Advertisement
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

e-didaktiske fokusområder.pptx

 1. UDVIKLING AF ONLINE UNDERVISNING Vejledninger, udarbejdet af VIArt – Vision of Interactive Art 1
 2. © Anelia Sørensen, VIArt VIArt - https://viart.dk/ 2
 3. © Anelia Sørensen, VIArt Anelia Sørensen ‣ anelia@viart.dk ‣ Arbejdet med eLæring siden 2003 ‣ Udvikler af akademi-, diplomuddannelser og faglige kurser ‣ Online underviser på akademi- og diplomuddannelser ‣ Arbejdet med medier siden 1990: teater, film, avis, radio ‣ Medieproduktion siden 2003: video, screencast, websites, digitale materialer, VR, dronevideo og foto ‣ Projektstyring af UM-projekter for udvikling af 300+ online kurser med tilhørende prøver, samt kompetenceudvikling af 150+ undervisere - i samarbejde med uddannelsesnævnet og 25 skoler - siden 2014 3
 4. E-DIDAKTISKE FOKUSOMRÅDER 4
 5. © Anelia Sørensen, VIArt Didaktike fokusområder i online undervisning ‣ Organisering og struktur ‣ Læring som aktiv deltagelse ‣ Kommunikation og relationer 5
 6. © Anelia Sørensen, VIArt Organisering og struktur Velorganiseret forløb, godt overblik, klare mål • Bevidsthed om målgruppen • Defineret læringsmål • Forløbsplan • Defineret mål for den enkelte lærende • Tydelig rød tråd og overblik • Tydelige forventninger, krav og arbejdsgange • Tryghed og motivation 6
 7. © Anelia Sørensen, VIArt Aktiv deltagelse Læringsaktiviteter der fremmer: • Dialog frem for monolog • Deltagelse i processer i stedet for passive tilskuere til forelæsninger • Øvelser og opgaver • Diskussioner • Flipped Learning • Dokumentation 7
 8. © Anelia Sørensen, VIArt Relationer og kommunikation Social læring, fællesskab: • Samarbejde i grupper • Cooperative Learning metoder: dele idéer og viden, give hinanden feedback, hjælpe hinanden • Skabe en god stemning • Tillid til underviser og til hinanden • Trygt læringsmiljø • Engagement og professionelt nærvær • Fælles fora, netværk 8
 9. UNDERVISERENS ROLLE 9 Ved de forskellige undervisningsformer
 10. © Anelia Sørensen, VIArt ‣ Undervisning er centreret omkring formidlingen af information. Der anvendes værktøjer, som understøtter denne formidling. ‣ Materialer/værktøjer: Lær med underviser (distribuerende) Instruktivistiske metoder 10 Undervisercentreret Vidensformidler, Ekspert Kognition, Indoptagelse af viden Huske fakta Kvantitet Instruktivistisk Aktivitet Underviserens rolle Deltagerens rolle Kerne i undervisning Succeskriterier underviser lærende viden Kommunikation
 11. © Anelia Sørensen, VIArt underviser viden problemløsning lærende Kommunikation Konstruktivistiske metoder 11 ‣ De konstruktivistiske metoder sidestiller underviseren og de lærende som deltagere i læringsfællesskabet ‣ Undervisning er centreret omkring den enkelte lærende ‣ Materialer/værktøjer: Lær selv, understøtte den individuelle læreproces (problemorienteret og aktiverende) Deltagercentreret Rammesætter, Vejleder Kognition, Konstruktion af viden Sammenhænge, undersøgelser og opfindelser Kvalitet i forståelse Konstruktivistisk Aktivitet Underviserens rolle Deltagerens rolle Kerne i undervisning Succeskriterier
 12. © Anelia Sørensen, VIArt Indholdcentreret Mentor, Samarbejdspartner Konstruktion af viden, kommunikation Kommunikation, samarbejde, sammenhænge Anvendelighed i praksis Socialkonstruktivistisk Aktivitet Underviserens rolle Deltagerens rolle Kerne i undervisning Succeskriterier ‣ Den lærende forholder sig aktivt til problemstillinger og projektarbejde og vælger selv, hvordan man tilgår det stof underviseren overordnet har udvalgt. ‣ Værktøjer og materialer, der understøtter samarbejde og social læring. ‣ Underviseren vejleder overordnet og den lærende vælger selv hvor meget vejledning han/hun ønsker fra underviseren. Socialkonstruktivistiske metoder 12 underviser lærende viden praksis Kommunikation
 13. LÆRINGSAKTIVITETER 13
 14. © Anelia Sørensen, VIArt Læringsaktiviteter 14 Undervisercentreret • Læsematerialer (Word- dokumenter, PDF, PPT, Websider, Links) • Videoinstruktioner • Videolektioner • Blog - uden muligheder for kommentarer Instruktivistiske Deltagercentreret • Opgaver, test • Indsamling af materialer (links, undersøgelser) • Individuelt projektarbejde • Chat med underviser • En-til-en online vejledninger og feedback • Portfolje Indholdcentreret • Gruppeopgaver • Fælles case-baserede projekter • Online møder • Wiki • Diskussionsfora • Blog - med kommentarer Konstruktivistiske Socialkonstruktivistiske Aktivitet Indhold
 15. TAK FOR I DAG 15 Følg VIArt på: VIArt.dk - https://viart.dk/ Facebook - https://www.facebook.com/VIArtDK YouTube - https://www.youtube.com/user/VIArtDKvideo
Advertisement