Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Feest in de zee

393 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Feest in de zee

  1. 1. Feest in de ZeeIn de bodem van de zee woonde een visje, die heel slimen nieuwsgierig was. Ondanks het feit dat hij nog maarklein was, kon hij heel snel zwemmen en was hij ergdapper. Hij was een dikke vriend van de sardines, diekleine visjes waren zoals hij.Nieuwsgierige Vis was heel gelukkig met al zijnvrienden.Op een ochtend, arriveerde er in zijn stad een visjedie heel anders was dan hij, hij leefde in een plaatsheel ver daar vandaan. Het bezoekvisje werd snelvriend van iedereen en hij had belangrijk nieuwsmeegebracht:- De koning der vissen, van de bodem van de zee, zaleen groot feest geven en hij wil dat alle vissen naarhet feest komen.
  2. 2. Alle vissen waren opgewonden en nieuwsgierig over ditnieuws, ook Nieuwsgierige Vis die gelijk vroeg:- Maar wat voor feest is dat? Is er dan iemand jarig?Toen legde het bezoekvisje het aan iedereen uit:-Nee. Dit feest is anders. De koning van de zee wiliemand bedanken die groter is dan de zee, de hemel ende aarde…Er ontstond een grote commotie over de hele bodemvan de zee. De visjes, oesters, walvissen, enfin,iedereen wachte vol spanning en ze waren druk bezigmet de voorbereidingen voor de grote DAG VANDANKBAARHEID.Maar Nieuwsgierige Vis begreep niet hoe iemandgroter kon zijn dan de hemel, de aarde en de zee.Op de dag van het feest, al heel vroeg, waren allesoorten zeebewoners rondom het kasteel te vinden.Iedereen verlangde naar het grote evenement. Op deafgesproken tijd gingen ze allemaal het kasteel binnenen de koning begon te spreken:- Iedereen die hier aanwezig is wil graag weten wie ergroter is dan de zee, de hemel en de aarde...Toen vroeg Nieuwsgierige Vis:- Maar wie is dan zo groot?En de koning der vissen zei:
  3. 3. - God!- God? En waar is die?- Hij is er bij alle dingen, overal, want Hij is degene diealles en iedereen gecreëerd heeft. Wij zouden Hemmoeten danken voor alles wat wij hebben.Toen begreep Nieuwsgierige Vis wie de ontwerper wasvan alles wat mooi was: de regen, de zon, de zee, deaarde... en, sindsdien als hij naar al die schitterendedingen kijkt in de boden van de zee, weet hij wie datgemaakt heeft en bedankt hij blij.Bibliografie: Jeugdevangelisatie- Editora Aliança Espírita EvangélicaSamenstelling: Claudia Werdine(Vertaling:Dalva Marçal da Cruz/Ivo Bottema)
  4. 4. Nederlandse Raad voor het Spiritismewebsite: www.nrsp.nlemail: info@nrsp.nl

×