Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OSNOVNA ŠKOLA “NARODNI HEROJ SAVO ILIĆ”Linearne nejednačine sa jednom nepoznatom              Skripta zadat...
ZADACI ZA VJEŽBANJELINEARNE NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOMRJEŠENJA ZADATAKA SA RADNIH LISTIĆA            NIV...
RJEŠENJA ZADATAKA SA RADNIH LISTIĆA             NIVO 2.          RADNI LISTIĆI           ...
RJEŠENJA ZADATAKA SA RADNIH LISTIĆA            NIVO 3.        RADNI LISTIĆI           3. NIV...
1. nivo            1.RIJEŠI NEJEDNAČINE a)x+6<-7   b)x-9<-17   c) x+(-8)>-15  d)x+3>-3-5   e)12+x>-8 ...
LINEARNE NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM                 2. nivo              1.Riješi neje...
-5(3x+1)-11≥2(-x-21)Rješenje: (x≥2)8.Riješi nejednačinu   (x+2)2+1<5x+(3-x)2Rješenje: (x< )9.Riješi nejednačinu   (3...
Rješenje: (x>-1/2)15.Riješi nejednačinu(5x-1)2-3≤5x(5x-2)-2xRješenje:(x≥-1)16.Riješi nejednačinu(2+x)2+1<(x-3)2-5xRješenje...
21.Riješi nejednačinu       −   <     −1(0<-1=>netačna nejednakost=>nejednačina nema rješenja)22.Riješi nejed...
Rješenje: (-6<x<-1)28. Odredi najmanji prirodan broj koji zadovoljava nejednačinu            (x-1)2 (x+1)2<-10...
-3>-2 0 (netačna najednakost)=>nejednačina nema rješenja35.Riješi nejednačinu    2x−       ≤   −Rješenje: (x≤− ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Skripta linearne nejednačine

