Effektiv tävlingsarrangör tävlingskonf 15 16 januari 2011

365 views

Published on

Pres från tävlingskonferens västmanlands ridsportförbund 15-16 januari 2011

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Effektiv tävlingsarrangör tävlingskonf 15 16 januari 2011

 1. 1. Effektiv tävlingsarrangör<br />Tävlingskonferens 15-16 januari 2011<br />Västmanlands/Sörmlands Ridsportförbund<br />Anneli Sjödin<br />
 2. 2. Presentation<br />Vem är jag?<br />Anneli Sjödin<br />
 3. 3. Presentation passet (övergripande)<br />Effektivitet – vad ÄR det?<br />Processen – tävlingen ur ett sekretariatsperspektiv<br />IT-stöd; när, var, hur, varför <br />Konkreta exempel och tips<br />Erfarenhetsutbyte <br />Anneli Sjödin<br />
 4. 4. Vad är effektivitet?<br />Vad är en effektiv tävling? <br />Ur arrangörsperspektivet (inre)<br />Ur ryttarperspektivet (yttre)<br />Definition (SAOL)<br />Effektiv: verkningsfull, verksam, dugande… <br /> ”att göra rätt saker och göra saker rätt”<br />Anneli Sjödin<br />
 5. 5. Att mäta effektivitet<br />Mät det du vill uppnå<br />Man vill att något skall gå snabbare <br />Man vill att något skall bli bättre <br />Man vill göra det man gör billigare.<br />Man vill kunna göra mer <br />Varför bli ni bli effektivare? (diskutera)<br />Anneli Sjödin<br />
 6. 6. ”En bra administratör är en lat administratör”Anneli Sjödin<br />Anneli Sjödin<br />
 7. 7. Koll på flödet….eller Sekretariatet ur ett processperspektiv<br />Från ansökan om tävling till….<br /> …att resultaten är rapporterade<br />Anneli Sjödin<br />
 8. 8. Tävlingsprocessen - sekretariat<br />Anneli Sjödin<br />Prel startlistor<br />Sena ändringar<br />Ryttarmeddelande<br />Definitiva startlistor<br />Premier<br />Återbetalningar<br />Rapportera resultat<br />Tävlingsansökan<br />Proposition<br />Ordinarie anmälan<br />Efteranmälan<br />Avanmälan<br />Ändringar i anmälan<br />Tidtagning<br />Resultatinmatning<br />Resultatvisning<br />
 9. 9. IT-stöden<br />Anneli Sjödin<br />TDB<br />Prel startlistor<br />Sena ändringar<br />Ryttarmeddelande<br />Definitiva startlistor<br />Premier<br />Återbetalningar<br />Rapportera resultat<br />Tävlingsansökan<br />Proposition<br />Ordinarie anmälan<br />Efteranmälan<br />Avanmälan<br />Ändringar i anmälan<br />Betalning<br />Tidtagning<br />Resultatinmatning<br />Resultatvisning<br />Equipe<br />RS Pro<br />Joyride<br />Kontors-<br />Program<br />(word, excel)<br />TDB<br />
 10. 10. Anneli Sjödin<br />IT-stöden<br />Prel startlistor<br />Sena ändringar<br />Ryttarmeddelande<br />Definitiva startlistor<br />Premier<br />Återbetalningar<br />Rapportera resultat<br />Tävlingsansökan<br />Proposition<br />Ordinarie anmälan<br />Efteranmälan<br />Avanmälan<br />Ändringar i anmälan<br />Betalning<br />Tidtagning<br />Direktinmatning<br />Korrigeringar<br />Resultatvisning<br />Equipe<br />Kontorsprogr (RM)<br />TDB<br />TDB<br />Anneli Sjödin<br />
 11. 11. Anneli Sjödin<br />Publicera tävlingen<br />Tips! <br />Ha inte en ”egen” propp utlagd på er hemsida. Ha ALLTID länken till proppen i TDB<br />
 12. 12. Anneli Sjödin<br />Ta emot anmälningar<br />Tips! <br />Låt anmälaren göra allt jobb med strykningar, klassbyten etc .<br />Håll anmälan öppen länge, även för e-anmälningar.<br />
 13. 13. Anneli Sjödin<br />Anmälningar in   Lotta prel startlistor<br />Färdigställa startlistor<br />Tips! <br />Tänk redan nu på hur du vill resultatredovisa. On-line  använd on-linevisning<br />
 14. 14. Anneli Sjödin<br />Pågående klass<br />Pågående ritt<br />Mata in resultat<br />Tips! <br />Använd alltid datorn som huvudtidtagare.<br />Mycket uppskattat med resultatmonitor t.ex. i caféet, vid sekr.<br />
 15. 15. Anneli Sjödin<br />Resultatredovisning till TDB <br />direkt från Equipe.<br />Premier och återbetalningar<br />Avsluta tävlingen<br />Tips! <br />Gör det på en gång!<br />Tänk på! <br />Premier till efter-anmälda ,som betalat kontant görs enklast på plats<br />
 16. 16. Gör sekretariatet tillgängligt<br />Förekom genom att ”svara” på frågorna innan de ställs (RM, välkomstlapp på parkeringen, tydlig skyltning/anslag)<br />Gör inte mer än ni måste/hitta andra sätt (t.ex. licenskontroll och vaccinationstyg)<br />Skapa utrymme i sekretariatet för de svårare frågorna och mer komplicerade uppgifter<br />On-lineresultat minskar telefonsamtalen under dagen<br />Anneli Sjödin<br />
 17. 17. Den samlade effekten….<br />Effektivitet uppstår inte i en (1) processgenomlöpning utan i upprepade<br />Utvärdera varje tävling<br />Hitta förbättringar<br />Inför dessa till nästa tävling<br />Små förbättringar är också förbättringar<br />Bannlys ”Så har vi alltid gjort….”<br />Anneli Sjödin<br />
 18. 18. Fler tips!<br />Skaffa ett datornätverk  All info tillgänglig på alla platser samtidigt <br />Träna på programvaran (pay and jump, klubbtävlingar)<br />Anneli Sjödin<br />
 19. 19. Tack!<br />Anneli Sjödin<br />

×