Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Del 1. Jobbsök idag - Stepstones

413 views

Published on

Att söka arbete idag.......handlar om att Nätverka!

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Del 1. Jobbsök idag - Stepstones

  1. 1. Att söka arbete idag..Personlig marknadsföring & Nätverkande!
  2. 2. Varför, använda sociala medier i sin personliga marknadsföring?•Det har blivit allt mer vanligt att företag själva går ut i de socialamedierna (nätverken på Internet) efter en specifik kompetensistället för att annonsera. Viktigt att vara där!• Varför? Det är mer kostnadseffektivt för företagen än attannonsera i tidningen & få flera hundra ansökningar tillbakaDessa ska gås igenom, intervjuer ska genomföras osv – det tar tid& kostar pengar.•Om företagen går ut på exempelvis LinkedIn, hittar en passandeprofil, ser han också att denne f.n. inte arbetar någonstans, alltså;rekryteringen kan gå väldigt snabbt.
  3. 3. Hur använder arbetssökanden sociala medier? Använder sociala medier 31% Använder intesociala medier Använder flera 28% sociala medier 41% 91% av användarna av sociala medier är aktiva av privata skäl - de söker fram information, kommunicerar och delar information med vänner. Källa: www.stepstone.se
  4. 4. Arbetsgivares inställningar till sociala medier?HR-företag Nej Vet ej 26% 1% Ja 73% Källa: www.stepstone.se Använder sociala medier i sin rekrytering
  5. 5. Användning av sociala medier i rekryteringsprocessen Rekrytering är det främsta syftet till att företag använder sociala medier•73% av arbetsgivarna menar att de använder sociala medier för attaktivt söka efter kandidater•71% använder sociala medier också för att kontrollera kandidatensbakgrund• Trots att 73% av företagen aktivt söker efter kandidater via socialamedier uppger endast 54% av de arbetssökanden att de tror attarbetsgivare kontrollerar deras profil.En liten film om hur ett Nätverk ser ut:http://www.youtube.com/watch?v=6a_KF7TYKVc Källa: www.stepstone.se

×