stichting? Dat kan groter, Alblasserdam-Zwij ndrecht discussie en een kijkje in zijn cv. bijvoorbeeld via LinkedIn! Zo ontstond PCBO  LinkedIn, Windows Life Office Discussiëren met andere professionals Nederland.” Duit hoopt dat de online ‘gesprekken’ Startte de groep ‘Passend onderwijs “Een paar jaar geleden dacht ik nog: die social bijdragen aan de kwaliteit en christelijke identiteit en effecten’ en de discussie ‘ALARM: van het onderwijs. “Ik denk dat het onderwijs zich de basisschooldirecteur in de knel!’ networks zijn alleen maar een manier om jezelf te moet aanpassen aan de behoeften van de maat- etaleren. In negatieve zin: ik vond het narcis- tisch”, vertelt Ad Vos (54). Toen een collega hem schappij. Wat die behoeften zijn, kun je mede op uitnodigde voor LinkedIn, werd Vos tóch nieuws- internet ontdekken. Het mooie van zo’n social net- gierig. Hij nam zich voor het netwerk een half jaar work is dat niet alleen collega’s uit het onderwijs- lang intensief te gebruiken. “Als het niets was zou veld, maar ook andere stakeholders als ouders en ik daarna mijn profiel verwijderen. Maar LinkedIn politieke partijen van zich laten horen.” leverde me in die zes maanden zo veel op! Contacten en mogelijkheden Het is belangrijk voor mijn beroepsuitoefening.” Haar LinkedIn-netwerk levert Duit overigens meer Waarom? “Je krijgt ideeën en een netwerk. op dan ideeën. “Je doet contacten op die je nor- Via LinkedIn vraag ik mensen naar hun ervaringen maalgesproken niet zou leren kennen. Dat heeft en meng ik me in discussiegroepen.” me al freelancewerkzaamheden opgeleverd en ik LinkedIn biedt namelijk ook de mogelijkheid een werd uitgenodigd een artikel te schrijven over de ‘groep’ te starten. Andere ‘LinkedInners’ worden ontwikkeling van de Brede School.” lid van zo’n groep en kunnen er een discussie
  2. 2. 19 Nieuwe contacten en stof tot nadenken Anke de Peuter Conrector/plv. rector op het Mendelcollege, Haarlem  LinkedIn Discussieert op onder andere het De contacten kunnen dus werk opleveren. VO Netwerk op LinkedIn Zo gebruikte Wim-Jan Renkema (42) LinkedIn eens om een vacature onder de aandacht te brengen. “LinkedIn maakt de verbanden tussen mensen inzichtelijk en dat heeft voordelen. Toen ik een vacature verspreidde, reageerden veel mensen dat ze het nieuws weer binnen hun eigen netwerk uitzetten. Als je een advertentie in een krant plaatst, ben je lang bezig het kaf van het die groep helpen.” koren te scheiden. Via LinkedIn weet je snel uit wat voor netwerk iemand komt.” Een concreet voorbeeld van een oplossing waar de reacties op LinkedIn toe leidde? “Tja, die zijn dus Wim-Jan Renkema Schoolbestuurders, deel je visie heel lastig te geven. Je kunt namelijk deelnemen Lid raad van toezicht op het Lauwers Renkema twittert ook. In zijn berichtjes van 140 aan een discussie op LinkedIn, maar daarna... College tekens op twitter.com reageert hij op onderwerpen Niemand is verantwoordelijk. In de discussie over “60 – 40” - over het slinkend vmbo-aandeel in Voorzitter Commissie Governance bij die maatschappelijk in de belangstelling staan. Besturenraad Zo schreef hij zelf: “Terug van vakantie: Nederland het vo - wordt vaak opgeroepen tot meer onder- Bestuurslid PCBO Meppel is veranderd! Plotseling mag er weer worden zoek. Maar of dat onderzoek er ook gaat komen?” De Peuter mist actie in de praktijk naar aanleiding  LinkedIn, Twitter ‘gedoogd’ in de politiek. Ik dacht dat dat passé van een discussie. Geeft via social networks zijn visie op was.” Dat zijn berichtje voor anderen stof tot maatschappelijke ontwikkelingen nadenken is, vindt hij leuk. “De social networks Real life vervolg zouden ook voor christelijke schoolbestuurders Vos hoopt daar verandering in te brengen. meer op dat niveau gebruikt kunnen worden: om Althans, op zijn eigen onderwerp. “De discussie hun visie te geven op maatschappelijke ontwikke- over de positie van de schooldirecteur roept veel lingen. Tegelijkertijd moet je goed nadenken over reacties op en de deelnemers willen elkaar binnen- wat je publiek maakt. Informatie op internet kan kort in real life ontmoeten. Misschien kunnen we immers tot in lengte van dagen teruggevonden een actie op touw zetten.” worden.” Vos wil ook de docenten binnen zijn stichting Waarom twittert Renkema dan iets persoonlijks enthousiast maken voor social networks. Vanaf dit als: “Hockey in de zon in Harderwijk: de laatste jaar krijgen zij Windows Live aangeboden. In dit wedstrijd van het seizoen. Uitslag: 20-20. gratis online Windows-systeem kun je een profiel Spelertjes in het zweet.. .coach tevreden”? Júist aanmaken en anderen aan je netwerk toevoegen. omdat er al van alles over hem gevonden kan “Bovendien kun je MSN-en. We stimuleren onze worden, legt hij uit. “Via google kunnen mensen leerkrachten dit te gebruiken. Collega’s van ver- zich in één oogopslag een beeld van mij vormen. schillende scholen, die elkaar normaalgesproken Ze zien waar ik sinds mijn studie heb gewerkt, niet tegenkomen in de koffiekamer, kunnen zo wel welke predikant mijn kinderen gedoopt heeft en met elkaar spreken over bepaalde thema’s. dat ik lid ben van een politieke partij. Zelf heb ik Mensen ook op afstand laten samenwerken, dat is weinig over die informatie te zeggen. Daarom is het ultieme doel.” Vos probeert het netwerk nu op het beter dat ik die identiteit die ik tóch al heb, verschillende manieren onder de aandacht te zelf vormgeef. Ik ben hockeycoach. Weinig men- brengen. Zo schrijft hij elke maand een artikel in Duit: “Ik heb het idee dat ik met de voorlopers in sen weten dat, maar door er over te twitteren kan het veld bezig ben, dat vind ik heel spannend.” het personeelsblad over de mogelijkheden van ik verschillende activiteiten van mijzelf laten zien.” Dat ervaart ook Vos: “Als beroepsbeoefenaar moet Windows Live. Daarnaast blogt hij over de werk- zaamheden van het schoolbestuur c.q. algemene je vooruitkijken. Het gebruik van internet neemt Reageren op ontwikkelingen in het onderwijs en – alleen maar toe. Als je dat naast je neerlegt omdat directie. “Door te laten zien waar we mee bezig management, dat wilde Anke de Peuter (51) op je het ingewikkeld of gevaarlijk vindt, laat je een een social network. Ook zij koos voor LinkedIn en zijn, wil ik de afstand tussen leerkrachten en het grote kans liggen.” is verrast door de informatie die ze er opdoet. bestuur verkleinen.” “Ik ben bijvoorbeeld lid van de groep VO Netwerk. De surfende schoolleiders en - directeuren hebben Het Mendelcollege is een één pitter, dus achter allemaal het gevoel dat social network sites meer geïntegreerd zouden kunnen worden in het onder- veel informatie moet je zelf aan. De discussies op wijs, zowel onder leerkrachten als in de les.

×