Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation på biblioteksdagarna 2013

393 views

Published on

En presentation av det lässtimulerande projektet Bubblan - berättelser på väg på Biblioteksdagarna 2013

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentation på biblioteksdagarna 2013

  1. 1. Christina Stenberg Ann Catrine Eriksson Sylvia BlombergLänsbibliotek Västmanland Länsbibliotek Sörmland Länsbiblioteket i Örebro län
  2. 2. Fem viktiga principer1. Fokus ska vara på berättande i olika former, inte bara text.2. Barnen ska vara aktivt delaktiga och själva skapa berättelser.3. Biblioteken ska försöka nå barn och unga som annars inte kommertill biblioteket.4. Uppsökandet av barn och unga ska ske på platser där de vistas påsin fritid.5. Samarbetet ska ske mellan tre län och med yrkesgrupper medandra kompetenser.
  3. 3. Utvärdering– har Bubblan nått sina mål?1. Den uppsökande verksamheten har utvecklats97% anger att man har nått nya grupper, särskilt när det gäller klass- och etnicitetsperspektiv.2. Bibliotekspersonalen har fått nya metoder för lässtimulansa) 78 % uppger att de lärt sig något i sin egen yrkesroll och att de förändrat sitt tanke- och arbetssätt.b) 86% av deltagarna har en mycket positiv uppfattning om Bubblan som ett sätt att arbeta lässtimulerande ochvillatt verksamheten ska fortsätta efter projekttidens slut. Men inte lika många är säkra på att just de själva villfortsätta arbetet: 50 % säger att de vill fortsätta, medan 44% säger att de inte vet och 6% att det inte vill:”Jag kör gärna inte en husvagn själv.” ”Det krävs otroligt mycket förarbete, planering och utveckling och jag testargärna något annat nästa gång.”3. Om barn och unga inspirerats till att skapa berättelserhar vi inte kunnat mäta i utvärderingen,men vi har sett bevis för det varje gång Bubblan har varit ute…
  4. 4. • Planering, samordning och överenskommelser• Logistik, förvaring och packning• Väderberoende• Flera dagar på samma plats• Enkelhet och säkerhet• Ha roligt!
  5. 5. TACK FÖR OSS!Kontakt:Christina Stenberg Ann Catrine Eriksson Sylvia Blombergchristina.stenberg@ltv.se anncatrine.eriksson@dll.se sylvia.blomberg@orebroll.seLänsbibliotek Västmanland Länsbibliotek Sörmland Länsbiblioteket i Örebro län

×