Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ارائه‌ی خدمات جذاب و پرفروش در «انجام میدم»

حتما شما هم کارهای زیادی بلدید که می‌توانید با فروش آنها به دیگران هم حس خوب انجام کار مثبت را به خود هدیه دهید، هم درآمد کسب کنید.

اگر از «انجام میدم» برای معرفی و فروش خدمات خود استفاده می‌کنید حتما این اسلایدشیر را مرور نمایید. در این اسلایدشیر قسد داریم برای شما توضیح دهید که چگونه خدمات خود را به شکلی جذاب و مشتری‌پسند بسته‌بندی نمایید تا فروش بیشتری در «انجام میدم» داشته باشید.

  • Login to see the comments

×