Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La filosofia catalana a Internet

4,388 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

La filosofia catalana a Internet

  1. 1. Anna Sarsanedas Darnés [email_address] LA FILOSOFIA CATALANA A INTERNET: EL CIBERESPAI FILOSÒFIC CATALÀ. I CONGRÉS CATALÀ DE FILOSOFIA – Març 2007
  2. 2. LA FILOSOFIA CATALANA A INTERNET: EL CIBERESPAI FILOSÒFIC CATALÀ. <ul><li>Quina és la presència i situació dels filòsofs catalans, la filosofia catalana i de la filosofia en català a Internet? (recerca descriptiva de webs) </li></ul><ul><li>Quin és el nou espai que ofereix Internet a la filosofia? </li></ul><ul><li>Quines són les implicacions de l’ús d’Internet en la filosofia? Quina és la novetat de la filosofia al ciberespai? </li></ul><ul><li>Què aporta el ciberespai al pensament filosòfic català? Quin tipus de pensament promou? Quin és el pensament resultant? </li></ul>
  3. 3. Quina és la presència i situació dels filòsofs catalans, la filosofia catalana i de la filosofia en català a Internet? <ul><li>http://www.timeu.net/phcih.htm projecte del Grup de Recerca de Filosofia Catalana la Facultat de Filosofia de Barcelona: Xarxa Temàtica Història intel·lectual de la filosofia catalana: http://www.timeu.net/xarxatematica.htm/ </li></ul><ul><li>Centre de Documentació Ramon Llull- UB: http :// quiesestlullus.narpan.net / index.html </li></ul><ul><li>Fundació Francesc Pujols i Morgades - http :// www.fundacio-francescpujols.com </li></ul><ul><li>Web Josep Ferrater Mora: http ://www.ferratermora.com/ </li></ul><ul><li>El &quot;Projecte Otger Cataló“ http://www.otger-catalo.com/modules/mysections/singlefile.php?lid=58 </li></ul><ul><li>http :// ca.wikipedia.org / wiki /Arnau_de_Vilanova </li></ul><ul><li>http :// ca.wikipedia.org / wiki /Anselm_ Turmeda </li></ul>ELS FILÒSOFS CATALANS
  4. 4. <ul><li>Jesús Hernández: http ://blues.uab.es/filosofia/centretelematic.html </li></ul><ul><li>Eugenio Trias: http ://eugeniotrias.com/index2.html </li></ul><ul><li>Josep-Maria Terricabras: http ://www.terricabras-filosofia.cat </li></ul><ul><li>Margarita Boladeras: http ://www.bioeticanet.info </li></ul><ul><li>Norbert Bilbeny: http ://geocities.com/Athens/Ithaca/7538/index.htm </li></ul><ul><li>Ramon Alcoberro: http ://www.alcoberro.cat </li></ul><ul><li>Antoni Defez: http ://www.defezweb.net </li></ul><ul><li>Gonçal Mayos: http ://www.ub.edu/histofilosofia/gmayos </li></ul><ul><li>Joan Vergés: http ://seneca.uab.es/jvergesg/ </li></ul>ELS FILÒSOFS CATALANS ACTUALS
  5. 5. LA FILOSOFIA EN CATALÀ <ul><li>Webs educatius de filosofia i ètica http://filopolis.net </li></ul><ul><li>http://www.xtec.cat/~asarsane </li></ul><ul><li>http://www.xtec.cat/~lalegret/ </li></ul><ul><li>http://www.pensament.com/filoxarxa </li></ul><ul><li>http://especular.webcindario.com </li></ul><ul><li>Webs d’estètica </li></ul><ul><li>http://www.mateucabot.net/ </li></ul><ul><li>Webs de recursos diversos </li></ul><ul><li>http://hipatia.uab.es/recursos/filosofia/filosofia.htm </li></ul><ul><li>Webs de revistes de filosofia </li></ul><ul><li>http://www.ub.es/MANIA/home2.htm </li></ul><ul><li>http://www.uv.es/dilema </li></ul><ul><li>http://www.raco.cat/index.php/Enrahonar </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Webs d’associacions filosòfiques </li></ul><ul><li>http://geocities.com/adhocfilo/project </li></ul><ul><li>http://www.grupiref.org </li></ul><ul><li>http://www.iec.es/institucio/societats/SCFilosofia </li></ul><ul><li>http://assofia.com </li></ul><ul><li>Webs de consultoria o pràctica filosòfica </li></ul><ul><li>http ://www.afpc.org.es </li></ul><ul><li>Blogs de filosofia educatius o personals </li></ul><ul><li>http://www.blocat.com/438 </li></ul><ul><li>http://www.terricabras-filosofia.cat/cat/weblog.asp </li></ul><ul><li>http ://blog.alcoberro.info </li></ul>
  7. 7. Quin és el nou espai que ofereix Internet a la filosofia? <ul><li>Espai virtual informatitzat,digitalitzat, format per unitats binàries o paquets de bits </li></ul><ul><li>Exposició de continguts a través de diferents llenguatges: </li></ul><ul><ul><li>HTML, PHP, ASP, AYAX, JAVA, RSS, XML... </li></ul></ul><ul><li>Espais de debat i intercanvi de pensaments: </li></ul><ul><ul><li>Xats, fòrums, blogs, missatgeria instantània </li></ul></ul><ul><li>Aplicacions interactives: </li></ul><ul><ul><li>Content management systems CMS (moodle, ICT...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hotpotatoes, Easyprof, Scripts, </li></ul></ul><ul><ul><li>Quaderns virtuals, JCLIP, wikis... </li></ul></ul>
  8. 8. Quines són les implicacions de l’ús d’Internet en la filosofia? Quina és la novetat de la filosofia al ciberespai? <ul><ul><li>Transparència del pensament </li></ul></ul><ul><ul><li>Exposició dels continguts de manera senzilla i entenedora. </li></ul></ul><ul><ul><li>Accessibilitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Simplificació dels coneixements. </li></ul></ul><ul><ul><li>Interactivitat: promou la participació en l’intercanvi de pensaments. (xats, fòrums, blogs...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Construcció d’un pensament flexible interconnectat </li></ul></ul>QUÈ HI HA DE NOU?
  9. 9. <ul><ul><ul><li>Què aporta el ciberespai al pensament filosòfic català? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autoavaluar els propis coneixements tot traspassant els murs de les aules i biblioteques. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Revisar arguments per a descobrir els seus errors. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elaborar el pensament col·lectivament. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Extensió de la filosofia catalana a tot el món. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quin tipus de pensament promou? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fragmentat, col·lectiu, crític i dinàmic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quin és el pensament resultant? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dialèctic i dialògic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reticular </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plàstic, flexible i líquid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Creatiu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Construït col·lectivament </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Públic i a la carta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sense murs espai-temps: d’abast universal. </li></ul></ul></ul>

×