Pengurusan tingkah laku dan disiplin

3,105 views

Published on

Kerja kumpulan 2p.. UPSI

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,105
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
149
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengurusan tingkah laku dan disiplin

 1. 1. PENGURUSAN TINGKAH LAKU DANDISIPLINSatu Temubual Di(SMK KUALA TELEMONG)
 2. 2. Kumpulan CherryNAMA NO. MATRIK PROGRAMJENIFA KASENA ANAK JAMPI D2011047514 ATO5NOR FATIHAH BINTI NASIM GOL D2011047520 AT05FATIN AMIRAH BINTI MAT LAZIN D20111047584 AT05FHATEN FARHANA BINTI HUSSIN D20111048166 AT20
 3. 3. TEMPAT KAJIANSMK KUALA TELEMONGRESPONDENEncik Azman Bin Tawang(Guru Penolong Kanan HEM)HARI, TARIKH DAN MASASelasa9 APRIL 201310 pagi – 1 ptg
 4. 4. PENGENALANPengurusanSatu set keinginan yang direkabentuk untuk meninggikandan mengarahkan kerja yang ditentukan. Pengurusanadalah satu proses di mana kerja dapat dilaksanakandengan mengemblengkan sumber manusia sertamembimbing dan memberi motivasi kepada usahamereka ke arah pencapaian objektif organisasi.Lewis M.Beaker (2001), sebarang perbuatan yangdilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedaratau separa sedar. Garry Martin dan JosephPear (2003)berpendapat bahawa tingkah laku juga merangkumiaktiviti aksi, prestasi, bertindakbalas, tindakan dan reaksidari segi teknik, aktiviti yang melibatkan otot-otot, kelenjardan aktiviti eletrik oleh setiap organ.TingkahLakuPerlakuan atau percakapan seseorang individu. Ia jugamerupakan semua tindakan manusia yang bolehdiperhati, diukur dan dinilai dan sebarang perbuatan yangdilakukan sama ada secara sedar ataupun tidak sedaratau separa sedar
 5. 5. Masalah tingkah laku atau gangguan emosi yang serius merujukkepada keadaan di mana ciri-ciri yang berikut berlaku dalam tempohyang lama, pada darjat yang ketara dan keadaan ini menjejaskanpembelajaran. Tingkah laku terbahagi kepada dua iaitu tingkah lakupositif dan tingkah laku negatif.Menurut Kamus Dewan, disiplin merujuk kepada latihan pemikirandan kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri dan patuh padatatatertib. Mok Soon Sang pula menyatakan pada peringkatsekolah, disiplin adalah peraturan-peraturan yang dikenakan ke ataspelajar-pelajar dengan tujuan mengawal tingkah laku mereka melaluihukuman atau ganjaran.
 6. 6. SEJARAH SEKOLAHSMK kuala telemong,kuala terengganuSekolah Menengah Kebangsaan Kuala Telemong ataunama ringkasnya SMK Kuala Telemong, terletak diKampung Lubuk Batu, Mukim Kuala Telemong dalamlingkungan pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah HuluTerengganu.Sekolah ini terletak 28 km dari Bandaraya KualaTerengganu.Sekolah ini mempunyai rekabentuk baru yangcantik dan menarik. Sekolah ini diberi nama SMK KualaTelemong sempena mengingati peristiwa PemberontakanTani di Terengganu yang berlaku di Kampung Telemongdibawah pimpinan Haji Abdul Rahman Limbong yang telahmenyebabkan dua belas orang terkorban kerana menentangdasar British yang cuba menggugat adat dan budayamasyarakat tempatan.
