Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Menaxhimi i Vlerave Kulturore ne Ulqin, Mali i Zi

1,210 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Menaxhimi i Vlerave Kulturore ne Ulqin, Mali i Zi

 1. 1. MUZEUMuzeu në Ulqin është themeluar në vitin1975 si institucion i pavarur me interes tëposaçëm shoqëror.Në programin dhe planin e punës sëMuzeut përfshihen: Evidentimi,hulumtimet sistematike,mbledhja e eksponateve të ndryshme, mbrojtja e specializuar dhe përpunimi imaterialit të gjetur, eksponimi i ekspozitave me vlerakulturore, shkencore dhe artistike..
 2. 2. Në kuadër të muzeut ekzistojnë: Muzeu Historik, Etnografi Galeria e Arteve.
 3. 3. . Në këtë hapësirë janë edhe monumentet mëinteresante të historisë së Ulqinit.Aty është kisha-xhamia e shndërruar në muze,ku janë ekspozuar të gjitha gjetjet nga Qyteti iVjetër. Vlerë të posaçme kanë posta-menti antik membishkrimin grek kushutar perëndeshësArtemidë, një kame antike që paraqetperëndeshën Athinë me helmetë, dy sëpata tëtipit shkodrano-dalmatin të epokës së bronzit.Në lapidarium janë të ekspozuara kapitelejonike, pjesë të ciboriumit të Kishës së vogël tëshekullit IX dhe objekte nga periudha turke.
 4. 4. Mbishkrimi është i skalitur në postamentin e altarit të sacrificës, dhuratë e bashkësisë së gurgdhendësve perëndeshës Artemidë shekullin V para erës së reTO KOINON TON LATOMON APTEI (D) I TI ELAFAVOLOI
 5. 5. Në hamamin e Ulqinit,një monument meatraktivitet të madhturistik, ka gjurmë të njëterme më të hershme. Nëmurin e xhamisë pranëjanë dy monumente: njëmbishkrim në italishtenvenedikase dhe një frizme mermer kristalik tëbardhë të Parosit kuështë skalitur një rozetëme cilësi artistike, që itakon periudhëshelenistike (shek. IIIp.e.s.).
 6. 6. KROI I ZANAVEVlen të përmenden edheshumë kroje që dikur kanëqenë stoli e qytetit të UlqinitKrojet datojnë nga kohët elashta por më atraktive kanëqenë ato nga koha eMbretërisë Otomane 1571 deri1878-80,
 7. 7. LegjislacioniNë këtë aspekt përgjegjësiakryesore bie mbi pushtetinvendor por edhe tërepublikës, sepse nuk janëangazhuar seriozisht qëvlerat ekzistuese t’iprezentohen opinionit tëgjerë, e sidomos klientelësturistike.
 8. 8. Shoqatat joqeveritare e kanë dëshmuar vetense punojnë në të mirë të këtij qyteti edhe në këtëndërlidhje ka për detyrë që të përkujtojnëpushtetarët, të cilëve iu ka dhënë popullibesimin, në realizimin e premtimeve të dhëna.Shoqata “Miqtë e Kalasë” ka të vetmin qëllim, tëndihmojë qytetin e Ulqinit.Përveç “Miqve të Kalasë”, me aktivitetin etyre dallohen edhe Art Club-i dhe Shoqataekologjike “Kalimera”, të cilat zhvillojnëveprimtari të dendur kulturor e ekologjik. Ato, patjetër puna e tyre duhet të financohet ngabuxheti komunal i Ulqinit.Shoqata “Miqtë e Kalasë” tash disa viteangazhohet për radhitjen e Kalasë së Ulqinit nëfamiljen e trashëgimisë botërore të UNESKO-s.
 9. 9. Menaxhimi i vlerave kulturoreNë botën bashkëkohore ku turizmi ështëveprimtari parësore ekonomike subjektetpërkatëse në agjenden vjetore të organizimitkujdes të veçantë i kushtojnë kulturës dukendarë mjete të konsiderueshme, sepse ështëpikërisht kultura e cila ofron vlera përklientelen turistike.Pikërisht nga një veprimtari e tillë ka linduredhe termi turizmi kulturor i cili ne dekadat efundit është bërë sinonim i turizmitbashkëkohor që paraqet atraksion të veçantëpër të gjitha mjediset turistike.
 10. 10. Vlerat kulturore dhe klientela turistike Dihet se disa mjedise të ndryshme kanë rritur imazhin e tyre turistik në saje të monumentëve kulturore-historike. Nuk ka dilemë se në qytetet e ndryshme në këtë aspekt përparësi kanë qytetet e vjetra, që paraqesin atraksion të veçantë kulturor dhe turistik. Por, pyetja është se sa i afrohen klientelës turistike në mënyrë cilësore vlerat ekzistuese kulturore të këtij mjedisi dhe sa është i angazhuar ne këtë drejtim pushteti vendor dhe subjektet e tjera që merren me turizëm??.
 11. 11. Manifestimet kulturore begatojnë ofertën turistike Këtu kryesisht kemi të bëjmë me ato manifestime tradicionale të cilat në saje të përmbajtjes së veprimtarisë së tyre paraqesin impuls të veçantë për klientelën turistike. Madje është e njohur se individë të ndryshëm i organizojnë pushimet turistike pikërisht kur organizohen veprimtaritë e ndryshme kulturore.
 12. 12. Kompleksi muzeal meriton investime Në kuadër të Kalasë ekziston Muzeu si njësi punuese që financohet nga buxheti komunal
 13. 13. Udhërrëfyesi i ri turistik nevojë e kohës Prezentimi dhe informimi nepermjet takime të ndryshme ku vend kryesor kanë panairet me ç`rast bëhet prezentimi i ofertës turistike të mjedisit përkatës, duke ofruar vlerat ambientale dhe antropogjene klientelës turistike, qoftë përmes fletëpalosjeve, posterave, panoramave, videoklipeve, e sidomos udhërrëfyesve turistikë, që është praktikë e çdo mjedisi turistik.
 14. 14. PIKET E FORTAVlerat e padiskutueshmekulturore historike.Arritshmerija per nga anagjeografike.Imazhi dhe emiri I njohurqe esht symbol I qytetit.
 15. 15. PIKET E DOBETAMungesa e theksuar efinancimeve ne kete aset kulturor.Menaxhimi I varfer.Mungesa e dukshme einformacionit nga ana e turisteve.
 16. 16. OPORTUNITETEOTK po favorizon ne avancimin eimazhit turistik.Turizmi.Candidate per UNESCO.
 17. 17. KERCENIMETLejimi I ndertimeve te reja praneasetit.Politika vendore pa vision per teardhmen.Degradimi I ambijentit nga turizmi.Mbrojtja e dobet.
 18. 18. REKOMANDIMET*Fokusimi tek turizmi I qendrushem, ne menyreqe ambijenti te ruhet me lehtesi dhe te mos teshkojm deri tek degradimi I ambijentit.*Financimet per asetin kulturor jane shume tevarfra, ato vine vetem nga komuna e Ulqinit dhejane te pamjaftueshme per mirembajtjen e ketijaseti, prandaj rekomandohet qe organizatat eturizmit te nxisin donator per financim.*Fokusimi tek propaganda dhe informimi Ituristeve sa I perket vlerave kulturore.*Segmentimi dhe krijimi I nje tregu te larmishemper turistet kulturor, te cilet kajn vizitimin easeteve me vlera historike si pikesynim kryesor.
 19. 19. FALEMINDERIT

×