Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arvu aste

5,341 views

Published on

Matemaatika põhikoolile

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Arvu aste

  1. 1. Arvu asteJärvakandi Põhikool n2004 a
  2. 2. Arvu aste Astendaja ehk Kogu avaldist ise astmenäitaja nimetatakse astmeks ehk astmeavaldiseks. Astendaja näitab, mitu korda tuleb arvu iseendaga korrutada. Astendaja n võib olla Astme alus mistahes täisarv, kas positiivne või negatiivne.
  3. 3. Pea meeles! Mis tahes aluse nullis aste on 1. Negatiivse astendajaga aste on võrdne absoluutväärtuselt sama suure positiivse arvu astendajaga astme pöördväärtusega.
  4. 4. Astmete korrutamine jajagamine Astmete korrutamisel astendajad liidetakse, jagamisel aga lahutatakse. m n a a  a m n m a mn a :a  n  a m n a
  5. 5. Korrutise astendamine Korrutise astendamisel astendame iga teguri eraldi ja korrutame astmed. ab n  a a n n
  6. 6. Jagatise astendamine Jagatise astendamisel astendame eraldi jagatava ja jagaja ning jagame saadud astmed n n a n n a b n a b    n      n b b b a a
  7. 7. Astme astendamine Astme astendamisel korrutame astendajad ning saame uue astendaja. a  m n a mna   a  sest mõlemad m n n m võrduvad mn astmega a
  8. 8. Edu astendamisel jaülesannete lahendamisel!ametsma@hot.ee anmet.jpk.2004

×