 7. 7. SMK Kuala Telemong mula dibuka pada 4 Jun 2002 dandirasmikan oleh Pengarah Jabatan Pendidikan NegeriTerengganu iaitu, Encik Razali Bin Ismail. Jumlah pelajar yangmula mendaftar ke sekolah ini apabila mula dibuka adalahseramai 300 orang pelajar yang terdiri dari pelajar Tingkatan 1,Tingkatan 2 dan Tingkatan 4. Jumlah tenaga pengajar ketikaitu pula adalah seramai 23 orang.Pengetua pertama sekolah ini ialah Puan Hajjah Ghaliah binti Bidinyang mula berkhidmat pada 1 April 2003 sehingga 31 Mei 2005. Pada 1Jun 2005, jawatan beliau diganti pula dengan Puan Hajjah Kesema bintiEmbong yang berkhidmat sehingga 26 Februari 2008. Selepas itudiganti pula dengan Tuan Haji Rasid bin Ngah yang mula berkhidmatpada 16 Mac 2005 sehingga 26 Jun 2011. Bermula dari 27 Jun 2011, To’Puan Hajjah Rahmah binti Ahmad berkhidmat sebagai pengetua SMKKuala Telemong sehingga kini.
 8. 8. Website SMKKuala Telemong
 9. 9. Anugerah Pengurusan Laman WebblogTerbaik,Pengurusan eBOOK Terbaik,Makmal Sains Terbaik Piala PusinganAsrama Terbaik.
 10. 10. Piagam SMK KualaTelemongKami berjanji akan berusaha untuk memperkembangkan keupayaan pelajar ke arah kecemerlanganpendidikan dengan menekankan kepada: Memberikan pendidikan secara adil berdasarkan sukatan pelajaran yang disediakan olehKementerian Pelajaran Malaysia Membimbing ke arah keputusan peperiksaan awam yang cemerlang. Mengadakan aktiviti Ko-kurikulum dan memastikan penglibatan semua pelajar. Mendidik pelajar ke arah pembentukan sahsiah terpuji dan berakhlak mulia. Berusaha mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, bersih dan ceria supaya menjaditempat yang selesa untuk pembelajaran. Melahirkan lepasan sekolah yang mempunyai ilmu pengetahuan dan berkemahiran sertaberdaya saing. Meningkatkan permuafakatan dan penglibatan komuniti kea rah kecemerlangan pendidikan. Menghasilkan lepasan sekolah yang dapar menyumbang kepada kesejahteraan diri,keharmonian keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan Negara.
 11. 11. Apakah Visi Dan Misi Sekolah ini?VISI SEKOLAHSEKOLAH UNGGUL PENJANAGENERASI TERBILANGMISI SEKOLAHMEMBANGUNKAN POTENSIINDIVIDU MELALUI PENDIDIKANBERKUALITI
 12. 12. MOTTO SEKOLAHBERILMU BERAMALS: SENTIASAM: MENUJUK: KE ARAHK: KECEMERLANGANT: TAKWAApakah pula moto sekolah ini?
 13. 13. LOGOSEKOLAHLOGO SMK KUALATELEMONG
 14. 14. Dapatankajian
 15. 15. Untuk mengetahui lebih mendalammengenai pengurusan tingkah laku dandisiplin pelajar di SMK Kuala Telemong.Mengenal pasti jenis-jenis kesalahandisiplin dan hukuman yang dikenakan.Mengenal pasti faktor-faktor yangmenyebabkan berlakunya masalahdisiplin dalam kalangan pelajar di SMKKuala Telemong.OBJEKTIF KAJIAN
 16. 16. Organisasi DisiplinSMK Kuala TelemongVISI UNIT HEM SMK KUALATELEMONMelahirkanpelajar yangmemiliki sahsiahyang cemerlang.
 17. 17. Persekitaran sekolah yang selesadan kondusif.Merancang program pembangunandiri pelajar.Meningkatkan keselamatan diripelajar.Menyelesaikan masalah pelajar dankebajikan diri pelajar dengan cepatdan cemerlang.MISI UNIT HEM SMK KUALATELEMONG
 18. 18. JAWATANKUASA INDUK PENGURUSANUNIT HAL EHWAL MURIDPengerusi : PengetuaTimbalan pengerusi : GPK HEMNaib pengerusi 1 : GPK PentadbiranNaib pengerusi 2 : GPK Tingkatan EnamSetiausaha : Isma Badashima Binti IsmailAhli Jawatankuasa : Kauselor:Halim Bin Awang (Warden Aspura): Mohd Hasif Izzat Bin Abdullah Halim (Warden Aspura):Noraini Bin Hamzah (Warden Aspuri):Alina Binti Ismail (Warden Aspuri): Mohd Noor Bin Md Ali (Setiausaha Disiplin)FUNGSI DAN TUGASMerancang dan memastikan jawatankuasa unit HEM sekolah berjalanlancar.
 19. 19. JAWATANKUASA LEMBAGADISIPLIN SEKOLAHPengerusi : PENGETUATimbalan pengerusi : GPK HEMNaib pengerusi 1 : GPK PENTADBIRANNaib pengerusi 2 : GPK KOKURIKULUMNaib pengerusi 3 : GPK TINGKATAN ENAMSetiausaha disiplin : MOHD NOR BIN MD ALIAhli jawatankuasa : WARDENFUNGSI DAN TUGASMenjalankan perbicaraan sesuatu kes.Mewartakan hukuman.Menyediakan laporan.
