Grau en Educació Primària                          Curs 2011 - 2012UTILITZACIÓ DIDÀCTICA DE LES T...
CONTINGUTS  DECRET 142/2007  LES TIC I LA SOCIETAT DE LA INFORAMCIÓ  LA COMPETÈNCIA DIGITAL  PAPER DE LES TIC PER ÀREE...
DECRET 142/ 2007Document de referència per aplicar i desenvolupar el currículum educatiu a lesescoles.S’estableix l’ordena...
LES TIC I LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓAquest nou escenari té importants conseqüències en el dissenydel marc curricular, co...
LA COMPETÈNCIA DIGITAL                  Vinculada  a  la  competència  del  tractament  de  la ...
PAPER DE LES TIC PER ÀREESCompetència TIC de l’àrea de:LLENGUALes TIC són eines que afavoreixen l’accés a la informació i ...
MATEMÀTIQUESLes TIC, faciliten:● la interacció de l’alumnat amb objectes matemàtics● les relacions i la construcció de fig...
EDUCACIÓ ARTÍSTICA           Les TIC permeten generar música i combinar sons,           textos, imat...
ALGUNES PROPOSTES METODOLÒGIQUESLES CACERES DEL TRESORTipus d’activitats didàctiques molt senzilles i motivadores, útilspe...
LES WEBQUESTSProposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalmentrecursos d’Internet, té en compte el desenvol...
1.INTRODUCCIÓ: explicita objectius i context         2.TASCA: indica allò que l’alumnat ha de fer, elsApartats  ...
GEOGRAFIA DIGITAL              El treball de la geografia a l’aula amb              el suport de...
EL TREBALL PER PROJECTES Basat en el coneixement globalitzat i relacional Parteix dels interessos i coneixements previs ...
Aspectes que cal considerar perquè es produeixin canvismetodològics en les aules             Crear  situacio...
ACTIVITATS MONOGRÀFIQUES COMPETENCIALSQuè són? Són activitats transversals significatives per alsalumnes adequades a un te...
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT i LES TICLes TIC proporcionen múltiples funcionalitats a les personesamb NEE, facilitant:● La comu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

La competència digital a l'educació primària (capítol 2)

950 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
950
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
51
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La competència digital a l'educació primària (capítol 2)

