SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ, TECNOLOGIES DIGITALS I EDUCACIÓ

453 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
453
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
142
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ, TECNOLOGIES DIGITALS I EDUCACIÓ

  1. 1. 22025 - Mitjans i Recursos Tecnològics Àngels PonsTema 1 - LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 5 d’Octubre de 2012 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ, TECNOLOGIES DIGITALS I EDUCACIÓEn aquest article, Manuel Area analitza alguns dels problemes i reptes educatius mésdestacats en relació al nou context social, econòmic i cultural representat per lasocietat de la informació.Actualment existeixen certs problemes educatius vinculats amb l’alt desenvolupamentde les noves tecnologies de la informació i comunicació; i degut en aquests canvistecnològics apareix la necessitat de repensar i reestructurar els models formatius ques’havien utilitzat fins el moment.Segons Area,existeixen diferents discursos que defineixen la societat informacional: - “Tercera revolució industrial”; anomenada així per el canvi radical que ha sofert l’entorn social, econòmic i cultural en els darrers anys degut a l’aparició de les noves tecnologies. - La digitalització de la informació basada en la utilització de tecnologia informàtica és la gran revolució tècnico-cultural del present. L’ús generalitzat de les noves tecnologies de la comunicació i informació és un fet evident i imparable. - La globalització és un terme en aquests moments, polèmic per la seva forta càrrega ideològica i política; però el que es cert és que és un procés que ha vingut gestant-se molt abans de l’aparició de les tecnologies de la informació i comunicació, i per tant, les tecnologies no són la causa del fenomen de globalització.Tot això, em fa pensar que per aquest autor, les noves tecnologies són el centre de tot,tant de l’educació, de la cultura com de l’economia; i amb això discrepo, ja que pensoque les noves tecnologies són importants avui per avui, però que fins fa pocs anys noexistien, i el món també funcionava.J. Echevarría (1999) identifica diferents perspectives i posicions sobre el paper de lesnoves tecnologies, i l’autor d’aquesta lectura, Manuel Area inspirant-se en aquests,però renombrant i redefinint les seves categories, n’identifica quatre grans discursossobre les mateixes: - Mercantilista: Divulgat per el conjunt de sectors industrials vinculats amb el sector de la nova economia. Per aquest discurs, la societat de la informació es com un soc comercial en el que es participa a través de les xarxes de comunicació digitals. Des d’aquesta visió el desenvolupament de la societat de la informació suposarà un major benestar material, i en conseqüència, més “felicitat” per els individus.
  2. 2. 22025 - Mitjans i Recursos Tecnològics Àngels PonsTema 1 - LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 5 d’Octubre de 2012 Penso que en aquest discurs, no es veu a la persona com a tal, sinó simplement consumidors. - Crítico-polític: Les tecnologies digitals han d’estar al servei del desenvolupament social i humà, i no controlat pels interessos de les grans corporacions industrials del món capitalista. Defensa els drets cívics i democràtics per la llibertat d’expressió en l’ús d’Internet. - Tecnocentrista: Manté que les tecnologies digitals en general, i Internet, en particular són l’eix d’un procés de revolució no sol tecnològica, sinó també de la civilització humana. Les noves tecnologies es converteixen en el centre del canvi social i cultural. En el seu discurs, es creu que la tecnologia digital ens portarà cap a una societat més avançada i perfecta que l’actual. - Apocalíptic: En el que les tecnologies de la informació i comunicació representen la fi dels ideals i valors de la modernitat i del model il·lustrat de societat. Qüestiona el present denunciant la invasió de tecnologies digitals sobre la nostra civilització occidental.Estic d’acord amb Manuel Area, quant als avantatges i els inconvenients de lestecnologies digitals. Quan he arribat a aquest punt, me n’he adonat que Area, defensales noves tecnologies com a motor per a seguir progressant, però que també ésconscient que no tot és positiu, sinó que també té una part negativa si se’n fa un malús.AVANTATGES DE LES TECNOLOGIES DIGITALS - Permeten i faciliten una major comunicació entre les persones independentment de la seva situació geogràfica o temporal. - Rompen barreres espaciotemporals, facilitant la interacció entre persones mitjançant formes orals, escrites o audiovisuals. - La comunicació pot ser sincrònica (al mateix moment), o asincrònica (període de temps posterior a l’emès). - Permeten l’accés de forma permanent a gran quantitat d’informació. - Els ciutadans poden saber el que succeeix més enllà del seu àmbit. - Des de casa i a través de les xarxes telemàtiques es pot accedir a biblioteques, centre, institucions i associacions de qualsevol tipus. - Milloren l’eficàcia i qualitat dels serveis. - Possibiliten noves formes d’activitat productiva - Proporcionen noves formes de participació social més enllà dels límits territorials locals. - Permeten experimentar noves maneres d’organització i participació ciutadana.
