Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kiireenkesytys - uusi ammattitaitovaatimus

65 views

Published on

Rastor Oy:n Katriina Nurmion esitys kiireenkesytyksestä tilaisuudessa Talous ja Johtajuus 2016 (Logomo, Turku). talousjajohtajuus.com

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kiireenkesytys - uusi ammattitaitovaatimus

 1. 1. Kiireenkesytys®– uusi ammattitaitovaatimus
 2. 2. Kiire tekee näkyväksi sen, mikä ei toimi • Oleelliseen keskittyminen ja sen kirkastaminen • Terveiden rajojen tunnistaminen • Nostaa esiin avainkysymyksiä ja kehittämisalueita
 3. 3. Erilaiset ihmiset, erilaiset rytmit • Vauhtia suosivassa maailmassa korostuu itsetuntemuksen merkitys ja vastuullisuus omista valinnoista ja toiminnasta • Osa kiireestä aiheutuu valinnoistamme, sisäisistä paineistamme ja tyypillisistä tavoistamme toimia • Omien mallien tunnistaminen on jo askel kehittymisen tiellä • Voit hyödyntää tietoa kiireen aiheuttajista ja tunnistaa omia suosikkityylejäsi ja pyytää toisia miettimään itsellensä tutuimpia malleja • Ryhmän dynamiikka
 4. 4. Kiirehtijätyylit • Henkilökohtainen suhde aikaan • Persoona, tottumukset, uskomukset, arvot… • 10 tyyliä ei viittaa persoonallisuustyyppeihin • Tunnistuksen taustalla on kiireen pyydystäminen ja voimavarojen ja haasteiden kartoittaminen • Jotkut toimintamallit toistuvat tekemisemme ja aikaan liittyvien valintojen taustalla • Kartoittamalla suosikkimme, voimme kerätä aineksia pienten askelten muutossuunnitelmiin
 5. 5. Täydellisyyden tavoittelija • Paljonko on riittävästi missäkin tilanteessa ja projektissa • Haaste on opetella iloitsemaan tänään vielä hieman puutteellisesta suorituksesta • Miten voisin olla lempeämpi itseäni kohtaan • Pienten onnistumisten huomioiminen sekä kiitoksen antaminen itselle ja toisille • Matkasta saa nauttia • Määritelkää riittävä taso yhdessä • Terveistä rajoista huolehtiminen on tärkeää maailmassa, jossa kaikkea on liikaa
 6. 6. Ikuinen uneksija • Kyky kuvitella uusia mahdollisuuksien maisemia • Päämäärät voivat olla etäällä • Ikuinen idealisti tarvitsee rinnalleen toteuttajia • Miten voisit vahvistaa myös unelmien toteuttajaa itsessäsi • Ketkä kaipaavat visionäärin kykyjäsi ja toteuttavat mielellään suunnitelmia käytännössä • Miten sytytät heidät katsomaan samaa unta kanssasi • Mihin nyt fokusoidaan • Mieti ketkä hyviä työpareja
 7. 7. Kiihkeästi tulevaisuuteen kurkottaja • Työyhteisöjen nopean toiminnan joukot • Taustauskomuksia: • Tulevaisuus on kiehtovampi kuin nykyisyys • Vauhti antaa jännitystä • Lisäämällä vauhtia, saan aikaan enemmän • Haasteena huomion kiinnittäminen nykyhetkeen ja yhteen tehtävään kerrallaan • Toisen ihmisen aito kuuntelu ja arvostus, hiljaiset viestit • Työparin valinta
 8. 8. Turvalliseen menneisyyteen luottaja • Sopiva työpari, peili tulevaisuuteen kurkottajalle • Malttia harkita ideoita ennen toimeen ryhtymistä • Vaihtoehtojen analysointia • Arvostaa tietoa ja järjestelmällisyyttä • Hiljaa hyvä tulee… ei riskejä • Haasteita syntyy, kun ongelmamme alkavat olla niin monimutkaisia, ettei niitä ratkaista enää historian tiedoilla • Aina ei ole aikaa punnita kaikkia vaihtoehtoja • Keskustelua virheiden ja riskien sietämisestä ja niistä oppimisesta
