‘Proces, programma, prijzen, problemen en prognose’

835 views

Published on

E. Denis, Redacteur Stichting DIEP
‘Proces, programma, prijzen, problemen en prognose’

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

‘Proces, programma, prijzen, problemen en prognose’

 1. 1. proces, programma, prijzen, problemen en prognose... Zelfmanagement in de eredivisie, CBO/NPCF 2 juni 2010 Els Denis-Thissen (namens de DIEP-groep)
 2. 2. aan bod komen : • proces: hoe is DIEP tot stand gekomen? • programma: de DIEP-website en het beheer daarvan • prijzen: hoe wordt DIEP gewaardeerd? • problemen: niet alleen rozengeur en manenschijn… • prognose: onze visie op de plaats van DIEP
 3. 3. proces hoe is DIEP tot stand gekomen?
 4. 4. eind 2003: verzoek LifeScan Benelux om samenwerking met azM/UM (in kader Corporate Social Responsibility Program Johnson & Johnson) doel: ontwikkeling E-tool t.b.v. diabetes zelfmanagement educatie voortbordurend op CD-rom ontwikkeld in Warwick
 5. 5. voorwaarden / vereisten • op basis van wensen en behoeften beoogde gebruikers  needs-assessment: - literatuurstudie naar effectieve vormen zelfmanagement- educatie - focusgroup interviews (FGI’s) met doelgroepen (recent vastgestelde DM2 en hun zorgverleners in 1e lijn)  klankbordgroep: - i.s.m. mensen uit alle geledingen van de diabeteszorg • inhoud: evidence based en conform richtlijnen NL • samengaand met wetenschappelijk onderzoek (continu)
 6. 6. projectgroep: Schaper, de Vries en Spreeuwenberg klankbordgroep: DVN, DiHag, NDF/DESG, EADV, DNO (1ste: 27-9-’04) werkgroep E-tool: Ovink, Denis, Heinrich en de Waal GVO: literatuuronderzoek, focusgroups, opzet training  studie evidence based ‘content’ voor doelgroep tekst-delen CD FGI’s pat en zv α → ß NDD 28-10-’05 needs-assessment
 7. 7. programma de website en het beheer van DIEP
 8. 8. DIEP-website 2005 • multimedia: gesproken tekst (ruim 5 uur) + samenvattende beeldtekst, plaatjes, overzichten, video-beelden • gericht op verwerven van inzicht (meer dan kennis) over ziekte, complicaties en behandelingsmogelijkheden, en nadenken over eigen situatie en verantwoordelijkheid • kernpunten: bewuste keuzes maken, voorbereiding consult, haalbare doelen stellen en mét zorgverlener opstellen van individueel behandelplan
 9. 9. DIEP-website 2005 - 2010 • links naar diverse sites DM-organisaties en verzekeraars • feb ‘07: code  postcode (nog nodig t.b.v. studie); update • mei ‘09: toegangscode af; nieuw openingsscherm; update; integratie in kiesbeter.nl (html-versie) • 16-3-’10: nieuwe modules Over op insuline en Meer over neuropathie; update m.b.t. GLP-1 therapie; sitemap • zomer ’10: gecombineerde flash / html-versie; meer interactiviteit; gebruiker-afhankelijk menu; toevoeging elementen (video’s?) uit DIEP-Be? • in voorbereiding: koppeling aan EPD voor “meetbare” educatie
 10. 10. DIEP algemeen 2005 - 2010 • continue ontwikkeling website (als beschreven) • doorontwikkeling in België (2-talig): 2006  feb ’10 (in B) • 2008: oprichting onafhankelijke Stichting DIEP - invitational conference als basis voor samenwerking - samenwerking met Langerhans; NDF/DVN/CBO (ook m.b.t. NAD) - partners: LifeScan, Boehringer Ingelheim, NovoNordisk e.a. • eind 2008: opzet train-de-trainer cursus DIEP@work • onderzoek: - DIEP-studie: promotie Evelien Heinrich najaar 2010 - ZonMw-onderzoek m.b.t. op patient afgestemde educatie (via EPD) - pilot DIEP voor allochtonen (Stem vd patient/DF) i.s.m. SLV en MCH* • conclusie: aanpassing DIEP niet zinvol i.v.m. onvoldoende mogelijkheden tot gebruik internet of DVD
 11. 11. prijzen hoe wordt DIEP gewaardeerd?
 12. 12. waardering gebruikers en instanties • 2006: 2-jaarlijkse Kwaliteitsprijs Diabeteszorg (NN) • pop-up-evaluaties en onderzoek (afdeling GVO van UM): – hoge scores qua gebruiksvriendelijkheid en inhoud – kennis patiënt-gebruikers neemt toe – rijke bron van betrouwbare informatie – suggesties voor functionele verbeteringen (doorgevoerd) – steeds meer gebruikers die al jaren DM2 hebben (leidend tot uitbreiding programma maart 2010) • 2009: 2-jaarlijkse DESG-educatieprijs (DESG-NL/NDF)
 13. 13. problemen niet alleen rozengeur en manenschijn…
 14. 14. DIEP: waar we tegenaan liepen… • grote tijdsinvestering m.b.t. onderhoud en ontwikkeling – inhoudelijke updates en uitbreidingen (redactioneel) – financieringsbronnen zoeken (subsidies en sponsoren) • een goed programma is één ding, zorgen dat het wordt gebruikt (implementatie) vergt meer dan alleen tijd! – opbouwen en onderhouden van samenwerkingsverbanden – praatjes, artikelen, stands op congressen en andere PR-zaken – train-de-trainer cursus DIEP@work • zorg voor mensen met een chronische ziekte vraagt om andere attitude van zorgverleners; ook dat kost tijd… – patiëntgerichte = vraag-gestuurde educatie en zorg – patient empowerment: een kunst apart!
 15. 15. prognose onze visie op de plaats van DIEP
 16. 16. diabetes zelfmanagement educatie (DZME) • ultieme doel: vermindering van complicaties (betere kwaliteit van leven, minder sterfte, minder kosten) • behoeft inzichtgevende educatie en continue motivatie en ondersteuning m.b.t. dagelijkse keuzes en beslissingen • deskundige groepseducatie is van bewezen waarde, maar beperkt beschikbaar en niet continu • elk consult levert uitslagen, vragen of zorgen op, die aanknopingspunten bieden voor DZME en –ondersteuning • daarbij kan DIEP een bruikbaar hulpmiddel zijn  samengevat de rol van DIEP en DIEP@work:
 17. 17. zelfmanagement-educatie en -support patient empowerment patient centered care  kennis, inzicht, cognities en vaardigheden  (haalbare) doelen stellen  informed & shared decision-making  zelfredzaamheid én actieve rol in team • vraag-gestuurde educatie en zorg • bij chronisch zieken passende praktijkvoering • standaarden als leidraad • aanbieden van hulpmiddelen is een kwestie van een empowerende attitude en educatie: de mens met diabetes motiveren en in staat stellen tot zelfmanagement in een continu proces (als onderdeel van de zorg) gericht op individuele gezondheidswinst en kwaliteit van leven DIEP@work DIEP

×