Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kỹ thuật cách âm chuyên nghiệp nhất
 Nh ng y u t c b n Ch đ u t c n có:ữ ế ố ơ ả ủ ầ ư ầ
 Ý t ng trong kinh doanh ngành gi i tríưở ả
 $$$$ đ nhi u đ đ u t ...
 Nh ng hành đ ng nhà đ u t nên làm:ữ ộ ầ ư
 Tìm hi u nhu c u gi i trí c a ng i dânể ầ ả ủ ườ
 Kh o sát nh ng quán karao...
T i sao Ch đ u t ch n cách âm Đông Áạ ủ ầ ư ọ
Group
 T v n giúp b n phát tri n ý t ngư ấ ạ ể ưở
 Kh o sát đ a đi m thi ...
 Đ a ra các gi i pháp cách âm c th sát v iư ả ụ ể ớ
th c t nh tự ế ấ
Phân tích cho khách hàng v các gi i phápề ả
cách âm...
 T v n cho khách hàng ch n l a v t li uư ấ ọ ự ậ ệ
cách âm
 Đ u t v t li u đúng và ch tầ ư ậ ệ ấ
 T i u hóa v giá t t n...
 Báo giá thi công cách âm chi ti tế
 Nói không v i gian l n ăn gian v t li uớ ậ ậ ệ
 Đúng hàng đúng ch t l ngấ ượ
 Xây...
 V t li u cách âm ch t l ng nh tậ ệ ấ ượ ấ
 Bông cách âm
 Mút tiêu âm
 X p cách âmố
 G cách âmỗ
 Đ i ngũ thi công cách âm chuyên nghi pộ ệ
 Có ki n th c kinh nghi m cách âm caoế ứ ệ
 Khách hàng có th ki m tra th c t...
 Nh n thi công cách âm m i tr n góiậ ớ ọ
 Nh n c i t o s a ch a cách âmậ ả ạ ử ữ
 X lý l t âm xì âmử ọ
 X lý ch ng run...
 Đáp ng đ ti n đ ch đ u t yêu c uứ ủ ế ộ ủ ầ ư ầ
 Ti p nh n ý t ng trang trí riêng c a B nế ậ ưở ủ ạ
 T v n l a ch n án...
 D ch v thi công cách âm Đông Á g m:ị ụ ồ
 Cách âm cho phòng thu âm
 Cách âm cho phòng h pọ
 Cách âm cho phòng ngủ
 Cách âm cho bi t thệ ự
 Cách âm cho Café DJ
 Cách âm cho Karaoke
 Cách âm cho Bar – vũ tr ngườ
 Thi công cách âm hoàn thi n tr n gói v i giáệ ọ ớ
c c rự ẻ
 Hoàn thi n cách âm theo phong cách ch tệ ấ
nh tấ
 Nghi m t...
 Chi tiết:
https://thicongcachamtaiquan1.wordpress.com/2015/07/01/thicongcachamquan
1-thi-cong-cach-am-chuyen-nghiep-tai-...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thi công cách âm siêu chất lượng duy nhất tại Quận 1

499 views

Published on

Thi công cách âm chuyên nghiệp siêu chuẩn chuyên nghiệp với giá cách âm cực hợp lý Hotline: 0937245073

Published in: Business
 • Be the first to comment

Thi công cách âm siêu chất lượng duy nhất tại Quận 1

 1. 1. Kỹ thuật cách âm chuyên nghiệp nhất
 2. 2.  Nh ng y u t c b n Ch đ u t c n có:ữ ế ố ơ ả ủ ầ ư ầ  Ý t ng trong kinh doanh ngành gi i tríưở ả  $$$$ đ nhi u đ đ u t thi công cách âmủ ề ể ầ ư ch t l ngấ ượ  Đ a đi m kinh doanh ph i phù h pị ể ả ợ
 3. 3.  Nh ng hành đ ng nhà đ u t nên làm:ữ ộ ầ ư  Tìm hi u nhu c u gi i trí c a ng i dânể ầ ả ủ ườ  Kh o sát nh ng quán karaoke – bar trong khuả ữ v cự  Đ t tên quán sao cho n t ngặ ấ ượ
 4. 4. T i sao Ch đ u t ch n cách âm Đông Áạ ủ ầ ư ọ Group  T v n giúp b n phát tri n ý t ngư ấ ạ ể ưở  Kh o sát đ a đi m thi công cách âm th c tả ị ể ự ế Phân tích đo đ t sát v i th c tạ ớ ự ế
 5. 5.  Đ a ra các gi i pháp cách âm c th sát v iư ả ụ ể ớ th c t nh tự ế ấ Phân tích cho khách hàng v các gi i phápề ả cách âm trên T v n cho khách hàng ch n l a gi i phápư ấ ọ ự ả t t nh tố ấ
 6. 6.  T v n cho khách hàng ch n l a v t li uư ấ ọ ự ậ ệ cách âm  Đ u t v t li u đúng và ch tầ ư ậ ệ ấ  T i u hóa v giá t t nh t cho kháchố ư ề ố ấ  M t s l u ý khi ch n v t li u cách âmộ ố ư ọ ậ ệ
 7. 7.  Báo giá thi công cách âm chi ti tế  Nói không v i gian l n ăn gian v t li uớ ậ ậ ệ  Đúng hàng đúng ch t l ngấ ượ  Xây d ng ch tín trong lòng khách hàngự ữ
 8. 8.  V t li u cách âm ch t l ng nh tậ ệ ấ ượ ấ  Bông cách âm  Mút tiêu âm  X p cách âmố  G cách âmỗ
 9. 9.  Đ i ngũ thi công cách âm chuyên nghi pộ ệ  Có ki n th c kinh nghi m cách âm caoế ứ ệ  Khách hàng có th ki m tra th c t trongể ể ự ế quá trình thi công cách âm  Đ m b o đ an toàn thi công caoả ả ộ
 10. 10.  Nh n thi công cách âm m i tr n góiậ ớ ọ  Nh n c i t o s a ch a cách âmậ ả ạ ử ữ  X lý l t âm xì âmử ọ  X lý ch ng rung chu n xác.ử ố ẩ
 11. 11.  Đáp ng đ ti n đ ch đ u t yêu c uứ ủ ế ộ ủ ầ ư ầ  Ti p nh n ý t ng trang trí riêng c a B nế ậ ưở ủ ạ  T v n l a ch n ánh sángư ấ ự ọ  T v n cho b n cách ch n dàn âm thanhư ấ ạ ọ siêu ch t phù h p v i túi ti n c a b nấ ợ ớ ề ủ ạ
 12. 12.  D ch v thi công cách âm Đông Á g m:ị ụ ồ  Cách âm cho phòng thu âm  Cách âm cho phòng h pọ  Cách âm cho phòng ngủ
 13. 13.  Cách âm cho bi t thệ ự  Cách âm cho Café DJ  Cách âm cho Karaoke  Cách âm cho Bar – vũ tr ngườ
 14. 14.  Thi công cách âm hoàn thi n tr n gói v i giáệ ọ ớ c c rự ẻ  Hoàn thi n cách âm theo phong cách ch tệ ấ nh tấ  Nghi m thu đ a vào ho t đ ng ki m đ nhệ ư ạ ộ ể ị th c tự ế
 15. 15.  Chi tiết: https://thicongcachamtaiquan1.wordpress.com/2015/07/01/thicongcachamquan 1-thi-cong-cach-am-chuyen-nghiep-tai-quan-1/

×