Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded(20)

NR Amsterdam noord.pptx

 1. ‘Van gedoe, naar gedragen plan’
 2. Samen besluiten Ontwikkelaar van de Nieuwe Route en Communityprocessing, Owner DatisHelder Procesbegeleiders Anke Siegers Sy lvia de Go ede Ro zella O O st veen Ervaren projectleiders en Nieuwe Route procesbegeleiders Amsterdam, DatisHelder.
 3. Stel het proces is klaar en iedereen is tevreden. Wat hebben we dan bereikt?
 4. https://youtu.be/aaF1osCIUvc
 5. Participatieprocessen
 6. 8 Besluitvormingsproces concept tijdlijn 4/5 5/6/7/9 10 11 12 Kerngroep formeren Commitment op process Kwestiebeschrijving Kaders voorbereiden Kaders akkoord Intern opstarten Alle betrokkenen Informatie verzamelen Voorbereiding besluitvorming Voorbereidende gesprekken Alle betrokkenen besluiten samen op hoofdlijnen, binnen de kaders en formeren eventueel werkgroepen voor thema’s die uitwerking nodig hebben. Gedragen besluitvorming Besluitvormingsdag 6 weken voor de werkgroepen om de plannen uit te werken. Uitwerkperiode De nog verder uitgewerkte en doorgerekende plannen worden nogmaals getoetst .en akkoor bevonden. Eindpresentatie
 7. 9 Toelichting tijdlijn - - - - 4/5 Samen met kerngroep: kwestie en kaders helder formuleren Intern gemeente: commitment op het proces en op de kaders Communicatie en praktische organisatie in kerngroep Webpagina: alle beschikbare informatie presenteren, betrokkenen kunnen zich inlezen en aanmelden, transparant naar derden Startbijeenkomst: uitleg over proces aan betrokken organisaties, personen, media en anderen Bijvoorbeeld: www.samenbesluiten.nl
 8. 10 Toelichting tijdlijn - - - - Gesprekken met ALLE betrokkenen: voorbereiding op het proces én besluitvormingsdag Betrokkenen geven aan: • Wie is nog meer betrokken? • Wie moet er ook deelnemen? • Welke informatie moet er gedeeld worden? • Wat heeft iedereen nodig om goed deel te kunnen nemen? Deelname aan voorbereiding = voorwaarde voor deelname aan besluitvormingsdag 5/6/7/9
 9. 11 Toelichting tijdlijn - - - - Besluitvormingsdag oktober 2023 (datum af te stemmen in de kerngroep) Kwestie en Kaders gepresenteerd Gevraagde informatie geleverd door daarvoor gevraagde en voorbereide partijen Deelnemers maken plan rond de kwestie, binnen de gestelde kaders 10
 10. 12 Toelichting tijdlijn - - - - Uitwerkperiode Afspraken uitwerken die gemaakt zijn tijdens besluitvormingsdag Definitieve planpresentatie 11 12
 11. 13
Advertisement