Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

U7 1ME108

441 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

U7 1ME108

 1. 1. JuridikAnna EllmanU7 ME 108
 2. 2. Upphovsrättens två delar Den ideélla eller moraliska delen och den ekonomiska delen.I den moraliska delen bestämmer jag hur och till vad mitt verk får användas och i den ekonomiska delen att jag har rätt att ta betalt för mitt verk.
 3. 3. Hur många år gäller upphovsrätten? ”Upphovsrätten till ett verk gäller intill utgången av sjuttionde året efter det år då upphovsmannen avled.” ”För anonyma verk räknas tiden från utgången av det år då verket offentliggjordes.” http://www.ne.se/lang/upphovsr%C3%A4tt
 4. 4. Vad innebär verkshöjd? ”juridisk benämning på den originalitet och individuella särprägel som ett litterärt eller konstnärligt verk måste ha för att vara upphovsrättsligt skyddat. Det är upphovsmannens säregna sätt att uttrycka något som skyddas, inte de idéer eller fakta som verket kan innehålla. ”http://www.ne.se/lang/verksh%C3%B6jd
 5. 5. Vem äger en artikel skriven påarbetsplatsen?Den som skapat verket har alltid upphovsrättoch är därmed ägare av verket.Speciella avtal mellan upphovsmanoch arbetsplats kan upprättas.
 6. 6. Min Google Site Många av bilderna på siten är mina egna. Jag har länkat till videoklipp på YouTube, vilket är i sin ordning. En bild är hämtad, den har namn och namn på fotografen samt licens som gör att jag får använda den. Har dock inte länk där jag hämtat bilden vilket jag borde haft.
 7. 7. CC BY Erkännande Licensen innebär att du, som upphovsman, - tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk. - Även för kommersiella sammanhang.- De som använder dina licensierade verk ska uppge att dig som upphovsman när de använder, bearbetar eller sprider ditt verk CC BY NC SA Erkännande - Icke-kommersiell - Dela lika Licensen innebär att du - tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare,- skapa nya verk utifrån ditt, så länge de ger dig äran för att du har skapat ursprungsverket och- att de licensierar det nya verket under samma villkor. Alla nya verk som skapas utifrån ditt verk kommer att ha samma licens.
 8. 8. ”Övriga förutsättningar:Undantag — Undantag från villkoren ovan kan ges avupphovsrättsinnehavaren.Public Domain — Om verket eller någon av dess beståndsdelar ärpublic domain enligt tillämplig lag påverkas denna status inte på någotsätt av licensen.Övriga rättigheter — Följande rättigheter påverkas inte av licensen:•Dina rättigheter enligt "fair dealing", "fair use" eller andra tillämpligaundantag och begränsningar i upphovsrätten;•Upphovsmannens ideella rätt.•Rättigheter som andra personer kan ha antingen till verket själv ellerdess användning, t.ex.publicitets- och integritetsrättigheter.Notera — Vid all återanvändning och distribution måste du informeraom licensvillkoren som gäller för verket. Det bästa sättet att göra dettaär genom en länk till den här webbsidan.”http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
 9. 9. En bild, med licensen erkännande, föratt marknadsföra en skola i enbroschyr kan användas. Licenser kandock ändras för verk.Du får ändra i verk med olika CClicenser förutom de i kombination medND – inga bearbetningar.
 10. 10. Brott motupphovsrättsreglerna kanmedföra böter eller fängelse.Man kan även bli skyldig attbetala skadestånd.http://www.ne.se/lang/upphovsr%C3%A4tt
 11. 11. Rättigheterna för det material jag läggerupp på Slideshare och som andra lagt upppå Slideshare? Jag har ansvar för att jag inte lägger upp något som är upphovsskyddat. Jag har rätt att använda allt material som finns på SlideShare så som visa, länka till eller ”bedda in” på egna sidor.
 12. 12. Hitta bilder och andra medie-filer som man får användaEtt sätt att hitta bilder att använda är att gå tillSkolverkets PIM- sida för bild. Creative Common Search är ett annatalternativ där det finns flera sidor att söka på.Exempel på sidor med bilder som kan användas i bl a undervisningFlickr.com/creativecommons -MultimediabyrånFotofinnaren (gäller för skolbruk)Art Images for College Teaching (gäller skolbruk)Stock XchngWikimedia
 13. 13. KällförteckningSkolverkets PIM –sidor http://www.pim.skolverket.se/EN(hämtad 21/5 -12)Ne.se http://www.ne.se/school/ (hämtad 21/5 2012)Creative Commons Sverigehttp://www.creativecommons.se/ (hämtad 25/5 2012)Internetkunskap.sehttp://internetkunskap.se/2010/04/sa-hittar-och-anvander-du-bilder-pa-natet/ (hämtad 25/5 2012)

×