Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SAP Business One 9.2 - Prowadź z łatwością swój biznes

SAP Business One, oprogramowanie biznesowe zaprojektowane aby rozwijać się z Twoją firmą, oprogramowanie potwierdzone przez 50.000 firm. Jedno rozwiązanie usprawniające Twoje kluczowe procesy od księgowości i obsługi Klienta po zarządzanie łańcuchem dostaw. Najnowsza wersja SAP Business One 9.2 została zaprojektowana, aby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w pełni korzystać z najnowszych technologii i pracować z danymi w czasie rzeczywistym, aby być zawsze i wszędzie na bieżąco z informacjami. Nowa wersja oprogramowania przynosi wiele funkcji i usprawnień, zarówno dla Użytkowników jak i osób zaangażowanych we wdrożenie oraz opiekę nad systemem. Wśród najważniejszych elementów warto wskazać:
Nowe i rozwinięte obszary:
zarządzanie projektami,
rozszerzenia w obszarze produkcji, w tym zarządzania kosztami produkcji,
zmiany w Interaktywnym Projektancie Raportów (z wykorzystaniem MS Excel)*,
rozbudowa Projektanta Analiz Uniwersalnych, nowe raporty, wskaźniki i warstwy semantyczne*,
rozszerzenie obsługi serwisowej/gwarancyjnej,
systemowa obsługa dokumentów elektronicznych.
Istotne usprawnienia:
dostęp przez przeglądarkę,
kreator aktualizacji cen,
inteligentne prognozy sprzedaży*,
zmiany dostosowawcze związane z zapewnieniem zgodności z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (IFRS),
zarządzanie uprawnieniami do Partnerów Handlowych.
Narzędzia:
nowy serwis obsługi powiadomień systemowych i e-maili,
usprawnienie w platformie obsługi zdalnej (Remote Support Platform 3.2).

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SAP Business One 9.2 - Prowadź z łatwością swój biznes

 1. 1. SAP Business One 9.2 Poznaj nowości czerwiec 2016
 2. 2. 2© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Prosto SAP Business One 9.2 Działa prościej… zawsze i wszędzie Rozszerzenia HANA Rożnicowanie Dostęp przez przeglądarkę Niższe TCO Przyspieszenie Cloud
 3. 3. 3© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Administracja Nowe zasady Własności Danych Zmiany Procedur Zatwierdzania Struktura Dokumentów Elektronicznych Job Service (Zadania serwisowe) Mapa Relacji Danych Pracowników Zwiększenie Długości Pól Wykorzystanie Klawiatury Kategorie Quick Copy Dodanie Importu z Obiektów Excela Szczegóły lokalizacji Online Help Mechanizm Licencjonowania Zarządzanie Finansami Zmiany w IFRS Dopasowanie Zapisów JE & Dokumentów Marketingowych Księgowanie Zapasów & Bilanse Otwarcia Schematy Księgowań dla Produkcji Bilanse Otwarcia dla Partnerów Biznesowych Zmiany w Rozrachunkach Zewnętrznych Wirtualne Środki Trwałe Autoryzacja Czeków do Zapłaty Czeki Obce Sprzedaż| Zakup | Usługa Zmiany w Zarządzaniu Kampaniami Ponowne otwarcie Zleceń Sprzedaży/ Zakupu Rozszerzenie Modułu Usług Spedycja Brutto Zarządzanie Projektami Nowy Moduł Zarządzania Projektami Business Intelligence Nowe Warstwy Semantyczne Intuicyjne Projektowanie Pervasive Analytics (Analiz Wbudowanych) Nowe Predefiniowane Wskaźniki KPI Narzędzie Raportujące na Bazie MS Excel Inteligentne Prognozowanie SAP Business One 9.2 Nowości (1/2)
 4. 4. 4© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Magazyny | Dystrybucja Kreator Zmiany Cen Zmiany w Kompletacji Dostaw Koszty Towarów Ograniczenia Jednostek Miar w Lokalizacjach Składowania Podgląd Wydruku Inwentaryzacji Zapasów Zarządzanie Produktem Remote Support Platform 3.2 Uproszczony Kreator Konfiguracji Pakiet SAP Business One Kreator Konfiguracji Server Components Użytkownik Serwisujący Zmiany w Logging & Tracing Przyśpieszenie Upgrade Platforma | Rozszerzenia Dostęp przez Przeglądarkę Zwiększenie liczby Obiektów i Funkcji DI/UI Ulepszenia dotyczące UDO, UDF, UDT MRP | Produkcja Kreator MRP Prognozy Zmiany w Produkcji SAP Business One 9.2 Nowości (2/2)
 5. 5. Administracja SAP Business One 9.2
 6. 6. 6© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Zmiany  Następujące pola zostały rozszerzone do 50 znaków:  Indeks.  Numer katalogowy dostawcy.  Nr zasobu.  Nr katalogowy producenta  Kod użytkownika (rozszerzony do 25 znaków). Korzyści  Większa elastyczność w definiowaniu różnych indeksów tego samego produktu odróżnianego przez różne atrybuty, takie jak; rozmiar, kolor, wysokość & szerokość.  Obsługa większego zakresu konwencji nazewnictwa. Zwiększenie Długości Pól
