Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

C29 1 09

648 views

Published on

Derde deel presentatie Architectencarroussel “Een traditie van verandering”, Staro

Published in: Education, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

C29 1 09

 1. 1. Deltioncollege Zwolle, buro Staal/Christensen
 2. 2. einde
 3. 6. De school als plaats van algemene vorming De school is niet alleen een plek om kennis over te dragen, maar bovenal een plek voor ontmoeting. Ontmoeting met andere mensen, ideeën, activiteiten en producten. De ontmoeting wekt de nieuwsgierigheid, de interesse in de ander en het onbekende; hier begint het leren. Vanuit dit leren ontstaat de Binding tussen leerling en leerstof, mensen en gedachten, denken en doen, mensen en omgeving en de mensen onderling. Cultureel en Educatief Centrum "De Binding" te Langedijk
 4. 7. ANALYSE
 5. 8. CSG Jan Arentsz. speel-o-theek Hakkepuf Atelier 6 jeugd- en jongerenwerk muziekschool Dijk en Waard openbare bibliotheek De gebruikers
 6. 9. Het programma Een deels gezamenlijk programma en een ontmoetingsplein vormden de kern van het programma
 7. 10. De omgeving De historische richtingen en de zichtlijnen naar en vanuit het landschap bepalen de ruimtelijke kaders
 8. 11. CONCEPT
 9. 12. Maatstudies / flexibiliteit Een maatvoering die alle functies kon huisvesten biedt veel gebruiksvoordeel functies constructie daglicht indeling
 10. 13. De footprint De kenmerken van Langedijk zijn vertaald in onderdelen van het gebouw: de eilanden, de dorpsstraat en de bijzondere gebouwen eilanden route elementen
 11. 14. De footprint De kenmerken van Langedijk worden vertaald in onderdelen van het gebouw eilanden route elementen
 12. 15. ONTWERP
 13. 16. De indeling De "dorpsstraat" is de ontmoetingsplek geworden doordat alle gebruikers juist daar zijn geadresseerd
 14. 17. De architectuur: de hoofdentree
 15. 18. De architectuur: de blokken
 16. 19. De architectuur: entree CSG Jan Arentsz
 17. 20. De architectuur: de aula/theater
 18. 21. Het interieur: de leerdomeinen de bibliotheek
 19. 22. Het interieur: de straat
 20. 23. Het interieur: de percussietoren
 21. 24. Het interieur: de aula
 22. 26. De architect wordt uitgenodigd om te praten over de nieuwe school… …eens kijken hoe ze er nu bij zitten...
 23. 33. Veel thema’s en idealen van nu zijn toen ontwikkeld De Meerpaal van Frank van Klingeren : T.a.v. de ideologie achter het gebouw - Het doel is de ontklonteren: het weghalen van muren en mengen van functies waardoor openbaarheid en ontmoeting centraal komen te staan - De oplevering is juist het begin van een leven van permanente verandering onder invloed van het gebruik en de gebruikers T.a.v. architectuur versus budget - Architectuur is de kunst van het weglaten, halvering van het budget vereist geen bezuiniging, maar een andere aanpak, een ander denkpatroon

×