 20. 20. Pengerusi : PENGETUATimbalan pengerusi : GPK HEMNaib pengerusi 1: GPK PENTADBIRANNaib pengerusi 2: GPK KOKURIKULUMNaib pengerusi 3: GPK TINGKATAN ENAMSetiausaha disiplin : MOHD NOR BIN MD ALIAhli jawatankuasa : SEMUA GKMP: KAUNSELOR: NORAIDA BINTI ALI: HALIM BIN AWANG: NORAZILA BINTI MOHAMAD: SALMIZA BINTI MOHD: SAID BIN MAT ISA: MOHD SHUKRI BIN WI: AHMAD SALMAN BIN ABDUL RAHMAN: SITI ESAH BINTI ISMAIL: ABDULLAH BIN CHE MAT: ROBIBAH BINTI MUDA: ROHANI BINTI KADIR: SUHAIRI BINTI SULONG: ZULBEDAH BINTI MOHD AMIN: ROKIAH BINTI MAT DAUDJAWATANKUASABADANDISIPLINSEKOLAH
 21. 21. Memastikan agar segalamasalah disiplin pelajardiatasi segera.Menjalankan perbicaraan/ mahkamah bagimemutuskan hukumansesuatu kes.Menjalankan “spotcheck”menyeluruh.Bekerjasama memantaudan mengatasi salahlakudisiplin pelajar.Menyebarkan peraturandisiplin sekolah kepadasemua guru dan murid.Mengemaskini maklumatSistem Salahlaku DisiplinMurid (SSDM).Bekerjasama dengankaunselor sekolah bagimemulihkan pelajar dariterus melanggarperaturan sekolah.Fungsi Dan Tugasnya
 22. 22. Kategori Kesalahan Disiplin danHukuman Yang dikenakan.
 23. 23. Apakah Faktor-faktor Berlakunya Masalah Disiplindi SMK Kuala Telemong ?Pelajar itu sendiriIbu bapa dan keluargaSikap masyarakat yangnegatifPerbezaan pendapat diantara guru dan murid
 24. 24. Bagaimana pula kaedah yang Digunakan Dalam PengurusanTingkah Laku dan Disiplin Pelajar SMK Kuala Telemong ?Program GuruPenyayangSistem KawalanDisiplin MuridBerasaskanSekolah atau e-Disiplin.
 25. 25. LampiranSurat Laporan GuruPengakuan pelajarKeputusan buang sekolahCarta HemAkuan pelajar 2
 26. 26. RUMUSAN KAJIANMelalui hasil kajian yang telah dijalankan, dapat disimpulkan bahawapengurusan tingkah laku dan disiplin pelajar amat penting dalam sesebuahsekolah. Guru memainkan peranan yang amat penting dalam menguruskanhal-hal yang berkaitan dengan pengurusan tingkah laku dan disiplin pelajardi sekolah. Pengurusan tingkah laku disiplin yang berkesan dan berhemahbanyak bergantung kepada penguasaan guru terhadap isi kandungan surat-surat pekeliling yang dikeluarkan oleh KPM. Surat pekeliling ikhtisas yangberkaitan dengan pengurusan disiplin merupakan satu mandat yangdikeluarkan oleh KPM yang perlu dikuasai dan difahami oleh semua guruterutama guru-guru yang terlibat secara langsung dalam pengurusandisiplin di sekolah.
 27. 27. Aspek penguasaan pengurusan tingkah laku dan disiplin di sekolahmerupakan satu tanggungjawab yang berat dan amanah yang cukupbesar dalam merealisasikan modal insan bertaraf kelas pertama.Sesungguhnya tugas yang sukar dan mencabar ini memerlukanpengorbanan yang besar serta kerjasama daripada semuapihak.Pengurusan tingkah laku dan disiplin sekolah yang teratur dansempurna akan memberi faedah bukan sahaja kepada pelajar sebaliknyajuga kepada semua guru. Proses pengajran dan pembelajaran dapatdijalankan dengan tenang dan sempurna apabila sistem dan peraturandisiplin diwujudkan serta dipatuhi oleh semua pihak. Pengurusantingkah laku dan disiplin yang telus dan afektif akan membantumeningkatkan tahap kecemerlangan institusi pendidikan.
 28. 28. GPK HEMEN AZMAN BIN TAWANG
 29. 29. Template Provided Bywww.animationfactory.com500,000 Downloadable PowerPoint Templates, AnimatedClip Art, Backgrounds and Videos

×