 7. 7. 7© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Zmiany  Tworzenie dokumentów wychodzących w formie elektronicznej i zapisywanie ich w folderze  Obsługiwane transakcje: Dokumenty Sprzedaży  Wykorzystanie Electronic File Manager do definiowania mapowania i formatów wyjściowych, które mogą być dostosowywane do własnych potrzeb.  Wzorce dostarczane przez noty SAP w celu umożliwienia szybkiego mapowania  Monitor Dokumentów Elektronicznych: centralne miejsce do przeglądania i ponownego wysyłania dokumentów. Korzyści  Ułatwiony start wymiany i integracji danych elektronicznych  Proste podejście do generowania XML Struktura Dokumentów Elektronicznych
 8. 8. 8© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Zmiany  Obsługiwane są następujące kategorie danych:  Autoryzacje Grup Użytkowników  Własność Danych (Dokumenty & Partnerzy Biznesowi)  Prognozy  Ustawienia w module Finansowym  Nazwy i formaty pól  Tłumaczenia  Kokpity i pulpity (Obsługiwane są tylko dla stylu innego niż Fiori) Korzyści  Quick Copy jest teraz mocniejszy i bardziej elastyczny. Pozwala na obsługę większej ilości obiektów, ułatwiając kopiowanie lub aktualizowanie takich obiektów jak grupy autoryzacji, prognozy. Szybkie Kopiowanie (Quick Copy)
 9. 9. 9© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Własności Danych (1/2) Zmiany  Zarzadzanie Własnością Danych zostało rozszerzone na Partnerów Biznesowych.  Ograniczenie dostępu i podglądu do:  Danych Podstawowych Partnerów Biznesowych  Dokumentów wystawionych na Partnerów Biznesowych należących do ich Właścicieli  Zarządzanie Własnością Danych wg:  Tylko Dokumentów: o Uprawnienia są zdefiniowane wg dokumentów.  Tylko Partnerów Biznesowych: o Uprawnienia do dokumentów są zdefiniowane wg tego, czy użytkownik jest właścicielem Partnera Biznesowego, na którego dokument jest wystawiony.  Partnerów Biznesowych i Dokumentów: o Gdy Partner Biznesowy ma właścicieli, uprawnienia do dokumentu zależą od tego, czy użytkownik jest zdefiniowany jako właściciel Partnera Biznesowego na którego dokument jest wystawiony.. o Gdy Partner Biznesowy nie ma właścicieli, uprawnienia są przyznawane wg dokumentów.
 10. 10. 10© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Zmiany  Obejście Własności Danych do Partnerów Biznesowych dla wybranych użytkowników przez zagwarantowanie dostępu na poziomie Firmy.  Ograniczenie raportów systemowych, takich jak Lista Otwartych Indeksów do tych Partnerów Biznesowych, którzy są przypisani do raportujących użytkowników.  Wykluczenie wybranych ograniczeń i umożliwienie dostępu do odczytu. Korzyści  Dodatkowa warstwa autoryzacji i zabezpieczeń.  Zwiększona użyteczność przez dostęp do właściwych danych.  Ochrony informacji firmy przed kradzieżą danych. Własności Danych (2/2)
 11. 11. 11© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Zmiany  Nowa Usługa dostępna w System Landscape Directory: SAP Business One Job Service  Zarządza ustawieniem alarmów po stronie Serwera.  Wysyła alarmy gdy klient SAP Business One jest wyłączony.  Użytkownik AlertSvc jest użytkownikiem predefiniowanym do wysyłania informacji wewnętrznych lub wywoływania Mailera SAP Business One Mailer do wysyłania E-maili.  Wymagana jest instalacja Service Layer dla SAP Business One, version for SAP HANA Korzyści  Możliwość otrzymywania alarmów w dowolnym czasie, gdy tylko się ukażą w zależności od potrzeb biznesowych. Zadania serwisowe (Job Service)
 12. 12. 12© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Zmiany  Funkcja Map Relacji jest teraz dostępna w module Pracownicy -> Dane Podstawowe Pracownika.  Mapa Relacji obsługuje następujące widoki:  Pracownicy – Hierarchia  Pracownicy – Schemat Organizacyjny  Pracownicy – Zespoły i Role Korzyści  Łatwa wizualizacja danych kadrowych  Zapewnia wizualny przegląd pracowników, zespołów, stanowisk i struktury organizacyjnej firmy. Mapa Relacji Danych Pracowników
 13. 13. 13© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Funkcja Opis Procedura Zatwierdzania Czasami pojawia się potrzeba aktualizacji już zatwierdzonego dokumentu. Jeżeli użytkownik zażąda zgody na aktualizację dokumentu, proces zatwierdzania będzie zainicjowany ponownie w celu akceptacji zmian wprowadzonych przed dodaniem dokumentu do bazy. Import z Excel Można teraz importować następujące typy danych z Microsoft Excel do SAP Business One; Cenniki i Numery Katalogowe Partnerów Biznesowych. Klucz ENTER w roli klucza TAB Można teraz używać klucza ENTER na klawiaturze numerycznej jako klucza TAB do przechodzenia między polami dla szybszego wprowadzania danych. Co więcej, klucz DOT(kropka) na klawiaturze numerycznej może być używany jako separator zdefiniowany w zakładce Wyświetl w oknie Ustawienia Ogólne (Inicjalizacja Systemu). Można także zabronić operacji na dokumencie (Dodaj, Aktualizuj, OK) przy pomocy głównego klucza ENTER. Mechanizm Licencjonowania Mechanizm licencjonowania zabezpiecza teraz użytkownika przed zalogowaniem do tej samej bazy z tym samym kodem użytkownika, który jest już zalogowany jako Indirect Users (obsługa addonów) lub Browser Access (dostęp przez przeglądarkę). Można zarówno zrezygnować z zalogowania lub potwierdzić logowanie (wówczas nastąpi zablokowanie użytkownika zalogowanego na danym koncie). Administracja