24,786 views

Published on

 • Login to see the comments

Skripta linearne nejednačine

 1. 1. OSNOVNA ŠKOLA “NARODNI HEROJ SAVO ILIĆ”Linearne nejednačine sa jednom nepoznatom Skripta zadataka Učenici 8. razreda 2012 DOBROTA-KOTOR
 2. 2. ZADACI ZA VJEŽBANJELINEARNE NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOMRJEŠENJA ZADATAKA SA RADNIH LISTIĆA NIVO 1. RADNI LISTIĆI 1.NIVO Riješi nejednačine 1) x+8<-12 2) 4-x>6-(-2) 3) 9 x+ ≥3 4) 9 x- <0 1) x+8<-12 2) 4-x>6-(-2) x<-12-8 4-x>6+2 x<-20 4-x>8 -x>8-4 -x>4/∙(-1) x<-4 3) 9x+ ≥3/∙5 4)9∙x- <0/∙2 5∙9x+ 5∙ ≥5∙3 2∙9∙x- <2∙0 45x+2≥15 18x-3<0 45x≥15-2 18x<3/:18 45x≥13/:45 x< x≥ x<
 3. 3. RJEŠENJA ZADATAKA SA RADNIH LISTIĆA NIVO 2. RADNI LISTIĆI 2. NIVO Riješi nejednačine 1) 2x+8<-12 2) 2∙(-4-x)>-6-(-2) 3) 9 ∙(x+2)- +4x≥-3 4) ∙x<-1/5 1)2x+8<-12 2) 2∙(-4-x)>-6-(-2) 2x<-12-8 -8-2x>-6+2 2x<-20/:2 -8-2x>-4 x<-10 -2x>-4+8 -2x>4/:(-2) x<-2 3) 9 ∙(x+2)- +4x≥-3 4) ∙x<- /∙20 9x+18- +4x≥-3 20∙ x<20∙(- ) 13x+18- ≥-3/∙2 15x<-4 26x+36-1≥-6 x<- 26x+35≥-6 26x≥-6-35 26x≥-41/:26 x≥- x≥-1
 4. 4. RJEŠENJA ZADATAKA SA RADNIH LISTIĆA NIVO 3. RADNI LISTIĆI 3. NIVO Riješi nejednačine 1) -2∙(x+8)-3<-12x+1 2) (1/2)∙(-4-x)>-6 3) (x+2)- ∙x+4X≥0 4)6< 2) ∙(-4-x)>-6 1) -2∙(x+8)-3<-12x+1 -2x-16-3<-12x+1 -2- x>-6/∙2 -2x-19<-12x+1 2∙(-2)- x>2∙(-6) -2x+12x<1+19 -4-x>-12 10x<20/:10 -x>-12+4 x<2 -x>-8/:(-1) x<8 3) (x+2)- ∙x+4x≥0 4) 6< /∙4 X+2- x+4x≥0/∙2 4∙6<4∙2∙x+2∙2- x+2∙4x≥2∙0 24<3x-2 24+2<3x 2x+4-x+8x≥0 26<3x 9x+4≥0 3x>26/:3 9x≥-4/:9 x> x≥- x>8
 5. 5. 1. nivo 1.RIJEŠI NEJEDNAČINE a)x+6<-7 b)x-9<-17 c) x+(-8)>-15 d)x+3>-3-5 e)12+x>-8 Rješenja: a) x<-7-6 b) x<-17+9 c)x-8>-15 d)x+3>-8 e)x>-8-12 x<-13 x<-8 x>-15+8 x>-8-3 x>-20 x>-7 x>-11 2.RIJEŠI NEJEDNAČINE a) 15-x≤-8 b)-16-x≥-4 c)25-x≤30 d)-23-47-x<0 e)25-36-x>-2 Rješenja: -x≤-8-15 -x≥-4+16 -x≤30-25 -70-x<0 -11-x>-2-x≤-23/∙(-1) -x≥12 -x≤5 -x<70 -x>-2+11 x≥23 x≤-12 x≥-5 x>-70 -x>9 x<-9 3.RIJEŠI NEJEDNAČINE a)-3x<9 b)4x<-16 c)-6x<-24 d)x·(-5)≥ -35 e) 32<-4x Rješenja: x<9:(-3) x<(-16):4 x>(-24):(-6) x≤(-35):(-5) -4x>32 x>-3 x<-4 x>6 x≤7 x>32:(-4) x<-8 4. RIJEŠI NEJEDNAČINE a)x:6<-30 b)x:(-7)>28 c)x:9≤-1 d) 10<x:(-10) e)48≤x:(-8) Rješenja: x<-30·6 x<28·(-7) x≤(-1)·9 x:(-10)>10 x:(-8)≥48 x<-180 x<-196 x≤-9 x<10·(-10) x≤48·(-8) x<-100 x≤-384
 6. 6. LINEARNE NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM 2. nivo 1.Riješi nejednačinea)3x-12<-15 b)9-2x>11 c)-10-2-3x≥-24 d)15x+6:(-3)≤-32 e)-4·5·x<-20 Rješenja:3x<-15+12 -2x>11-9 -12-3x≥-24 15x-2≤-32 -20x<-20 3x<-3 -2x>2 -3x≥-24+12 15x≤-32+2 x>1 x<-1 x<-1 -3x≥-12 15x≤ -30 x≤4 x≤-22.Odredi koji broj treba podijeliti sa -8 da se dobije broj veći od 72?Rješenje:x:(-8)>72x<-5763.U nejednačini 3x-b>-17 odredi x ako je b=-4Rješenje: (x>-7)4.Riješi nejednačinu y-{ 2-(y-3)+(4-y) +5+(y-6)-(7-y)}<-2Rješenje: (y<-1)5.Riješi nejednačinu 2x-3(5-2x)>9-(x-3)Rješenje: (x>3)6.Riješi nejednačinu 8x-25≤3x+30Rješenje: (x≤4)7.Riješi nejednačinu
 7. 7. -5(3x+1)-11≥2(-x-21)Rješenje: (x≥2)8.Riješi nejednačinu (x+2)2+1<5x+(3-x)2Rješenje: (x< )9.Riješi nejednačinu (3x+3)∙(3x-1)≥(3x+2)2Rješenje: (x≤−1 )10.Riješi nejednačinu (x+1)2 +7> (x+4)2Rješenje: (x<-4/5)11.Riješi nejednačinu (x+1)(x+2)+3∙(1-x)<(x-1)2Rješenje: (x<-2)12.Riješi nejednačinu2∙(3x-1)<3∙(4x+1)+16Rješenje: (x>21/6)13.Riješi nejednačinu(x-1)(2x+3)≤(2x-5)(x+4)Rješenje: (x≥17/2)14.Riješi nejednačinu(4x+2)(x-1)>(2x-5)(2x+1)
 8. 8. Rješenje: (x>-1/2)15.Riješi nejednačinu(5x-1)2-3≤5x(5x-2)-2xRješenje:(x≥-1)16.Riješi nejednačinu(2+x)2+1<(x-3)2-5xRješenje:(x<4/15) 3. nivo17.Riješi nejednačinu x− ≤ −Rješenje:(x≥5)18.Riješi nejednačinu − 1≥ −Rješenje:(x≤− )19.Riješi nejednačinu x ∙[ ∙(1−2x)]≤Rješenje: (x≥− )20.Riješi nejednačinu 2x+ ≤ +Rješenje:(x≤−5/3)
 9. 9. 21.Riješi nejednačinu − < −1(0<-1=>netačna nejednakost=>nejednačina nema rješenja)22.Riješi nejednačinu 5≤x−Rješenje: (x≥7 )23.Riješi nejednačinu <0Rješenje: (x>1)24.Riješi nejednačinuRješenje: (x>12)25.Riješi nejednačinu 1+ ≤3+Rješenje:(x≥-11 )26. −2≥Rješenje: (x≥ )27. Za koje vrijednosti promjenjive x je vrijednost izraza -2x+1 većaod 3 i manja od 13?
 10. 10. Rješenje: (-6<x<-1)28. Odredi najmanji prirodan broj koji zadovoljava nejednačinu (x-1)2 (x+1)2<-10-xRješenje: x>3 x=429. Odredi vrijednosti promjenjive x za koje je izraz(3x+1)∙(x-2) −3∙(x+1)2 pozitivan.Rješenje: (x<− )30. Za koje vrijednosti promjenjive x razlika izraza i nije većaod -2?Rješenje: (x≤−1)31. Odredi zajednički skup rješenja za nejednačinex−2<2x+ i 2(x-4)<Rješenje:(− <x<4)32. Riješi nejednačinu 1− < −Rješenje: (x> )33.Riješi nejednačinu − ≥x−Rješenje:(x≤1)34.Riješi nejednačinu −1> −
 11. 11. -3>-2 0 (netačna najednakost)=>nejednačina nema rješenja35.Riješi nejednačinu 2x− ≤ −Rješenje: (x≤− )36.Riješi nejednačinu − <1− -7<12; Nejednačina je ekvivalenntna tačnoj nejednakosti=>rješenje nejednačine je svaki realni broj x37.Riješi nejednačinu − − < 1−Rješenje:(x<14)38.Riješi nejednačinu − < −Rješenje: (x> )39.Riješi nejednačinu ( −2x)∙( >x−Rješenje (x>− )

×