Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modeli uglova od papira

6,841 views

Published on

Modeli uglova od papira

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Modeli uglova od papira

  1. 1. Inspiraciju za ovaj čas sam dobila na Khan akademiji. Video se zove: “Angle-a trons” Link: https://www.khanacademy.org/math/recreational-math/vi-hart/spirals-fibonacci/v/angle-a-trons
  2. 2. Da li na ovom listu papira vidite neke uglove?
  3. 3. I tako dalje…
  4. 4. Nije teško ni presaviti papir na tri jednaka dela..
  5. 5. Uglove možemo i da sabiramo…
  6. 6. Aktivnost za učenike
  7. 7. Svaki učenik pravi svoj crtež, koristeći samo jedan lenjir i modele uglova od papira koje su napravili. Ako imaju vremena, crteže mogu i obojiti.
  8. 8. Na kraju svaka grupa bira najbolji rad učenika te grupe i postavljaju se na zid učionice.

×