 14. 14. 14© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Funkcja Opis Serwer Licencji Serwer licencji bazujący na https jest teraz w pełni zintegrowany z System Landscape Directory. Żaden dodatkowy plik licencji nie jest potrzebny na kolejnych serwerach do obsługi dostępu do środowiska. Administration
 15. 15. Zarządzanie Finansami SAP Business One 9.2
 16. 16. 16© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Zmiany  Pozycje z tym samym kontem KG nie są grupowane w zapisie księgowym.  Jedna pozycja w zapisie księgowym odpowiada jednej pozycji w dokumencie marketingowym wprowadzając widoczne odniesienie dla użytkowników. Korzyści  Jednoznaczne odniesienia z pozycji zapisów księgowych do pozycji w dokumencie.  Danie podstaw do dokładniejszego raportowania.  Kluczowe ułatwienie kontroli podatkowej – kontrola krzyżowa zamiast księgowej. Dopasowanie Zapisów Księgowych do Dokumentów Marketingowych
 17. 17. 17© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Zmiany  Aktywacja Zasad Dopasowania Standardów dla prawidłowego rozpoznania przychodów.  System Kont:  Zminimalizowanie liczby poziomów kont do 10.  Wszystkie poziomy mogą być wykorzystane do księgowania.  Zmiana nazw Grup Kont:  Odzwierciedlenie w systemie, raportach, itd. Korzyści  Włączenie zasad dopasowania pozwala na prawidłowe rozpoznanie przychodów w celu zapewnienia zgodności ze standardowymi zasadami rachunkowości.  Obsługuje procesy biznesowe, gdzie towary są dostarczane pod koniec okresu rozliczeniowego i fakturowane na początku okresu następnego.  Zmiany pozwalają na większą elastyczność tworzenia systemów kont. Zmiany w IFRS (Międzynarodowy Standardy Rachunkowości)
 18. 18. 18© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Zmiany  Automatyczne tworzenie Środków Trwałych zgodnie z ilością sztuk na Fakturze Zakupu.  Idealne przy zakupie dużej ilości identycznych środków trwałych.  Egzekwuje tworzenie numerów seryjnych. Warunki wstępne  Musi być zdefiniowana i użyta seria numerowania automatycznego. Korzyści  Szybkie przetwarzanie dużej ilości środków trwałych o tych samych własnościach. Środki Trwałe – Ilości Wirtualne
 19. 19. 19© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Zmiany  Dodano nowe uprawnienia dla lepszej kontroli czeków do zapłaty.  Podczas ręcznego tworzenia Czeku do Zapłaty - pole ’Utwórz Zapis Księgowy’ jest zaznaczone automatycznie. Tylko uprawniony użytkownik może je odznaczyć. Korzyści  Chroni się przed oszustwami i nadużyciami w obsłudze czeków wychodzących.  Większa kontrola nad uprawnieniami użytkowników tworzących, drukujących, modyfikujących i projektujących wydruki czeków. Autoryzacja Czeków do Zapłaty
 20. 20. 20© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Funkcja Opis Lokalizacje Czeki Obce Można teraz wybierać obce czeki żyrowane przy płatnościach wychodzących jako metodę płatności, zamiast żyrować czek przez tworzenie ręcznego zapisu księgowego. Wszystkie poza Brazylią Schematy Księgowań dla Produkcji Można wybierać między dwoma schematami księgowania dla produkcji:  Księgowanie tylko z kontami Bilansowymi  Księgowanie tylko z kontami Bilansowymi oraz Zysków i Strat Po wyborze drugiego schematu, wykorzystywane są konta przeciwstawne do księgowań związanych z wydaniem na produkcję, przyjęciem z produkcji i zleceniami produkcyjnymi. Konta przeciwstawne ukazują się w każdym księgowaniu z kontem WIP (produkcji w toku), kontem zapasów i kontem kosztów standardowych. Księgowanie przeciwstawne zależy od ustawień, czy używać kont WIP(produkcji w toku) dla komponentów czy produktów nadrzędnych dla transakcji odnoszących się do komponentów, w oknie Ustawień Dokumentów dla Zleceń Produkcji. Zarządzanie Finansami
