Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LokaLeBurgerkrant  Nr 1 - 2011 - Uitgave van Open Vld Laarne-Kalken                           ...
Gezonde      financiën!                            “Zo gezond als een vis!”        ...
Het uitzicht van onze gemeente is de laatste jaren erg                           veranderd. Net ...
Enkele weken geleden brachten een aantal topmagistraten                           de migratie- ...
VlaaMs WelZijnsBeleiDSTELT TELEUR                                             ...
onze jongste telg!Reeds als jonge knaapheb ik geleerd mijnverantwoordelijkheidop te nemen. Dat komtwaarschijnlijk omdat mi...
onze menSen                                                        ...
vernieuwing                                                       o...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Burgerkrant laarne kalken-2011

1,103 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Burgerkrant laarne kalken-2011

 1. 1. LokaLeBurgerkrant Nr 1 - 2011 - Uitgave van Open Vld Laarne-Kalken Laarne-Kalken Het bijna volledige bestuur van Open Vld Laarne-Kalken.Iedereen tevreden!Hier komt een onderschrift.Hun droomhuis dankzij ons!Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 2012 nade-De volgende gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober volup- fugiat quo voluptas nulla pariatur?”ren met rasse schreden! Tijd om even een korte balans op te makentatem accusantium doloremque laudantium. Nemo enim Quis autem vel vijf jaar bezig met het voorberei- We zijn alweer eum iure reprehenderit qui in ea voluptatede verkiezingen van volgend autem vel den van velit esse quam nihil. Quis jaar dooripsaut oditVld in 2001 het beleid consequuntur magni doloressinds Open aut fugit, sed quia overnam van de toenmalige ‘CVP’. eum iure reprehenderit qui in ea wielerwedstrij- onze aanwezigheidspolitiek op voluptate veliteos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Luc Dethaey - Voorzitter sportcomplex ‘De Veldmeers’ (met voetbalvelden, esse quam nihil. Quis autem vel eumalsook door den, wijkkermissen en eetfestijnen, iure repre- Finse Looppiste, multi-functioneel sportterrein, steeds ter beschikking te staan van iedere burger henderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil.Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error eos qui ratione voluptatemspeelpleinen, e.d.), de beachvolley, sprintpiste, sequi nesciunt. Neque Quis autem vel eum Daarnaast hebben qui in ea in onze gemeente. iure reprehenderit we onzeEigenlijk is het te veel om op tesit voluptatem accusantium doloremque laudan- porro quisquamhet mobiliteitsplan, de grondige uitwerking van est, qui dolorem ipsum quia do- voluptate velit verder uitgebouwd tot een hechte bestuursploeg esse quam nihil. Quis autem veltium, totam remik hou er eaque ipsa quae ab illonoemen, maar aperiam, toch voorbereiding van de restauratie van het oude ge- lor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia groep van 28 mensen, waarbij alle leeftijdscate- eum iure re velit esse quam nihil. Quis autem velinventore veritatis belangrijksteaan enkele van de et quasi architecto beatae vi- non numquam bouwmodi het modern woon- en meentehuis, de eius van tempora incidunt ut gorieën vertegenwoordigd zijn. eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velittae dicta sunt explicabo. Het project ‘Masterplanrealisaties op te sommen. Nemo enim ipsam vo- labore et dolore magnam aliquam quaerat van de zorgcentrum te Kalken en de restauratie volup- esse quam nih.luptatem quia voluptas nu aspernatur auteindeDorp/Kasteeldreef ’ dat sit bijna op zijn odit Berlindekapel,... mogen allemaal op het palmares tatem. Quis autem vel eum iure quam nihil mo- We laten veel van ons horen, en dat komt u alle-aut fugit, uitbouw rond de sporthal tot één grootloopt, de sed quia consequuntur magni dolores van onze partij geschreven