LokaleBurgerkrant  Nr 1 - 2012 - Uitgave van Open Vld Laarne-Kalken                           ...
Veilig fietsen  2012 en 10 kilo  zwaarder!                   is prioritair!            ...
Dit plan werd op initiatief van Open Vld LAARNE KALKEN                           door het schepe...
“Noch de gezinnen, noch de bedrijven worden geraakt. Het                          economische he...
StrIjDeN teGeN  straffeloosHeid  Het Belgische strafuitvoeringsbe-    nispopulatie uit. “Niet iedereen die  leid is...
Met meer  Het Liberalisme                 groen doen                          ...
Onze mensen  Ons verenigingsleven…                                            ...
Gedreven door                                                    Onze ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Burgerkrant Laarne - Kalken mei 2012

1,287 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,287
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
109
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Burgerkrant Laarne - Kalken mei 2012

 1. 1. LokaleBurgerkrant Nr 1 - 2012 - Uitgave van Open Vld Laarne-Kalken Laarne-KalkenOpen Vld blijft niet stilzitten en pakt uit met nieuwe mensen en vernieuwende initiatieven voor 14 oktober!2012 Een verkiezingsjaar!Dat 2012 een belangrijk politiek jaar is voor onze gemeente burgerkranten. Op onze jaarlijkse nieuwjaarsre-behoeft geen betoog. Open Vld is niet stil blijven zitten en ceptie mochten we nog nooit zoveel sympathisan- ten verwelkomen en werd de lijst met onze kan-heeft uitgepakt met enkele vernieuwende initiatieven met didaten voor de verkiezingen reeds voorgesteld!het oog op 14 oktober. In deze krant kan je nader kennis maken met de nieuwe gezichten op onze lijst! Belangrijk isOm de verwezenlijkingen van de voorbije be- woners, hebben we een compleet beeld gekregen eveneens de oprichting van “ ‘t Jong Geweld”, eenstuursperiodes onder burgemeester Ignace De van wat er leeft in onze gemeente en waar we bij initiatief van onze lokale Open Vld-jongeren dieBaerdemaeker en zijn team extra in de verf te een eventuele volgende bestuursperiode de na- het beleid meer willen toespitsen op de jongerenzetten, heeft Open Vld aan iedere inwoner een druk dienen op te leggen. De belangrijkste pun- en hun problematiek. Zie verder!kalender bezorgd met prachtige foto’s van de ver- ten van deze enquête zijn dan ook opgenomen inschillende realisaties. Bij middel van de “vraag- ons beleidsprogramma en zullen in de komende Luc Dethaeykaart”, waarbij we de input vroegen van onze in- maanden gepubliceerd worden in een van onze Voorzitter Open Vld GeeN NIeUwe belastingen INHOUDmissen Niet te Open Vld-voorzitter Alexander De Croo reageert tevreden op de - Onze nieuwe kandidaten en ‘t jong uitkomst van de begrotingscontrole van de federale regering: geweld! “Het begrotingstekort wordt verder afgebouwd. De begroting - De correcte informatie omtrent blijft daarmee op koers richting evenwicht, wat cruciaal is om het het RUP verfijning der agrarische vertrouwen in ons land verder te herstellen. Hij is ook tevreden gebieden. dat de bijkomende inspanning bijna volledig gebeurt via bespa- - Wat doet jouw gemeente voor de ringen en andere maatregelen, niet via belastingverhogingen. verenigingen? - Tweede geboortebos! Lees verder p.4
