Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ANNA magazine, jaargang 4 nr. 1

1,406 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ANNA magazine, jaargang 4 nr. 1

 1. 1. neeM GratiS Mee!HÈt MaGaZine van de St. anna ZOrGGrOeP ANNA BESTE IN BRABAN EN 4 E PLA ATT S LANDELIJK vo lgens AD Zieken huis Top 100 2011 “De klik tussen mensen is bepalend” t bind ver na Oktober 2011 an
 2. 2. Stichting ‘vrienden van St. anna Ziekenhuis’ Bent u betrokken bij ons ziekenhuis? Betuig dan uw steun en word ‘vriend.’ Voor een ernstig zieke patiënt zijn het de kleine na te laten of een activiteit te organiseren. Daarnaast dingen die het hem doen. Net dat beetje meer kunt u werk van de kunstenares Marjan Smit kopen huiselijkheid, privacy en comfort. Om dit mogelijk te zoals etsen en koffiekopjes/schotels, die zij speciaal maken is Stichting Vrienden van St. Anna Ziekenhuis voor de St. Anna Zorggroep heeft ontworpen. Het opgericht. Deze stichting is opgericht met als doel resultaat symboliseert een levenslijn met een bijzondere faciliteiten te realiseren voor patiënten en beterhuis. De netto opbrengst van het verkochte werk hun direct betrokkenen en put hierbij uit donaties, komt ten goede aan Stichting Vrienden van St. Anna fondsen, subsidies en andere giften. Ziekenhuis en daarmee het hospice. Inrichting en aankleding hospice Comité van aanbeveling Voor 2011 en 2012 is het belangrijkste doel van Stichting Vrienden van St. Anna Ziekenhuis wordt Stichting Vrienden van St. Anna Ziekenhuis om de ondersteund door het comité van aanbeveling waar extra faciliteiten voor het nieuw te bouwen hospice te zowel regionaal als landelijk bekende mensen in financieren en dan vooral de inrichting en aankleding hebben plaatsgenomen, zoals ex-premier Dries van van het buitenterrein en de gemeenschappelijke Agt, eigenaar van de bakkerij Van Bragt in Geldrop huiskamer, waardoor bewoners gedurende de laatste Jacques van Bragt, oud-Olympisch kampioen dagen van hun leven in een huiselijke omgeving zwemmen Pieter van den Hoogenband en oud-keeper kunnen doorbrengen. van het Nederlands elftal en PSV Hans van Breukelen. Hoe kunt u de hospice steunen? Ga voor meer informatie naar: U kunt Stichting Vrienden van St. Anna Ziekenhuis www.st-anna.nl/vrienden-van-anna. en daarmee het hospice steunen middels een W o r d Vr ie éénmalige gift, door donateur te worden, geld b ij Zo n d er expositie Marjan Smit n d en be tu b et r o k k en St ich tin g ‘Vr ien de V r ie n d en 17 november - 31 december 2011 n Va n St. an na Zie ke nh uiS ’ St ich tin Locatie: St. anna Ziekenhuis Geldrop ig u W g ‘Vr ien de St eu n aa n Va n St. an na Zie n h et St. ’ ke nh uiS an n a Zi ek iS en h uVRIENDEN VAN ANNA VERSIE B.ind d 1 w w w. s t - a nna.nl
 3. 3. an na | p a g i n a 3| bi j zo n d e r b e tr o k ke n |In dit nummer anna verbindt onder meer: 11 Toppers van de St. Anna Zorggroep 6Ook de huisarts is een gevoelsmensWonen zoals je dat thuis gewend bent 26, 27, 28Nieuws van Anna 4, 5, 21, 22, 30 6 16 Anna in Eindhoven pakt door COLOFON ANNA is een relatiemagazine dat twee keer per jaar wordt uitgegeven door de St. Anna Zorggroep, onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. (Eind-)redactie: St. Anna Ziekenhuis, afdeling marketing, klantrelaties & communicatie. Contactpersoon: Corine Theuns, adviseur communicatie. E-mail: communicatie@st-anna.nl, telefoon: 040 - 286 4085/4031. Disclaimer: 23 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever mag er geen inhoud uit deze uitgave worden overgenomen voor andere doeleinden. De redactie heeft bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Voor eventuele fouten kan de redactie noch de St. Anna Zorggroep enige verantwoordelijk- heid nemen. Aan de inhoud van dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. de St. anna Zorggroep is een netwerkorganisatie die bestaat uit het St. anna Ziekenhuis, ananz (vier woonzorgcentra), medisch sportgezondheidscentrum topSupport en het samenwerkingsverband stichting tHeMa. Hoe hobby een Kijk voor meer informatie op www.st-anna.nl. begeerd specialisme werd
 4. 4. a n n a | p a gina 4 NIEuWS VAN TOpSuppOrTGoed voorbereid op wintersportNa een succesvol trainingsprogramma vorig jaar biedt TopSupport ook ditwintersportseizoen alle wintersporters weer de mogelijkheid zich goed voor tebereiden. Feit is dat de meeste mensen bij het skiën en snowboarden spierenbelasten, die gedurende de rest van het jaar nauwelijks gebruikt worden. Doordeze spieren goed te trainen kunnen blessures tijdens de wintersport wordenvoorkomen.Volledige certificering Topsport MedischSamenwerkingsverband voor TopSupportTopSupport heeft begin april 2011 Certificering Actoren in de Sportge- centrum van het Jeroen Boschvolledige certificering ontvangen als zondheidszorg) om sporters die op het Ziekenhuis, de Eindhovense Studen-Topsport Medisch Samenwerkingsver- allerhoogste niveau sporten te ten Roeivereniging Thêta en deband (TMS). Hiermee voldoet begeleiden en behandelen. In 2011 is Koninklijke Nederlandse HippischeTopSupport aan de gestelde TopSupport samenwerkingsverbanden Sportfederatie (KNHS).kwaliteitseisen van de SCAS (Stichting aangegaan met het sportmedischSportspreekuur in PanningenVoor sportmedisch advies kunnen mensen voortaan ook terecht in het Pantaleon Medisch Centrum te Panningen.De sportartsen van TopSupport houden daar elke woensdagochtend spreekuur. TopSupport behandelt veel klanten uitde regio Panningen en beoogt met deze zorguitbreiding een nog betere service voor haar klanten.