 21. 21. 21© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Funkcja Opis Księgowanie Zapasów i Bilanse Otwarcia Dla indeksów zarządzanych i wycenianych metodą wg numerów Serii/Partii, odchylenia są teraz wyceniane na poziomie serii lub partii w przeciwieństwie do magazynu lub lokalizacji w magazynie. Bilans Otwarcia dla Partnerów Biznesowych Można teraz, dla każdego partnera biznesowego, zdefiniować konto kontrolne wykorzystywane do księgowania bilansu otwarcia. Rozrachunki Wewnętrzne Dla automatycznych rozrachunków wewnętrznych można teraz wybrać opcję ukrycia procesu rozliczania w celu optymalizacji wydajności. Zarządzanie Finansami
 22. 22. Zarządzanie Projektami SAP Business One 9.2
 23. 23. 23© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Zmiany  Połączenie zarówno danych finansowych jak i zarządzania projektami w jednym rozwiązaniu.  Scentralizowanie wszystkich transakcji związanych z projektami, dokumentami, zasobami i działaniami.  W zależności od wielkości i zakresu projektu, może on być podzielony na różne Podprojekty lub Fazy, które mogą np. reprezentować obszary funkcjonalne. Korzyści  Pomaga monitorować postęp: Zadań, Etapów oraz Faz.  Bardziej efektywne zarządzanie projektami od rozpoczęcia do zakończenia.  Większa przejrzystość projektów przez analizowanie budżetów i kosztów oraz generowanie raportów związanych z analizą stanu, otwartych problemów, zasobów. Zarządzanie Projektami
 24. 24. Sprzedaż | Zakup | Usługi SAP Business One 9.2
 25. 25. 25© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Ponowne otwarcie Zleceń Sprzedaży/ Zakupu Zmiany  Zlecenie Sprzedaży lub Zamówienie Zakupu może być teraz ponownie otwarte podczas tworzenia Faktur Korygujących lub Faktur Rezerwujących związanych z odpowiednimi zleceniami. Korzyści  Użytkownicy mogą decydować czy ponownie otwierać ilości towarów na dokumentach źródłowych.  Wsparcie rzeczywistych scenariuszy biznesowych.
 26. 26. 26© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Zarządzanie Kampaniami Zmiany  Tworzenie i zarządzanie kampaniami dla Dostawców.  Powtarzalne uruchomianie zachowanych kampanii bez konieczności tworzenia nowych. Korzyści  Pozwala na większą komunikację z dostawcami z wykorzystaniem kampanii mailowych lub newsletter’ów.  Zapytania ofertowe dotyczące specyficznych produktów do wielu dostawców.  Oszczędność czasu i wysiłku przez uruchamianie zachowanych kampanii, gdy pojawi się taka potrzeba.
 27. 27. 27© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Rozszerzenie Modułu Usług Zmiany  Wsparcie Dostawców w Module Usług dla:  Rejestracji Zgłoszeń Serwisowych  Kontaktów Serwisowych  Kartotek Urządzeń Klienta  Nowa zakładka dla danych Partnera Biznesowego w Rejestracji Usług zawierająca najistotniejsze informacje o Partnerze. Mogą być edytowane, ale nie zmieniają Danych Podstawowych Partnera Biznesowego. Korzyści  Wszyscy Partnerzy Biznesowi mogą być przechwytywani przy opracowywaniu zgłoszeń serwisowych.  Umożliwia wydajniejsze i prostsze planowanie Rejestracji Zgłoszeń Serwisowych.
 28. 28. 28© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Sprzedaż | Zakup | Usługi Funkcja Opis Spedycja brutto SAP Business One 9.2 dostarcza teraz opcję definiowania kwoty opłaty za dostawę, która zawiera podatek VAT, w zależności od potrzeb biznesowych.
 29. 29. Business Intelligence SAP Business One 9.2
 30. 30. 30© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Zawartość Modeli HANA Zmiany Rozszerzenie Warstw Semantycznych:  Nowe moduły  CRM (w tym widok dla analiz szans)  Dodatkowe widoki w istniejących modelach  Sprzedaż (SalesAnalysisByDocument, SalesQuotation)  Zakup (PurchaseAnalysisByDocument)  Zapasy (InventoryStatus, InventoryTransactionDocuments)  Dodatkowe predefiniowane wskaźniki KPI:  Kwota ważona Wszystkich Otwartych Szans  Średni Czar Realizacji Zleceń Sprzedaży  Średnie Odchylenie Czasu Dostawy Sprzedaży  Średni Czar Realizacji Zamówień Zakupu  Średnie Odchylenie Czasu Dostawy Zakupu  5 Najlepszych Sprzedawców wg Wartości Sprzedaży Korzyści  Użytkownicy mogą lepiej analizować dane biznesowe oraz budować pulpity i wskaźniki KPI  Gotowe wskaźniki KPI
 31. 31. 31© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Pervasive Analytics Designer (Projektant Analityk Wbudowanych) Zmiany  Użycie kolorów legendy do wyświetlenia więcej serii danych na jednym wykresie.  Więcej rodzajów danych, np..: rok-miesiąc, rok- kwartał  Suwak czasu dla bardziej zrozumiałego przeglądu trendów.  Ustawienia miar wspierają więcej typów obliczeń: Suma Narastająca, Minimum, Maximum oraz Licznik. Korzyści  Więcej opcji oraz większa elastyczność analizowania danych i budowania mocniejszych dashboardów.