 2. 2. Veilig fietsen 2012 en 10 kilo zwaarder! is prioritair! Laarne-Kalken is een aangename gemeente om te vertoeven, daar is iedereen het over eens. Het is essentieel dat we dit met z’n allen zo houden. We moeten ons toespitsen op verkeersveiligheid, meer bepaald die van de fietsers. Dit is van belang voor onze kinderen, maar ook voor recreatieve fietsers van binnen en buiten onze gemeente. Fietsers bekleden een belangrijke plaats in het verkeer en zijn kwetsbaar. We moeten ervoor ijveren om op drukke wegen, waar geen fietspa- den zijn, te werken met suggestiestroken. Een mooi voorbeeld hiervan is onze Laarnse dorps- kern, waar deze suggestiestroken reeds goed in- geburgerd zijn. Een voorbeeld. Zou het niet veiliger zijn om Ook in andere gemeenten maakt men gebruik over een suggestiestrook te fietsen richting onze van suggestiestroken, denk maar aan de roodge- scholen in zowel Laarne als Kalken? Of via de kleurde “fietspaden” in Wetteren. Welnu, laat het Hoekstraat naar de sporthal/sportcomplex? Via nu juist deze roodgekleurde vlakken zijn die een jouw stem kan ik hier werk van maken! Filip De Landtsheer, gemeenteraadslid zeker veiligheidsgevoel geven voor de fietsers. Natascha Van Der Vennet - op nummer 9 Het is nu ruim 6 jaar geleden dat Ignace mij vroeg om bij de verkiezingen van 2006 zijn lijst te versterken. Ik was toen pas 21 en zat nog op de Gentse Hogeschool. Chantal Als student wist ik nog niets van het ech- te leven, je loopt school, hebt examens, Van De Wiele doet vakantiewerk, fuift in het weekend en Ik ben Chantal Van De Wiele, samenwonend drinkt wel eens een pintje. met Jo Wille. Ik heb 2 kinderen Kristof en Nu, zes jaar later, is er veel veranderd. De Nico en als beroep ben ik werkzaam in de Hogeschool is verleden tijd, de vakantiejob verzorgingssector. is ingeruild voor een leven als zelfstandige Geloof, vernieuwing, verbetering en solida- in grond- en afbraakwerken, de fuiven zijn riteit in onze gemeente draag ik hoog in het nu eetfestijnen, wat wel behouden bleef is vaandel. IJveren voor het grootste geluk voor af en toe eens een pintje drinken… zoveel mogelijk mensen uit onze gemeente: Mijn deelname aan de verkiezingen was de bejaarden, de zieken, en onze jeugd hel- niet evident, ik vond mezelf nog te jong. pen, dat is mijn prioriteit! Na enkele weken nadenken en na de over- tuigende woorden van mijn omgeving heb ik dan toch weldoordacht “JA!” gezegd. Op de lijst kreeg ik de achtste plaats, wat zeker niet slecht was voor een jonge Met Yeno op kop! snaak, en na een intense campagne on- Mijn naam is Nancy Lammens. Ik ben woonachtig aan het hart. Met uw stem zou ik mijzelf maximaal der het motto: “Stem doordacht op VLD in deze supergemeente sedert 2004, samen met kunnen inzetten voor ALLE sportverenigingen in nummer acht”, was het resultaat op de mijn vriend Peter en ons zoontje Yeno. onze gemeente. verkiezingsdag buitengewoon, 755 voor- Buiten mijn beroepsleven als commercieel be- Nancy Lammens keurstemmen. Dit had ik nooit verwacht! diende bij Pecunia, een bedrijf dat zich richt op in- Dan begon pas het echte werk: gemeen- casso, ben ik actief als bestuurslid bij de wielerclub teraden, vergaderingen van Verko, etc. Ik “Koninklijke Gentse Velosport”. Daarnaast ben ik kan iedereen recht in de ogen kijken, ik ook secretaris van de afdeling “THE BMX Angels”. heb vele burgers kunnen helpen, mijn zaak Ik ben zo actief betrokken geraakt bij het wielerge- draait perfect en familiaal gaat alles goed. beuren door het feit dat mijn zoon Yeno lid is van Toegegeven, de vele recepties en eetfes- “The BMX Angels” . Meer dan dat, hij heeft in zijn tijnen eisen hun tol, de weegschaal piekt... leeftijdscategorie immers reeds driemaal de titel Bij deze verkiezing ga ik mijn volle gewicht van Belgisch Kampioen gewonnen. opnieuw in de schaal werpen, daarom: Onze sociale contactenkring is zeer uitgebreid Filip De Landtsheer, uw nummer 7! mede door de sport van onze zoon. Sport is niet alleen gezond, het brengt ook veel mensen samen. Onze sportverenigingen liggen mij dan ook nauw2 lokale Burgerkrant laarne-kalken
