Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kunskapsdagarna 18 livet som giraffe

103 views

Published on

The story of the team Giraffes, who worked together as Agile and Lean coaches and then wrote a book with their favorite exercises and storytelling.

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

Kunskapsdagarna 18 livet som giraffe

 1. 1. Livet som Giraffe Att arbeta i högpresterande team Anna Pucar Rimhagen Kunskapsdagarna, Linköping 16 November 2018 Check-in: Vad har du för förväntningar på det här seminariet?
 Skriv ner ett eller ett fåtal ord på en post-it!
 2. 2. 
 Girafferna Care&Growth
 3. 3. • Vad är Agile & Lean? • Från arbetsgrupp till högpresterande team • Giraffernas resa • Boken: ”XXL Agile & Lean Coaching - The Giraffe Cookbook” • För dig som vill veta mer • Feedback Agenda
 4. 4. Vad är Agile & Lean? Agile Team Samarbete Korta feedback-loopar Täta
 leveranser Lean Flöde Respekt Minimera waste/slöseri Ständiga förbättringar
 5. 5. Vad är Agile & Lean? Agile & Lean Team Samarbete Korta feedback-loopar Täta
 leveranser Flöde Respekt Minimera waste/slöseri Ständiga förbättringar
 6. 6. Team performance curve X X X X X MATURITY PERFORMANCE Work
 Group Pseudo Team Potential Team Real Team High
 Performing Team
 7. 7. Giraffe Spirit - 5 Whys 5 4 3 2 1 Get much done. Have fun! Open atmosphere.
 Build on ideas. Trust each other. Know and appre-
 ciate each other. Get to know each
 other.
 8. 8. Vad jag tar med mig in i teamet Personal poster Vad jag hoppas få ut av att jobba i teamet Hur ni bäst jobbar med mig Något annat om mig Mitt motto: Energi!
 Agile & Lean
 Struktur Säg vad ni menar, jag fattar inte ironi
 Jag är smartast på morgnarna 
 Låt oss hjälpas åt :) Kul på jobbet! 
 Lära mig mer om test
 Erfarenhet av att jobba på distans Gift, 4 vuxna barn Gillar att cykla! Extremt kvällstrött… Lev och låt leva
 9. 9. • Träffas ”på riktigt”, rent fysiskt, regelbundet • Gå iväg och äta lunch och prata om annat än jobbet • Turas om att hålla i check-in respektive retrospektiv/ feedback vid våra möten • Ta oss an arbete i par • Jobba fram vår vision och mission • Komma överens om vår working agreement. Vad vi gjorde mer för att utvecklas som team…
 10. 10. Övningar för att 
 bygga teamet A-B-C-D Personal poster Market of skills Team SWOT Team spider Moving motivators Constellation Need map Christmas retro Happy metrics
 11. 11. Christmas Retro Did we fulfill our aim to deliver? Obstacles faced What helped us? What made us move forward? What was the mood like? New years promises What gifts did we get? Vilka är Girafferna egentligen?
 12. 12. Får jag presentera….Girafferna! Dirk, Cecilia, Mats, Anna, Elis, Ann-Louise, Verena
 13. 13. 1.Vi vill dokumentera vad vi gjort tillsammans för att komma ihåg det och för att fortsätta hålla kontakten! 2.Leta rätt på power point-filer och samla ihop på ett ställe 3.Oj - så mycket bra material…det här kanske är intressant för andra också? 4.Vi vill skriva en BOK! Hur gör vi då? 5.Skriva skriva skriva, jobba med bokstruktur, skaffa editor, kolla förlag, bilda ekonomisk förening… 6.Bilderna behöver göras om i samma mall. 7.Oh no! Vi har kopierat material från nätet - ersätt med eget! 8.Nu känns det nästan klart - dags att kontakta förlaget på allvar 9.Korrekturläsning 1…2…3…när är det ”good enough”? 10. Provtrycket finns, första upplagan beställd. Boken - tidslinje Maj 2016 Nov 2018
 14. 14. • Lunchmöten över video, ungefär varannan vecka • 1-2 fysiska träffar per år • Gemensam dokumentlagringsyta • Agira Ekonomisk Förening med Swish • Agile & Lean - leva som vi lär • Tillit • Respekt • Pull -> lastfördelning över tid • Fira! Boken - arbetssätt
 15. 15. Fira! Giraffbilder Brasiliansk dubbeltumme
 16. 16. Boken • XXL Agile & Lean Coaching - The Giraffe Cookbook • Utgiven på Vulkan Media Kurser • Agil coachning • Agil projektledning canea.se För dig som vill veta mer
 17. 17. Feedback door 5 :D 1 :( 2 3 4 Feedback: Hur väl stämde dina förväntningar på det här seminariet?
 Sätt din post-it vid siffra 1-5!
 18. 18. TACK!
 anna.p.r@vaxlaupp.se vaxlaupp.se 0730-43 56 82

×