 5. 5. an na | p a g i n a 5NIEuWS VAN TOpSuppOrT WWW.TOpSuppOrT-ANNA.NLTPIGolfkeuringOp basis van richtlijnen van het De golfkeuring is afgestemd met deTitleist Performance Institute (TPI), Nederlandse Golf Federatie, waarhet wereldwijde kenniscentrum voor Robert van Oosterom als medischbegeleiding van de actieve golfer, adviseur aan verbonden is.heeft TopSupport een golfkeuringontwikkeld. Met deze specifiekesportmedische keuring wordenfysieke beperkingen aan het lichtgebracht die mogelijk een hinderkunnen zijn voor een goedegolfswing. Tevens wordt er gekekennaar balans en coördinatievaardig- “We geloven dat er talloze De meest efficiënte swing goede mogelijkheden zijn om een golfswing te maken. is gebaseerd op individu ele lichamelijke mogelijkheden en wordt een aantal TPI, wereldwijd kennisc heden.” entrum voor begeleiding van de actieve golferoefeningen geselecteerd die gericht Medische golfkeuring op maatzijn op fysieke belemmeringen en Op basis van TPI richtlijne n heeft TopSupport eenswingkarakteristieken. Fysiothera- medische keuring ontwikk eld voor golfers. Het helpt het verbeteren van de golfswin g op basis van bij Fysiotherapeutische golfscr eening lichamelijke mogelijkheden. • intake, screening en lichamepeuten Hanneke de Brouwer en Tessa lijke testen conform TPI methodiek De golfkeuring • swinganalyse met behulp van een 2D De keuring geeft u een bewegingstechnologievan Roy en sportarts Robert van goed beeld van uw lichame belastbaarheid en laat lijke • rugscan met de Spinal u zien hoe u het best een Mouse golfswing kunt uitvoere n. U ontvangt een persoon advies en een program lijkOosterom hebben in juli succesvol uw golfpro aan de slag De golfkeuring bestaat ma waarmee u zelf of samen kunt om uw swing te verbete met ren. Groot sport medisch uit een fysiotherapeutis onderzoek TopSupport chede medische opleiding van TPI golfscreening en een groot • algemeen intern, neurolo Medisch sportgezond- sport medisch onderzo gisch en De keuring duurt 2,5 uur ek. orthopedisch onderzoek heidscentrum van het en wordt (eventueel St. Anna Ziekenhuis in het bijzijn van uw golfpro) • specifiek orthopedisch uitgevoerd door een onderzoekdoorlopen. In Nederland heeft een Antoon Coolenlaan 1-03 sportarts en (sport)fysiothera gecerti ceerd zijn. peuten die TPI • • longfunctie-onderzoek urinetest 5644 RX Eindhoven • ogentestzeer beperkt aantal fysiotherapeuten Bogardeind 2 5664 EH Geldrop Vergoeding Vaak kan een gedeelte van een golfkeuring vergoed • • elektrocardiogram (ECG) bloedonderzoek: hemogl obine/hematocriet/ worden, afhankelijk van MCV, lever- en nierfuncdeze sportspecifieke opleiding uw zorgverzekering. Raadple tie, bloedsuiker en T. 040 - 286 41 44 hiervoor de polisvoorwaarde eg LDL/HDL/totaal choleste topsupport@st-anna.nl n van uw zorgverzekering rol . • maximale inspanningstest op fietsergometer Meer weten of een afspraaafgerond. Robert van Oosterom is de of loopband met ECG- www.topsupport-anna. nl k? en bloeddrukcontrole Maak een afspraak voor • bepaling maximale hartfreq de golfkeuring via 040 - uentie en of kijk voor meer informa 286 4144 belastbaarheidspro el september 2011 tie op www.golfkeuring .nleerste sportarts die zich hierin heeftgespecialiseerd. preventie - begeleidin g - keuringen - herstel AANGESLOTEN BIJ FSMI - SCAS-GECERTIFICEERD TOP11009-01 21x21 Golfkeuring.indd 2 12-10-11 09:53 TopSupport biedt beweegprogramma voor mensen met COPD In samenwerking met longartsen en longverpleegkundigen van het St. Anna Ziekenhuis heeft TopSupport een beweegprogramma voor COPD patiënten ontwikkeld. Het programma richt zich op het onderhouden en/of verbeteren van uithoudingsvermogen, spierkracht en lichaamsgewicht. Door lichamelijk actief te zijn, voelen COPD patiënten zich vaak een stuk prettiger en kunnen zij langer zelfstandig en mobiel blijven.
 6. 6. a n n a | p a gina 6 KLiK tuSSen MenSen iS bePaLend“Ook de huisarts is een gevoels- mens” Medische expertise, zorgvuldige communicatie, moderne ict-voorzieningen, scherpe tarieven. Huisarts Robbert Collignon kan allerlei criteria noemen die de samenwerking met een ziekenhuis voor hem waardevol maken. Maar de belangrijkste factor laat zich volgens hem niet in getallen of normen vangen: “Het gevoel moet goed zijn. De klik tussen mensen is bepalend voor het slagen van de samenwerking.”
 7. 7. an na | p a g i n a 7Met zijn zes jaar als praktiserend huisarts in de Mierlose Persoonlijke betrokkenheidgroepspraktijk behoort Collignon naar eigen zeggen tot de In de jarenlange relatie die Collignon inmiddels met Annajonkies. Sinds kort werkt hij vanuit een state of the art heeft opgebouwd, is hij vooral het persoonlijke contacthuisartsencentrum in het plaatselijke verzorgingstehuis, gaan waarderen. “Ik denk dat ik inmiddels bijna allewaar allerlei vormen van zorg samenkomen: “Wij hebben specialisten ken. Dat werkt prettig, de drempel om ze tealles aan boord: een diëtiste, huid- en podotherapeut, benaderen is laag. Stel dat ik bijvoorbeeld een kortade-maatschappelijk werkers, psychologen, fysiotherapeuten, mige patiënt tegenover me heb zitten, waarbij ik twijfeleen apotheek en een zorgloket van de gemeente. of het aan de longen of aan het hart ligt. Dan moet hetHet St. Anna Ziekenhuis huurt hier samen met ons kamers,onder andere voor de diabetesdienst en het bloedprikken.In de toekomst komen de specialisten er spreekuurdraaien. Samen bieden we bijna 11.000 patiënten zoveel “Den Haag wil demogelijk zorg in eigen dorp”, vertelt hij. huisarts steeds meerinkopen verantwoordelijkheidDe samenwerking tussen de huisartsengroep in Mierlo enhet St. Anna Ziekenhuis is lang geleden ontstaan en geven”langzaam aan steeds intensiever geworden. Door debezuinigingen in de zorg en de veranderende financierings- contact met de specialist dermate veilig voelen, dat jestromen komen beide partijen tegenwoordig soms die