 32. 32. 32© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Narzędzie Raportujące i Analityczne na bazie Microsoft Excel Zmiany  Narzędzie raportujące i analityczne na bazie MS Excel (plugin).  Wykorzystanie Warstw Semantycznych SAP Business One (SAP HANA views) jako źródeł danych. Korzyści  Wykorzystanie możliwości Excela z jego plugin’ami do łatwego raportowania, manipulowania danymi i projektowania układów.  Umożliwia elastyczne i lepsze podejmowanie decyzji.  Klienci i użytkownicy końcowi, sami mogą projektować raporty na bazie Excel’a.
 33. 33. 33© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Inteligentne Prognozowanie Zmiany  Prognozy statystyczne z wbudowanymi modelami, pokazujące trendy oraz sezonowości.  TESM (Potrójne Wygładzanie Wykładnicze)  LRDTSA (Regresja Liniowa z Trendem Tłumionym i Sezonowym Dopasowaniem)  SAP Business One automatycznie dobiera najlepszy algorytm.  Dynamiczna zmiana warunków oraz realizacja scenariuszy what-if (co jeśli).  Prognozy mogą być użyte w kreatorze MRP. Korzyści  Łatwiejsze prognozowanie i wpływ analiz what- if na poprawę podejmowanych decyzji.
 34. 34. Magazyny | Dystrybucja SAP Business One 9.2
 35. 35. 35© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Kreator Zmiany Cen Zmiany  Nowy Kreator Zmiany Cen pozwala użytkownikowi na:  Systematyczne aktualizowanie cen towarów w cennikach,  Masowe przeliczanie cen na różne waluty.  Aktualizacja cen może być ograniczona jedynie do wybranych towarów, cenników, walut oraz jednostek miary.  Tryb symulacji pozwala na podgląd zmian. Korzyści  Globalna aktualizacja cen jest realizowana prościej, bardziej intuicyjnie i wydajniej.  Łatwa obsługa zbiorczej aktualizacji cenników.
 36. 36. 36© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Lokalizacje w Magazynach Ograniczenia wg Jednostek Miar Zmiany  Lokalizacja w magazynie może być ograniczona wg Jednostek Miar towarów składowanych w lokalizacjach.  Można wybrać następujące ograniczenia Jednostek Miar:  Konkretna Jednostka Miary  Tylko pojedyncza Jednostka Miary  Konkretna grupa Jednostek Miary  Tylko pojedyncza grupa Jednostek Miary  Podczas księgowania przyjęć towarów, można wybierać jedynie lokalizacje spełniające ograniczenia. Korzyści  Zwiększona elastyczność oraz wzmocniona kontrola spełnienia konkretnych wymagań lokalizacji magazynowych.
 37. 37. 37© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Kompletacja dostaw Zmiany Kryteria wyboru przy kompletacji dostaw:  Nowe kryteria wyboru: rodzaje  Obejmuje zarówno towary jak i zasoby  Obejmuje tylko towary  Obejmuje tylko zasoby  Definiowanie zakresu towarów i zasobów, które należy uwzględnić. Menadżer kompletacji dostaw:  Nowe pole o nazwie “Rodzaj”.  Wybrane zasoby/towary mogą być wydane do lub przyjęte z produkcji. Korzyści  Większa elastyczność i kontrola kompletacji towarów.  Jedno okienko do zainicjowania obsługi zleceń produkcyjnych w module produkcji.
 38. 38. 38© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Standardowa Wycena Kosztu Towaru Zmiany  Ustawienie wyceny towarów według metody kosztów standardowych możliwe jest jedynie z poziomu Przeszacowania Zapasów.  Nie jest możliwe ustawienie standardowej metody wyceny towarów z poziomu Danych Podstawowych zarówno w trybie dodawania jak i aktualizacji. Podczas dodawania nowego towaru z metodą wyceny wg kosztów standardowych automatycznie jest otwierane okno Przeszacowania Zapasów. Uwagi  Należy sprawdzić kompatybilność addon’ów.  Funkcja jest opisana w dokumencie “Compatibility Issues”. Korzyści  Jasne udokumentowanie wszystkich zmian cen, ponieważ Przeszacowanie Zapasów tworzy zapisy księgowe.  Większa kontrola i przejrzystość śledzenia kosztów zapasów.
 39. 39. 39© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Magazyny | Dystrybucja Funkcja Opis Podgląd Wydruku Inwentaryzacji Dokument Inwentaryzacji może być podglądany lub drukowany przed jego dodaniem do bazy systemu.
