Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anbefaling S360

164 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Anbefaling S360

  1. 1. Anbefaling Til hvem det måtte vedrøre Anette LillevangKristiansen harværeti virksomhedspraktikhoss360 A/S fra d. 11. August2015 til d. 7. september2015. Anette harværetansatsom tekstforfatterogkorrekturlæsermeddetformål atlevere værdifuldtindhold, derdækkersåvel internsomeksternkommunikation. Under forløbetharAnette medstortengagement,overblikogansvarsbevidsthedblandtandetleveret: - Webtekstertil forskellige webshops - Artiklertil aviserogmagasineronline Udoverat fungere somtekstforfatterhar Anette ogsåhaftet skarptøje på korrekturen,idethunhar hjulpettil meddiverse korrekturopgaver. Anette erenflittigogpligtopfyldende person,derkastersigoveralle opgavermedetstortengagement. Hun arbejderkoncentreretoggår ikke påkompromismedkvaliteten. Samarbejdetharikke alene væretenfornøjelse,menogsåyderstudbytterigtfors360 A/S.Jegkan derfor varmt anbefale Anette til andre virksomhedersomendygtigogenergiskkollega.Jegstårgerne til rådighed for enreference. Louise Villadsen Online MarketingManager S360 A/S Mobil:2870 9945 07. september2015.

×