Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sobre El lloc de la filosofia en la societat de la informació i del coneixement

3,221 views

Published on

Presentació tesi doctoral

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sobre El lloc de la filosofia en la societat de la informació i del coneixement

 1. 1. SOBRE EL LLOC DE LA FILOSOFIA EN LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL CONEIXEMENT Tesi doctoral Anna Sarsanedas Darnés Director tesi Dr. Ramon Alcoberro i Pericay UdG 2007
 2. 2. “ Ha hagut, i segueix havent, moltes, i molt diverses, maneres de fer filosofia.” Josep Ferrater Mora
 3. 3. SOBRE EL LLOC DE LA FILOSOFIA EN LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL CONEIXEMENT OBJECTIUS <ul><li>Situar la Filosofia en la SIC: </li></ul><ul><li>Donar compte de la seva amplitud d’aplicació gràcies als nous mitjans tecnològics disponibles i com els canvis socials provoquen canvis en la pràctica filosòfica. </li></ul><ul><li>Comprovar com el mitjà transmuta el missatge i la recerca filosòfica tant en la seva presentació a través de les interfícies de l’ordinador com en el contingut o temes a tractar. </li></ul><ul><li>Reflectir els nous sentits i funcions de la Filosofia en una societat on predomina la informació i que es pot caracteritzar com a complexa, invisible i digitalitzada, en una xarxa de complexitat canviant a través d’Internet. </li></ul>
 4. 4. SOBRE EL LLOC DE LA FILOSOFIA EN LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL CONEIXEMENT METODOLOGIA <ul><li>Fenomenològica a partir d’una descripció de l’objecte d’estudi amb l’objectiu d’identificar les propietats intrínseques i extrínseques que permetin la seva major comprensió o hermenèutica. </li></ul><ul><li>Reflexiva i crítica elements essencials de tota investigació filosòfica. </li></ul><ul><li>Experimental com a procés extern per poder descobrir quines són les noves possibilitats d’aplicació. </li></ul>
 5. 5. SOBRE EL LLOC DE LA FILOSOFIA EN LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL CONEIXEMENT RELACIÓ ESTRUCTURA 1. PERSPECTIVES FILOSÒFIQUES ENVERS LA TÈCNICA I LA TECNOLOGIA 2. REFLEXIÓ FILOSÒFICA SOBRE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL CONEIXEMENT 3. LA FILOSOFIA EN LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL CONEIXEMENT
 6. 6. SOBRE EL LLOC DE LA FILOSOFIA EN LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL CONEIXEMENT 1. PERSPECTIVES FILOSÒFIQUES ENVERS LA TÈCNICA I LA TECNOLOGIA <ul><li>Resum de les reflexions que ha generat la tècnica al llarg dels segles. </li></ul><ul><li>Comparació dels diferents posicionaments teòrics envers la tècnica i la tecnologia: Tecnofòbia i Tecnofília... </li></ul><ul><li>Anàlisi filosòfica dels aspectes positius i negatius de l’aplicació de les TIC i el ciberespai. </li></ul>Vigència de la necessitat de la reflexió filosòfica respecte a la tècnica i la tecnologia.
 7. 7. SOBRE EL LLOC DE LA FILOSOFIA EN LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL CONEIXEMENT 2. REFLEXIÓ FILOSÒFICA SOBRE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL CONEIXEMENT <ul><li>Clarificació conceptual dels elements que caracteritzen la societat de la informació i del coneixement. </li></ul><ul><li>Anàlisi històrica i semàntica de la SIC per saber d’on venim i cap a on anem. </li></ul><ul><li>Comparació de diferents possibles concepcions de la societat: programada / tecnocràtica, benestar / malestar, seguretat / risc, incertesa / complexa. Recerca d’una definció més àmplia: transparent, invisible, digital... </li></ul>Importància de la necessitat de la reflexió filosòfica en la societat de la informació i del coneixement.
 8. 8. SOBRE EL LLOC DE LA FILOSOFIA EN LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL CONEIXEMENT 3. LA FILOSOFIA EN LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL CONEIXEMENT <ul><li>Anàlisi dels canvis que provoca la SIC en la Filosofia. </li></ul><ul><li>Reflexió sobre els diferents sentits i funcions de la Filosofia. </li></ul><ul><li>Virtualització de la Filosofia a través de les TIC: localització o deslocalització de la Filosofia en la SIC. </li></ul>Sentit i funció de la Filosofia en l’actualitat respecte als nous reptes tecnològics de la societat de la informació i del coneixement.
 9. 9. SOBRE EL LLOC DE LA FILOSOFIA EN LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL CONEIXEMENT CONCLUSIONS <ul><li>Transmutació de la filosofia de la tecnologia: tecnofilosofia? </li></ul><ul><li>Transmutació de la societat: comunicació o coneixement? </li></ul><ul><li>Transmutació de la filosofia: infofilosofia? </li></ul>Transmutacions en la reflexió filosòfica de la tecnologia, en la societat i en els continguts, aplicació i recerca filosòfica.

×