 40. 40. MRP | Produkcja SAP Business One 9.2
 41. 41. 41© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. SAP Business One 9.2 Nowości (2/2) Magazyny | Dystrybucja Kreator Zmiany Cen Zmiany w Kompletacji Dostaw Koszty Towarów Ograniczenia Jednostek Miar w Lokalizacjach Składowania Podgląd Wydruku Inwentaryzacji Zapasów MRP | Produkcja Kreator MRP Prognozy Zmiany w Produkcji Zarządzanie Produktem Remote Support Platform 3.2 Uproszczony Kreator Konfiguracji Pakiet SAP Business One Kreator Konfiguracji Server Components Użytkownik Serwisujący Zmiany w Logging & Tracing Przyśpieszenie Upgrade Platforma | Rozszerzenia Dostęp przez Przeglądarkę Zwiększenie liczby Obiektów i Funkcji DI/UI Ulepszenia dotyczące UDO, UDF, UDT
 42. 42. 42© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Planowanie Potrzeb Materiałowych MRP (1/2) Zmiany Aktualizacja Kreatora MRP :  Wybór towarów w kreatorze MRP zawiera poszerzone kryteria wyboru o wybór:  Preferowanego Dostawcy,  Oraz pól definiowanych (UDF) dla towarów.  Opcja aktualizacji: możliwość wyboru korzystania z konkretnych wartości lub danych podstawowych towaru podczas przebiegu MRP. Korzyści  Większa elastyczność przy bardziej szczegółowym wyborze towarów.  Łatwiejsze operowanie parametrami danych podstawowych dla scenariuszy MRP oraz powrót do zmiennych domyślnych na dalszych etapach, podczas uruchamiania zapamiętanych scenariuszy.
 43. 43. 43© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Planowanie Potrzeb Materiałowych MRP (2/2) Zmiany Prognozowanie:  Tworzenie i zarządzanie prognozami dla towarów wg magazynów.  Zwiększanie lub zmniejszanie prognozy poprzez mnożenie pozycji towaru przez %.  Kasowanie wielu linii z towarem. Korzyści  Prognozowanie towarów na poziomie magazynu pozwala na wybór zleceń sprzedaży związanych z odpowiednimi magazynami, umożliwiając większą kontrolę nad prognozowaniem zapotrzebowania.  Zarządzanie scenariuszami prognozowania staje się łatwiejsze poprzez możliwość wyboru wielu linii z towarami.
 44. 44. 44© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Produkcja – Koszty Standardowe Zmiany  Założony koszt produkcji, który może być porównywany z rzeczywistym kosztem produkcji.  Okno Drzewa Produkcji pokazuje aktualny standardowy koszt produkcji produktu nadrzędnego wraz z jego szczegółową strukturą zgodnie z całkowitymi kosztami standardowymi zastosowanych materiałów i zasobów.  Wspiera obliczenia dla wielopoziomowych drzew produkcji.  Standardowe koszty produkcji z danych podstawowych materiału będą opcjonalnie użyte do obliczenia aktualnych kosztów oraz zbierane na każdym poziomie wielopoziomowych drzew produkcji. Korzyści  Ułatwienie porównania założonych i rzeczywistych kosztów produkcji oraz obliczanie zróżnicowania kosztów.
 45. 45. 45© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Produkcja – Dane Początkowe i Końcowe) Zmiany  Nowa data rozpoczęcia w nagłówku Zlecenia Produkcyjnego oraz data rozpoczęcia i zakończenia w liniach zlecenia.  Pole Alokacji Zasobów w oknie danych podstawowych Zasobów ma teraz 4 opcje.  Składniki Zasobów są przydzielane zgodnie z wybraną metodą alokacji zasobów.  Wszystkie daty rozpoczęcia i zakończenia na poziomie pozycji mogą być opcjonalnie zmieniane po zmianie dat rozpoczęcia i zakończenia z nagłówka dokumentu.  MRP może uwzględnić składowe materiały wg Dat Rozpoczęcia z poziomu pozycji dokumentu.  Ona Alokacji Zasobów oraz Danych Podstawowych Zasobów są oknami domyślnymi dla pozycji w Zleceniu Produkcyjnym. Korzyści  Większa widoczność poszczególnych komponentów zużywanych w procesie produkcyjnym.  Łatwiejsze planowanie przydziału materiałów i zasobów podczas przebiegu złożonych procesów produkcyjnych.
 46. 46. Zarządzanie programem SAP Business One 9.2
 47. 47. 47© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Uproszczenie Instalacji & Upgrade Zmiany  Kreatory Instalacji oraz upgrade są scalone w jeden kreator.  Struktura pakietu Instalacji oraz Upgrade SAP Business One została uproszczona.  Poprawiona wydajność upgrade baz danych. Korzyści  Uproszczone zarządzanie wsparciem i obsługą programu.  Prowadzony i uproszczony proces instalacji w celu ułatwienia i przyśpieszenia wdrożenia.  Jeden scalony kreator dla instalacji oraz upgrade.