 1. 1. Grau en Educació Primària Curs 2011 - 2012UTILITZACIÓ DIDÀCTICA DE LES TIC I D’INTERNET Prof. Jordi Simón Llovet LA COMPETÈNCIA DIGITAL A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA Capítol 2. Desplegament curricular de la competència digital. (resum) Anna Ramos del Castillo
 2. 2. CONTINGUTS DECRET 142/2007 LES TIC I LA SOCIETAT DE LA INFORAMCIÓ LA COMPETÈNCIA DIGITAL PAPER DE LES TIC PER ÀREES ALGUNES PROPOSTES METODOLÒGIQUES LES CACERES DEL TRESOR LES WEBQUESTS GEOGRAFIA DIGITAL EL TREBALL PER PROJECTES ACTIVITATS MONOGRÀFIQUES COMPETENCIALS ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I LES TIC
 3. 3. DECRET 142/ 2007Document de referència per aplicar i desenvolupar el currículum educatiu a lesescoles.S’estableix l’ordenació dels ensenyaments d’educació primària, a partir de vuitcompetències:
 4. 4. LES TIC I LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓAquest nou escenari té importants conseqüències en el dissenydel marc curricular, com es pot veure a la iniciativa 1 del Plaestratègic:"Cal adaptar el currículum de tots els ensenyaments, revisar-los dacord amb els nous perfils de coneixement que demana la societat de la informació, incorporar-hi les TIC i ferexplícites les aportacions daquestes tecnologies, especialment amb relació als procediments informacionals."
 5. 5. LA COMPETÈNCIA DIGITAL  Vinculada a la competència del tractament de la informació.  No és una competència pròpia d’una àrea.  És present i pren i dóna significat a pràcticament totes les àrees. Els alumnes hauran d’assolir aquesta competència a través del seu treball endiverses àrees curriculars. Els continguts propis de les diferents àrees hauran d’estar molt vinculats al’ús de les TIC. Agrupament de les prescripcions de la competència digital dins d’uns blocs comuns per a cadascun dels cicles de l’etapa primària COMPETÈNCIA DIGITALAlfabetització Eines Cerca i selecció Edició i TAC tecnològica comunicatives d’informació publicacióSubcompetències Subcompetències Subcompetències Subcompetències Subcompetències
 6. 6. PAPER DE LES TIC PER ÀREESCompetència TIC de l’àrea de:LLENGUALes TIC són eines que afavoreixen l’accés a la informació i el seutractament, amb la finalitat d’elaborar coneixement.Exemple: Activitat JClic Ortografia i gramàtica catalanaEDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIAAplicació de conductes responsables en l’ús de les TIC(autonomia, autocontrol i seguretat).Valoració crítica dels missatges dels mitjans de comunicació per tal deconstruir una opinió pròpia.Actitud positiva de la utilització de les TIC, que doni suport alsaprenentatges individual i col·laboratiu.
 7. 7. MATEMÀTIQUESLes TIC, faciliten:● la interacció de l’alumnat amb objectes matemàtics● les relacions i la construcció de figures geomètriquesLes TIC, ajuden a:● la resolució de problemes● aprendre dels errors, retroalimentació immediata i efectiva● treballar amb càlculsLes TIC, afavoreixen la presentació, la col·laboració i la comunicaciód’experiènciesExemple: Activitat JClic Càlcul mentalCONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIALLes TIC esdevenen un instrument rellevant en l’ensenyament iaprenentatge de les ciències, des de l’observació (visualitzadors isensors) inicial fins a la realització i valoració final (ordinador).Ex. Simuladors.
 8. 8. EDUCACIÓ ARTÍSTICA Les TIC permeten generar música i combinar sons, textos, imatges, fotografies i animacions. L’anàlisi i l’avaluació del paper social i cultural dels mitjans de comunicació afavoreix la comprensió, la interpretació i la creació de manifestacions artístiques i culturals.Possibiliten la cerca d’informació i el coneixements dels codis delllenguatge audiovisual per elaborar produccions de forma autònoma o ambaltres mitjans i materials.
 9. 9. ALGUNES PROPOSTES METODOLÒGIQUESLES CACERES DEL TRESORTipus d’activitats didàctiques molt senzilles i motivadores, útilsper cercar informació a Internet sobre un tema determinat, perquèlalumne adquireixi les habilitats i els procediments de les TIC.Avantatges:• Permeten treballar molta varietat de continguts• Respecten els diferents ritmes daprenentatgeInconvenients:• No garanteixen el treball cooperatiu• No garanteixen la investigació• No garanteixen el desenvolupament de les capacitats cognitives Per més informació visiteu el bloc den Xavier Rossell, formador de formadors.
 10. 10. LES WEBQUESTSProposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalmentrecursos d’Internet, té en compte el desenvolupament de lescompetències bàsiques i prioritza la construcció delconeixement.Característiques:• Organització en grups de treball cooperatiu• Actitud activa i autònoma de l’alumne• Paper del mestre: guia i mediador• Implicació de l’alumne en el seu procés d’aprenentatge• Desenvolupament de la creativitat, el pensament crític i lasolidaritat de l’alumne• Fomenten les capacitats cognitives i socials de l’alumne
 11. 11. 1.INTRODUCCIÓ: explicita objectius i context 2.TASCA: indica allò que l’alumnat ha de fer, elsApartats continguts o el producte que ha de crear WQ 3.PROCÉS: organització i planificació de la tasca 4.AVALUACIÓ: es concreta en la rúbrica 5.CONCLUSIÓ: es reflexiona sobre el procésLes WebQuest més completes, a més a més, tenen els apartats deCRÈDITS I REFERÈNCIES (fonts d’informació) i GUIA DIDÀCTICA(competències, objectius, continguts, temporalització i altresrecursos).A la xarxa podem trobar diferents exemplesi experiències de WebQuests.
 12. 12. GEOGRAFIA DIGITAL El treball de la geografia a l’aula amb el suport de les TIC hauria d’incloure activitats per aprendre a: - Cercar i seleccionar informació geogràfica- Interpretar i tractar la informació de diferents mapes- Resoldre problemes relacionats amb l’espai- Comunicar els resultats obtinguts en els treballs geogràficsEls continguts d’aprenentatge d’aquestes activitats respondranals que s’estableixen en el currículum d’educació primària.També serà important el sistema d’avaluació, el qual potincloure el suport de les TIC per treballar tant l’autoavaluaciócom la coavaluació.
 13. 13. EL TREBALL PER PROJECTES Basat en el coneixement globalitzat i relacional Parteix dels interessos i coneixements previs de l’alumne Té la funció d’afavorir la creació d’estratègies d’organitzaciódels coneixements escolars en relació amb: Aprendre a prendre decisions: proposar, argumentar, triar, allò que es vol investigar. Tractar la informació: cercar-la, organitzar-la, interpretar- la, assimilar-la, ... Transmetre la informació: comunicar-la, fer-la comprensible, compartir-la, elaborar-la,... Saber compartit. Avaluar els aprenentatges: ser conscients del què sabem, del què ignorem, com ho hem abordat,...Veure exemple treball per projectes: Escola Vedruna
 14. 14. Aspectes que cal considerar perquè es produeixin canvismetodològics en les aules  Crear situacions en què l’aprenentatge sigui significatiu  Plantejar cada tema com un problema que s’ha de resoldre  Establir una relació ensenyament - aprenentatge formant un tot Utilitzar els recursos hipermèdia de la xarxa Utilitzar entorns del web 2.0 Aprendre a tractar la informació de forma compartida amb el grup Paper mestre: mediador i guia del procés d’aprenentatge del grup Paper alumne: actiu i participatiu en el procés d’aprenentatge Autoavaluació i coavaluació de l’alumne Estimular l’autonomia i la curiositat de l’alumne Respectar la diversitat del grup
 15. 15. ACTIVITATS MONOGRÀFIQUES COMPETENCIALSQuè són? Són activitats transversals significatives per alsalumnes adequades a un tema, com per exemple el "Nadal", tractatdes del Coneixement del medi o Matemàtiques. Per realitzaraquestes activitats, es fan servir eines digitals diverses.Qui ho pot fer? Tota letapa deducació primària.Quines competències TIC treballa? (Els més destacats són...)Utilitzar les TIC, la càmera fotogràfica digital amb opció devídeo.Utilitzar diversos llenguatges per expressar i comunicar elscontinguts de làrea de forma personal.Recursos, materials i suports: (alguns a tall d’exemple)
 16. 16. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT i LES TICLes TIC proporcionen múltiples funcionalitats a les personesamb NEE, facilitant:● La comunicació● Laccés a la informació● Desenvolupament cognitiu● Realització de tot tipus daprenentatges● Oci● Instruments de treball, possibilitats de realitzar activitatslaborals. Possibilitats de les TIC en Educació Especial

×