worden. lestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum maal te weten door verder te lezen in deze krant! MEER VRIJHEID… INHOUD Belangrijke data! EN VERANTWOORDELIJKHEID Hun droomhuisde ‘vraagkaart’ in • Ophalen van dankzij ons Open Vld-voorzitter Alexander De Croo is bijzonder tevreden met het akkoord over de nieuwe financieringswet: “We heb- nihileerste en tweede weekend van het molesti nihil molesti eius ben door positief samen te werken en met respect voor elkaar december 2011 + afgifte geschenk tempora / 2 te onderhandelen opnieuw een belangrijke stap vooruit gezet. • Nieuwjaarsreceptie Open Vld op Vlaanderen krijgt bijna 11 miljard meer fiscale autonomie. Maar Nationaal nieuws vrijdag 13 januari 2012 wat even belangrijk is: regio’s zullen zelf de vruchten plukken Interview Alexander De Croo / 4-5 van hun beleid. Meer vrijheid, maar ook meer verantwoordelijk- • Palingfestijn in zaal Skala op heid voor wat je zelf doet. Is er iets liberalers?” 18 maart 2012 Komt de euro in het gedrang? / 6
 2. 2. Gezonde financiën! “Zo gezond als een vis!” zegt de gemeenterekening 2010. Toen wij als VLD in 2001 de beleidsfakkel overnamen van de toenmalige CVP, stelden wij een hele reeks nieuwe projecten voor.De bouw van een gloednieuw rust- en verzor- De oppositie schreeuwde moord en brand engingstehuis ‘Hof ten Kouter’, een multifunctio- voorspelde toen in alle geuren en kleuren hetneel openluchtsportcentrum ‘Veldmeersen’, het ‘failliet’ van onze gemeente. Deze volgens hen on-MASTERplan Laarne-dorp, een uniek histori- nodige ‘prestigeprojecten’ waren véél te duur. Hetsche evocatie via het evenement ‘HEKSenVUUR’, bankroet dreigde en dit zou onvermijdelijk moe- Ignace De Baerdemaeker - Burgemeesterherinrichting en uitbreiding van beide bibliothe- ten leiden tot hogere gemeentebelastingen! Onze en financieel verantwoordelijk voor onzeken, nieuwe speelterreinen in Laarne en Kalken, gemeente zou onvermijdelijk in de financiële af- gemeenterestauratie ‘Berlindekapel’, restauratie School- grond storten...huis Kalken, een vrachtwagenparking, de gelei-delijke uitbouw van de Skala, rioleringswerken Vandaag tien jaar later kunnen onze zorgbehoe- Vriend en vijand bewieroken onze prachtigeover de gehele gemeente, een bedrijvenzone in vende senioren terecht in één van de modernste sportinfrastructuur in de Veldmeers. Jong en oudKalken en vele andere kleinere projecten. rust- en verzorgingscentra uit onze provincie. sporten er in een prachtige omgeving, waar vele andere gemeenten enkel maar kunnen van dro- men. Met weemoed denken velen nog aan ‘HEKSen- Bedankt! VUUR’, de tiendaagse hoogstaande kunstzinnige evocatie van de heksenprocessen in 2007. Kinde- ren kunnen her en der spelen op nieuwe speel- pleintjes. De Skala is de culturele en recreatieve Op zaterdag 27 augustus hebben wij bij wijze van bedanking al onze medewerkers en ontmoetingsplaats van ons verenigingsleven. Open Vld-sympathisanten die ons actief hebben gesteund in het verleden, getrakteerd op een lekkere Côte à l’os! Dit initiatief werd heel goed gesmaakt en we mochten reke- Laarne en Kalken bruisen van het leven! En zijn nen op een ruime opkomst. we nu bankroet? Integendeel. Vandaag is onze gemeente financieel gezonder dan ooit. De be- lastingen gingen niet naar omhoog, ondanks de voorspellingen van de oppositie. Er werden im- mers maximale subsidies binnengehaald vanuit Brussel. Bovendien werd er economisch zuinig bestuurd. En zo komt het dat de schuldenlast zelfs nog nooit zo laag was! In 2001, toen we het beleid overnamen, hadden we met ons allen een schuld van 9.225.088,67 euro, zijnde 797,32 euro per inwoner. In 2010 is deze schuldenlast ver- minderd tot 5.361.369,04 euro of 439,31 euro per inwoner. In 2009 was het gemiddelde in Vlaan- deren 1261 euro per inwoner. Ignace De Baerdemaeker Burgemeester2 lokale Burgerkrant laarne-kalken