  3. 3. 22025 - Mitjans i Recursos Tecnològics Àngels PonsTema 1 - LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 5 d’Octubre de 2012DESAVANTATGES O INCONVENTIENTS DE LES TECNOLOGIES DIGITALS - Obstaculitzen el progrés cap a un model social més democràtic i d’equilibri en la distribució de la riquesa material, així com cap a un model de societat menys agressiu amb la diversitat cultural i mediambiental. - El progrés tecnològic no significa automàticament una millora del benestar. - Destroça mediambiental del planeta com a conseqüència del creixement industrial. - L’avanç científico-teconològic és una amenaça per el conjunt de l’espècie humana i de la vida en el planeta. - La ciència i tecnologia, sense un projecte polític i social darrere, no ens conduirien cap a un món de major benestar. - L’expansió desmesurada dels artefactes tecnològics por provocar la pèrdua del sentit i significat de l’existència, de les senyals d’identitat culturals, de molts individus i col·lectius socials. Alguns d’aquests desavantatges són deguts a que encara no hem tingut temps per adaptar-nos als nous temps degut a l’evolució accelerada de les tecnologies; o del mal ús de les mateixes. Si analitzem tot això des d’una perspectiva ideològica que entén l’educació com una estratègia necessària per el progrés no tan sols material, sinó moral i humà de la nostra civilització, ens trobarem amb diferents efectes perniciosos del temps digital: - Civilització dependent de la tecnologia - Procés de globalització: estan augmentant les desigualtats culturals i econòmiques entre uns països i uns altres. - Pèrdua de privacitat i l’augment del control sobre els individus i grups socials.Estic totalment d’acord amb l’autor, quan a aquests efectes perniciosos del tempsdigital, ja que avui per avui la gent s’està tornant massa dependent, des del meu puntde vista, de les noves tecnologies, i sobretot dels mòbils. Fins ara havíem pogut estarsense Internet al mòbil, ara, qui no en té és el “raro”. Penso que aquesta “obsessió”pel mòbil és perjudicial, ja que afecta a les relacions socials; quantes vegades ens hemtrobat amb la situació de quedar amb un amic/conegut, i que estigui més pendent delmòbil que de nosaltres? Penso que això anul·la a les persones com a tal i ens fa tornar“dependents”. A mes també estic totalment d’acord amb el que diu Area que les novestecnologies augmenten les desigualtats, ja que no tothom hi pot accedir, i aquestespersones queden una mica excloses.