 48. 48. 48© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Zmiany  Poprawienie zarządzania plikiem logu przez centralny dostęp do informacji dotyczących pomocy technicznej.  Nowe obiekty rejestrowania i śledzenia dodane do MS SQL Server trace.  Poprawione ustawienie logger’a umożliwiające pełne rejestrowanie komunikatów dotyczących wszystkich problemów klientów. Korzyści  Ułatwienie identyfikacji pliku logowania i jego lokalizacji poprzez bardziej zunifikowane i scentralizowane podejście do przechowywania informacji.  Ułatwienie identyfikacji operacji w SAP Business One, które wyzwalają takie obiekty SQL jak Identyfikatory form lub nazwy tabel.  Przez możliwość pełnego zapisu ustawień za pomocą prostego kliknięcia, administratorzy mogą łatwo rozwiązywać problemy. Rejestrowanie & Śledzenie
 49. 49. 49© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Zmiany Kreator Ustawienia Serwera Komponentów:  Zmiany nazewnictwa:  Install.bin -> install  Uninstall.bin -> setup  Możliwość wyboru lokalnych adresów IP po zainstalowaniu komponentów serwera SAP Business One na serwerze Linux z więcej niż jednym interfejsem sieciowym.  Wykorzystanie nazwy do rejestracji komponentów Tryb rekonfiguracji:  Użycie setup do konfiguracji istniejącej instalacji. Tryb walidacji:  Walidacja jest wykonywana po zakończeniu instalacji, upgrade lub rekonfiguracji.  Użycie setup do ręcznego wykonania walidacji w celu sprawdzenia czy wszystkie komponenty działają. HANA Server Components & Setup Wizard Reconfiguration Validation
 50. 50. 50© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Zmiany  Dostarczenie przez RSP 3.2 użytkownika technicznego do połączenia z nowym zapleczem wsparcia SAP.  Nota SAP 2063077 opisuje proces uzyskania nowego użytkownika technicznego.  Żądanie & aktywacja użytkownika technicznego przez Portal SAP. Korzyści  Zwiększone bezpieczeństwo, jako że użytkownik techniczny jest przeznaczony tylko do transferu danych.  Minimalizacja nakładów, jako że hasło użytkownika technicznego nie musi być tak często zmieniane jak hasło S-user.  Użytkownik techniczny jest obecnie bezpłatny. Remote Support Platform 3.2 Komunikacja z nowym zapleczem wsparcia SAP przez Użytkownika Technicznego
 51. 51. 51© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Zmiany  Środowisko Klientów zarządzane jest zdalnie przez Partnerów za pośrednictwem Studia RSP z wykorzystaniem dystrybucji zadań.  Dostosowanie harmonogramu zadań SAP tasks w oparciu o potrzeby klienta. Korzyści  Partner może kontrolować dla swoich klientów zarówno zadania własne jak i zadania SAP z jednego miejsca – Studio RSP.  Zmniejszenie przestojów z powodu konserwacji. Remote Support Platform 3.2 Centralne Zarządzanie Zadaniami w Studio RSP
 52. 52. 52© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Remote Support Platform 3.2 Synchronizacja Obrazu Środowiska z System Landscape Directory Zmiany  Synchronizacja w RSP 3.2 informacji o bazie firmy z System Landscape Directory (SLD). Korzyści  Obraz zmieniony w SLD po stronie klienta jest automatycznie replikowany do RSP.  Konfiguracja i ustawienia w RSP są znacznie łatwiejsze.  Zmiany w obrazie firmy nie powodują zakłóceń w RSP (np. zmiana serwera bazy danych lub hasła).
