Religie świata

2,433 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,433
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,522
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Religie świata

 1. 1. RELIGIEŚ WIATA
 2. 2. Rozmieszczenie religii na świecie
 3. 3. Czym jest religia?
 4. 4. Religia – system wierzeń i praktyk, określający relację pomiędzy  różnie pojmowaną sferą sacrum (świętością) lub sferą boską,  a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką.  Ma ona wymiar doktrynalny (doktryna, wiara),  skupia się na czynnościach religijnych (np. kult czy rytuały),  sferze społeczno-organizacyjnej (wspólnota religijna, np. Kościół)  i  sferze duchowości indywidualnej (m.in. mistyka). Relacja jednostki do sacrum  koncentruje się wokół poczucia świętości – chęci zbliżenia się  do sacrum, poczucia lęku, czci czy dystansu wobec niego. Przyjmuje się, że na świecie istnieje ponad 10 tys. religii i wyznań.
 5. 5. Religie dzielimy na:•Naturalne i objawione•Ze względu na pojmowanie istoty boskiej•Ze względu na zasięg oddziaływania religii•Ze względu na punkt wyjścia
 6. 6. Animizm i voodoo
 7. 7. Animizm Zespół wierzeń występujący w religiach  archaicznych bądź tradycyjnych,  zakładający istnienie świata materialnego i duchowego,  współistnienie duszy z ciałem,  przypisujący duszę lub rzadziej ducha  zmarłych ludzi  wszystkim roślinom, zwierzętom,  minerałom i żywiołom.
 8. 8. Voodoo – odłam animizmu Wyznawana głównie na Haiti i na południu USA.  Jest to wiara w Bon Dieu (jednego Boga)  bez oddawania mu czci.  Istotny jest za to kult wielu miejscowych i afrykańskich loa (duchów/bogów), które  możemy porównać do katolickich świętych.  Podstawą kultu są "rytuały opętania".  Ważną rolę odgrywają w nich bębny,  za pomocą których wygrywa się skomplikowane polirytmie.  Dzięki nim uczestnicy wchodzą w trans,  podczas którego loa opanowują jedną lub więcej osób.  W języku wyznawców mówi się wtedy,  że "loa ujeżdża swojego konia".  Osoby te zostają zazwyczaj wcześniej inicjowane w kult lub posiadają specyficzne predyspozycje do wejścia w trans.
 9. 9. Laleczki Voodoo Szamani i szamanki  używają także laleczek voodoo,  aby uzdrowić lub rzucić klątwę  na wyznawcę religii Voodoo, Hoodoo lub chrześcijaństwa.  Wierzą, że czar można rzucić  tylko na człowieka,  który popełnia złe czyny.
 10. 10. Babizm
 11. 11. Babizm Ruch religijny wywodzący się  z jednego z odłamów szajchizmu,  powstały w roku ok. 1844 w Persji.  Babizm zakładał szereg reform  społecznych i religijnych,  reinterpretował dżihad,  wprowadzał nowy kalendarz,  monogamię (wyznawcy mogli brać za żonę tylko współwyznawczynię)  i równość ludzi wobec prawa.
 12. 12. Bahaizm
 13. 13. BahaizmReligia monoteistyczna, założona w Persji w XIX wieku  przez Baháulláha,  podkreślająca duchową jedność całej ludzkości. Pisma bahaickie opisują Boga jako pojedynczego,  osobowego, niedostępnego, wszechwiedzącego,  nieprzemijającego i wszechmogącego,  stwórcę wszystkich rzeczy we wszechświecie. Uważa się, że istnienie Boga i wszechświata jest wieczne,  bez początku i bez końca.  Mimo, że jest bezpośrednio nieosiągalny,  Bóg jest jednak świadomy stworzenia  oraz wyraża swoją wolę i cel  przez posłańców określonych jako objawiciele boży.
 14. 14. Buddyzm flaga buddyzmu
 15. 15. BUDDYZMSystem filozoficzno-etyczny uznawany przez wielu ludzi za religię, rzadziej za psychologię. Założycielem i twórcą jego podstawowych założeń był żyjący od około 560 do480 roku p.n.e.m Siddhārtha Gautama, syn księcia z rodu Śākyów, władcy jednego z państw-miast w północnych Indiach. Inna nazwa toBuddha Dharma – "Nauka Przebudzonego”.
 16. 16. Czenodoizm  Synkretyczna religia koreańska  łącząca w sobie  elementy taoizmu, konfucjanizmu, buddyzmu  i chrześcijaństwa. Religia powstała około 1900 roku,  choć pewne jej przejawy pojawiły się 80 lat wcześniej.  Religia ta uznawana jest powszechnie  za religię narodową Korei, w odróżnieniu od "obcego" buddyzmu i chrześcijaństwa. Po wojnie religia stopniowo zanikała w Korei Południowej,  natomiast w Korei Północnej zachowała swą witalność  i jej wyznawcy stanowią  około 12,9% mieszkańców tego kraju. 
 17. 17. Chrześcijaństwo Religia monoteistyczna  i rodzina związków wyznaniowych, głoszących  nauczanie o mesjaństwie  i synostwie Bożym Jezusa Chrystusa,  jego męczeńskiej i odkupieńczej śmierci  oraz zmartwychwstaniu. Świętą księgą chrześcijan jest Biblia. Chrześcijaństwo  jest największą religią na świecie.  Liczbę wierzących w Chrystusa określa się na ok. 2,1 mld ludzi (1/3 ludności świata), biorąc  pod uwagę wszystkie odłamy  wchodzące w jej skład.
 18. 18. Chrześcijaństwo dzieli się na:• Katolicyzm • Prawosławie• Protestantyzm