  4. 4. 22025 - Mitjans i Recursos Tecnològics Àngels PonsTema 1 - LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 5 d’Octubre de 2012PROBLEMES EDUCATIUS GENERATS PER L’OMNIPRESÈNCIA TECNOLÒGICACoincideixo plenament amb el que diu Area, que el procés de canvi general perl’aparició de les tecnologies digitals s’està produint en un termini temporal molt curt ia una velocitat accelerada; i que en conseqüència, obliga a realitzar un enorme esforçformatiu de l’ús de les tecnologies digitals a totes aquelles persones que no han nascutdins l’era tecnològica. No fer-ho, significarà entrar en la nòmina dels nous analfabets;per tant l’alfabetització tecnològica es necessària perquè es pugui accedir i conduir-sede manera intel·ligent a través de la cultura i tecnologia digital.Estic molt d’acord també amb l’existència de l’anomenada bretxa digital que existeixavui per avui, ja que la generació dels adolescents i joves, nascuts ja en el context de lasocietat de la informació, entenen els nous codis de comunicació i saben utilitzar lestecnologies de la informació de manera assídua; mentre un gran percentatge de lapoblació adulta no posseeix aquestes habilitats i estratègies de comunicació, demanera que queden al marge, o han d’iniciar processos formatius.Nou repte educatiu: Formar i qualificar als subjectes com usuarisintel·ligents de la informació que els permeti distingir allò rellevant d’allòsuperflu; així com també trobar eines de pensament que permetin al’alumne contrastar i situar la informació i el coneixement acumulat,reconèixer els codis i llenguatges i aprendre a utilitzar-los.Per altra banda, comparteixo el que afirma Area sobre l’educació; dient que lesinstitucions educatives es caracteritzen per la lenta introducció dels canvis dins e lesseves estructures i que la xarxa escolar encara no disposa de la tecnologia necessària ies segueix desenvolupament un model de transmissió cultural tradicional. Penso queaixò és totalment normal i lògic, ja que gran part dels professors no han nascut dinsl’era digital, i per tant, no tenen tanta facilitat per utilitzar totes aquestes eines quetenim ara a l’abast, i per això encara opten per el model tradicional. Amb això no vulldir que no s’hagin d’implantar les noves tecnologies a les aules, però penso que hemde donar una mica de temps a aquestes persones, perquè es vagin formant iconscienciant de la importància de les noves tecnologies dins les aules.Davant aquesta situació, Area, planteja uns reptes de l’educació davant les tecnologiesdigitals: - Integrar les noves tecnologies en el sistema i la cultura escolar. Estic d’acord amb que s’han d’integrar les noves tecnologies en el sistema escolar, però penso que s’ha de fer de manera gradual, ja que suposa un canvi de metodologia, i sobretot una despesa econòmica important, i que avui per avui no totes les escoles poden assumir. - Reestructurar els fins i mètodes d’ensenyament. Nous rols per docents i alumnes. Això suposarà replantejar la manera d’actuar tant dels docents, es a
  5. 5. 22025 - Mitjans i Recursos Tecnològics Àngels PonsTema 1 - LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 5 d’Octubre de 2012 dir, la manera d’ensenyar. En aquest apartat, Area, planteja quatre metes educatives que m’han semblat molt interessants i amb les quals hi estic totalment d’acord: o Que els alumnes dominin el maneig tècnic de cada tecnologia o Que posseeixin coneixements i habilitats específiques o Que desenvolupin un cúmul de valors i actituds cap a la tecnologia. Aquest és un dels que m’ha semblat més importants, ja que penso que els infants han de conèixer tant els avantatges com els inconvenients de les noves tecnologies, i està a les nostres mans que en facin un bon ús. o Que utilitzin els mitjans i la tecnologia en la seva vida quotidiana, no només com a recursos d’oci i consum. - Estendre la formació a través de les xarxes d’ordenadors: la teleformació Penso que això és molt positiu, ja que no tothom pot accedir a allò que li agrada, moltes vegades per qüestions de distància, i amb la teleformació el que s’està fent és crear un espai d’ensenyança sense limitacions, i per tant penso que és un avanç. - Revisar i replantejar la formació ocupacional a la llum de les noves exigències sociolaborals impulsades per les noves tecnologies. - Desenvolupar accions d’educació no formal: l’alfabetització tecnològica per el desenvolupament social i comunitari.Per acabar, m’agradaria fer-ho amb aquesta frase amb la que Manuel Area tambéconclou aquest article:

×