Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plan uvodnog dijela

1,101 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Plan uvodnog dijela

  1. 1. Plan-uvodni dio časa Linearne nejednačine sa jednom nepoznatom OPŠTI CILJEVI UVODNOG DIJELA ČASA Shvatiti pojam brojevne nejednačine Uočiti razliku brojevne nejednakosti i nejednačine Razumijeti značenje "lijeva i desna strane nejednačine" Shvatiti značenje rješenja i brojnosti rješenja nejednačine Shvatiti važnost provjere rješenja Naučiti izdvajati i prepoznavati nepoznatu vrijednost promjenjive veličine u nejednačini UVODNI DIO ČASATehnologija -20%Pokret i igra- 30%Primjeri očiglednosti i zaključivanje-50% KONCEPCIJA UVODNOG DIJELA ČASA Škola: Osnovna škola "Narodni heroj Savo Ilid", Dobrota Razred: Osmi razred devetogodišnje osnovne škole Mjesto održavanja časa: Informatički kabinet Čas vode učenici 8.3 razreda (u okviru projekta "Sa druge strane katedre")
  2. 2. 1. SADRŽAJ RADA I NOSIOCI OPIS OPERATIVNI AKTIVNOSTI AKTIVNOSTI NASTAVNE NASTAVNA KORELACIJA OČEKIVANI ISHODI EVALUACIJAUVODNI KORACI AKTIVNOSTI ORGANIZACIJE I CILJEVI NASTAVNIKA UČENIKA METODE SREDSTVA I UVODNOG DIO REALIZACIJE KORACI I OBLIK RADA POMAGALA DIJELA ČASA ČASA REALIZACIJE ČASA SOFTVER2 min. Kratki Pedagoškinj Uz laganu Integracija >Vrši odabir Izvode Demonstra Računar i Fizičko Pojačana Utisci na prikaz stripa a škole muziku sa uma i tijela, muzike i vježbi vježbe uz tivna zvučnici vaspitanje koncentracija i kraju časa: kojim se Ljiljana računara poboljšanje >Demonstrira odgovarajud metoda (razvijanje poboljšana >Anketa najavljuju Adžid učenici rade koncentracije vježbe u muziku sposobnost aktivnost >Pano sa predstojede Pripravnica vježbe za opuštanje i učenicima Frontalni i ritmičkog bilješkama aktivnosti Vanesa gimnastiku psihičko oblik rada i estetskog -Linoit Manojlovid uma pratedi pripremanje kretnog >Domadi3 min. 1.1 Brain demonstracij za aktivno izražavanja zadatak na Gym vježbe u učešde u ) temu Link za daljem toku "Kako smo muziku časa se osjedali tokom časa"5 min. 1.2.Najava Predmetni Učenike koji *Razumijeti *Daje uvodno *Učenici se Dijaloška Drveni Povezivanj Zaključivanje Usaglašen nastavnog nastavnik se nalaze na značenje objašnjenje i prebrojavaj metoda modeli e realnog o nastavnom i jasan sadržaja i (u okviru lijevoj strani "lijeva i desna određuje grupu u i zapisuju relacijski primjera i sadržaju i cilju zajednički očekivanih ovog kabineta strane A i B; novonastalo Frontalni i h matematič časa "horski" ishoda projekta to nazivamo nejednakosti; *Postavlja brojno grupni oblik znakova kih zaključak je grupa grupa "A", a nejednačine odgovarajudi stanje rada "="; "<"; pojmova koji daju učenika učenike na *Povezati drveni model simbolima ">"; učenici određena za desnoj strani pojam relacijskog na tabli oblast grupa "B" nejednakosti i simbola ">", *Zaključuju matematike nejednačine "=" ili "<" da trebaju i autor sa realnim između lijeve i nadi projekta) primjerima desne strane rješenje *Shvatiti učionice; nejdnačine i pojam *Vodi diskusiju da
  3. 3. nepoznate u i rukovodi nejednačina nejednačini, aktivnostima ima više pojam rješenja rješenja i brojnost rješenjaNalazimo se trenutno u Primjer: Neka iz Primjer. Neka iz Primjer: *Sada du Primjer: *U redu, Nastavnik Primjerprostoru u kojem su A B grupe "A" A B grupe "A" A B poslati A B koliko učenika šalje jednog 7+x>9lijeva i desna strana 14 12 izađu 3 14-3 12- izađu još 4 11-4 < 11-2 određeni broj vam mogu po jednog x>2fizički odvojene učenika, a 1 učenika, a učenika grupi 7 + x >9 poslati? Ne učenikaprolazom između klupa i 14 > 12 iz grupe iz grupe "B" 7 <9 "A" tako da Primjer brinite za broj, grupi "A" uznejednake u odnosu na A>B "B" 1 11 = 11 2 učenika A <B bude brojčano brojevne možemo diskusiju obroj učenika koji se Primjer učenik A =B Učenici Primjer veda od "B" nejednačine pozivati i značenjunalaze na tim stranama. brojevne Učenici Primjer zapisuju brojevne *Zapišite učenike iz rješenjaUporedit demo broj nejednako zapisuju brojevne novonastal nejednakost simbolima tu drugih škola. nejednačineučenika na jednoj i sti novonasta jednakosti o brojno i promjenu. *Što trebate Uočavaju dadrugoj strani. lo brojno stanje *Ne znate odrediti? rješenjeLijeva strana predstavlja Nastavnik stanje Nastavnik simbolima Nastavnik koliko učenika Učenici nejednačinegrupu "A", a desna postavlja simbolima postavlja postavlja du vam poslati! zaključuju da ne može biti
  4. 4. grupu "B. između između između Učenici zapisuju trebaju nadi broj 1, ili 2,Prebrojite se i grupa grupa grupa drveni novonastalo rješenje odnosno dapostavimo odgovarajudi drveni drveni model znaka brojno stanje nejdnačine i rješenjerelacijski simbol između model model " <" simbolima da mora bitivaših strana. znaka " >" znaka " =" nejednačina vede od 2,Učenici se prebrojavaju i ima više kao iupisuju broj na tabli rješenja brojnostispod naziva svoje grupe rješenja

×