Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

"Розкриття інноваційного потенціалу педагогів засобами педагогічного проектування"

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 14 Ad

"Розкриття інноваційного потенціалу педагогів засобами педагогічного проектування"

Download to read offline

"Розкриття інноваційного потенціалу педагогів засобами педагогічного проектування"

"Розкриття інноваційного потенціалу педагогів засобами педагогічного проектування"

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to "Розкриття інноваційного потенціалу педагогів засобами педагогічного проектування" (20)

Advertisement

More from Anhelina Mytsura (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

"Розкриття інноваційного потенціалу педагогів засобами педагогічного проектування"

 1. 1. Вихователь-методист ДНЗ №12 Єрохіна Н.В.
 2. 2. Методична робота в дошкільному закладі Традиційно  підвищення якості професійного рівня педагогів за допомогою накопичення знань про нові методики, прийоми, технології в освіті ;  розвиток вміння копіювати чужий досвід у своїй діяльності. Нові підходи  підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності педагогів за допомогою поглибленого занурення в суть нових технологій;  особистісна самореалізація та самоорганізація.
 3. 3. Методична робота - це цілісна система взаємопов'язаних дій і заходів, що грунтується на досягненнях науки, педагогічного досвіду та конкретному аналізу освітнього процесу.
 4. 4. Вимоги до технологій інноваційної методичної роботи: • діалогічність; • діяльнісно –творчий характер; • спрямованість на підтримку індивідуального розвитку педагога; • надання педагогу необхідного простору для прийняття самостійних рішень, для творчості.
 5. 5. Освітнє проектування це -  цілісна діяльність суб'єктів освітнього процесу зі створення освітнього проекту як моделі освітньої системи, що зорієнтована на масове застосування.  процес послідовної зміни станів, що характеризуються новими завданнями, видами діяльності, ступенем впорядкованості інформації.
 6. 6. Юлія Атемаскіна (кандидат педагогічних наук) зазначає, що необхідність використання проектів виникає за умов, коли: • перед людьми постає значуща проблема, для розв'язання якої необхідна побудова нового або істотна перебудова існуючої діяльності; • необхідно внести в роботу масштабні зміни, на які не зважуються під час поточної діяльності; • складно оцінити всі наслідки від запровадження нового.
 7. 7. Мета педагогічного проектування • головна мета: бажання змінити недосконалу дійсність (сьогодення) і тим самими наблизити більш досконале, з погляду авторів проектування, майбутнє. • додаткова мета: змінити людей, які беруть участь у проекті.
 8. 8. Методика проектування • - це послідовність дій, що складають процес проектування, у межах якого можливий логічний розвиток конструкції. • - це покрокова освітня технологія, що передбачає наявність визначених послідовних етапів, стадій розгортання проекту у часі, просторі, нормування проходження кожного з етапів, покрокового встановлення зворотнього зв'язку.
 9. 9. Головною особливістю та складністю логіки проектування є: • на підставі наявних даних прогнозують деякі події майбутнього, розвиток педагогічних процесів і систем.
 10. 10. Завданнями щодо підвищення рівня обізнаності педагогів із питань технології проектування в дошкільному закладі є: • формування філософії проектування; • інтерпретація основних понять проектування; • систематизація та узагальнення цілеспрямованої роботи методичної служби щодо розвитку проектної культури педагогів; • формування команди проектувальників; • створення єдиної системи моніторингу розвитку та психологічного клімату педагогічного колективу, освітніх потреб педагогів; • використання можливостей методичної системи для пропа¬ганди досвіду роботи педагогічного колективу щодо реалі¬зації технології проектування.
 11. 11. Головними об'єктами педагогічного проектування є педагогічні системи педагогічні процеси педагогічні ситуації
 12. 12. форми педагогічного проектування документи, в яких описують у різному ступені точності створення та дії педагогічних систем, процесів і ситуацій.
 13. 13. кожному об'єкту проектування притаманні свої форми: для педагогічних систем  закони, статути,  концепції, положення;  кваліфікаційні характеристики,  професіограми,  навчальні плани,  освітні програми,  посадові інструкції;  плани роботи гуртків, клубів; для педагогічних процесів  освітні програми,  графіки контролю,  вимоги до занять,  тематичні плани;  конспекти занять, сценарії,  моделі наочних посібників,  навчальні посібники;  мрії,  уявлення,  особистий щоденник педагога;  конспекти занять, методичні рекомендації. для педагогічних ситуацій
 14. 14. Дякую за увагу!

×