Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Litterære virkemidler

9,413 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Litterære virkemidler

 1. 1. Litterære virkemidler«Knep» som forfatterere benytter seg av når de skriver.
 2. 2. Gjentakelse• Gjentakelse er mye brukt i mange sjangrer.• I eventyrene ser vi for eksempel at Per, Pål og Espen Askeladd utfører handlinger flere ganger.• Det virker som et refreng. Fungerer som et «lim» i teksten, og binder den sammen
 3. 3. Kontrast• Kontrast betyr motsetning• Lys og mørke. Ondt og godt.• Du kan bygge teksten din opp rundt kontraster, og så føre teksten over i harmoni igjen.• Eksempel i læreboka s.136 Om pengar
 4. 4. Sammenlikning og metafor• Forskjellen på disse to språkbildene er:• Sammenlikning: Du er som en rose.• Metafor: Du er en rose• Her brukte jeg to klisjeer. Hva mener jeg med det????
 5. 5. Besjeling• Livløse ting får menneskelige egenskaper• Eks.: Høsttrærne står avkledde og strekker armene ut mot en kald himmel.
 6. 6. Rim, rytme og linjedeling• Dette er typiske virkemidler i sanger og dikt.• Enderim er nå orda i slutten av to eller flere linjer rimer.• Bokstavrim: Når to eller flere ord begynner med samme konsonant eller vokal
 7. 7. Bokstavrim forts.• Eks. Betre bør du ber`kje i bakken, enn mannevit mykje (Håvamål)• Tvi, du tør ei. Alt i hop et tøv og tant (Ibsen i Peer Gynt)
 8. 8. Rytme• Noe som gjentar seg, eller noe som veksler regelmessig gjennom en tekst.
 9. 9. Linjedeling• Når vi skriver en fortelling eller en artikkel, skriver vi linjene helt ut, i dikt er linjene ofte kortere, og en setning kan gå over flere linjer.• Dråpen• henger der• ikke (Jan Erik Vold)
 10. 10. Humor• Humor kan brukes for å skape god stemning i en tekst, men også for å få fram kontrasten til det alvorlige og tragiske.• Gjennom humor kan man sette ting på spissen.
 11. 11. Ironi• Når vi skriver eller sier det motsatte av hva vi mener, kalles det ironi.

×