Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
van droom naar werkelijkheid   dromen verlangens verwachtingen     inspiratie hoop wensen        15 april 2011
Doel vandroom        … de vandaag…er is een plek waar kleine kinderen zoveel mogelijk als thuis, in geborgenheid e...
projectaanpak  ambitie Stichting Vrije School Michaël:‘bieden van antroposofische opvang gedurende de  hele dag voor k...
aanleidingveranderende samenleving
enquête onder ouders• 73% van de kinderen die Doppejan niet bezocht heeft zijnwel elders naar dagopvang geweest• 64% van d...
enquête onder ouders ouders zien als grootste voordelen:• school en opvang op één locatie• opvang vanuit antroposofie, één...
eerste indrukken bij:    combinatie arbeid & zorg’              ’n hoop    toegevoegde     rege...
impressie werkbezoekenalle vrije school-elementen herkenbaar: buiten…
pedagogisch concept                  inspiratie vanuit de antroposofie geesteswetenschap als weg tot ze...
pedagogisch concept        enkele aspecten: nabootsing  rust, ritme, herhaling  respect  opvoeding van wil e...
verzorgingeten• zuivere producten• biologisch-dynamische voeding• geen snoep• feesten worden gevierd!          s...
verzorginghygiëne• kinderen leren zorg te dragen voor hygiëne• door een goed voorbeeld te zijn• kinderen uitnodigen mee te...
inrichting: binnenBij de inrichting wordt gekozen voor natuurlijke materialen en mooiewarme kleuren. De nadruk ligt op de ...
inrichting: buitenEr is een mooie “groene” buitenruimte, waar de kinderen volop denatuurelementen en de seizoenen kunnen b...
inrichting: spelVoor iedere leeftijd is er passend spelmateriaal, eveneens vannatuurlijke materialen. Er wordt bewust geko...
ouders• kinderopvang en opvoeding zijn met elkaar verweven• uitwisseling van de visie van ouders op het kind en hoe het zi...
oudersjaarfeesten• Ouders worden uitgenodigd om een aantal jaarfeesten samen te vieren.Ouders doen mee in de voorbereiding...
de groepenuitgangspunten:•   belang van het individuele kind gaat boven de bedrijfsvoering•   vaste leidsters per groe...
‘Opvoeden is niet een emmer vullen,   maar een vuur ontsteken.’    - Aristoteles (384 – 322 vChr.) -= PASSIE HEBBEN ...
de leidsters willen en kunnen…   “Ontvang de kinderen met eerbied,      voedt ze op in liefde,    en laat ze i...
de organisatie:       waarden en kenmerken•  t•  C2C-principe (voor bedrijfsvoering)•  voegt waarde toe in de gez...
human resources•  leidsters geven het beste van zichzelf aan de kinderen en elkaar•  draagt bij aan binding•  gezondhei...
ouders & Vrije School Michaëlouders optimaal in staat stellen arbeid, studie en zorg te combineren
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Van Droom Naar Werkelijkheid Een Kdv Aan De Vrije School MichaëL Zwolle

1,080 views

Published on

Wat willen we realiseren, waarom en welke eisen stellen we?