 53. 53. 53© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Zmiany  Obsługa zadań naprawczych dla SAP Business One, version for SAP HANA.  Wykonywanie kopii zapasowych instancji baz SAP HANA. Korzyści  Bazy SAP HANA mogą wykorzystywać zadania naprawcze dostarczane przez RSP 3.2 do łatwiejszego rozwiązywania potencjalnych problemów.  Harmonogramowanie regularnych backap’ów baz SAP HANA i kasowanie starych backap’ów automatycznie zmniejsza czas obsługi.  Wyższy poziom automatyzacji. SAP Business One, version for SAP HANA Remote Support Platform 3.2 SAP Business One, version for SAP HANA
 54. 54. 54© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Zmiany  W SAP Business One jest dostępny specjalny dedykowany użytkownik wsparcia.  Umożliwia wykonanie zadań obsługi i wsparcia bez dodatkowych licencji.  Użytkownik wsparcia jest dostępny jedynie wówczas gdy jest aktywowana platforma RSP oraz gdy w ostatnich 7 dniach był przesłany przez RSP raport o stanie systemu.  Data i czas logowania/wylogowania, rzeczywiste nazwy, powody oraz informacje o stacji są rejestrowane i mogą być przeglądane poprzez Administracja  Licencje  Log Użytkownika Wsparcia. Korzyści  Wyeliminowanie zakłóceń obsługi procesów biznesowych powodowanych koniecznością wylogowywania użytkowników na czas realizacji obsługi wsparcia.  Jasna ścieżka audytu dotycząca działań użytkownika wsparcia. Użytkownik Wsparcia
 55. 55. Platforma | Możliwości rozbudowy SAP Business One 9.2
 56. 56. 56© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Zmiany  Bezpieczny dostęp do SAP Business One za pomocą Przeglądarki.  Obsługuje tryb hybrydowy:  Użytkownicy mają możliwość korzystania z klienta SAP Business One w MS Windows Desktop lub dostępu przeglądarkowego. Korzyści  Nie ma potrzeby instalowania i uaktualniania oprogramowania klienckiego.  Prostsze zarządzanie systemem przy zminimalizowanym wykorzystaniu ekosystemu.  Niższy całkowity koszt utrzymania.  Uzyskanie bezpiecznego dostępu z dowolnego miejsca z wykorzystaniem kompatybilnych przeglądarek. Dostęp Przeglądarkowy
 57. 57. 57© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Infrastruktura Hybrydowa dla Dostępu Przeglądarkowego Web Browser** Dyspozytor Dostępu Przeglądarkowego żądanie https Remote Desktop Service UI-API Add-ons Klient Zdalnego Dostępu Web UI Server Istniejący Tryb Zdalnego Dostępu Web UI Engine HTML5 UI Baza Firmy (SAP HANA lub MS SQL) otwiera sesję SAP Business One za pomocą interfejsu WWW Nowy Tryb Dostępu Przeglądarkowego* Uwagi: *Wymagany w przypadkach występowania ograniczeń -> sprawdź Notę SAP: 2194215, 2194233. **Obecnie tylko Mozilla Firefox jest obsługiwana Wkrótce będzie obsługiwana Google Chrome Klient SAP Business One otwiera sesję SAP Business One za pomocą interfejsu użytkownika MS Windows
 58. 58. 58© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Zmiany  Wzbogacenie istniejących okien SAP Business One lub tabel użytkownika oraz/lub obiektów poprzez łączenie UDFs (pól Użytkownika) z obiektami systemowymi. Korzyści  Zapewnia integralność danych i jedno źródło danych.  Zapewnia większą przejrzystość i bardziej usprawnione procesy biznesowe  Umożliwia realizację nowych, elastycznych scenariuszy biznesowych. Pola Definiowane przez Użytkownika oraz Tabele Systemowe
 59. 59. 59© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Funkcja Opis Tablice Użytkownika oraz Długość Pól Użytkownika UDF (poziom metadanych): Długość pola ‘Tytuł’ zwiększona do 50 znaków; Długość pola ‘Opis’ zwiększona do 80 znaków. UDT (poziom schematów DB): Długość pola ‘Kod’ zwiększona do 50 znaków; Długość pola ‘Nazwa’ zwiększona do100 znaków. Obiekty Użytkownika Ustawienia rozmiaru formatek są przechowywane. Gdy zmieniane są rozmiary formatek lub są one przesuwane, system będzie pamiętał ustawienia do następnego logowania. Tablice Użytkownika W oknie ustawień definiowania Tabel Użytkownika dodany został do listy rozwijanej nowy obiekt typu ‘Obiekt z Automatycznym Wzrostem Numeracji’. Po zastosowaniu tego typu, program tworzy tabelę użytkownika z dwoma polami Kod oraz Nazwa. Pole Kod jest automatycznego zwiększane, w związku z tym nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania kolejnych numerów przez użytkownika. Platforma | Możliwości Rozbudowy
 60. 60. 60© 2016 SAP SE / SUPREMIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Funkcja Opis Nowy UI API Modal Form W UI API, można teraz korzystać z funkcji formularza modalnego. Add-on może tworzyć formularze modalne używając zarówno metody Forms.AddEx jak i metody Application.LoadBatchActions. Wydajność UI API Została poprawiona wydajność: Ładowania danych do formatek oraz tablic danych; Zmiany ustawień wielu wierszy i pól w Formatkach/Macieżach. W UI API, obiekt CommonSetting dostarcza teraz dwóch nowych metod na bazie XML; CommonSetting.UpdateFormXML oraz CommonSetting.GetAsXML dla pracy periodycznej. UI API Filtr Zdarzeń na poziomie Towarów W UI API, dodano nowy opcjonalny filtr typów towarów. W przypadku zastosowania, filtr ten będzie zapewniał tylko zdarzenia z białej listy towarów, będzie także dopasowywane typy zdarzeń i formatki przekazywał przez SDK. Nowe Funkcje DI API dotyczące Zasobów Dostępne są nowe funkcje DI API dotyczące modułu Zasobów. Platforma | Możliwości Rozbudowy
 61. 61. www.supremis.pl +48 22 29 27 500 info@supremis.pl Akademia SAP Business One facebook.com/ SUPREMIS.Partner.SAP więcej informacji… linkedin.com/ company/supremis-sp--z-o-o- Dziękujemy! Zadzwoń lub napisz aby dowiedzieć się więcej o nowej wersji SAP Business One

×