 19. 19. Katolicyzm Największa grupa wyznań chrześcijańskich,  obok prawosławia i protestantyzmu  oraz ogół zasad wiary i życia religijnego,  do których odwołuje się Kościół rzymskokatolicki  wraz z Kościołami wschodnimi,  pozostającymi z nim w pełnej jedności.  Głosi przede wszystkim zasady chrześcijańskie (np.: Trójca Święta), przyjmuje Siedem Sakramentów. 
 20. 20. Symbol katolików
 21. 21. Świątynia katolicka Kościół  w  Kłoczewie
 22. 22. Prawosławie Doktryna prawosławia opiera się  na dekretach siedmiu pierwszych soborów powszechnych  i przekazach ojców Kościoła.  Nie uznaje Papieża – jako głowy Kościoła;  odrzuca też ideę odpustu, czyśćca, dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny,  dogmat o Wniebowzięciu Matki Boskiej,  celibat niższego duchowieństwa (diakonów i prezbiterów).  Tradycja w prawosławiu ma szczególne znaczenie,  a w jej skład wchodzi Pismo Święte, Symbole Wiary,  postanowienia soborów powszechnych  i dokumenty pochodzące od ojców Kościoła,  kanony, księgi liturgiczne oraz ikony,  rozumiane jako spójny system religijny.  Tradycja ustna pojmowana jest czasem  przez inne wyznania oddzielnie od tradycji pisanej,  czyli Biblii.  
 23. 23. Symbole prawosławia Krzyżprawosławny Ksiądz prawosławny
 24. 24. Świątynia prawosławna Cerkiew w Moskwie 
 25. 25. Protestantyzm Jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa,  na którą składają się wyznania religijne  powstałe na skutek ruchów reformacyjnych  wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego,  rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku.  Podstawowe założenia teologii protestanckiej  zostały wyrażone w pięciu zasadach protestantyzmu:1. solus Christus – jedynie Jezus Chrystus, jako prawdziwy Bóg                               i prawdziwy człowiek, jest pośrednikiem                               między nimi obojga,2. sola scriptura – jedynie Pismo Święte stanowi autorytet                              w sprawach wiary i praktyki chrześcijańskiej,3. sola gratia et sola fide – jedynie łaska Boża jest podstawą                                                          usprawiedliwienia grzesznika poprzez                                                      wiarę i niezależnie od jego uczynków,4. soli Deo gloria – jedynie Bóg jest godzien oddania mu czci 
 26. 26. Kościół protestancki
 27. 27. Jazydyzm Religia synkretyczna założona w XII wieku  przez szejka Adiego,  wyznawana głównie przez Kurdów  mieszkających na pograniczu  Iraku, Iranu, Turcji, Syrii, Armenii, Gruzji  oraz na emigracji.  Według części religioznawców  wywodząca się z nałożenia się  powierzchownego szyizmu  na zaratusztrianizm,  łącząca elementy islamu,  chrześcijaństwa nestoriańskiego,  pierwotnych wierzeń indoirańskich i kurdyjskich oraz judaistycznych.
 28. 28. Półksiężyc  powszechnie określany mianem "symbolu islamu" Pielgrzymi wokół Kaaby  w meczecie al-Masjid ul-Ḥarām w Mekce 
 29. 29. Judaizm Religia monoteistyczna,  której podstawą jest wiara w jednego Boga (osobowego, niepodzielnego, będącego bytem niematerialnym,  bezcielesnym i wiecznym),  będącego nie tylko Stwórcą świata,  ale także jego stałym "nadzorcą", czy też opiekunem".  Bóg ten zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze,  obiecując ochronę i pomoc  w zamian za podporządkowanie się jego nakazom.  Judaizm ukształtował się w II tysiącleciu p.n.e.;  stanowi religię narodową Żydów.  Jest też pierwszą religią abrahamową.  Jej wyznawcy znajdują się na całym świecie,  obecnie jest ich najwięcej w Stanach Zjednoczonych – 5,6 mln  i Izraelu – 4,7 mln. 
 30. 30. Szabat obowiązek święcenia soboty (szabat)  wynika z Dziesięciu Przykazań.  Judaizm uważa go za specjalny dar Boga  dla narodu żydowskiego.  W tym dniu każdy żyd  dostaje od Boga drugą duszę.  W trakcie szabatu nie wolno wykonywać  codziennych prac, a spis zajęć zabronionych jest bardzo obszerny: obejmuje zakaz podróżowania oraz  zapalania ognia, np. papierosów, świec, kominka i  kuchenki gazowej,  a także używania urządzeń elektrycznych,  np. telefonów, żarówek, komputerów, wind,  dzwonków elektrycznych
 31. 31. Miejscem spotkań judaistów jest synagoga
 32. 32. Hinduizm Hinduizm, to określenie zbiorcze  na grupę wierzeń religijnych,  wyznawanych głównie na Półwyspie Indyjskim.Rozmaite odłamy hinduizmu wyznaje prawie 1 miliard ludzi,  z których ok. 910 milionów mieszka w Indiach i Nepalu.  Inne państwa ze znacznym odsetkiem hinduistów to:  Bangladesz, Sri Lanka, Pakistan, Indonezja, Singapur,  Gujana, Surinam, Fidżi, Mauritius, Trynidad i Tobago,  Republika Południowej Afryki.  W związku z tym hinduizm, traktowany zbiorczo, jest trzecią pod względem liczby wyznawców religią świata.
 33. 33. Symbol hinduizmu
 34. 34.  Świątynia hinduistyczna 
 35. 35. KONIEC Wykonali: Filip Jendrych Mateusz Szczeblewski Monika Chruślińska Marta Skwarek Andżelika Bauman Justyna Cabaj

×