 3. 3. Het uitzicht van onze gemeente is de laatste jaren erg veranderd. Net zoals vele andere landelijke gemeenten in het Vlaamse Gewest, worden de kernen Laarne en Kalken geconfronteerd met een neiging tot verstedelijking.Nieuwe kansen Schepen Piet BaetensDit is vooral het gevolg van eenwijziging in de bouwtypologie,waarbij de klassieke eengezins-woning vervangen wordt doormeergezinswoningen, al dan niet in de vorm vanappartementen. Daar zijn verschillende oorzakenvoor. Er is vooreerst de filosofie van het door deVlaamse Overheid opgestelde Ruimtelijk Struc-tuurplan Vlaanderen, dat stelt dat de verdichtingvan de bewoning dient te gebeuren in de woon-kernen. Vervolgens zijn er de veranderingen in degezinsstructuur, waardoor mensen vaker verlan-gen naar een kleinere woongelegenheid.Tenslotte zijn er de economische of beleggings-perspectieven van eigenaars van gronden en vanprojectontwikkelaars die graag op deze vraag in-spelen.Omdat het veel beter is een preventief beleid tevoeren, maar vooral omdat “doen beter is danklagen en niets doen”, heeft het Gemeentebe-stuur op voorstel van Open Vld het initiatiefgenomen om (in een eerste fase) een Ruimtelijk “We willen een preventief digd voor de woningen die niet geklasseerd wer-Uitvoeringsplan op te maken voor de omgeving beleid voeren. Dat is beter den als monument, maar wel werden opgenomenvan de dorpskernen van Kalken en van Laarne. dan klagen en niets doen!” op de lijst van waardevol bouwkundig erfgoed.Dit plan, dat ons de felicitaties opleverde van de Voor de promotie van de instandhouding, ver-diensten Ruimtelijke Ordening van de Provin- fraaiïng en verbetering van deze woningen zalcie en het Gewest, werd in de gemeenteraad van het gemeentebestuur op voorstel van Open Vldjuni 2011 voorlopig aangenomen. De meerder- de bevolking en vooral met de zorgen die de bur- een tweejaarlijkse wedstrijd organiseren. Daarbijheid werd hierbij door een deel van de oppositie gers zich maken omtrent de verstedelijking van kunnen de eigenaars die hun woning opknaptengesteund. Dit plan regelt de bouwvoorschriften onze mooie landelijke kernen. een prijs van 7.000 euro verdienen. Voor meervoor de ruime omgeving van de centra, rekening informatie kan u steeds terecht bij Schepen Piethoudend met de veranderende samenstelling van Er worden bovendien voorschriften uitgevaar- Baetens, bevoegd voor ruimtelijke ordening. Sportterrein & parking EéN opENbaar start en het einde van de schooldag is stukken wErk mEt zEEr verbeterd. vErschIllENdE Door de aanleg van het voetbalterrein worden GEbruIkErs de trainingsmogelijkheden van Hogerop Kal- Onlangs werd de parking en ken merkelijk verbeterd. Tevens kunnen de bei- het sportterrein op de Kouter de scholen gebruik maken van dit sportterrein te Kalken opgeleverd. Ik ben fier dat wij met dit tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. Onze ene werk verschillende doelstellingen hebben doelstelling bij de start van dit werk was: laat kunnen bereiken. Door de aanleg van de par- zoveel mogelijk inwoners van deze investering king werd de parkeerproblematiek in en rond genieten. Ik meen dat we hierin geslaagd zijn. de centrumwijk tijdens de voetbalmatchen opgelost. Terzelfdertijd werd gezorgd voor een walter de craecker uitbreiding van de parking van het nieuwe rust- Schepen van openbare werken, huis en de scholen. De verkeerssituatie bij de budget, sport en recreatie lokale Burgerkrant laarne-kalken 3