 3. 3. Dit plan werd op initiatief van Open Vld LAARNE KALKEN door het schepencollege op de dagorde geplaatst. Het geeft een aantal nieuwe juridisch “vastgebetoneerde” bevoegdheden in het vergunningsbeleid. Het plan werd door de overheid als innoverend en met felicitaties onthaald.De correcte informatie! Het ruimtelijke uitvoeringsplan omtrent deLeefbare bedrijven verfijning van de agrarische gebieden werd1. Aan land- en tuinbouwers worden ruime mo- door de overheid op felicitaties onthaald!gelijkheden geboden om hun bedrijven leefbaarte houden. In de zone gelegen ten noorden vande Dendermondsesteenweg- Heirweg kunnen deklassieke land- en tuinbouwbedrijven nog steedsonbeperkt uitbreiden. De uitbreiding van glas-tuinbouwbedrijven in deze zone wordt beperkttot 100% van de bestaande glasoppervlakte, zon-der de percelen tot uitbreiding effectief aan teduiden. In deelgebied 2 (de zogenaamde GroeneBuitens in het gemeentelijk ruimtelijkstructuur-plan) wordt gekozen voor het perceelsgewijs af-bakenen van de uitbreidingsmogelijkheden voorde glastuinbouw. Deze uitbreidingszones zijnzeer ruim afgebakend. Hierbij werd rekening ge-houden met de bestaande eigendomsstructuur.Deze beleidsopties werden voorafgaandelijk metde betrokken glastuinbouwers overlegd en zonodig aangepast. Ook hier kunnen de niet-glas-tuinbedrijven onbeperkt uitbreiden.2. Er wordt een kader tot harmonieus ruimtege-bruik en landschappelijke waardevolle inplan-ting van deze bedrijven mogelijk gemaakt. De gemeenteraad van Laarne heeft op 26 januari het3. Een aantal problemen van zonevreemde wo- ruimtelijke uitvoeringsplan omtrent de verfijning vanningen en handelszaken worden definitief in het de agrarische gebieden voorlopig vastgesteld.voordeel van de burgers opgelost. zone, vreemde activiteiten, handelszaken of ge- ten hopen dat de hoger overheid oor had naar deOpen ruimte gevrijwaard bouwen. Niet gewenste en niet passende be- verzuchtingen van de burgers, beschikken we nu4.En tenslotte - maar zeker niet in het minst - drijvigheid kan hierdoor in dit gebied definitief over niet te omzeilen mogelijkheden om derge-wordt de open ruimte van de gebieden gelegen geweerd worden. Waar we in het verleden voor lijke activiteiten te weigeren.ten noorden van de Heirweg- Dendermondse het verhinderen van de komst van het Slibstort Piet Baetenssteenweg definitief gevrijwaard van aan deze en van het grootschalig motocrossterrein, moes- Schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening ‘t jong geweld De jongeren van Open Vld Laarne-Kalken deze dag, willen wij jullie natuurlijk ook graag staan klaar om er samen met de partij en de informeren over wat wij de komende zes jaar inwoners van Laarne-Kalken iets moois van ‘t voor de inwoners willen betekenen. maken. Daarom zal er rond de middag dan ook door Om dit te doen, organiseren de jongeren van elke jongere van ons team een programma- Open Vld Laarne-Kalken (‘t Jong Geweld) op punt naar voor gebracht worden. Op die ma- 6 mei een evenement, speciaal gericht speci- nier willen wij jullie duiden waar we de vol- aal op de jonge inwoners. Zondag 6 mei is er gende zes jaar naartoe willen. Als kers op de namelijk vanaf 11 uur een gratis brunch voor- taart hebben wij een liberaal boegbeeld, een zien in de Koninklijke Harmonie in Kalken. Alle Blauwe Reus, naar Kalken gehaald om jullie jongeren en alle jonge gezinnen zijn welkom toe te spreken. voor een met liefde klaargemaakte brunch en Uiteraard sluiten wij niemand uit en is ieder- lie aanwezigheid te bevestigen via email op een goed glas. een, zowel jong als minder jong, welkom op tjonggeweld@gmail.com, en dit voor 30 Maar naast het Bourgondische aspect van onze activiteit. We vragen wel om even jul- april. lokale Burgerkrant laarne-kalken 3
