Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Neurotutkimus

142 views

Published on

Mitä hyötyjä neurotutkimus tarjoaa mainostajalle.

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Neurotutkimus

  1. 1. Tiedostettu Tiedostamaton Yli 95% kuluttajien ostopäätöksistä perustuu tiedostamattomiin tekijöihin*. * G. Zaltman, How Customers Think.
  2. 2. 2 Miten mittaamme tiedostamatonta mieltä? Aivotoiminta on neuronien välistä kommunikointia. Tämä kommunikointi tuottaa elektromagneettisia aaltoja, joita mitataan. Ominaisuudet, joita mittaamme: Erottuvuus Kiinnostus Haluaminen Muistaminen Saako mainos kylliksi huomiota? Kiinnostaako tämä mainonta kuluttajaa? Haluaako kuluttaja tätä tuotetta? Tuleeko kuluttaja muistamaan, mitä hän näki?
  3. 3. 3 Miten mittaus toimii? Tutkimukseen osallistujat laittavat päähineen päähänsä. Päähineessä olevat elektrodit mittaavat aivojen kommunikaatiota. Elektrodien data lähetetään Control Boxiin. Sitä kautta data lähetetään bluetoothin välityksellä tietokoneelle ja pilvipalveluun analysoitavaksi. Keskimääräiseen tutkimukseen osallistuu 30 tutkittavaa. Control box Päähine Elektrodit
  4. 4. 4 Mitä voidaan mitata? Mahdollisuudet ovat rajattomat. Suurimmat hyödyt saadaan, kun mitataan asioita, joita olisi mahdoton mitata perinteisillä metodeilla. Esimerkkejä tutkimuskohteista: Video Pakkaussuunnittelu Tee videoeditoinnista tiedolla johdettua. Valitse pakkaus, joka vetoaa kuluttajan tiedostamattomiin kokemuksiin. Print Konsepti Valitse viestit, jotka tehoavat parhaiten kohdeyleisöösi. Vetoaisiko tämä konsepti kuluttajiin? Internet Arvolupaus Miten hyvin nämä bannerit toimivat verkkosivuilla? Miten kuluttajat reagoivat näihin arvolupauksiin? Radio Brändisuunnittelu Miten nämä viestit vetoavat kuulijan tunteisiin? Miten luovat päätökset tukevat brändimme tavoitteita? Suosituin tuotteemme
  5. 5. 5 Miksi käyttää neurotutkimusta? Neurotutkimus mahdollistaa insightit, jotka olisi lähes mahdoton kerätä perinteisillä menetelmillä. Keräämme dataa joka sekunnin murto-osalta. Pystyt optimoimaan pienetkin yksityiskohdat brändin kohtaamispisteessä. Esimerkkitulokset videosta: “Parantaisimme kampanjan ROI:ta leikkaamalla videota ja tekemällä siitä intensiivisemmän.” “Haluaminen on tässä kategoriassa elinehto.” “Uutena tuotteena kategoriassa meidän on pakko erottua kilpailijoistamme.” Kiinnostus/haluaminen Erottuminen Muistaminen 0 70 sek
  6. 6. 6 Yhdistä metodit ja saa syvällisempiä näkemyksiä Ymmärtääksemme paremmin tutkimusosallistujien reaktioita käytämme myös kvalitatiivisia menetelmiä. Antamalla osallistujille äänen vastaamme kysymyksiin, joihin ei voi vastata pelkällä numeerisella datalla.
  7. 7. 7 “Kun teknologia ja analytiikka valjastetaan tehokäyttöön, datasta saadaan kaikki hyöty irti. Tämä hyöty konkretisoituu asiakkaillemme kilpailuetuna ja parempina liiketoiminnan tuloksina.” Annalectintoimintafilosofia

×