onzekerheid kunt bespreken. Ander voorbeeld is denoodgedwongen tegenover elkaar te staan. “Den Haag wil overdracht van terminale patiënten, die naar huis gaande huisarts steeds meer verantwoordelijkheid geven”, om te sterven. Daar zijn protocollen voor, maar juist delicht Collignon toe. “Huisartsen zijn goedkoper dan de persoonlijke betrokkenheid maakt dat je écht ietsspecialisten in het ziekenhuis, de politiek wil daarom dat betekent voor zo iemand. Dat soort dingen vind ikwij vaker beslissen wat we zelf doen en welke zorg we belangrijk, mijn patiënten ook. Zij willen het gevoelinkopen bij, of doorverwijzen naar het ziekenhuis. Dat hebben dat ze in goede handen zijn. Om die reden kies ikwringt wel eens.” meestal voor het Anna.”Ziekenhuis kijkt mee Snel weer terugHet is dus denkbaar dat huisartsen, vertegenwoordigd in Kijkend naar de plannen om de behandeling van bepaaldeeen huisartsengroep, in de nabije toekomst besluiten aandoeningen te concentreren in een klein aantalbepaalde diensten in te kopen bij een goedkopere private gespecialiseerde ziekenhuizen, voorziet Collignon geenpartij. Toch voelt Collignon daar weinig voor: “Voor problemen voor Anna. “Ook nu al verwijzen wij voor zeerpatiënten die alsnog naar het ziekenhuis moeten worden specifieke behandelingen door naar de ziekenhuizen die dedoorverwezen, is het alleen maar lastig. Dan moeten meeste expertise in huis hebben.controle-uitslagen bij een derde partij worden opgevraagd De specialisten in het Anna vragenen overgedragen. Vergelijk dat maar eens met de ook second opinons aan als ze datmanier waarop wij nu bijvoorbeeld ECG’s maken in nodig achten. Dat soort uitstapjesonze praktijk, ze doormailen naar de cardioloog en zijn in het belang van onzeer indien nodig direct telefonisch over overleggen… patiënten, je moet weten waardat is pas klantvriendelijk en efficiënt! Het zieken- je de beste zorg kunt halen.huis kijkt op afstand mee en kan een patiënt als het Maar daarna komen ze wat mijnodig is meteen overnemen. Op deze manier werken betreft heel snel weer terugwe bijvoorbeeld ook al geruime tijd samen voor naar Geldrop of thuis in Mierlo.”longpatiënten en diabetici. Als de techniek hetmogelijk maakt, zouden we in de toekomst veel meerinformatie snel kunnen uitwisselen.” robbert Collignon
 8. 8. a n n a | p a gina 8Vorderingen renovatieen nieuwbouw AnanzAnanz heeft een heldere visie op wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Debestaande huisvesting sloot daar niet in alle gevallen bij aan. In de vorigeANNA heeft u kunnen lezen over de renovatie- en nieuwbouwplannen vanAnanz. In deze uitgave laten we u in beeld zien hoe we vorderen.In Heeze verrijst het appartementengebouw aan het spoor.Dit staat naast het huidige Nicasius. Naar verwachtingwordt dit appartementengebouw eind 2011 opgeleverd enkunnen bewoners hier in het voorjaar van 2012 hun intrek Naast het appartementengebouw staat dorpshuis ’t Perron,nemen. Daarna wordt het huidige Nicasius gesloopt om een ontmoetingsplek in Heeze. Hier is onder meer plaatsplaats te maken voor nieuwbouw. voor een bibliotheek, jongerencafé, zaal, restaurant en diverse leslokalen. Ananz is hier 3 oktober een eetpunt gestart, waarbij iedereen uit Heeze van harte welkom is om tussen de middag te genieten van een maaltijd. Het huidige eetpunt in Nicasius komt hiermee te vervallen. De nieuwbouw op het Nicasiusterrein sluit naadloos aan bij de omgeving. Er wordt gebruik gemaakt van schuine daken om het dorpse karakter te benadrukken. In het ontwerp van de kozijnen is gekozen voor een verticale belijning. In alles is de menselijke maat gezocht, hierdoor oogt de nieuwbouw toegankelijk en passend bij de doelgroep en de omgeving.
 9. 9. an na | p a g i n a 9 In woonzorgcentrum Berkenheuvel zijn onlangs twee gerenoveerde afdelingen opgeleverd. Het gaat hierbij om psychogeriatrische (pg)-afdelingen, waar dementerende cliënten verblijven. De renovatie omvatte onder meer het realiseren van vier huiskamers voor elk zeven cliënten, eenpersoons slaap-/zitkamers en het renoveren van de gangen.Uit onderzoek is gebleken dat de ouderwordende mens steeds meer behoefte heeft aan licht.Niet alleen is goed licht nodig om scherp te kunnen zien,het is ook bepalend voor een goed dag-/nachtritme. Bij derenovatie is hiermee uitgebreid rekening gehouden. De nadruk ligt op kwaliteit van leven en dat was dan ook het uitgangspunt bij deze renovatie. Ananz wil haar cliënten een omgeving bieden waar zij zich zo prettig mogelijk voelen. Deze omgeving kan worden omschreven als huiselijk, vertrouwd en veilig. In de groepswoningen staat wonen centraal. Alle woningen liggen op de begane grond en grenzen aan een binnentuin. Tevens beschikken alle groepswoningen over een eigen buitentuin. Om de binnentuin is een wandelroute gecreëerd, waaraan patio’s liggen met elk een eigen thema. De tuin en muziekkamer zijn inmiddels opgeleverd, de bibliotheekkamer en het grand café volgen in februari 2012.Afdeling De Varen wordt momenteel gerenoveerd.Ook hier worden twee huiskamers voor elk zeven cliëntenen eenpersoons slaap-/zitkamers gerealiseerd. Naarverwachting kunnen de cliënten hier eind februari 2012hun intrek nemen. Met deze renovatie is de renovatie vande gehele pg-afdeling afgerond.
 10. 10. medischegolfkeuringop maat www.golfkeuring.nl zorgt voor winnaars
 11. 11. an na | p a g i n a 1 1“toppersvan dest. anna Zorggroep” Nicole van den Hurk, coördinator AnnaWerkt “We willen de familie er zoveel mogelijk bij betrekken.” Elke middag thuis zijn als de kinderen uit school komen? Kan. Niet werken in de weekenden, omdat je samen met je vrienden vrij wilt zijn? Prima. Alleen worden ingezet op de afdelingen van jouw keuze? Regelen we. Een opleiding volgen, zelfs als je flexkracht bent? Ook dat kan binnen de St. Anna Zorggroep: “Dit zijn toppers van onze organisatie. Daar zorgen we goed voor.”
