Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тема 5 мм

1,873 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

тема 5 мм

 1. 1. МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 2. 2. ТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ
 3. 3. Інтегровані структури міжнародного бізнесу та міжнародні стратегічні альянси Управління змінами та організаційним розвитком міжнародних корпорацій Координація та інтеграція діяльності підрозділів міжнародних корпорацій Суть та основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій План 1 2 3 4
 4. 4. 1. Суть та основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ФАКТОР структури управління взаємозв'язки між ланками структури управління і працівниками розподіл функцій і влади встановлення повноважень і відповідальності кожного співробітника
 5. 5. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ФАКТОРА В МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ Природа зарубіжного бізнесу Утворення закордонних відділень Керівництво зарубіжними відділеннями Взаємодія локальних ринків і компаній Часові і географічні особливості Взаємозалежність структур і персоналу
 6. 6. Президент Виробництво Маркетинг Фінанси Персонал Віце-президент з міжнародних операцій Франція Японія Єгипет Австралія Аргентина Департамент у країні розташування Зарубіжні відділення Рис. 1. Організаційна структура на ранніх стадіях інтернаціоналізації
 7. 7. Президент Виробництво Маркетинг Фінанси Персонал Департамент у країні розташування Опративні відділення Завод Інструменти Обладнання Меблі Міжнародне відділення Австралія Японія Італія Офіс-тренажер Маркетинг Зв’язки з урядом Особливість дивізіональних структур полягає у значній автономності окремих відділень (дивізій), які об'єднуються між собою у великі глобальні підрозділи ТНК
 8. 8.  потреба у значній кількості осіб зі здібностями лінійних менеджерів;  ускладнення централізованого, економічнішого обслуговування і прагнення забезпечення такими послугами на регіональному рівні;  ускладнення контролю для вищого менеджменту  місцева відповідальність нижнього рівня;  акцент на локальних ринках і проблемах;  поліпшення координації в регіоні;  використання переваги економічної локалізації операцій;  кращі комунікації;  «обличчям до обличчя» з місцевим персоналом і проблемами;  забезпечення чіткого вимірювання рівня підготовки для лінійних менеджерів Переваги дивізіональних структур Недоліки дивізіональних структур
 9. 9. Президент Виробництво Маркетинг Фінанси Персонал Департамент у країні розташування Опративні відділення Продукт А Продукт В Продукт С Продукт D Продукт Е Європа Австралія Далекий СхідАфрика Південна Америка Великобританія Франція Німеччина Італія Нідерланди Виробництво Маркетинг Фінанси Персонал Глобальна продуктова структура найкраще підходить для тих фірм, в яких відмінності між випущеними видами продукції мають більше значення, ніж різниця між регіонами, в яких їх продають
 10. 10. Президент Виробництво Маркетинг Фінанси Персонал Департамент у країні розташування Опративні відділення Європа Австралія Далекий Схід Південна Америка Північна Америка Великобританія Франція Німеччина Італія Нідерланди Африка Глобальна регіональна структура найкраще підходить для тих фірм, де регіональні відмінності мають більше значення, ніж різниця в продукції
 11. 11. Президент Виробництво Маркетинг Фінанси Внутрішнє виробництво Продукт А Продукт В Продукт С Продукт D Зарубіжне виробництво Продукт А Продукт В Продукт С Продукт D Внутрішнє виробництво Продукт А Продукт В Продукт С Продукт D Зарубіжне виробництво Продукт А Продукт В Продукт С Продукт D Глобальна функціональна структура найкраще підходить для тих фірм, продукція яких є однорідною, а отже, методи виробництва і маркетингу в країнах практично однакові
 12. 12. Президент Виробництво Маркетинг Фінанси Персонал Департамент у країні розташування Опративні відділення Північна Америка Промислові товари Європа Менеджер промислових товарів Північної Америки Менеджер промислових товарів Європи Матрична структура використовується з метою ефективної реалізації важливих для фірм проектів, завдань.
 13. 13.  конфлікт в організації через розподіл влади;  загроза виникнення суперечностей у керівництві;  потреба у менеджерах, що ефективно керують людськими Ресурсами.  орієнтованість на результат;  підтримка професійної орієнтації;  точне визначення відповідальності за продуктовий прибуток. Переваги матричних структур Недоліки матричних структур
 14. 14. 2. Координація та інтеграція діяльності підрозділів міжнародних корпорацій Варіанти розширення міжнародного бізнесу продуктовий коли нарощується кількість різновидів експортних товарів географічний коли обсяг закордонних продажів зростає за рахунок освоєння нових ринків наявними продуктами
 15. 15. Координація забезпечує узгодженість у часі і просторі дій органів управління та посадових осіб, а також між системою в цілому і зовнішнім середовищем
 16. 16. Причини перешкод на шляху координації Різні орієнтири менеджерів Суперечності між завданнями підрозділів Брак взаємоповаги між менеджерами Часові розбіжності Географічні відстані Національні відмінності
 17. 17. НЕФОРМАЛЬНІФОРМАЛЬНІ Механізми координації ради директорів; міжнародні конференції; звіти про досягнення; центри обміну досвідом; зовнішні центри координації (аутсорсинг); спеціальні тимчасові робочі групи, комісії, комітети; матричні організаційні структури; запровадження посад координаторів  горизонтальні зв'язки в корпорації;  творчі неформальні групи, клуби за інтересами;  мережа управління, система неформальних контактів між менеджерами різних рівнів і країн у межах корпорації;  організаційна (корпоративна) культура
 18. 18. Інтеграція особливий етап у процесі господарського життя, що веде до створення нової якості – цілісності відособленого господарського комплексу декількох держав
 19. 19. 3. Управління змінами та організаційним розвитком міжнародних корпорацій Організаційний розвиток являє собою систему цілеспрямованих заходів, спрямованих на адаптацію компанії до вимог зовнішнього середовища шляхом удосконалення внутрішніх взаємовідносин
 20. 20. Інструменти організаційного розвитку Програми навчання Комунікації Участь у змінах Венчурні команди Переговори Підтримка вищого менеджменту Примушування
 21. 21. Організація без кордонів прагне посилити зв'язок із зовнішнім середовищем, усунути горизонтальні бар'єри між фірмою та її партнерами, а також здолати вертикальні бар'єри всередині організації між ієрархічними рівнями управління
 22. 22. Самонавчальна організація являє собою таку компанію, в якій кожен співробітник займається виявленням і розв'язанням проблем, забезпечуючи можливість безперервних експериментів, змін і вдосконалень
 23. 23. 4. Інтегровані структури міжнародного бізнесу та міжнародні стратегічні альянси Промислово-фінансові групи – це диверсифіковані багатонаціональні структури, створені на основі об’єднання капіталів підприємств, кредитно-фінансових установ та інших організацій
 24. 24. Міжнародні стратегічні альянси – являють собою тривалі міжорганізаційні згоди по співробітництву, які передбачають спільне використання ресурсів або структур управління декількох самостійних організацій, що знаходяться в двох або більше країнах, для спільного здійснення задач, пов’язаних з корпоративною місією кожної з них
 25. 25. Організаційні характеристики МНК Формалізація ґрунтується на використанні структур і процедур у процесі прийняття рішень, комунікацій і контролю Спеціалізація означає спосіб призначення завдань окремим працівникам Централізація важлива з позицій прийняття відповідальних рішень

×