 4. 4. “Noch de gezinnen, noch de bedrijven worden geraakt. Het economische herstel wordt niet gehinderd,” stelt Alexander De Croo.geen nieuwe belastingenvoor gezinnen en bedrijvenVervolg van p. 1In totaal werden er voor 1,8 miljard euro extramaatregelen genomen. Bovendien werd er eenbuffer van 650 miljoen euro aangelegd, voor hetgeval dat de economische groei toch verder zouterugvallen in de loop van het jaar. Met deze be-grotingscontrole zal het tekort verder wordenafgebouwd en beperkt tot 2,8% van het BrutoBinnenlands Product. “De regering houdt debegroting op koers richting evenwicht. Dat iscruciaal om het vertrouwen in ons land verderte herstellen.Vooral bijkomende besparingenBelgië behoort hiermee ook tot de beste leerlin-gen van de Europese klas. En met de extra buf-fer die men meteen heeft aangelegd, kunnen weeventuele tegenvallers meteen opvangen”, zegtde Open Vld-voorzitter. De extra maatregelenbevatten vooral bijkomende besparingen en an-dere maatregelen. Er zijn amper nieuwe fiscaleinkomsten. Er komt geen extra belasting voorde bedrijven, geen beperking van de notioneleintrestaftrek, noch een algemene verhoging vande roerende voorheffing op roerende inkomsten Het economische herstel wordt niet gehinderd.naar 25%. Ook is er geen sprake van een extrabelasting voor werkende mensen door het niet- vele belastingvoorstellen die de voorbije weken de bedrijven buiten schot. Dat is ook nodig omindexeren van de belastingschalen of het verho- werden geopperd, heeft geen enkele de eind- de prille economische heropleving niet te hin-gen van de prijs van dienstencheques. “Van de streep gehaald. De regering laat de gezinnen en deren”, besluit De Croo. Humaan en correct beleID Staatssecretaris voor asiel en migratie Maggie Terugkeer (vooral inzet op vrijwillige terugkeer): De Block (Open Vld) wil een humaan en correct gesloten centrum Caricole opent weldra, evenals beleid voeren, dat internationale bescherming een open terugkeercentrum. geeft aan mensen die deze bescherming echt Minder instroom: een aantal procedures zijn nodig hebben. Correct tegenover de migrant, te- al verstrengd en de effecten worden voelbaar. genover u én tegenover ons eigen sociale systeem. De verstrengde procedures betreffen gezinsher- Een humaan en correct beleid is ook een verhaal eniging, medische regularisatie, inreisverbod, van rechten en van plichten. Vreemdelingen heb- OCMW-steun voor EU-onderdanen (valt weg ben onder andere de plicht de waarheid te zeggen tijdens eerste drie maanden). Er is ook overleg als zij gehoord worden én onze wetten en regels gepleegd met Europese collega’s over o.a. betere te respecteren. controles aan Turks-Griekse grenzen. Opvang: de transitcentra kunnen langer open- De voorbije maanden werden al blijven dankzij het resultaat van de budgetcon- volgende stappen gezet: trole. Tegelijkertijd zijn binnen het opvangnet- Snellere en doeltreffender procedures dankzij werk belangrijke besparingen doorgevoerd. extra budget voor personeel en dankzij de lijst veilige herkomstlanden. Dossiers uit deze landen krijgen een beslissing binnen 15 werkdagen.4 nationaal nieuws