 12. 12. a n n a | p a gina 1 2Werken waar en wanneer het jou uitkomt… Voor veel van flexkracht voortaan op minimaal twee afdelingen kande pakweg honderd flexkrachten die werken in het worden ingezet, vissen we in een veel grotere vijver. Er isziekenhuis en onze woonzorgcentra, klonk het bijna te altijd wel iemand beschikbaar. Dat betekent dus dat ermooi om waar te zijn. Maar het kan! Sinds de oprichting veel meer ruimte is voor de wensen van medewerkers, zevan de nieuwe afdeling AnnaWerkt in mei 2011 ondervin- worden nu echt op hun eigen voorwaarden ingezet.den ze dat hun wensen écht centraal staan. “Het principe Dat wordt enorm gewaardeerd.” Ook teamleiders enis eenvoudig: we hebben alle vijvertjes van de afdelingen afdelingshoofden profiteren van de aanpak van Anna-samengevoegd”, legt Nicole van den Hurk uit. Als Werkt: “Zij hoeven niet langer uren rond te bellen omcoördinator van AnnaWerkt zette ze een organisatiebrede goede flexkrachten te vinden die de gaten in het dienstroosters willen opvangen. Ze dienen gewoon een “Jouw wensen verzoek in bij AnnaWerkt, wij doen de rest”, vertelt Van den Hurk. “Als we AnnaWerkt in de toekomst verder staan centraal.” uitbreiden en professionaliseren, zal het positieve effect steeds beter merkbaar zijn.”flexpool op. “Tot voor kort had vrijwel iedere afdeling topperszijn eigen flexkrachten. We weten echter uit de praktijk Omdat de flexkrachten een vast onderdeel uitmaken vandat bepaald werk op verschillende afdelingen vergelijk- het medewerkersbestand, investeert AnnaWerkt in hunbaar is. Deze krachten zijn dus breder inzetbaar.” ontwikkeling: “Ook binnen de flexpool kunnen we mensen vaste contracturen aanbieden. Bij die zekerheidvissen in een grotere vijver hoort ook de mogelijkheid tot scholing. Die ruimte krijgOm de mogelijkheden te onderzoeken, voerden je als flexkracht in de zorg niet vaak!”, weet Van denmedewerkers van AnnaWerkt met iedere flexkrachten Hurk. “De St. Anna Zorggroep realiseert zich hoeeen persoonlijk gesprek: “We vroegen ze aan te geven belangrijk flexkrachten zijn. Ze zijn flexibel, breedwaar en wanneer ze het liefst wilden werken, zodat we inzetbaar en willen blijven leren; niet iedereen heeft datdaar onze planning op konden aanpassen. Op die vraag in zich. Dit zijn toppers van de St. Anna Zorggroep. Daarreageerden ze aangenaam verrast”. “Omdat iedere willen we goed voor zorgen.” Marlies Clermont
 13. 13. an na | p a g i n a 1 3 Werken wanneer het jou uitkomt?binden en boeien Maak kennis met annaWerkt.Het komend jaar ontwikkelt AnnaWerkt zich tot eenwarm bad voor álle medewerkers, vast of tijdelijk: “Door Werken waar en wanneer jij dat wilt, met eeneen verbinding te leggen tussen de flexpool, de werving nulurencontract óf een vast contract, doorgroei- en& selectie van vaste medewerkers en loopbaanbegelei- scholingsmogelijkheden en onderdeel uitmaken vanding, hebben we straks het potentieel van al ons een hecht team. Het kan allemaal binnen demenselijk kapitaal haarscherp op het netvlies. We willen flexpool van AnnaWerkt.precies weten wat iemand kan en wat de mogelijkhedenbinnen de zorggroep zijn. Zo kunnen we goede krachten Voor onze flexpool blijven we op zoek naar:binden en boeien. Dat is belangrijk, want gemotiveerde • verpleegkundigen,medewerkers zorgen voor tevreden patiënten. Dáár doen • verzorgenden,we het uiteindelijk voor!” • helpenden, • polikliniek assistenten, • medisch secretaresses.Baas over Interesse? Bel ons op (040 - 286) 4740 of mail naar annawerkt@st-anna.nl.je eigenwerktijd
 14. 14. a n n a | p a gina 1 4 Anna en social media Naast de traditionele persoonlijke gesprekken kiezen steeds meer mensen ervoor om te communiceren via social media. Ook de St. Anna Zorggroep is op dit gebied actief. Via Twitter, Facebook, LinkedIn en Youtube wordt geluisterd, gesproken en informatie verstrekt over zorggerelateerde onderwerpen. U vindt ons via de volgende links: TWITTER: www.st-anna.nl/twitter, www.topsupport-anna.nl/twitter, www.ananz.nl/twitter FACEBOOK: www.st-anna.nl/facebook, www.topsupport-anna.nl/facebook YOUTUBE: www.st-anna.nl/youtube LINKEDIN: www.st-anna.nl/linkedin Hebt u nog geen account(s)? Deze zijn gratis aan de maken via de betreffende social media websites. digitale nieuwsbrief Wilt u via e-mail op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en activiteiten van het St. Anna Ziekenhuis en/ of Ananz? Schrijft u zich dan in voor de digitale nieuwsbrief via www.st-anna.nl/digitale-nieuwsbrief respectievelijk www.ananz.nl/digitale-nieuwsbrief.
 15. 15. an na | p a g i n a 1 5 en n verschen beelden va enkele voorSt. Anna Ziekenhuis TopSupportELZELIENG ELZELIEN GOOSSENS WVANDIEJEN WESLEY VAN DIEJENDankjewel @Anna_Ziekenhuis voor de vrijkaartjes Net terug van afspraak @topsupport_anna enkelevoor de Tongelreep die ik won via een twitteractie. complicaties in #schouder gevonden. NeXT step #MRI.Leuke zwemzondag gehad met de kinderen. Bedankt!! #happyBARTBASELMANS BART BASELMANS BASVDL94 BAS VD LUBBEBinnen 20minuten bloedprikken, urine afgeven en een Fysio doet wonderen! @topsupport_anna #ruglongfoto bij @Anna_Ziekenhuis . Lekker snel envriendelijk personeel. HAJRAAH1 HAJRAA HEREN 1 Vanochtend een goed en positief gesprek gehadWARTVANZOEST WART VAN ZOEST met @topsupport_anna over verlenging van hetNa dagje spreekuur en opereren @Anna_Ziekenhuis, sponsorcontract!strax presentatie voor #thema huisartsen overMRI @topsupport_annaJACPUNTJE JAC VAN STRATUM@Anna_Ziekenhuis proficiat met het behaalde resultaat!Beste ziekenhuis van #brabant en 4e van Nederland,mooi hoor! Zie het #AD van vandaagLIEKIETWEETS ANGELIqUE LEMMENS@Anna_Ziekenhuis Zojuist babyfotos gemaakt in s al‘t Anna Zh Geldrop. Wat n fijn ziekenhuis met altijdmeewerkend enthousiast personeel #blij Volgt u on ter? op Twit ort_anna of @ananz pp is, @topsu Ziekenhu @Anna_
 16. 16. a n n a | p a gina 1 6GOede SaMenWerKinG tiLt CentruM vOOr GeZOndHeid,SPOrt en beWeGen naar HOGer PLanAnna inEindhovenpakt door Naast Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep in Eindhoven is het Centrum voor gezondheid, sport en bewegen gevestigd. Hier werken verschillende medisch specialisten en andere zorgprofessionals van het St. Anna Ziekenhuis samen om haar klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. U kunt er terecht voor een afspraak met de medisch specialist, alsook voor het ondergaan van een onderzoek en/of behandeling. Het centrum is kleinschalig van opzet met korte communicatielijnen tussen de zorgprofessionals.
 17. 17. an na | p a g i n a 1 7“We wisselen steeds vakermedewerkers uit, daardoorzie je meer waardering voor beide locaties ontstaan.”
