Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cách âm karaoke siêu chất lượng chuyên nghiệp nhất tại Thủ Đức

1,208 views

Published on

Thiết kế thi công cách âm karaoke chuyên nghiệp cực chất với giá cách âm không thể hot hơn LH 0937245073

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cách âm karaoke siêu chất lượng chuyên nghiệp nhất tại Thủ Đức

 1. 1. THI CÔNG CÁCH ÂM KARAOKE CÁCH ÂM ĐÔNG Á GROUP Chuyên nghiệp – Giá rẻ - Chất lượng
 2. 2. Nh ng y u t c b n Ch đ u t c n có:ữ ế ố ơ ả ủ ầ ư ầ Ý t ng trong kinh doanh ngành gi i tríưở ả $$$$ đ nhi u đ đ u t thi công cách âm ch tủ ề ể ầ ư ấ l ngượ Đ a đi m kinh doanh ph i phù h pị ể ả ợ THI CÔNG CÁCH ÂM TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 3. 3. Nh ng hành đ ng nhà đ u t nên làm:ữ ộ ầ ư Tìm hi u nhu c u gi i trí c a ng i dânể ầ ả ủ ườ Kh o sát nh ng quán karaoke – bar trong khu v cả ữ ự Đ t tên quán sao cho n t ngặ ấ ượ THI CÔNG CÁCH ÂM TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 4. 4. T i sao Ch đ u t ch n cách âm Đông Áạ ủ ầ ư ọ Group? T v n giúp b n phát tri n ý t ngư ấ ạ ể ưở  Kh o sát đ a đi m thi công cách âm th c tả ị ể ự ế Phân tích đo đ t sát v i th c tạ ớ ự ế THI CÔNG CÁCH ÂM TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 5. 5. Đ a ra các gi i pháp cách âm c th sát v iư ả ụ ể ớ th c t nh tự ế ấ Phân tích cho khách hàng v các gi iề ả pháp cách âm trên T v n cho khách hàng ch n l a gi i pháp t t nh tư ấ ọ ự ả ố ấ  Nhiệt tình với khách hàng dù bạn ở đâu THI CÔNG CÁCH ÂM TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 6. 6.  T v n cho khách hàng ch n l a v t li u cáchư ấ ọ ự ậ ệ âm Đ u t v t li u đúng và ch tầ ư ậ ệ ấ  T i u hóa v giá t t nh t cho kháchố ư ề ố ấ M t s l u ý khi ch n v t li u cách âmộ ố ư ọ ậ ệ THI CÔNG CÁCH ÂM TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 7. 7.  Báo giá thi công cách âm chi ti tế Nói không v i gian l n ăn gian v t li uớ ậ ậ ệ  Đúng hàng đúng ch t l ngấ ượ  Xây d ng ch tín trong lòng khách hàngự ữ THI CÔNG CÁCH ÂM TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 8. 8. V t li u cách âm ch t l ng nh tậ ệ ấ ượ ấ Bông cách âm Mút tiêu âm X p cách âmố THI CÔNG CÁCH ÂM TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 9. 9.  Đ i ngũ thi công cách âm chuyên nghi pộ ệ Có ki n th c kinh nghi m cách âm caoế ứ ệ Khách hàng có th ki m tra th c t trong quá trìnhể ể ự ế thi công cách âm Đ m b o đ an toàn thi công caoả ả ộ THI CÔNG CÁCH ÂM TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 10. 10. Nh n thi công cách âm m i tr n góiậ ớ ọ Nh n c i t o s a ch a cách âmậ ả ạ ử ữ X lý l t âm xì âmử ọ  X lý ch ng rung chu n xác.ử ố ẩ THI CÔNG CÁCH ÂM TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 11. 11. Đáp ng đ ti n đ ch đ u t yêu c uứ ủ ế ộ ủ ầ ư ầ Ti p nh n ý t ng trang trí riêng c a B nế ậ ưở ủ ạ T v n l a ch n ánh sángư ấ ự ọ T v n cách ch n dàn âm thanh siêu ch tư ấ ọ ấ THI CÔNG CÁCH ÂM TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 12. 12. D ch v thi công cách âm Đông Á g m:ị ụ ồ  Cách âm cho phòng thu âm Cách âm cho phòng h pọ Cách âm cho phòng ngủ THI CÔNG CÁCH ÂM TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 13. 13. Cách âm cho bi t thệ ự Cách âm cho Café DJ Cách âm cho Karaoke Cách âm cho Bar – vũ tr ngườ THI CÔNG CÁCH ÂM TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 14. 14. Thi công cách âm hoàn thi n tr n gói v i giáệ ọ ớ c c rự ẻ Hoàn thi n cách âm theo phong cách ch t nh tệ ấ ấ Nghi m thu đ a vào ho t đ ng ki m đ nh th c tệ ư ạ ộ ể ị ự ế  Hotline : 0937245073 THI CÔNG CÁCH ÂM TẠI QUẬN THỦ ĐỨC

×