Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opettajankoulutuksen linjaukset tvt:n opetuskäytössä

743 views

Published on

Heikki Kynäslahden esitys: Opettajankoulutuksen linjaukset

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Opettajankoulutuksen linjaukset tvt:n opetuskäytössä

 1. 1. Opettajankoulutuksen linjaukset TVT:n opetuskäytössä Heikki Kynäslahti Mediakasvatuksen tutkimusryhmä Opettajankoulutuslaitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
 2. 2. Taustaa  Mediakasvatus ja TVTn opetus- ja opiskelukäyttö toisiinsa liittyviä  Taustana 80- ja 90-luvun TVTn käytön intensiteetin ja monimuotoisen käytön lisääntyminen koulutuksessa  Esityksen näkökulma opettajaksi opiskelun näkökulma  Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen näkökulma
 3. 3. Opinnot  TVT-ajokortti  Luokanopettajaksi opiskelevilla pakollinen mediakasvatuksen johdantokurssi  Aineenopettajaksi opiskelevilla vaihtoehtoinen etä- ja verkko-opetusta koskeva kurssi, aikuisopetukseen suuntautuvilla kurssi on pakollinen  Kotitalousopettajaksi opiskelevilla pakollinen verkko- opetuskurssi
 4. 4.  Eri oppiaineiden kursseilla erilaisia TVT-sovelluksia, esim. cmaptools
 5. 5. Kurssien tematiikka  Medialukutaito  Sosiaalinen media  Verkko(ja etä)opetus  Osallistaminen  Koulun mediakasvatus
 6. 6. Opetusharjoittelu  Luokanopettajankoulutuksen opetusharjoittelussa mahdollisuus erityiseen TVT:n käytön harjoittelunohjaukseen
 7. 7. Mediapolku  Espoon kaupungin, WSOY:n, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen hanke  Opiskelijoiden toteuttama projekti espoolaisessa luokassa  Yhdistelmä: opettajaksi opiskelevia, insinööriksi opiskelevia, eri tieteenaloilta tulevia opiskelijoita, lapset, opettaja, yritysyhteistyö, kaupungin koululaitos
 8. 8. Mediakasvatus sivuaineena  25 op perusopinnot ja 35 op aineopinnot  Avoin kaikille yliopiston opiskelijoille
 9. 9. Mediakasvatuksen tutkimus  Tutkimusperustainen yliopisto-opetus  Mediakasvatuskeskus 1996-
 10. 10. Mediakasvatuksen tutkimuksen kiinnostuskohteet sosiaalisen media aikakausi learner- created content koulu ja informaalit opiskelu- ympäristöt mobiili opiskelu omaehtoi nen medialuku taito oppilaan pedagogi- nen ajattelu edistää voidaan toteuttaa liittyy edellyttää edesauttaa liittyy

×