 • Be the first to comment

Van Droom Naar Werkelijkheid Een Kdv Aan De Vrije School MichaëL Zwolle

 1. 1. van droom naar werkelijkheid dromen verlangens verwachtingen inspiratie hoop wensen 15 april 2011
 2. 2. Doel vandroom … de vandaag…er is een plek waar kleine kinderen zoveel mogelijk als thuis, in geborgenheid en warmte liefdevol worden opgevangen……het ritmisch dagverloop biedt rust, herkenbaarheid en veiligheid……er is ruimte waarin de kinderen naar hartelust kunnen ontdekken, spelen, dromen en stralen…
 3. 3. projectaanpak ambitie Stichting Vrije School Michaël:‘bieden van antroposofische opvang gedurende de hele dag voor kinderen tussen 0 en 12 jaar’ project: Kinderopvang kernteam: Anne Struik & Nina Treep richt zich op de leeftijd van 0 tot 4 jaar
 4. 4. aanleidingveranderende samenleving
 5. 5. enquête onder ouders• 73% van de kinderen die Doppejan niet bezocht heeft zijnwel elders naar dagopvang geweest• 64% van de kleuterouders heeft behoefte aan opvang bijde VSM, en vooral aan hele dagen:note• 53% van de oudersincl. peuterouders
 6. 6. enquête onder ouders ouders zien als grootste voordelen:• school en opvang op één locatie• opvang vanuit antroposofie, één lijntips:• kleinschalig houden• peuterouders: speelzaalfaciliteit behouden
 7. 7. eerste indrukken bij: combinatie arbeid & zorg’ ’n hoop toegevoegde regelen hoop op waarde vanuit flexibiliteit antroposofie goed DRU heleboel organiseren K regelen goede warmte & veiligheid zorg kind voorop belangenver- organisch huiselijkheid strengelingmeebewegen vasthouden kind/werk
 8. 8. impressie werkbezoekenalle vrije school-elementen herkenbaar: buiten…
 9. 9. pedagogisch concept inspiratie vanuit de antroposofie geesteswetenschap als weg tot zelfkennis en kennis van de wereldkind daalt vanuit de geestelijke wereld af en gaat en zijn eigen unieke levensweg
 10. 10. pedagogisch concept enkele aspecten: nabootsing rust, ritme, herhaling respect opvoeding van wil en daadkracht het ontwikkelen van zintuigen
 11. 11. verzorgingeten• zuivere producten• biologisch-dynamische voeding• geen snoep• feesten worden gevierd! slapen • het kleine kind heeft veel slaap nodig • ongestoord kunnen slapen in een rustige omgeving • een hemeltje geeft extra rust en sfeer • wollen materialen voor extra warmte • baby’s slapen naar behoefte, al dan niet ingebakerd • ook een buitenbedje
 12. 12. verzorginghygiëne• kinderen leren zorg te dragen voor hygiëne• door een goed voorbeeld te zijn• kinderen uitnodigen mee te helpen zichzelf en deomgeving schoon te houden kleding & omhulling • voor jonge kinderen is het nog moeilijk om hun eigen lichaamswarmte te reguleren. Warmte vasthouden kost een kind veel energie, wat ten koste kan gaan van het spelen of het zich behaaglijk voelen
 13. 13. inrichting: binnenBij de inrichting wordt gekozen voor natuurlijke materialen en mooiewarme kleuren. De nadruk ligt op de warme huiselijke sfeer. De knussespeelhoekjes en de seizoentafel dragen bij aan een behaaglijke sfeerwaarin onze verbondenheid met elkaar en met de natuur doorstraalt. Deruimte is overzichtelijk en biedt de leidster de gelegenheid de kinderen inde gaten te houden en eventuele grenzen te stellen.
 14. 14. inrichting: buitenEr is een mooie “groene” buitenruimte, waar de kinderen volop denatuurelementen en de seizoenen kunnen beleven. Er zijn niet al te goedonderhouden scharrelpaadjes waar de kinderen van alles kunnen vinden:steentjes, takjes, stokken, torren en slakken. Er is zand en een verhardgedeelte om te fietsen en te bezemen.
 15. 15. inrichting: spelVoor iedere leeftijd is er passend spelmateriaal, eveneens vannatuurlijke materialen. Er wordt bewust gekozen voor natuurlijkematerialen, omdat de waarnemingsorganen van het kind hierdoor goedworden ontwikkeld. Ze helpen het kind vertrouwd te raken met dewereld en zich er in thuis te voelen. Het spelmateriaal is eenvoudig vanvorm en geeft de kinderen de vrijheid tot eigen fantasiespel te komen.
 16. 16. ouders• kinderopvang en opvoeding zijn met elkaar verweven• uitwisseling van de visie van ouders op het kind en hoe het zichbuiten de groep voelt en gedraagt is voor leidsters een waardevolle bronom het kind beter te begrijpen• veelvuldig contact
 17. 17. oudersjaarfeesten• Ouders worden uitgenodigd om een aantal jaarfeesten samen te vieren.Ouders doen mee in de voorbereiding en beleven de inhoud en depedagogische werking van dichtbij.• Ook ouderavonden dragen bij aan de onderlinge contacten tussen deouders en aan de gemeenschapsvorming.
 18. 18. de groepenuitgangspunten:• belang van het individuele kind gaat boven de bedrijfsvoering• vaste leidsters per groep in maximale werktijd (= 9 uur?)• groepsindeling aan de hand van ontwikkeling van het kind zodat omgeving hierop afgestemd kan worden• specifieke expertise op projectbasisde groepen zijn horizontaal samengesteld:8. babygroep: van 3 maanden tot stevig lopend: speeldrang gericht op eigen lichaam9. dreumesgroep: tot ± 2,8 jaar na 2e verjaardag: nabootsingsspel10. peutergroep: tot 4 jaar na het 3e jaar ontstaat de verbeelding en het actief kunnen inleven in de ander zo mogelijk ook ‘halve dagopvang’ voor kinderen van 2,8 – 4 jaar (voormalige peutergroep)
 19. 19. ‘Opvoeden is niet een emmer vullen, maar een vuur ontsteken.’ - Aristoteles (384 – 322 vChr.) -= PASSIE HEBBEN VOOR HET VAK!
 20. 20. de leidsters willen en kunnen… “Ontvang de kinderen met eerbied, voedt ze op in liefde, en laat ze in vrijheid gaan” (Steiner)
 21. 21. de organisatie: waarden en kenmerken• t• C2C-principe (voor bedrijfsvoering)• voegt waarde toe in de gezinnen uitgedrukt in kwaliteit en rust• is dienstbaar aan de gezinnen• is verbonden met school en bso• heeft een verwonderde houding en stelt haar oordeel uit• gaat uit van mogelijkheden en maakt onze dromen waar
 22. 22. human resources• leidsters geven het beste van zichzelf aan de kinderen en elkaar• draagt bij aan binding• gezondheidsbeleid gericht op voorkomen van uitval• gericht op vitale & vrolijke medewerkers• gericht op de professionele ontwikkeling• gericht op wat mogelijk is• gekoppeld aan de organisatiedoelen• medewerkertevredenheid en -betrokkenheid
 23. 23. ouders & Vrije School Michaëlouders optimaal in staat stellen arbeid, studie en zorg te combineren

×