 5. 5. StrIjDeN teGeN straffeloosHeid Het Belgische strafuitvoeringsbe- nispopulatie uit. “Niet iedereen die leid is al jaren een pijnpunt binnen verdacht wordt, moet per se naar justitie. Annemie Turtelboom bom- de gevangenis worden gestuurd bardeerde dit dan ook prompt tot in afwachting van zijn eventuele een van haar prioriteiten als nieuwe veroordeling”, aldus Annemie Tur- minister van Justitie. Concreet wil telboom. “Fraudeurs bijvoorbeeld ze het probleem van de overbevol- kunnen perfect onder elektronisch king aanpakken door in te zetten op toezicht worden gezet in afwach- meer celcapaciteit, en door rech- ting van het verdere verloop van het ters meer mogelijkheden te geven onderzoek.”Daarnaast wil de mi- zoals het toestaan van voorhech- nister er ook voor zorgen dat meer tenis onder elektronisch toezicht. vreemdelingen hun straf uitzitten in Gedetineerden in voorhechtenis het land van oorsprong. maken 40% van de totale gevange-Gents OCMW-voor-zitter Geert Versnick StrOOIeN(Open Vld) wil de met geldtoekenning van een open Vld is niet onder de indruk van deleefloon koppelen begrotingscontrole van de Vlaamse rege-aan de verplichting ring. De regering wil geen reserves aan-voor ouders om hun leggen, waardoor de Vlaamse begroting niet gewapend is tegen de rampspoed diekleuters naar school eraan zit te komen. Het derde net van dete sturen. Open Vld- VRt wordt niet geschrapt, en de inkom- sten die De lijn zal genereren zijn ruim-voorzitter Alexander schoots onvoldoende. open Vld-fractie-De Croo steunt het leider in het Vlaams Parlement Sas van Rouveroij is ook ongerust over de kind-voorstel van zijn premie. De Vlaamse regering stelt de kind-partijgenoot. Open Vld pleit al lang voor een stapsgewijze verlaging van premie één jaar uit, terwijl open Vld ervoor de leerplicht naar 3 jaar. pleit dat ze wordt afgeschaft. De Vlaming is niet gediend met eenmalige cadeaus,leefloon aan maar wel met structurele maatregelen. ook de vermindering van het aantal amb- tenaren is flauw. Vlaanderen had in hetschoolplicht koppelen oorspronkelijke bestuursakkoord al ge- zegd 5 % van de ambtenaren te laten af- vloeien. Voorlopig zitten we nog maar aan 1 %. Van Rouveroij: “ik vrees dat we over enkele maanden opnieuw moeten praten“Hoe vroeger we kansarme kinderen naar ze zo snel mogelijk naar school gaan en Neder- over een begroting die enkele honderdenschool sturen, hoe groter hun kansen om uit de lands leren. Enkel zo vermijden we dat taalach- miljoenen euro in het rood gaat.”armoede te geraken,” zegt de Croo. Hij betreurt terstand ook leerachterstand wordt.”de afwijzende houding van Vlaams minister Open Vld pleit al lang voor een stapsgewijzevan Onderwijs, Pascal Smet: “Nochtans heeft verlaging van de leerplicht naar 3 jaar. “Als jezijn partijgenote en oud-OCMW-voorzitter van anderstalige kinderen al vanaf drie of vier jaarAntwerpen, Monica De Coninck, in het verle- in de kleuterklas krijgt waar ze spelenderwijsden eenzelfde aanpak verdedigd en doorge- Nederlands kunnen leren, is hun taalachter-voerd.” stand weggewerkt op het moment dat ze naarMet zijn voorstel wil Geert Versnick kansarme het eerste leerjaar gaan,” stelt Alexander Dekinderen meer kansen geven om uit de armoe- Croo. Met dit voorstel krijgen OCMW’s en ge-de te geraken: “Onderwijs is een belangrijke meenten een belangrijke stok achter de deur.hefboom om uit de armoede te geraken. Kinde- Als alle positieve maatregelen ten spijt, oudersren uit kwetsbare groepen kunnen via de school toch halsstarrig blijven weigeren hun kinderenbelangrijke vaardigheden leren die hen sterker naar school te sturen, kunnen ze via dit voorstelmoeten maken in onze samenleving. Zeker op andere gedachten gebracht worden.voor anderstalige kinderen is het belangrijk dat nationaal nieuws 5