 9. 9. Melkein sitoutuja • Juoksuttaa montaa projektia ja niiden pieniä osasia yhtä aikaa • Siinä sivussa juttelee, kuuntelee, naputtaa viestejä • Kun ottaa yhden tehtävän liikaa, voi koko yhtälö romahtaa • Silloin tällöin voi jälkeen jäädä keskeneräisten tehtävien vana • Suurin haaste on kiinnittää huomio yhteen ainoaan asiaan kerrallaan • Kannusta keskittymään yhteen kohtaamiseen kerrallaan • Keskustelkaa yhteisössä läsnäolon merkityksestä ja siitä, mitä se tarkoittaa arjen pieninä valintoina • Varmista, että tärkeysjärjestys on hallussa ja laatukriteerit ja turvallisuustaso täyttyvät
 10. 10. Erityisen empaattinen tyyppi • Aikataulut antavat herkästi myöten muiden ihmisten pyynnöille ja tarpeille • Myötäelää ihmisten taakkoja • Opitaan keneltä voi aina pyytää apua • Terveitä rajoja ei voi tunnistaa kuin itse • Sijoittaminen omaan jaksamiseen takaa, että hänestä on iloa jatkossakin kaikille niille, jotka tarvitsevat häntä • ”Ein” harjoittelu ja paljonko on riittävästi • Auta tunnistamaan terveet rajat ja olemaan empaattinen myös itsellensä
 11. 11. Tunnollinen velvollisuuksien suorittaja • Paineet tulevat ulkopuolelta, auktoriteetti oman ajan käytöstä luovutettu • Joku on antanut deadlinen, siinä on pysyttävä • Mahdollisen ja mahdottoman rajat • Havahtuminen… treffit itsensä kanssa, aikalisä • Suomalaiset ovat työyhteisötutkimuksissa nousseet EU:n kiireisimmäksi kansaksi • Käynnistä dialogi hyvän elämän tasapainosta ja terveistä rajoista • Toivota vaihtoehdot ja turhasta luopumisen listat tervetulleiksi • Määritelkää riittävä taso
 12. 12. Huolehtimisen mestari • Taito kantaa paitsi nykyhetken, myös tulevaisuuden taakkoja harteillaan • Vie elämänvoimaa ja iloa • Pieniä lempeitä aikalisiä, jolloin päästää irti huolistaan • Onko kaikki hyvin juuri nyt • Yleensä suuret huolen aiheet ovat tulevaisuudessa • Rohkaise huolehtimisen ansaan joutuneita rentouttaviin taukoihin ja sellaiseen toimintaan (liikuntaan), joka vapauttaa jännityksiä kehosta • Varmista, ettei kukaan ole vastuussa sellaisesta, johon ei voi itse vaikuttaa • YHTÄ AIKAA ON MAHDOTONTA OLLA SYVÄSTI HUOLISSAAN JA LUOVA
 13. 13. Taitava nautiskelija • Tekee vain mukavia ja helppoja asioita • Ikävät jutut voi jättää muiden hoidettavaksi tai tehdään, kun pakko • Asenne ratkaisee • Kaikki tekeminen ei ole hauskaa, mutta pitkin hampain tehdyn työn hedelmistä on vaikeampi nauttia • Kun arvostaa tehtävää, siitä voi iloita ja jälki yleensä parempaa • Mallina meille työn ilon löytämiseen • Vastalahjaksi hänelle voi opettaa sitoutumista ja sinnikkyyttä • Viesti konkreettiset odotukset ja pidä huoli, että yhteisistä sopimuksista pidetään kiinni, tärkeysjärjestys
 14. 14. Yli-optimisti • Mahdollisen rajat • Onko tilaa yllättäville töille • Virkistävät tauot • Huomaanko muutoksen hetket • Keskustelkaa siitä, paljonko on riittävästi • Suunnittelutaitojen hiominen ja realiteetit
 15. 15. Kysymykset omaan pohdintaan • Mitkä ovat sellaiset toistuvat aikaan liittyvät haasteeni, jotka itse aiheutan • Millaiset toimintamallit ovat suosituimpia yhteisössämme • Voidaanko niistä keskustella • Hyväksytäänkö erilaisuus • Ryhmän dynamiikka
 16. 16. Avaimet ja pienet askeleet muutokseen • Pariporina • Miten tyylisi näkyy käytännössä • Miten hyödynnät • Se, mikä ei toimi… • Pienet askeleet • Tämän hyödynnän: • TÄMÄN MUUTAN:
 17. 17. Ylenpalttisuuden ongelma ja aikasijoitukset • Koskaan aikaisemmin ihminen ei ole joutunut tekemään näin paljon valintoja • Perustehtäväsi ja ajankäyttösi? Järjestelmät? • Kohtuuden määrittely uudelleen ja vaihtuvissa tilanteissa • Uskomukset, paineet, valinnat – sisältämme ja ympäristöstä • 30 000 vuorokautta aikasijoituksiin, miten salkku hoidetaan sekä pitkällä ja lyhyellä aikavälillä
 18. 18. Hyvän työelämän pörssi • Tehdään aikasijoituksia • Pienet mikroaskeleet

×