Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les Tic A La Fundació Llor

759 views

Published on

Published in: Technology, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Les Tic A La Fundació Llor

 1. 1. FUNDACIÓ LLOR Silvia Lozano Cristina Torres Informàtica educativa
 2. 2. Què és la Fundació Llor ? <ul><li>Institució educativa nascuda l’any 1974 </li></ul><ul><li>Centre educatiu privat-concertat d’educació infantil , primària, ESO i batxillerat </li></ul><ul><li>Famílies amb un nivell econòmic mitjà-alt </li></ul>
 3. 3. On està situada l’escola? <ul><li>A Sant Boi del Llobregat (Baix Llobregat) </li></ul><ul><li>Al carrer Lluís Companys, s/n </li></ul>
 4. 4. De quins recursos disposa per treballar les TIC? <ul><li>Ordinadors </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><li>Portàtils i canó </li></ul><ul><li>Pàgina web </li></ul>
 5. 5. Ordinadors <ul><li>Hi ha 2 aules amb 15 ordinadors (ESO) </li></ul><ul><li>1 aula amb 25 ordinadors (infantil) </li></ul><ul><li>1 aula amb 30 ordinadors (primària) </li></ul><ul><li>A infantil i primària hi ha 1 a cada classe </li></ul>
 6. 6. - A la biblioteca hi ha 15 ordinadors - A l’aula de tecnologia hi ha 1 ordinador - A les saletes de professors hi ha 1 o 2 ordinadors Tots els ordinadors tenen connexió a internet mitjançant una xarxa local .
 7. 7. Portàtils i canó <ul><li>Les 4 aules de batxillerat disposen d’un canó </li></ul><ul><li>Els mestres poden fer ús dels portàtils </li></ul><ul><li>Pàgina web </li></ul><ul><li>http://www.fundaciollor.es </li></ul>
 8. 8. Quan i per a què s’utilitzen les TIC? <ul><li>Ordinadors </li></ul><ul><li>Tots els alumnes des de P3 fins a la ESO tenen 1h setmanal d’informàtica </li></ul><ul><li>Es poden utilitzar en qualsevol moment </li></ul><ul><li>Serveixen pel recolzament d’algunes assignatures </li></ul><ul><li>Portàtils i canó </li></ul><ul><li>Moments en què el professorat vol projectar algun material com a recolzament de l’assignatura </li></ul>
 9. 9. Pàgina web <ul><li>Comunicació família-escola </li></ul><ul><li>Ensenyar a les famílies les diferents activitats realitzades </li></ul>
 10. 10. Les TIC estan integrades al currículum? <ul><li>Les TIC es van integrar al currículum el curs 2006/2007 amb els següents objectius </li></ul><ul><li>1. Aplicar la tecnologia de la informació com a recurs per aconseguir els aprenentatges bàsics dels alumnes </li></ul><ul><li>2. Elaborar a partir del currículum a l’escola una programació informàtica a l’Educació Infantil </li></ul><ul><li>3. Potenciar l’ús d’internet al professorat i a l’alumnat </li></ul>
 11. 11. Es treballen les TIC amb alumnes que tenen NEE? <ul><li>En moments puntuals la logopeda o les mestres de reforç treballen individualment amb els alumnes la informàtica </li></ul><ul><li>Amb els nou vinguts s’utilitza l’internet per treballar el català </li></ul>
 12. 12. Els mestres reben formació per fer ús de les TIC? <ul><li>Es fan cursos freqüentment </li></ul><ul><li>Quan hi ha novetats informàtiques. Per exemple del Flash, del LINUX </li></ul><ul><li>Possibilitat de fer-los per internet </li></ul>
 13. 13. Tenen personal especialitzat? <ul><li>Mestres d’informàtica </li></ul><ul><li>1 a infantil </li></ul><ul><li>3 a primària </li></ul><ul><li>3 a la ESO i Batxillerat </li></ul><ul><li>1 coordinador de les TIC </li></ul><ul><li>2 tècnics per arreglar possibles problemes </li></ul>
 14. 14. Quina és la valoració de mestres i alumnes? <ul><li>Mestres </li></ul><ul><li>Tenen ganes d’aprendre les novetats. Els agrada molt veure la motivació dels alumnes. </li></ul><ul><li>Alumnes </li></ul><ul><li>Tant els petits com els grans treballen amb recursos que els motiven a realitzar les diferents activitats. </li></ul>

×