Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тема 4 мм

1,766 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

тема 4 мм

 1. 1. МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 2. 2. ТЕМА Прийняття рішень у міжнародних корпораціях
 3. 3. Ключові сфери прийняття рішень у міжнародних корпораціях Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень Суть та особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях План 1 2 Управління політичними ризиками 3 4
 4. 4. 1.1. Суть та особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях Міжнародні рішення – обрані варіанти дій відповідних підрозділів зарубіжних відділень міжнародних корпорацій, спрямовані на подолання проблем у веденні зарубіжних операцій та підвищенні їх ефективності
 5. 5. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ РІШЕНЬ Великі масштаби рішень, оскільки реалізація ключових рішень у міжнародних корпораціях пов'язана з перерозподілом і використанням значних ресурсів усієї компанії в цілому Величезна кількість рішень, оскільки існує багато зарубіжних відділень і численна кількість видів продукції і послуг, по кожному з яких може прийматись одночасно кілька рішень, що можуть суперечити одне одному Прийняті рішення мають відповідати вимогам локального(національного) законодавства Враховують специфіку національних культур, оскільки в їх підготовці і прийнятті беруть участь представники різних країн, що мають різні цінності щодо критеріїв ефективності цих рішень
 6. 6. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ МІЖНАРОДНИХ РІШЕНЬ Значна тривалість процесу прийняття рішень, пов'язана з досить великою кількістю рівнів керівництва міжнародною корпорацією. Це породжує складну проблему централізації і децентралізації у прийнятті рішень Використання складніших методів прийняття рішень, що базуються переважно на інтуїції Більш ретельне інформаційне забезпечення процесу прийняття міжнародних рішень для забезпечення їх високої якості, оскільки скоригувати прийняття рішення та усунути помилку в ньому досить складно через географічну відокремленість зарубіжних відділень Спеціальна техніка врахування впливу міжнародного середовища на управлінські рішення
 7. 7. Централізація Децентралізація Рішення приймаються на вищому рівні, що забезпечує їх високу якість Прийняття рішень делегується вниз оперативному персоналу, що забезпечує їх гнучкість і своєчасність
 8. 8. Фактори, що впливають на рівень централізації і децентралізаціїФактори, що впливають на рівень централізації і децентралізації рішень у міжнародних операціяхрішень у міжнародних операціях Фактори Централізація Децентралізація Обсяг операцій Великий Малий Обсяг капіталовкладень Великий Малий Відносне значення для ММС Важливе Неважливе Конкурентне середовище Сильне Стабільне Взаємозв'язок між обсягами і затратами Сильний Слабкий Рівень технологій Високий Звичайний Значення товарного знака, патентного права та ін. Велике Мале Рівень продуктової диверсифікації Низький Високий Однорідність продуктових ліній Однорідні Різнорідні Географічна відстань між материнською компанією і зарубіжними відділеннями Мала Велика Рівень залежності між окремими частинами Високий Низький Рівень компетенції менеджерів у країні-господарі Менш високий Більш високий Досвід у міжнародному бізнесі Значний Малий
 9. 9. ТРИКУТНИКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
 10. 10. Взаємозв’язок стратегій, структур і прийняття рішень з результативністю управління міжнародною компанією
 11. 11. 2. Вплив національних культур на прийняття2. Вплив національних культур на прийняття управлінських рішеньуправлінських рішень
 12. 12. Централізоване прийняття рішень у сфері зовнішньоекономічних операцій США
 13. 13. Поєднання централізованого і децентралізованого підходів до прийняття рішень Японія
 14. 14. Децентралізованість організацій і передача права прийняття рішень вниз Великобританія
 15. 15. Використовуються різні підходи, однак останнім часом спостерігається тенденція до централізації Франція
 16. 16. Централізація, автократія, ієрархія Німеччина
 17. 17. Децентралізація та участь, важливість індивідуальності в організації Скандинавські країни
 18. 18. Використання традиційних і перевірених засобів прийняття рішень Італія
 19. 19. Повільне і розважливе прийняття рішень Єгипет
 20. 20. Прийняття рішень лише вищими менеджерами, що не бажають ризикувати Індія
 21. 21. 3. Ключові сфери прийняття рішень у3. Ключові сфери прийняття рішень у міжнародних корпораціяхміжнародних корпораціях Якість — це сукупність характеристик об’єкта, які стосуються його здатності задовольнити встановлені і передбачені потреби відповідно до його призначення Тотальне управління якістю являє собою сукупність організаційної структури, процедур, процесів і ресурсів, необхідних для адміністративного забезпечення якості
 22. 22. Забезпечення максимально високих результатів по всіх найважливіших для споживача категоріях Мета системи тотального управління якістю
 23. 23. Міжнародна корпорація Система тотального управління якістю Національна СТУЯ Регіональна СТУЯ Міжнародна СТУЯ
 24. 24. Транснаціональна корпорація Національна компанія Спільне підприємство Доступ на зарубіжні ринки Нові продукти (послуги) для просування на національному ринку
 25. 25. Міжнародна конкуренція – це економічна боротьба виробників різних країн на світовому ринку ? 1. Що являє собою конкурентне середовище, в якому діє підприємство? 2. Чого досягли ваші конкуренти за останні три роки? 3. Що за той же час зробили ви? 4. Яким чином конкуренти можуть загрожувати вашому бізнесу в майбутньому? 5. Які ви маєте наміри для того, щоб випередити їх?
 26. 26. 4. Управління політичними ризиками4. Управління політичними ризиками Політичний ризик являє собою ймовірність того, що ділові іноземні інвестиції стануть предметом тиску й ущільнення з боку урядової політики країни-господаря.

×