Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

De nieuwe route 2019 zonder video's

More Related Content

De nieuwe route 2019 zonder video's

 1. 1. We leven niet in tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk *Tekst dia @JanRotmans
 2. 2. Unieke Kanteling 1. weefsel van de samenleving verandert 2. structuur van de economie verandert 3. disruptieve technologische doorbraken
 3. 3. Indicaties voor Kantelperiode - collectief unheimisch gevoel dat verandering in lucht hangt - chaos door turbulentie, instabiliteit en onzekerheid - enorme dynamiek van onderop, nieuwe macht van onderop - geen duidelijke richting, weinig inzicht en overzicht - creatieve mensen breken door het systeem heen - steeds meer conflicten tussen bestaande en nieuwe orde
 4. 4. Laatste Kantelperiode Modernisering 1850-1920 industriële revolutie staal, elektriciteit, verbrandingsmotor fundament voor Nederland 2.0 onderwijs, kiesrecht, zorg, sociale structuren vernieuwing in kunsten architectuur, schilderkunst, literatuur
 5. 5. Transitie naar Samenleving 3.0 Horizontaal Decentraal Gelijkwaardig Kantelperiode Verticaal Centraal Top-down Tijd Opbouwvanduurzamesamenleving We zitten hier Voorontwikkelfase Doorontwikkelfase 25 jaar 25 jaar
 6. 6. De natuur organiseert ook ‘chaos’ om oude structuren af te breken en nieuwe te laten verrijzen. Een rups wordt letterlijk vloeibaar in de popfase – alle structuur verdwijnt; het is even complete chaos. En dan… de vlinder, de hogere orde … Vloeibaar @Jan Bommerez
 7. 7. Sturings wisseling Oude sturing Centrale sturing Controle Zekerheid Regisseren Nieuwe sturing Situatie bepaalt sturing Ruimte Onzekerheid Organiseren
 8. 8. Er is een groeiende weerstand tegen dat anderen bepalen. (mensen, organisaties, onnodige regels, systeem) Mensen willen weer eigenaarschap
 9. 9. Eigenaarschap = Regie + Verantwoordelijkheid
 10. 10. Als mensen niet gehoord worden en niet mogen meebesluiten.
 11. 11. Kanteling Besluitvorming.Machtsverschuiving: Video:https://youtu.be/VcRxB7NHN00
 12. 12. Gebruikelijk Nieuwe route Uitgangspunt systeem Proces naar eigenaarschap Beslissers Ideeën inbrengen  Plan. kader stellen  Kader Besluiten Besluiten  KantelingBesluitvorming © www.datisHelder.com  Voldoet het aan de kaders?dan door. Procescontroleren Procesfaciliteren Betrokken bij uitvoering meedenken Gebruikelijke beslissers nemen dit mee
 13. 13. Transformatie in het sociaal domein
 14. 14. Transformatie = Cultuuromslag E = K x A (wet van Mayer)
 15. 15. Systeemwaarden Menswaarden doelmatigheid tijd controle, beheersing vertrouwen efficiency kwaliteit regelzucht ruimte Bureaucratisch menselijk @JanRotmans Van gerichtheid op systeemwaarden naar gerichtheid op menswaarden. Dominanteafrekenwaarden
 16. 16. Transformatie-opdracht: Ondertussen in gemeenteland…
 17. 17. Doelen versus de oude Route: • De hulpverlening maakt het plan en heeft de regie. • Cliënten krijgen professionele ondersteuning en hebben geen eigenaarschap. • Omgeving is en wordt niet betrokken • Zorg dichter bij burger, • Regie bij cliënt • Netwerk activeren
 18. 18. Ingevoegd in oud systeem • Zorg dichter bij burger, • Regie bij cliënt • Netwerk activeren
 19. 19. • Regie en verantwoordelijkheid blijven gescheiden. • Omgeving bepaalt niet mee, maar moet wel uitvoeren en wil dat niet. (geen eigenaarschap) • 80 % hulpverlener stelt de vraag niet. Gevolgen 1:
 20. 20. • Machtsverschil zit in de weg (afhankelijkheidsrelatie) Gevolgen 2:
 21. 21. • Verwijdering tussen cliënt en zijn netwerk dat hem moet helpen. • Wet van de wederkerigheid. Gevolgen 3:
 22. 22. 4:Mindereffectiefindepraktijk
 23. 23. 5: Professional neemt over
 24. 24. Alle betrokkenen besluiten samen wat er nodig is om de situatie te verbeteren = Werken met GEDRAGEN PLANNEN!
 25. 25. Wereldwijde onderzoeken: • Verbetering situatie kind/gezin • Bevordering sociale cohesie • Omgeving wordt actief • Afname zorgconsumptie • Kostenbesparing (duurzaam) De Nieuwe Route • Familygroup Conferencing • Restorative Justice • Groupmediation • Gesprek met betrokkenen • Ondersteuningsplangesprek • Samen besluiten over wijk • SOS, VERVE, SAVE,
 26. 26. w w w . d a t i s H e l d e r . c o m
 27. 27. Effect oude en gebruikelijke route w w w . d a t i s H e l d e r . c o m
 28. 28. Niet: de plicht om (mee) te helpen Maar: Het recht om mee te besluiten!
 29. 29. Conflictsituaties (lokale) Politiek Sociaal domein, zorg Organisaties Onderwijs
 30. 30. Infographics op www.datishelder.com Powerpoint op slideshare.com Gebruikelijk Nieuwe route Uitgangspunt systeem Proces naar eigenaarschap Beslissers Ideeën inbrengen  Plan. kader stellen  Kader Besluiten Besluiten  KantelingBesluitvorming © www.datisHelder.com  Voldoet het aan de kaders?dan door. Procescontroleren Procesfaciliteren Betrokken bij uitvoering meedenken Gebruikelijke beslissers nemen dit mee
 31. 31. De Nieuwe Route in processen met inwoners Doel: Draagvlak /Eigenaarschap
 32. 32. Samen besluiten in de wijk  Video: https://youtu.be/aaF1osCIUvc
 33. 33. Kanteling
 34. 34. Conflictsituaties (lokale) Politiek Sociaal domein, zorg Organisaties Onderwijs
 35. 35. Veel succes! Infographics gratis downloaden op www.datishelder.com Powerpoint op slideshare.com -Anke Siegers

×