 18. 18. a n n a | p a gina 1 8De jarenlange expertise van het St. Anna Ziekenhuis, gewenst is. Wie bijvoorbeeld fysiotherapie nodig heeft ofgegoten in het moderne jasje van een kleinschalige kliniek. wil deelnemen aan een medisch beweegprogramma, kanDiagnostiek, overleg met de specialist en mogelijkheden daar direct een afspraak voor maken. Daarvoor kunnenvoor behandeling onder één dak, dat is de kracht van ons patiënten ook zonder wachtlijst in Eindhoven terecht.”Eindhovense Centrum voor gezondheid, sport en bewegen. Proeftuin In maart 2010 startte het St. Anna Ziekenhuis met de nieuwe locatie in het Eindhovense Genneper Parken. Sindsdien is het een goed geoliede machine, vindt Sandra Hendrickx. Als afdelingshoofd van de poli’s orthopedie, (plastische) chirurgie, urologie en de patiëntenbehandelkamer richtte ze een aantal spreekuren in: “Omdat onze locatie in Eindhoven kleiner is dan het ziekenhuis in Geldrop, is het een ‘proeftuin’ voor nieuwe werkwijzen. De lijntjes tussen collega’s zijn kort, ze weten elkaar snel te vinden voor overleg over behandelingen. Ook met de patiënten bouw je als klein, allround team sneller een band op. In een jaar tijd is het volgens Hendrickx gelukt de zorg zo prettig en praktisch te organiseren, dat patiënten al na het eerste bezoek een flink stuk op weg zijn geholpen. “Patiënten en medewerkers zijn zonder uitzondering enthousiast over de persoonlijke en efficiënte aanpak.” Sandra Hendrickx Anita Loomans Keuze Inmiddels kunnen patiënten met verschillende aandoenin- gen terecht in Eindhoven (zie kader op pagina 20). Meestal “De polikliniek worden ze doorverwezen door de huisarts, maar bij (sport) blessures kunnen patiënten ook zelf het initiatief nemen.medewerkers kijken naar “Nu de basis op de rit staat, is het mogelijk te kijken welke de persoonlijke situatie specialismen we nog meer in Eindhoven kunnen aanbieden. In die afweging staat de patiënt altijd centraal”, vertelt van mensen en weten Loomans. “Neem bijvoorbeeld kindergeneeskunde. Daarvoor zijn bijna altijd speciaal uitgeruste behandelka- precies waar deze het mers nodig, die we in Eindhoven nog niet hebben. Daarvoor moeten de jonge patiëntjes uiteindelijk toch naar Geldrop.beste op hun plek zijn..” Aan de andere kant: het medische beweegprogramma voor vrouwen met borstkanker dat we willen opzetten, zal waarschijnlijk juist wél in Eindhoven plaatsvinden. Die“Voor een groot aantal aandoeningen kunnen patiënten groep willen we graag uit de ziekenhuisomgeving halen,vrijwel direct bij ons terecht, met sportblessures zelfs de sfeer in de fitnessruimte in Eindhoven straalt meerzonder afspraak”, vertelt Anita Loomans, afdelingshoofd optimisme en gezondheid uit. Voor het diabetesbeweegpro-locatie Eindhoven. “Op en neer lopen van de ene afdeling gramma geldt weer het omgekeerde; deze patiënten komennaar de andere is hier niet nodig, want onze medewerkers vaak al jaren voor controles in Geldrop, het is logischzijn zo allround dat ze alle onderzoeken met patiënten andere vormen van zorg ook daar aan te bieden. Zo stellendoorlopen. Bloedprikken, een MRI-scan, röntgenfoto, echo, we ons voor ieder specialisme de vraag wat voor de patiëntof hartflimpje… alles kan direct na elkaar worden afgehan- het prettigst is - óf we halen Geldropse expertise naardeld. Vervolgens kijkt een specialist samen met de patiënt Eindhoven, óf onze patiënten gaan op bezoek in Geldrop.”naar de uitslagen en wordt besproken welke behandeling
 19. 19. an na | p a g i n a 1 9Wat past?Hoewel patiënten zelf kunnen kiezen waar ze geholpenwillen worden - in Eindhoven of Geldrop - helpt Anna ze bijhet maken van die keuze: “Alle telefoontjes komen binnenbij de centrale in Geldrop”, vertelt Hendrickx.“De polikliniek medewerkers kijken naar de persoonlijkesituatie van mensen en weten precies waar deze het besteop hun plek zijn.”elkaar gevondenTerugkijkend op het eerste jaar zijn Hendrickx en Loomansvooral trots op de goede samenwerking die tussenEindhoven en Geldrop tot stand is gekomen. “We wisselensteeds vaker medewerkers uit, daardoor zie je meerwaardering voor beide locaties ontstaan. We hebben elkaarecht gevonden en versterken elkaar zowel in menskracht alsin kennis”, vindt Hendrickx. Loomans voegt toe dat ze deinteractie tussen de verschillende disciplines in Eindhovenkrachtig vindt: “De internist zoekt de sportarts op om teoverleggen over een behandeling en omgekeerd vraagt defysiotherapeut hem gemakkelijk om even mee te kijken.Voor onze medewerkers werkt dat prettig, maar degene diedaar het meest van profiteert, is de patiënt. Die kan directgrote stappen in zijn herstel zetten.”
 20. 20. a n n a | p a gina 2 0Enkele spreekuren die recent zijn opgestart bij Anna in Eindhoven zijn:PeessPreekuur sPortblessure sPreekuur sPreekuur stemmingsstoornissenTijdens het speciale peesspreekuur Sporters met acute of semi-acute Voor diagnostiek, behandeling enworden patiënten met peesklachten blessures kunnen terecht op het second opinion bij depressie en(zoals achillespees of tenniselleboog) sportblessurespreekuur; een bipolaire stoornis, kan de patiëntin één spreekuur gezien door multidisciplinair spreekuur waaraan terecht op dinsdagmiddag tussenverschillende disciplines waaronder sportfysiotherapeut, orthopedisch 14.00-17.30 uur. Op indicatie wordtradiologie, fysiotherapie, orthopedie chirurg en sportarts meewerken. er een mindfulness training bijen sportgeneeskunde. Door de Daarbij kan in hetzelfde consult recidiverende depressies gegeven opsamenwerking krijgt de patiënt aanvullende diagnostiek zoals MRI dinsdagavond tussen 19.00-21.30 uur.sneller de juiste diagnose en kan worden ingezet. Sporters kunnendirect worden gestart met de best hier elke maandagavond zonderpassende behandeling. Het pees- verwijzing en zonder afspraak vanspreekuur vindt eens in de twee 18.00 tot 19.00 uur terecht. Doorweken op woensdagochtend plaats. diagnostiek en behandeling in één spreekuur te combineren is een sneller herstel van de blessure mogelijk. Op onze locatie in eindhoven worden spreekuren gehouden voor onder andere: 1. Hartproblemen 7. Geheugen 13. Erectieproblemen 2. Spataderen 8. Sportblessures 14. Incontinentie problemen 3. Liesbreuk 9. Knieproblemen 15. Longproblemen 4. Aambeien 10. Peesblessure 16. Diabetes 5. Rugpijn 11. Schouderblessure 17. Psychiatrische problemen 6. Hoofdpijn 12. ProstaatproblemenGa voor meer informatie over specialismen, onderzoek en behandeling bij Anna in Eindhoven naar www.st-anna.nl/eindhoven.Activiteiten binnen AnnaBinnen de St. Anna Zorggroep worden het hele jaar door verschillende activiteiten georganiseerd, zoals informatiebij-eenkomsten, koffieconcerten en open dagen. Houd u op de hoogte via www.st-anna.nl/activiteiten.