 4. 4. Enkele weken geleden brachten een aantal topmagistraten de migratie- en asielproblematiek duidelijk naar voren in hun openingsredes voor het gerechtelijk jaar. Dit bewijst hoe drin- gend actie op dit gebied wel is. Open Vld doet meteen een aantal voorstellen die misbruiken moeten tegengaan.Asiel en migratie: actie gewenstEen slechte afstemming tussen de vreemdelin-genwetgeving en de OCMW-wetgeving leidt totachterpoortjes en oneigenlijk gebruik van socialeuitkeringen. Open Vld pleit daarom voor één mi-nister van Migratie in de nieuwe regering, die ookbevoegd is voor maatschappelijke integratie. Hijmoet zich niet enkel bezighouden met de organi-satie van de migratiestromen, maar ook werk ma-ken van de vernieuwing van ons sociale systeem.De nieuwe minister moet ervoor zorgen dat deoneigenlijke migratiestromen, die ontstaan methet oog op de Belgische sociale zekerheid, gestoptworden.Open Vld verdedigt het principe dat je eerstmoet bijdragen vooraleer je van bijstand kuntgenieten. Het wetsvoorstel van volksvertegen-woordiger Bart Somers wil hier werk van ma-ken. Daarnaast voorziet de Vreemdelingenwetdat EU-burgers geen onredelijke belasting vanhet sociale systeem mogen zijn. Open Vld wil datde nieuwe regering werk maakt van een correc-te doorstroming van informatie naar de DienstVreemdelingenzaken, zodat die de wet correctkan toepassen. Dat is nu zeer vaak niet het geval.De controle op fraude, zwartwerk, koppelbazerij we moeten alles in het werk stellen om een nieuwe opvangcrisis deze winter te vermijden.en zelfs mensenhandel moet verscherpt worden.Parketten, sociale en fiscale inspectie moeten hiervoldoende middelen voor krijgen. teel op een historisch dieptepunt. De volgende liezen. Open Vld vraagt dat de ontslagnemende regering moet hier prioritair op inzetten, maar regering een Task force terugkeer instelt onder‘TASK FORCE TERUGKEER’ ook de regering van lopende zaken moet nú haar de politieke leiding van de premier. Alleen zo ver-Zonder geloofwaardig terugkeerbeleid is het be- verantwoordelijkheid opnemen. De winter is niet mijden we deze winter een nieuwe opvangcrisis.heersen van de asielstromen onbegonnen werk. veraf meer. Als we een opvangcrisis zoals vorigDe gedwongen terugkeer bevindt zich momen- jaar willen vermijden, hebben we geen tijd te ver- Politiek bESpAART Op ziChzElF De senaat zal vanaf de verkiezingen van vorming voorziet ook de afschaffing van 2014 geen rechtstreeks verkozen se- het tweekamerstelsel, zoals dat vandaag natoren meer hebben. Ze zal enkel nog bestaat. De senaat verdwijnt als perma- bestaan uit tien gecoöpteerde senatoren nente vergadering. De senatoren zullen en vijftig senatoren afgevaardigd uit de enkel nog samenkomen in bijzondere deelstaatparlementen (29 Vlamingen, 20 gevallen, zoals een herziening van de Franstaligen en 1 Duitstalige). Het aantal Grondwet en de stemming van bijzondere ‘echte’ federale parlementsleden vermin- wetten. “open Vld vraagt al jaren de af- dert zo van 203 naar 160: een daling van schaffing van de senaat. Die wordt nu de meer dan 20%. als je weet dat de totaal- facto afgeschaft. in deze moeilijke tijden kost van één senator geschat wordt op bespaart de politiek in de eerste plaats 1 miljoen per jaar, betekent deze hervor- bij zichzelf,” besluit open Vld-voorzitter ming van de senaat een besparing van alexander De Croo.Geen rechtstreeks verkozen senatoren meer vanaf 2014. zo’n 40 miljoen euro per jaar. De her-4 nationaal nieuws
 5. 5. VlaaMs WelZijnsBeleiDSTELT TELEUR Vincent Van Quickenborne, minister van OndernemenDe dienstencheques moeten werkende gezinnenondersteunen, zwartwerk aanpakkengezinnen ondersteunen, zwartwerk aanpakkenDe dienstencheques moeten werkende en laagopgeleideen laagopgeleide mensen jobkansen geven.mensen jobkansen geven. OVerHeDenVlaams volksvertegenwoordiger Vera Van derBorght (Open Vld) verwerpt het voorstel van OOrsprOnkelijk OpZet Door nu voor te stellen om de dienstencheques MOetenVlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen(CD&V), die het gebruik van dienstencheques te schrappen voor werkende gezinnen, stelt Van- deurzen als Vlaams minister van Gezin dubbel Besparenwil beperken tot zorgbehoevenden: “De minister teleur. Niet alleen laat hij de Vlaamse gezinnenslaagt er blijkbaar niet in om voldoende gezins- in de kou staan, hij slaagt er ook niet in om zijn “Voor een besparingsinspanning van 7hulp beschikbaar