Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

B29 1 09

649 views

Published on

Tweede deel Architectencarroussel “Een traditie van verandering” Staro

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

B29 1 09

 1. 2. dakplein
 2. 3. vide
 3. 4. Referentie dak
 4. 5. Maquette
 5. 21. Deel 5: sfeerbeleving van de verschillende gebouwdelen
 6. 22. <ul><li>werkplekken structuur </li></ul><ul><li>integratie met theorie </li></ul>
 7. 23. <ul><li>overzichtelijkheid </li></ul><ul><li>transparantie </li></ul>
 8. 24. <ul><li>bijschakelen lesruimtes </li></ul><ul><li>diversiteit in grootte en gebruiksmogelijkheden </li></ul>
 9. 25. <ul><li>kleur/vrolijk </li></ul><ul><li>eigentijds interieur </li></ul><ul><li>duurzame/slijtvaste materialen </li></ul>
 10. 26. <ul><li>werkplekken structuur </li></ul><ul><li>open ruimte (transparantie) </li></ul>
 11. 27. Vragen ?
 12. 29. van KDV naar ROC simulatie van de wereld in schoolgebouwen
 13. 30. De wereld in de school , brede school KDV 0 jaar bescherming tegen de boze buitenwereld individueel onderbouw 4 jaar middenbouw 6 jaar bovenbouw 10 jaar oriëntatie op de buitenwereld groep De wereld in de school , beroepsonderwijs MBO/HBO 12 jaar oriëntatie op de buitenwereld groep 18 jaar stage in de buitenwereld individueel
 14. 31. De wereld in de school , brede school voorbeeld: Jenaplanonderwijs Driestam Eindhoven Stamgroepen geven les aan elkaar Bovenbouw helpt onderbouw en middenbouw om de angst voor nieuwe inpulsen op een zachte en sociale manier weg te nemen
 15. 33. <ul><li>De wereld in de school , brede school </li></ul><ul><li>Thema’s worden groepsgewijs behandeld in de klas </li></ul><ul><li>Individueel uitgewerkt in de verwerkingsruimten </li></ul><ul><li>schoolbreed gepresenteerd in de vieringsruimte </li></ul><ul><li>voorbeelden van thema’s </li></ul><ul><li>Panamarenko </li></ul><ul><li>een school in Djenné, Mali </li></ul>
 16. 34. <ul><li>De wereld in de school , brede school </li></ul><ul><li>Thema’s worden groepsgewijs behandeld in de klas </li></ul><ul><li>Individueel uitgewerkt in de verwerkingsruimten </li></ul><ul><li>schoolbreed gepresenteerd in de vieringsruimte </li></ul><ul><li>voorbeelden van thema’s </li></ul><ul><li>Panamarenko </li></ul><ul><li>een school in Djenné, Mali </li></ul>
 17. 35. De wereld in de school , beroepsonderwijs voorbeeld: Juridische Hogeschool Avans-Fontys Tilburg oriëntatie op de beroepspraktijk HBO juridische vakken groepsonderwijs lokalen lesstof uit de beroepspraktijk individueel onderwijs werkplekken thema’s uit de beroepspraktijk simulatie onderwijs practicaruimten simulatie van de beroepspraktijk
 18. 36. De wereld in de school , beroepsonderwijs Gebouw = oude tekenacademie, Maaskantgebouw In de oude schoolstructuur zijn traditionele en hedendaagse programmaonderdelen ondergebracht De oude monumentale structuur biedt plaats aan de traditionele schoolonderdelen De hedendaagse programmaonderdelen zijn in een Maaskant vreemde confetti van ovalen door het gebouw gestrooid bespreekkamers flexplekken loungeruimten mediatheek
 19. 37. <ul><li>De wereld in de school , beroepsonderwijs </li></ul><ul><li>3 vormen </li></ul><ul><li>simulatie van de buitenwereld in het gebouw </li></ul><ul><li>haal de buitenwereld binnen </li></ul><ul><li>breng de school naar buiten </li></ul>
 20. 38. <ul><li>De wereld in de school , beroepsonderwijs </li></ul><ul><li>3 vormen </li></ul><ul><li>simulatie van de buitenwereld in het gebouw </li></ul><ul><li>haal de buitenwereld binnen </li></ul><ul><li>breng de school naar buiten </li></ul>
 21. 39. <ul><li>De wereld in de school , beroepsonderwijs </li></ul><ul><li>3 vormen </li></ul><ul><li>simulatie van de buitenwereld in het gebouw </li></ul><ul><li>haal de buitenwereld binnen </li></ul><ul><li>breng de school naar buiten </li></ul>
 22. 40. De wereld in de school , conclusie Vervlechting van architectuur met maatschappelijk programma om de buitenwereld onderdeel te maken van het onderwijs Tussenruimte (niche) in het traditionele schoolgebouw genereert plekken waar maatschappelijk programma kan gedijen Voorbeeld: Herzian Tent, Maartje Dros Deltioncollege Zwolle, buro Staal/Christensen
 23. 41. Herzian Tent, Maartje Dros

×