 21. 21. an na | p a g i n a 2 1NIEuWS VAN ANNA WWW.ST-ANNA.NL Anna beste ziekenhuis in Brabant ANNA BESTE volgens AD Ziekenhuis Top 100 IN BRABANT Het St. Anna Ziekenhuis heeft Nederland. De vierde plaats betekent EN 4 E PLA ATS in de jaarlijkse AD Ziekenhuis Top 100 van 10 september een top 20 positie voor het zesde jaar op rij en een consistente score ten LANDELIJK 2011, landelijk de vierde aanzien van de kwaliteit van zorg door BEST vo lgens AD Zieken huis plaats behaald. Daarmee bekleedt zij de hoogste het St. Anna Ziekenhuis. Het St. Anna Ziekenhuis scoort in de volle breedte IN BRAB Top 100 2011 positie binnen de provincie goed en bovengemiddeld goed op het 4e plaats l en Brabant. De AD Ziekenhuis Top volgens AD Zie gebied van patiënttevredenheid en de 100 ranglijst biedt inzicht in de prestaties van alle ziekenhuizen in behandeling van borstkanker, diabetes en spataderen. Top 10 2011 Zaterdag 17 maart Wekelijkse pianoklanken 2012: open dag! in de centrale hal Tijdens het bezoekuur op Zaterdag 17 maart 2012 is het weer woensdagmiddag klinkt zover. Dan opent het St. Anna Ziekenhuis sfeervolle achtergrondmu- wederom haar deuren in verband met de ziek in de centrale hal van het landelijke Dag van de Zorg. Houd onze St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. website in de gaten voor alle relevante De muziek wordt ten gehore informatie. gebracht door muziekstudenten van Fontys Hogeschool.KlantbelevingsonderzoekOm onze patiënten zo goed mogelijk van dienst te zijn is keer weer voor het St. Anna Ziekenhuis zouden kiezen heefthet St. Anna Ziekenhuis in 2010 gestart met een continu 85,4% (klinisch) en 85,0% (poliklinisch) ‘volledig mee eens’klantbelevingsonderzoek. Patiënten ontvangen bij ontslag of ‘mee eens’ geantwoord.uit het ziekenhuis of na bezoek aan een polikliniek eenvragenlijst waarop zij kunnen aangeven hoe zij onze Kliniek Polikliniekdienstverlening ervaren hebben. Het onderzoek heeft Aantal respondenten 980 1013betrekking op verschillende aspecten van de zorg. Doordat Algemeen rapportcijfer 8,3 8,1actuele ervaringsinformatie van patiënten binnen ons Anna aanbevelen 88,8% 87,6%ziekenhuis nu op elk willekeurig moment beschikbaar is Opnieuw voor Anna kiezen 85,4% 85,0%kunnen we snel zien waar verbeteracties nodig zijn en ofdeze het gewenste resultaat opleveren. Patiënten kiezen voor het St. Anna Ziekenhuis om de locatieresultaten (reisafstand & bereikbaarheid), de kleinschaligheid enTot nu toe beoordeelden 1993 patiënten ons ziekenhuis persoonlijke aandacht en de goede zorg en deskundigheidgemiddeld met een 8,3 (klinisch) en een 8,1 (poliklinisch). van de artsen. De patiënten zijn over het algemeen hetOp het gebied van loyaliteit heeft 88,8% (klinisch) en 87,6% meest tevreden over de bejegening en verzorging/(poliklinisch) aangegeven het ‘volledig mee eens’ of ‘mee behandeling door polimedewerker, verpleegkundige en arts.eens’ te zijn het St. Anna Ziekenhuis bij anderen aan te Ook over de ontvangst bij opname, de voorzieningen en debevelen. Op de stelling of patiënten een mogelijk volgende hotelaspecten zijn de patiënten tevreden.
 22. 22. a n n a | p a gina 2 2 NIEuWS VAN ANNA WWW.ST-ANNA.NLEén van de drie sterklinieken in NederlandSlaapcentrum St. Anna Ziekenhuisbeste in BrabantDe nationale patiëntenvereniging ken voor slaapapneu in Nederlandvoor mensen met slaapapneu, de en de beste in Brabant.ApneuVereniging, heeft inseptember 2011 aan het St. Anna Het onderzoek betreft het grootsteZiekenhuis de hoogste kwaliteits- onafhankelijke patiënttevreden-waardering toegekend. Het heidsonderzoek ten aanzien vanslaapcentrum van het St. Anna diagnose en behandeling van hetZiekenhuis ontving vijf sterren Obstructieve Slaap Apneuvanwege haar bovengemiddelde Syndroom (OSAS) in Nederland. Inprestatie en hoge waardering. Door 2009 vond het onderzoek voor dedeze waardering behoort het slaap- eerste keer plaats. Toen behaaldecentrum van het St. Anna Zieken- het St. Anna Ziekenhuis eveneenshuis tot één van de drie sterklinie- de maximale score van vijf sterren. Het slaapcentrum binnen het St. Anna Ziekenhuis biedt patiënten met OSAS, snurken en andere bestaat uit een longarts, neuro- slaapgebonden stoornissen advies, loog, kno-arts, knf-laboranten, onderzoek en begeleiding door een kaakchirurg en speciaal aange- multidisciplinair team. Dit team stelde OSAS-verpleegkundigen. Anna Gezondheidstoer sluit jaar af in Eindhoven De Anna Gezondheidstoer doet op woensdag 16 november en woensdag 23 november 2011 Eindhoven aan. In respectievelijk zalencentrum De Ambas- sadeur en Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep kunnen belangstellenden terecht voor orthopedische informatie over knie en schouder, alsook over rug- en hoofdpijn. Lees meer hierover op onze website www.annatoer.nl. St. Anna Ziekenhuis houdt orthopedisch spreekuur in Panningen Mensen met ziekten of blessures aan spieren, botten of gewrichten zoals heupslijtage of knieklachten kunnen voor diagnose en eventuele behandeling voortaan ook terecht in het Pantaleon Medisch Centrum in Panningen. De specialisten van de afdeling orthopedie houden daar elke woensdagochtend spreekuur. Het St. Anna Ziekenhuis behandelt veel patiënten uit de regio Panningen en beoogt met deze zorguitbreiding een nog betere service voor haar patiënten.
 23. 23. an na | p a g i n a 2 3anna Levert aL 41 jaar CLubartS aan vOetbaLCLub PSvHoe hobby eenbegeerd specialisme werd Hoogenband Rolf Timmerm Cees-Rein van den ansDe een was er de afgelopen maanden zowat dagelijks te vinden, deander doet zijn best er zoveel mogelijk weg te blijven. Makkelijk wasdat laatste niet, want na 24 seizoenen als clubarts van PSV zit deweg naar de Herdgang zowat in zijn DNA. Toch loopt Cees-Rein vanden Hoogenband zijn kersverse opvolger niet voor de voeten: “Rolfheeft mijn bemoeienis echt niet nodig.”