te maken met eigen Vlaamse eigen Vlaams welzijnsbeleid te financieren met miljard euro zijn de juiste prioriteiten no-middelen. In plaats daarvan wil hij een beroep middelen van de Vlaamse regering. Natuurlijk dig. De belastingdruk is zeer hoog, dusdoen op het federale systeem van diensten- moet het debat over de betaalbaarheid van de moet in de eerste plaats naar de uitgavencheques en op geld van de federale kassa. Dat dienstencheques gevoerd worden. Maar Open gekeken worden, ook in de gezondheids-komt neer op het ontlopen van de eigen verant- Vld stelt voor om de dienstencheques terug te zorg en bij de overheden,” stelt ontslag-woordelijkheid. Het voorstel om de diensten- brengen tot hun oorspronkelijke opzet. En dat nemend minister van Ondernemen Vin-cheques te beperken tot zorgbehoevenden gaat was in de eerste plaats mensen met een lage op- cent Van Quickenborne (Open Vld). Hijbovendien volledig voorbij aan het oorspronke- leiding jobkansen geven en werkende gezinnen wil dat de overheid verder bespaart doorlijke opzet van de dienstencheques: werkende ondersteunen. “Het zijn niet de gezinnen die meer in te zetten op efficiëntie.gezinnen ondersteunen, zwartwerk aanpakken moeten opdraaien voor een falend Vlaams Wel-en laagopgeleide mensen meer jobkansen geven.” zijnsbeleid,” besluit Vera Van der Borght. HerVOrMen en MinDer UitgeVen Sommige overheidsdiensten zijn op vlak van efficiëntie al goed op weg, onder meer door in te zetten op digitalisering. Die evolutie moet er komen voor de hele overheid. “We gaan die oefening moeten doen bij de hele overheid. Ook daar zullen we vele honderden miljoenen zoniet mil- jarden kunnen besparen door de overheid fitter te maken”, zegt Van Quickenborne. “Diegene die zegt dat we niet gaan verar- men, maakt ons blaasjes wijs”, klinkt het. “We gaan er allemaal een stapje op ach- teruit moeten gaan.” In de eerste plaats denkt de minister aan de overheden: “Maar er zullen ook andere hervormingen nodig zijn, zoals langer werken. Daar kun- nen we echt niet meer omheen.” nAtiOnAAl nieuwS 5
 6. 6. onze jongste telg!Reeds als jonge knaapheb ik geleerd mijnverantwoordelijkheidop te nemen. Dat komtwaarschijnlijk omdat mijnouders hardwerkendezelfstandigen waren. Hetengagement vertaalde zichin de jeugdbeweging waarik samen met een groepvrienden, al snel mee deChiroleiding mocht vormen.Ik heb enorm veel geleerdgedurende die vijf jaar. “Gemeentepolitiek is een prachtig en fascinerend gebeu-Waarom ik in de politiek ben gegaan? Ik wil voor ren, omdat je zonder veel grote woorden en theorieënde inwoners van Laarne en Kalken een meerwaar- daadwerkelijk iets kan betekenen voor mensen.”de betekenen. Voor de jeugd bijvoorbeeld, de toe-komst van morgen. Alle inwoners verdienen hetom in een gemeente te leven waar er rekening met Ook de talrijke verenigingen en initiatieven in hebben. Zo kunnen mensen die geen auto hebbenhen wordt gehouden. Zij hebben elk hun eigen onze gemeente wil ik steunen. Ze zijn volgens mij of minder mobiel zijn langer zelfstandig blijven.noden zoals goed aangelegde fiets- en voetpaden, een van de hoekstenen van onze samenleving. Zo Ook voor het milieu kan dit enkele voordelen op-voldoende parkeerplaats, veilige wegen, kinder- heb je de sportclubs, teken- & muziekacademie, leveren: er wordt vaker met de fiets of te voet omopvang, groene speelruimte, enzovoort. Kortom jeugdbewegingen, toneelverenigingen, speelplein- boodschappen gegaan.iedereen verdient het om in een gemeente op te werkingen, en nog veel meer. Zij zorgen niet alleengroeien die kansen biedt, iedereen moet zich goed voor activiteiten, maar ze zorgen er ook voor dat Of ik soms bang ben van al die uitdagingen? Datvoelen in onze gemeente en zich ten volle kunnen we nieuwe mensen leren kennen, vrienden maken, er zoveel mooie uitdagingen op tafel liggen maaktontwikkelen. Daarom wil ik samen met onze partij sociale contacten blijven