 6. 6. Met meer Het Liberalisme groen doen we het! Je bent het vast met me eens dat Laarne-Kalken een prachtige landelijke gemeente is. Zo hebben we de laatste zes jaar duizenden bomen, heesters en bloembollen aangeplant. De gemeente geeft ook subsidies voor de aanplant van streekeigen beplanting en we organiseren de jaarlijkse be- bloemingswedstrijd die de burgers aanzet om onze gemeente op te ‘fleuren’! Maar we kunnen nog meer ons best doen door Meer groen geeft onze gemeente kleur! bijvoorbeeld bepaalde openbare ruimtes ‘anders’ in te kleden. Zo kunnen we deze beplanten met vrienden ergens te genieten van onze groene ge- struiken, bomen, enkele zitbanken en picknickta- meente, maar zorgen we er ook voor dat het lan- fels voorzien, een petanqueplein aanleggen enz.. delijke karakter nog meer in de verf wordt gezet. Ruimtes die hiervoor in aanmerking komen zijn: Ook voor het milieu zal dit alleen maar voordelen het terrein aan de bushalte “Kalken Kerk” (tussen opleveren. Reeds tijdens mijn jeugdjaren was ik de Nerenweg en de Vaartstraat), rond de Skala, Want zeg nu zelf “meer groen geeft onze gemeen- geboeid door het politieke reilen en zeilen. de scholen en de speelpleintjes. Zo heb je niet al- te kleur, niet?” Even snel was duidelijk dat ik mijn heil leen meer mogelijkheden om met je kinderen of Andy De Cock zou vinden in het liberalisme. Dit liberalis- me heeft volgens mij dan ook onze maat- schappij mee helpen evolueren tot het welvaart- en welzijnspeil dat we vandaag in ons land kennen en normaal vinden. Lokale politiek en nationale politiek is natuurlijk heel verschillend. Lokaal wordt er toch iets minder gekeken naar de kleur van de partij en primeert het “goed bestuur”. Het huidige bestuur heeft de laatste twaalf jaar hard gewerkt en heeft volledig ten dienste gestaan van onze burgers. Dit is dan ook de reden waarom dit team de kans verdient om de volgende zes jaar het sterke beleid te kunnen ver- derzetten. Zelf wil ik me de volgende zes jaar inzet- ten op verschillende domeinen, maar drie specifieke zaken liggen me nauw aan het hart. Allereerst een vlotte samenwerking tussen de gemeente en de zelfstandigen en ver- enigingen. Deze mensen zijn immers de zoon van ! hoeksteen van een bloeiend dorpsleven. Ik ben Gertjan De Wilde, een aandacht te geven aan lokale Ten tweede vind ik het belangrijk dat kind uit twee echte Laarnse fami- economie, aan infrastructuur jongeren alle kansen krijgen om zich in lies. Opgegroeid tussen ’t Zand en en door het dorpsgevoel op te Laarne-Kalken op alle mogelijke manieren de Lange Meire. Ik doe mee aan krikken. Wilt u het iets te ontwikkelen. de gemeenteraadsverkiezingen concreter? Surf dan naar En ten derde vind ik dat het positief in het omdat ik geloof dat het mogelijk www.gertjandewilde.be. licht brengen van de gemeente Laarne is om van Laarne en Kalken een Elke liberaal gaat uit van het idee buiten onze dorpsgrenzen enkel kan zor- plek te maken waar het nog beter dat elke mens de kans moet heb- gen voor een opleving en grotere dyna- leven is dan vandaag. En ik ben ben om zijn leven op te bouwen miek van onze gemeente. ervan overtuigd dat dit lukt met zoals hij het wil. Op 14 oktober Samen met u maken we van de komende de Open Vld-ploeg die nu klaar- is het onze kans! Staat dit idee u zes jaar een periode van ‘zeven vette staat. aan, kies dan op 14 oktober voor jaren’. Samen met mij gaan zij voor een ALLE KANDIDATEN van Open dorp waar jonge mensen alle kan- Vld! Styn Van De Velde sen krijgen om zelf hun leven op te bouwen. Ik vind dat een gemeentebestuur Elke mens moet de kans hebben om zijn die kansen kan creëren en stimuleren, door leven op te bouwen zoals hij het wil.6 lokale Burgerkrant laarne-kalken
