Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kantelpresentatie noorderlingen onderwijs en zorg

Lezing Anke Siegers tijdens congres 2015-Veenhuizen van Buro Noorderlingen. www.noorderlingen.eu Inhoudelijke informatie over kanteling sociaal domein en onderwijs is te vinden op www.datishelder.nl

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kantelpresentatie noorderlingen onderwijs en zorg

 1. 1. We leven niet in tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk *Tekst dia 2-16 @JanRotmans
 2. 2. Unieke Kanteling 1. weefsel van de samenleving verandert 2. structuur van de economie verandert 3. disruptieve technologische doorbraken
 3. 3. Laatste Kantelperiode Modernisering 1850-1920 industriële revolutie staal, elektriciteit, verbrandingsmotor fundament voor Nederland 2.0 onderwijs, kiesrecht, zorg, sociale structuren vernieuwing in kunsten architectuur, schilderkunst, literatuur
 4. 4. Indicaties voor Kantelperiode - collectief unheimisch gevoel dat verandering in lucht hangt - chaos door turbulentie, instabiliteit en onzekerheid - enorme dynamiek van onderop, nieuwe macht van onderop - geen duidelijke richting, weinig inzicht en overzicht - creatieve mensen breken door het systeem heen - steeds meer conflicten tussen bestaande en nieuwe orde
 5. 5. De natuur organiseert ook ‘chaos’ om oude structuren af te breken en nieuwe te laten verrijzen. Een rups wordt letterlijk vloeibaar in de popfase – alle structuur verdwijnt; het is even complete chaos. En dan… de vlinder, de hogere orde … VLOEIBAAR @Jan Bommerez
 6. 6. 25 jaar DoorontwikkelingsfaseVoorontwikkelingsfase 25 jaar Transitie naar Samenleving 3.0 Horizontaal Decentraal Bottom-up Kantelperiode Verticaal Centraal Top-down Tijd Opbouwvanduurzamesamenleving We zitten hier
 7. 7. Mensen willen niet meer dat anderen (mensen, organisaties, onnodige regels, systeem) voor hen bepalen. “zo doen we dat nu eenmaal”- gaat niet meer op airBNB Uber Buurtzorg Familiegroepplan Buurttuinen Eigen energie
 8. 8. Van: Overheid- Provincie-Gemeente- Organisaties-medewerkers-burgers Naar: Handelen vanuit samensturing
 9. 9. Als mensen niet gehoord worden en niet mogen meebesluiten.
 10. 10. Kanteling Besluitvorming.Machtsverschuiving:
 11. 11. Transitie in het sociaal domein en onderwijs.
 12. 12. Risico is dat we dezelfde fouten maken op gemeentelijke schaal, met minder geld en minder mensen Transformatie = Cultuuromslag
 13. 13. Kernprobleem in de Zorg Systeemwaarden Menswaarden doelmatigheid aandacht / tijd efficiency vertrouwen controle, beheersing ruimte regelzucht keuzevrijheid kosten / baten kwaliteit
 14. 14. Verbroken Verbindingen relatie tussen zorgverlener en zorgvrager vertrouwen, intimiteit, passie, aandacht, bezieling is verworden tot relatie tussen leverancier en cliënt kosten, doelmatigheid, budget, efficiency, afrekening
 15. 15. Verbroken Verbindingen Systeem is belangrijker geworden dan Mens vandaag is belangrijker morgen cijfers belangrijker dan mensen
 16. 16. Persistente Probleem in Onderwijs mens en systeem zijn vervreemd van elkaar verbroken verbindingen tussen: leraar en leerling school en leerling monitoring en werkelijkheid imago school en identiteit school
 17. 17. Verbroken Verbinding kennisoverdracht tussen leraar en leerling passie, aandacht, bezieling is verworden tot overdracht tussen onderwijsproducent & consument doelmatigheid, efficiency, onderwijsmethodiek
 18. 18. Basis Onderwijs  uniformisering & standaardisering  overvolle klassen  unieke leerling niet erkend  CITO-terreur  kwaliteit leraren  bureaucratie
 19. 19. Transitie Onderwijs transitie van het onderwijs is noodzakelijk van naar standaard diversiteit bureaucratisch flexibel rendement kwaliteit & ruimte
 20. 20. Nieuwe motivatietheorie Van Straffen en belonen Naar: *youtube: What realy motivates people
 21. 21. Wat Niet Helpt meer monitoring & controle meer en beter toetsen meer geld meer toezicht en bureaucratie
 22. 22. Transitiesturing organisch sturen: combinatie van top-down & bottom-up koplopers mobiliseren, dan het peloton, dan achterblijvers richting geven en ruimte bieden stimuleren, experimenteren, selecteren, opschalen politiek kan versnellend of vertragend effect hebben
 23. 23. Waar gaan we naartoe?
 24. 24. Andere positie Sociaal netwerk  Niet: Mensen dingen voor elkaar laten doen!!  Maar:  Investeren in netwerken, omgaan met groepen, omgaan met conflicten, vertrouwen in kringen, georganiseerde tegenspraak.
 25. 25. Succes! Anke Siegers, @anderskijkend www.DatisHelder.com

×