onderhouden. Dit heb ik mij niet bang, integendeel, het is voor mij een ex-het luisterend oor zijn, bij wie de mensen terecht zelf ondervonden toen ik in de Chiro zat en ik vind tra motivatie. Maar ik ben me ervan bewust datkunnen met hun vragen, zodat wij oplossingen dit daarom des te meer de moeite waard om voor ik dat niet alleen kan! Samen met onze partij enkunnen zoeken voor de problemen die zich de dag op te komen. vooral met u wil ik van Laarne-Kalken een prach-van vandaag allemaal stellen. tige gemeente maken. Bijkomend wil ik, als zoon van zelfstandige ouders en lid van de liberale partij, de zelfstandigen ver- Zit je met een vraag of met een probleem, spreek dedigen in onze gemeente. De zelfstandigen zor- me gerust aan of contacteer mij. Hieronder vind je gen er niet alleen voor dat de lokale economie blijft mijn contactgegevens: draaien, ze zorgen er ook voor dat de mensen de Andy De Cock, Vaartstraat 48, 9270 Kalken. nodige boodschappen en diensten dicht bij huis 0486/36.71.47 of via andydecock@gmail.com oproep opEN vld JoNGErEN laarNE-kalkEN IN dE startblokkEN Via dit krantje zouden wij een warme oproep willen doen naar alle jongeren die zich politiek aangesproken voelen of zich willen engageren in een politieke beweging. De jeugd is zeer belangrijk binnen onze partij de basis naar de toekomst toe! Vandaar dat je inzet, ideeën en steun een belangrijke inbreng kunnen betekenen in het verder uitbouwen van onze gemeente, en een ideale manier om actief mee te werken aan het beleid! Aarzel niet en contacteer ons of een van onze bestuursleden.6 lokale Burgerkrant laarne-kalken
 7. 7. onze menSen Marie-Rose Locquet Gemeenteraadslid 0478 20 60 29 locquet@hotmail.com Roger Van De Weghe Gemeenteraadslid 09 369 89 02 Roger.van.de.weghe@telenet.be Mieke Vandenberghe Seniorenbeleid (g)een OCMW raadslid 0477 3 685 76 grijze uitdaging vandenberghe.mieke@skynet.be inspanningen geleverd voor onze senioren, denken Evelyn Monique Van Acker - Schepen we maar aan de opening van het nieuwe woonzorg- Van de Wiele centrum, de bestaande werking van het diensten- OCMW-raadslid centrum ’t Binnenhof inclusief buurtrestaurant, Als voorzitster van Solida en maar ook aan talrijke kleinere initiatieven zoals 0472 23 55 31 Schepen Seniorenbeleid draag de inrichting van het Lentefeest, Seniorenfeest in ik alle senioren op onze gemeente een warm hart samenwerking met de seniorenraad, Sportelen, en- toe. Samen met onze ploeg van Open Vld-verte- zovoort. evelyn.vandewiele@live.be genwoordigers in OCMW en gemeente, streven we ernaar om het voor de senioren zo aangenaam mo- De nu komende periode wil ik actief meewerken Luc gelijk te maken in onze gemeente. aan een breed gedragen ‘Seniorenbeleidsplan’, dat Dethaey de basis zal vormen voor ons beleid op korte en Voorzitter Open Vld De komende jaren staan we voor een grote uitda- middellange termijn. Dit voor alle senioren, piep- Laarne-Kalken ging… de vergrijzing zal ook onze gemeente tref- jonge, de nog fitte en zij die soms al iets meer (tot fen! Vroeger hadden we in Laarne per uitzondering veel) hulp en zorg nodig hebben. 09 366 61 41 eens een eeuweling, dit jaar hebben we een 100-ja- rige, een 103-jarige en een flinke groep van 83 ne- U merkt het, (g)een grijze uitdaging! luc.dethaey@skynet.be gentig-plussers. De laatste jaren werden al heel wat Monique Van Acker - Schepen SeniorenbeleidsolIda: Wie zijn Wij? socio-lIBerale-dameS Open Vld kiest bewust voorWe zijn een actieve vrouwenvereniging die als doel milieuvriendelijk drukwerkheeft een waaier aan vermaak, cultuur, creativiteit,sport e.a. in een positieve sfeer aan te bieden. Heb jeinteresse en wil je lid worden van SOLIDA? Ons lidgeldbedraagt 10 euro per jaar. Als lid geniet je van kortin- Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,gen bij deelname aan alle evenementen en uitstappen. 