 24. 24. a n n a | p a gina 2 4Veertig jaar geleden werd er door vakgenoten nog op clubarts een nieuwe impuls. “Op een investering van 1neergekeken, nu is het een van meest begeerlijke banen in miljoen gulden, destijds het hoogste transferbedrag uit dede sportgeneeskunde: clubarts bij een topclub als PSV. Van Nederlandse geschiedenis, ben je zuinig! PSV wildeden Hoogenband maakte de rijping van het beroep van voortaan bij alle trainingen en wedstrijden een artsdichtbij mee: “Mijn voorganger en collega, chirurg Karel beschikbaar hebben. Omdat die taak voor één man teveelvan den Brekel koesterde in de jaren zestig een voorliefde was, vroeg Van den Brekel of ik - naast mijn werk alsvoor sport. Zijn collega’s hadden er weinig mee op, maar chirurg in het ziekenhuis - samen met hem clubarts wildeVan den Brekel snapte de gedrevenheid van bijvoorbeeld worden. Het antwoord was een volmondig ja!” Van denmotorcrossers, die door eigen toedoen medische hulp Hoogenband bleef 24 seizoenen actief, na het vertrek vannodig hadden en toch zo snel mogelijk weer op de motor Van den Brekel werkte hij samen met collega Tjaardawilden”, grinnikt hij. “Als sportliefhebber bezocht Van den Weber.Brekel ook PSV regelmatig. Toen Wietze Veenstra in eenduel zijn arm uit de kom viel, werd hij van de tribune in de dug-outgehaald om hem weer recht te trekken. Op dat moment De komst van PSV’s nieuwste clubarts markeert eenstond de eerste clubarts van PSV op; Van den Brekel ging nieuwe doorbraak; Rolf Timmermans is de eerste sportartsnaast zijn werk als chirurg in het St. Anna Ziekenhuis de die fulltime voor de Eindhovense topclub werkt. Van denPSV-selectie begeleiden.” Hoogenband benaderde hem persoonlijk en bood hem een contract aan bij TopSupport, het sportgeneeskundigruud Gullit onderdeel van de St. Anna Zorggroep. TopSupport gingZo’n twintig jaar later, nadat Ruud Gullit in 1987 tijdens Timmermans detacheren bij PSV. Voor de 31-jarigeeen training in Winterswijk met spoed een arts nodig had KNVB-arts was het een droom die uitkwam: “Ik zat op mijnen er zo snel niemand voor handen was, kreeg het vak van dertiende al in het PSV-stadion, dromend van een carrière
 25. 25. an na | p a g i n a 2 5“De druk op de clubartsis hoog, fouten kunnen je de kop kosten.”als prof. Ik heb nog bij de jeugd van Willem II gespeeld, unieke samenwerkingmaar haalde de top niet door teveel blessures. Toen Ook Van den Hoogenband benadrukt de meerwaarde vanbesloot ik sportarts te worden. Als je dan voor het eerst de hechte band tussen PSV, TopSupport en het ziekenhuis.plaatsneemt in de dug-out van PSV, omgeven door 35.000 “Timmermans staat niet alleen. Dat is ook de redensupporters, is dat een fantastisch gevoel.” waarom ik hem bij TopSupport in dienst wilde nemen. Het is tevens de reden dat PSV wederom voor ons koos,aC Milan TopSupport heeft zichzelf op dit gebied echt bewezen.Toch hapte Timmermans niet zo snel toe als zijn voorgan- Wij begeleiden topsporters optimaal. Diagnose enger destijds deed: “De belangen in de voetballerij zijn in behandeling gebeuren in Eindhoven, voor advies enveertig jaar enorm groot geworden. De druk op de clubarts ingrepen kunnen we terugvallen op een bijzonderis hoog, fouten kunnen je de kop kosten.” Reden om de betrokken ziekenhuis. Dat is vrij uniek in Nederland.”baan toch te aanvaarden – afgezien van het hogejongensdroomgehalte – was de back up die TopSupport en naar nOC*nSFhet St. Anna Ziekenhuis Timmermans geven: “Blessures Van den Hoogenband verruilde zijn baan als clubartsvan topsporters moeten gisteren over zijn. Mijn collega’s inmiddels voor die van chef-arts bij het NOC*NSF ,begrijpen welke belangen op het spel staan en ondersteu- daarnaast blijft hij medisch directeur bij TopSupport.nen mij uitstekend. Samen willen we in Eindhoven een In die rol heeft hij nog regelmatig contact met Timmer-wetenschappelijk centrum opzetten, zoals AC Milan dat mans, maar op de Herdgang komt hij niet vaak meer:heeft. Zo hebben we onlangs een Omega Wave aange- “Rolf moet de ruimte krijgen.” Timmermans geeft aanschaft, een Russisch apparaat uit de ruimtevaart, waarmee eerder profijt dan last van zijn voorgangers te hebben:we belastbaarheid meten. Zo kunnen we herstel en presta- “Ik maak veelvuldig gebruik van de ervaring vanties bevorderen.” Cees-Rein en Tjaarda. We bellen bijna dagelijks.”
 26. 26. a n n a | p a gina 2 6
 27. 27. an na | p a g i n a 2 7 PerSOOnLijKe aandaCHt en betrOKKenHeid Geven de aKert een nieuWe iMPuLS“Wonen zoals je dat thuis gewend bent” Uitslapen als je dat fijn vindt, vaste gezichten om je heen en extra gezellig- heid in de tuinen en vernieuwde woonkamers. Sinds de psychogeriatrische afdeling van zorgcentrum De Akert werkt volgens het principe van klein- schalig wonen, voelen de dementerende bewoners zich een stuk prettiger: “Wonen zoals je dat thuis gewend bent, daar streven wij naar.”