 7. 7. Onze mensen Ons verenigingsleven… Marie-Rose Locquet om te koesteren Gemeenteraadslid 0478 20 60 29 Op 4 september 2011 werden méér dan 1000 vrij- willigers door ons gemeentebestuur eens extra ver- wend ter gelegenheid van het Europese jaar van locquet@hotmail.com het vrijwilligerswerk. Maar wist je dat jaar in jaar uit ons gemeentebestuur de verenigingen een zeer warm hart toedraagt? Roger Jaarlijks betaalt de gemeente niet minder dan Van De Weghe 120.640 euro subsidies uit aan sport-, cultuur- en Gemeenteraadslid jeugdverenigingen. Onze uitleendienst (tenten, po- 09 369 89 02 diumwagen, podia, toiletwagen, nadars, werfhek- kens, vlaggenmasten, beeld- en geluidinstallaties, veiligheidsmateriaal, tafels, stoelen, en nog veel meer) zorgt jaarlijks voor heel wat werkuren die Roger.van.de.weghe@telenet.be worden gepresteerd door onze arbeiders: 490 uren tenten en vlaggen plaatsen, 80 uren toiletwagens opstellen, 240 uren podia voorzien, 28 uren tribune Mieke uitbouwen en 96 uren voor het op en afbreken van Vandenberghe de tussenwand in de Skala. OCMW raadslid De gemeentelijke infrastructuur wordt verhuurd 0477 3 685 76 aan minder dan de kostprijs. Zo huren onze erken- de verenigingen bv de Skala voor slechts 125 euro (inclusief licht, water, verwarming, stoelen, tafels). Wij willen deze dienstverlening voor verenigingen vandenberghe.mieke@skynet.be nog verder uitbouwen, omdat zij het echte cement zijn van onze samenlevingen. Zij zijn het kloppende hart van onze dorpen. Het gemeentebestuur wil Evelyn hier verder op inzetten met als motto: ‘ Laarne- Van de Wiele Kalken, een gemeente om te koesteren’ !! OCMW-raadslid Verenigingen zijn het echte cement van 0472 23 55 31 Ignace DE BAERDEMAEKER Burgemeester onze samenlevingen. evelyn.vandewiele@live.betweede geboortebos!! Luc Dethaey Voorzitter Open Vld Laarne-Kalken 09 366 61 41 luc.dethaey@skynet.be Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerkWe bebossen vandaag ook voor de kinderen van morgen. Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 1000 Brussel - V.U.: Alexander De Croo CONTACT: Tel. 02 549 00 20Onder een stralende lentezon werd het terrein aan de bebossen voor vandaag, maar vooral voor morgen en REDACTIE: (coördinatie) joris.claes@openvld.be, (eindredactie) alexander.vandersmissen@openvld.bebedrijvenzone in de deelgemeente kalken omgevormd overmorgen en dus zijn de eregasten van vandaag, de LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be,tot een tweede geboortebos. Vorig jaar werd in de na- inwoners van Laarne van morgen en overmorgen, na- ilona.berghmans@openvld.be SECRETARIAAT: carine.meyers@openvld.be,bijheid van de sporthal reeds het eerste aangepland en melijk de kinderen geboren in 2011 die hier over 10 jaar peter.verhofstadt@openvld.be FOTOGRAFIE: © Imageglobe.be, © Shutterstock.commochten 71 kindjes, allen geboren in 2010, hun eigen een struweel of jong bos zullen terugvinden!” V.U. LOKAAL : Luc Dethaey, Achterdreef 1B, 9270boompje planten. Op 11 maart was het de beurt aan 59 Laarneandere gezinnen om een beuk of linde te planten. “We Roos Locquet lokale Burgerkrant laarne-kalken 7
