Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

update

153 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

update

  1. 1. U P DATE)( X X X X X )( X X XXX )(XX X XX )( X X X X X X X X X X X X X X )( X XX X X )(X X XXX )( X X X X X )( X X XX X DAN MAR KSX XX X X XX X X X X )( X X X X X )(X X X X X)( XX XX X )( X X X X X )( XX X X XX X XX XX X )(X X XXXXXX M E D I E-XXXXXXXXXXX)(XXXXX)(XXXX O CXXXXXXXXXX)(XXXXX)(XXXXX)(XXXXX ] O U R NALISTH O] 5KO LEXXX)(XXXXX)(XXXXX)(XX XXX)(XXXXX)(XXXXX)(XXXXXXXX Den jou rna [istisl<e Efteruddannelse XXNfi) XXXXNfi) x)( XX X XX XXX) XXXX) X X) X) Anette Li[[evang l(ristiansen 150571-2850 har dettaget pi l<urset Fi styr pi reportagerejsen l(urset fandt sted i perioden 09-10-2008 - 10-10-2008, 13-11-2008 - 2t-tt-2008, tt- t2-2008 - tt-t2-2008 l(ursisten har deltaget i "F3 styr pA reportagerejsen" - et rejsekursus, der satter de journatistiske l(ompetencer p5 spidsen l(urset fokuserer pi bide professionel. id6udvikting og effel<tiv reportagerejse - sE deltagerne har [ert: - at identificere og udvil<te historier - fra id6 tiI grydel<[ar synopsis - at arbejde med ftere vinl<ler p3 samme historie - at forresearche et [and og dets historier, herunder opbygge et kildenet hjemmefra - at selge sine historier p6 forhind - tit sit eget etter andre medier - at researche pi tvers af fordomme og kulturbarrierer - at arbejde effel<tivt i fremmede omgivetser - at mStrette sine historier tiI flere medietyper og formater - at jonglere med mange genrer og fortellemodetler - at tage bedre reportagebitleder og portretter l(urset er gennemfort hos UPDATE, Danmarl<s Medie- og Journalisthojsl<ote. l(ursusledere: Lars Motter og Tommy Heisz l(obenhavn 11-12-08 &^UU'*'o';::rffiif{iii; X) x)0XXXWEB WWW.UPDATE.DI(

×