1000 Brussel - V.U.: Alexander De Croo CONTACT: Tel. 02 549 00 20 - REDACTIE: Joris Claes (coördinatie) joris.claes@openvld.be, Margot Neys-voorzitter monique van acker: 0494 54 09 65 kens (eindredactie) margot.neyskens@openvld.be LAY-OUT: Ilde Cogen ilde.cogen@openvld.be,monique.van.acker5@telenet.be Ilona Berghmans ilona.berghmans@openvld.be SECRETARIAAT: Carine Meyers carine.meyers@secretaris christine laroy: 0476 44 11 42 openvld.be, Peter Verhofstadt peter.verhofstadt@ openvld.be - FOTOGRAFIE: © Imageglobe.be enchristine.laroy@telenet.be © www.Shutterstockpenningmeester rita van Impe: 0479 61 72 59 V.U. LOKAAL : Luc Dethaey, Achterdreef 1B, 9270 Laarnekarel.van.rysselberghe@pandora.be lokale Burgerkrant laarne-kalken 7
 8. 8. vernieuwing onze menSenriolering en wegdek Ignace DE BAERDE- MAEKER Burgemeester 09 230 16 71Het koninginnenstuk van Algemeen beleid, Politie & Veiligheid,deze legislatuur... Financiën, Communica- tie, Jeugd & Onderwijs burgemeester@laarne.beHet zal jullie niet ontgaan zijn, het grootste openbaarwerk in de geschiedenis van onze gemeente nadert stil- Piet BAETENSaan zijn einde. Tijdens het vele vergaderen voor hetplannen van de werken hielden we de volgende doel- Schepenstellingen voor ogen: 09 365 75 10 • De authenticiteit van onze dorpskern zoveel mo- Ruimtelijke Ordening, gelijk bewaren. KMO’s, Tewerkstelling & Dienstencheques, • De kwaliteit van riolering en wegdek uiteraard Toerisme verbeteren. piet.baetens@scarlet.be • Zo weinig mogelijk hinder veroorzaken voor de Aan u om te oordelen of we hierin geslaagd zijn. Ik durf plaatselijke handelaars en bewoners. alvast positief te zijn, aangezien ik nu reeds vele reacties • De verkeerssituatie verbeteren door het vrachtwa- hoor van de mensen. Binnen enkele maanden zien we Monique genverkeer in het dorp zoveel mogelijk te ontmoe- mekaar bij de inhuldiging. Van Acker Schepen digen en door verkeerstechnische ingrepen ook de snelheid naar beneden halen. Tot dan! 09 367 70 39 Gezins- en Senioren- • Het aantal parkings niet verminderen. Walter De Craecker beleid, Personeel, • En last but not least, de subsidiemogelijkheden schepen van openbare werken, budget, Vereenvoudiging administratie & maximaal benutten. sport en recreatie Patrimonium monique.van.acker5@telenet.be Walter DE activiteiten solIda 2012 CRAECKER Schepen jaarlijks organiseren we een tiental activiteiten: 09 366 20 26 In 2012 organiseren we: Heb je zelf ook voorstellen of wil je deel uitmaken Openbare werken, Begroting, Sport & van deze ‘meidengroep’, gelieve ons dan te con- Recreatie • een gratis ontbijtbuffet voor de leden tacteren (info op voorgaande pagina in deze krant). op zondag 5 februari; decraecker@decraecker-vlaeminck.be • in maart een infoavond met Dr. De Cock; een bedrijfsbezoek aan o.a. Colruyt te Halle; Igor Rogiers • op vrijdag 4 mei; een 1 of 2-daagse uitstap naar de Moezel of Champagnestreek; Voorzitter Gemeenteraad • turnlessen voor 50-plussers; 09 328 38 75 • familiefietstocht eind augustus; • een culinaire wandeling; Igor.rogiers@telenet.be • een evenement, een optreden, e.a. Johan De Wilde LID Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en een open samenleving? Denk je toekomstgericht en Gemeenteraadslid WORDeN houd je niet vast aan oude starre structuren uit het verleden? Sluit je dan nu aan bij Open Vld! 0486 37 74 15 WeLKe VOORDeLeN GeNIeT je ALS LID? johan.dewilde@pandora.be je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen. je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen. Filip je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen. De Landtsheer je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij. Gemeenteraadslid Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw. 09 367 76 76 Je kan met ons contact opnemen via Evelyn van de wiele evelyn.vandewiele@live.be - 0472 23 55 31 karweidienstdelandtsheerfilip@hotmail.com Informatie vind je op www.laarnekalken.openvld.be

×