 8. 8. Gedreven door Onze mensensociaal engagement ! Ignace DE BAERDE- MAEKER BurgemeesterRita De Geest, 46 jaar, onderwijzeres in De Windwij- den in onze gemeente. Elk heeft zijn stem, naar ieder- 09 230 16 71zer. Voor de gemeenteraadsverkiezingen kom ik op een wordt geluisterd. Algemeen beleid,voor Open-Vld. En nog wel op de vijfde plaats! Even Politie & Veiligheid, Financiën, Communica-twijfelde ik nog: ben ik niet te oud om voor het eerst op Steentje bijdragen tie, Jeugd & Onderwijste komen? Al gauw echter besloot ik: IK GA ERVOOR Steevast laat ik me horen als het om JEUGD en ON- burgemeester@laarne.be! Mijn interesse voor alles wat in Laarne-Kalken ge- DERWIJS gaat! Ook LANDBOUW en het bewaren vanbeurt, is veel te groot om opzij te de LANDELIJKHEID van onze Piet BAETENSkijken. mooie gemeente, zijn thema’s die me nauw aan het hart liggen. Bo- SchepenHanden uit de mouwen venal echter word ik geïnspireerd 09 365 75 10Een massa aan ideeën heb ik al- door de mensen rondom mij. Ruimtelijke Ordening,tijd al gehad: in de Windwijzer, in Daarom hoop ik met Open-Vld - na KMO’s, Tewerkstelling & Dienstencheques,het verenigingsleven, thuis en ja, de gemeenteraadsverkiezingen - Toerismeook bij Open-Vld. Ik steek graag mijn steentje te kunnen bijdragen piet.baetens@scarlet.bede handen uit de mouwen als ik binnen het OCMW-bestuur. Ik hebkan helpen. Mijn enthousiasme me altijd al sociaal geëngageerden optimisme zijn hierbij altijd de met mijn vrijwilligerswerk in het Moniquestuwende kracht. Ik kijk steeds rusthuis van Laarne, op school en Van Acker Schepenvooruit! waar men mij nodig heeft. DaaromBovendien hou ik ervan om in een reken ik nu al op voldoende stem- 09 367 70 39 Gezins- en Senioren-team te werken. En wat een TEAM men. Ook die van jou! beleid, Personeel,vond ik bij Open Vld! Er zijn men- Vereenvoudiging administratie &sen van allerlei slag. Samen probe- Patrimoniumren we constructief te werken aan Mijn enthousiasme en optimisme monique.van.acker5@telenet.beallerlei kleine en grote bezorgdhe- zijn altijd de stuwende kracht Walter DE CRAECKER Fier op mijn Dorp! Schepen 09 366 20 26 Om te beginnen: ik woon in het mooiste en gezelligste Openbare werken, Begroting, Sport & dorp. In ‘De Kasteeldreef’, in volle vernieuwing, valt Recreatie het mij steeds op hoe de rustieke eenvoud siert. decraecker@decraecker-vlaeminck.be Laarne is vooral ook een gezellig dorp. Maar de Kas- teeldreef met zijn prachtige zomereiken, het wandel- Igor padje dat ons van aan de kerk bijna recht naar de in- Rogiers gang van ons middeleeuws kasteel brengt. En heeft u dit kasteel onlangs nog eens goed bekeken, want Voorzitter Gemeenteraad als je er dichtbij woont, gaat zijn immense schoon- heid en mysterie vaak ongemerkt voorbij. Het is bijna 09 328 38 75 lente, tijd om buiten te komen en te genieten van de nakende festiviteiten in ons dorp! Hilde Verstuyft Igor.rogiers@telenet.be Ik woon in het mooiste en gezelligste dorp! Johan De Wilde LID Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en een open samenleving? Denk je toekomstgericht en Gemeenteraadslid WORDEN houd je niet vast aan oude starre structuren uit het verleden? Sluit je dan nu aan bij Open Vld! 0486 37 74 15 Welke voordelen geniet je als lid? johan.dewilde@pandora.be Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen. Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen. Filip Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen. De Landtsheer Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij. Gemeenteraadslid Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw. 09 367 76 76 Je kan met ons contact opnemen via Evelyn Van de Wiele evelyn.vandewiele@live.be - 0472 23 55 31 karweidienstdelandtsheerfilip@hotmail.com Informatie vind je op www.laarnekalken.openvld.be

×