 28. 28. a n n a | p a gina 2 8Persoonlijke aandacht, een rustige omgeving en gezellig- de wensen van de mensen die hier wonen. Medewerkers,heid om je heen. Dat had zorgzonemanager Marlies Hebels bewoners en hun familieleden kennen elkaar beter,van Ananz voor ogen toen ze het concept van kleinschalig daardoor kun je beter inspelen op wat iemand wil of nodigwonen bij haar medewerkers onder de aandacht bracht. heeft. Zo gaan we met enkele bewoners een kruidentuin-“Dementerende ouderen voelen zich vaak onrustig”, legt tje aanleggen. Zij vinden het heerlijk om buiten tussen deze uit. “Zij hebben baat bij een vertrouwde omgeving, plantjes bezig te zijn. En als iemand zin heeft om koekjesmet vaste gezichten en niet teveel dynamiek. In werkgroe- te bakken, maken we daar tijd voor. Dan maken we depen hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan verbete- bedden toch gewoon iets later op? Die extra flexibiliteitringen die passen bij onze bewoners. Alle vaste rituelen doet onze bewoners goed.” Omwille van de herkenbaar-stonden ter discussie; het gebouw en de inrichting, de heid lopen medewerkers nog wel in uniform: “Gewoneteamsamenstelling, onze werkkleding, zelfs de koffiepauze kleding zou de thuissituatie meer nabootsen, maar dat iswas onderwerp van gesprek. Heel spannend en inspire- voor dementerende ouderen toch te onduidelijk. Onsrend!” uniform geeft houvast.”Zelf naar ikea Lekker in je velDe veranderingen die De Akert sindsdien onderging, Hoewel de renovatie een paar maanden voor behoorlijkzorgden voor een stroom aan warmte door het gebouw. wat onrust zorgde, merkt Hebels dat de bewoners erg“We besloten kantoorruimte op te offeren voor vier extra tevreden zijn met hun nieuwe woonsituatie: “Nietslaapkamers en een extra woonkamer, zodat bewoners in iedereen kan dat in woorden uitdrukken, maar we merkendrie kleinere groepen kunnen leven”, vertelt Hebels. het aan hun stemming, eet- en slaapgedrag. Bewoners“Onze dossiers werken we nu bij aan de computer in de zitten beter in hun vel, de sfeer is prettig en rustiger.”huiskamer, midden tussen de mensen. Zo houden we Ook medewerkers voelen zich goed bij de nieuwe situatie:contact.” Omdat er niet genoeg budget was voor een “De betrokkenheid gaat zóver, dat een medewerker opbinnenhuisarchitect, gingen medewerkers zelf aan de slag zaterdag met haar vader terugkwam om vloerbedekkingmet de inrichting. “Dat was eigenlijk veel leuker!” lacht onder alle meubelpoten te plakken. Geweldig toch? Dát isHebels. “Mede dankzij de inzet van De Vrienden van De nou echt ‘wonen zoals je thuis gewend bent’, thuis wil jeAkert en een donatie van de Kruisvereniging konden we de ook geen krassen op je nieuwe vloer.” Deze persoonlijkegezamenlijke ruimtes echt aanpakken. We kozen behang, inzet is volgens Hebels het geheim van goede zorg: “Onzelambrisering en laminaat uit. We reden buiten werktijd medewerkers leggen een stukje van zichzelf in hun werk.naar Ikea, lieten tuintjes aanleggen en struinden winkels Dat ‘eigene’ is de kracht van De Akert.”af voor meubilair. In de gangen hebben we gezellige zitjesgecreëerd, die dwalende bewoners uitnodigen om even uitte rusten. Bij elke huiskamer is bovendien een prachtigetuin aangelegd, zodat onze bewoners lekker naar buitenkunnen. Zo hebben ze toch contact met de buitenwereld.”KruidentuintjeHet team besloot tevens vaste medewerkers te koppelenaan de woongroepen. Dat had een gunstig effect op debetrokkenheid: “Niet onze takenlijst staat centraal, maardigitale nieuwsbrief ananzAnanz ontwikkelt een digitale nieuwsbrief. Wilt u op dehoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijft uzich dan in via www.ananz.nl/digitale-nieuwsbrief.
 29. 29. an na | p a g i n a 2 9“Niet onze takenlijst staat centraal, maarde wensen van bewoners. Als iemand zin heeft om koekjes te bakken, maken wedaar tijd voor. Dan maken we de bedden gewoon iets later op”
 30. 30. a n n a | p a gina 3 0 NIEuWS VAN ANNA WWW.ST-ANNA.NL St. Anna Ziekenhuis behaalt wederom roze lintje voor optimale borstkankerzorg Het St. Anna Ziekenhuis behoudt het keurmerk van Borstkankervereniging Nederland (BVN). Dit blijkt uit de Monitor Borstkankerzorg waarin BVN het roze lintje toekent aan ziekenhuizen die voldoen aan de aangescherpte criteria 2011. St. Anna Ziekenhuis voldoet als een van de weinige ziekenhuizen in de regio aan alle criteria. Hiermee erkent BVN dat het St. Anna Ziekenhuis optimale zorg biedt op het gebied van borstkanker.anna steunt Stichting HeppieStichting Heppie is bijzonder actief om in het voorjaar van 2012 een vakantiehuiste openen om kinderen die niet of nauwelijks de gelegenheid hebben op vakantiete gaan, een fijne tijd te bieden. Het huis ligt in het Wolfsven, nabij het St. AnnaZiekenhuis te Geldrop. In dit kader is het St. Anna Ziekenhuis met de stichtingHeppie een samenwerkingsverband aangegaan. Stichting Heppie zet zich in voorkinderen die opgroeien onder moeilijke omstandigheden. Lees hierover meer opde website www.heppie.nl. Ananz opent restaurant Halte 48 in dorpshuis Heeze Heeze heeft een nieuw menu voor restaurant wordt gerund dorpshuis: ’t Perron. Ananz € 9,50. Minder trek? door een professionele kok, is hier op 3 oktober gestart Dan staat er ook soep met de cateringmedewerkers van met restaurant Halte 48 dat stokbrood en kruidenboter Nicasius verzorgen de voor iedereen toegankelijk op het menu voor € 2,75. bediening. U bent van harte is. Het restaurant is zeven Daarnaast zet de kok welkom om een kijkje te dagen per week geopend regelmatig een dagschotel komen nemen in ’t Perron van 12.00 tot 13.30 uur. op de kaart. Bijvoorbeeld en in een mooie omgeving te Gasten kunnen er dagelijks een stamppot in de winter genieten van een heerlijke kiezen uit een driegangen of asperges in de lente. Het vers bereide maaltijd.Nieuwe functie: de verpleegkundig specialist (VS)In toenemende mate worden zelfstandig een behandelrelatie met Deze brugfunctie tussen medischpatiënten bij doorverwijzing naar de patiënt aan te gaan. Zijn/haar specialisten en verpleegkundigen iseen polikliniek, gezien door een werkzaamheden gebeuren in overleg ontstaan door toename van com-verpleegkundig specialist. met en onder supervisie van de plexe, multidisciplinaire zorg en deEen verpleegkundig specialist (VS) is medisch specialist. Indien nodig of vraag naar goede zorgcoördinatie.een ervaren verpleegkundige die zich gewenst, worden patiënten gezien Meer weten? Vraag dan de folder aanheeft gespecialiseerd in een specifiek door de medisch specialist. In bij patientenvoorlichting via telefoonaandachtsgebied. Hij/zij is acade- Nederland bestaat de functie 040 – 286 4874.misch opgeleid en bevoegd om verpleegkundig specialist sinds 1997.
 31. 31. genneper parken Elke dag een nieuw avontuur? LEEF je UIT in Genneper Parken! een initiatief vangemeente Eindhoven Antoon Coolenlaan 1 | Eindhoven | (040) 238 11 11 | www.genneperparken.nl
 32. 32. De A-locatie voor gezondheid, sport en bewegen bij Anna in Eindhoven WWW.ST-ANNA.NL/EINDHOVEN AFSPRAAK SPECIALIST (ook avondspreekuren) ONDERZOEK BEHANDELINGIn het Centrum voor gezondheid, sport en bewegen kunt u terecht voor een afspraak metonze specialist, onderzoek en behandeling. Binnen dit kleinschalige centrum geniet uhoogwaardige zorg zoals u van ons gewend bent, met optimale persoonlijke begeleiding.Antoon Coolenlaan 1-03, (naast Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep)5644 RX Eindhoven. Tel.nr.: 040 - 286 4040. (gratis parkeren)

×