Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Panel_2 Šlégr Karel

517 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Panel_2 Šlégr Karel

 1. 1. Špindlerův Mlýn 17.5.2011Mgr. Karel Šlegr<br />Komplexní lékárenská péče a <br />expediční portfolio management<br />
 2. 2. ?<br />Co je to<br /> virtuální sdružení lékáren v individuálním vlastnictví<br /> virtuální = napodobující<br />napodobuje majetkové řetězce (se zachováním veškeré <br />možné nezávislosti)<br />napodobuje virtuální řetězce zejména v Německu<br />aktivita akcionářů (lékárníků) České lékárnické a.s. ve <br />spolupráci s PHARMOS, a.s.<br />spolupráce v rovině ekonomické, marketingové, společenské a edukační<br />
 3. 3. Vývoj počtu lékáren <br />V současnosti je již v ML 281 lékáren (stav 04/2011)<br />
 4. 4. Co mohu sdružení lékáren nabídnout?<br />Jaké produkty?<br />Produkt = lék či OTC se speciálními obchodními podmínkamiSlužba = přidaná hodnota, podpora prodeje v lékárnách sdružení, prezentace lékáren pod značkou ML směrem k veřejnosti a výrobcům<br />
 5. 5. Základní kritéria při výběru portfolia produktů<br />Produktový pohled<br />1.Analýza prodejností trh x sdružení<br /><ul><li>sledování vývoje trhu dle údajů IMS a podkladů distributora- analýza prodejností dle ATC a OTC skupin za sdružení
 6. 6. Hledání příležitostí a prostoru k záměně</li></ul>2.Analýza expedičních omezení produktu<br />-výběr produktů s možností záměny (legislativní omezení, <br /> ekonomický prostor)<br />3.Stanovení ekonomické výhodnosti <br />-obratové bonusy, akční slevy<br />4.Možnosti marketingové spolupráce s výrobcem <br /><ul><li>letáky, inzerce, billboardy, webové prezentace, </li></ul>merchandisingu<br />
 7. 7. Produktový pohled<br />Distributor<br />Výrobce<br />Lékárna<br />1.Seznámit veřejnost s produkty výrobce (že vůbec existuje a může být pro <br /> zákazníka vhodný) – webový portál, letáky, merchandising<br />2.Snaha přivést je do lékárny ML za nabídkou kvalitních akčních produktů ML<br />3.Setkání s kvalifikovaným personálem v lékárně (ten podpoří a doplní informace <br /> podporující a upevňující zájem o koupi) <br />4.Kvalifikovaný prodej - zákazník se opakovaně vrací.<br />
 8. 8. B. Spotřebitelský pohled produkt jako služba (lékárnám ale i jejich zákazníkům)-odborná školení-semináře na podporu prodeje-spolupráce v oblasti categorymanagmentu a merchandisingu-rozšíření služeb v péči o pacienty-kvalifikované poradenství<br />
 9. 9. Odborná školení zaměstnanců lékáren<br />- pravidelné semináře<br /> - lékárnický kongres<br /> - interaktivní testy na www.mojelekarna.cz<br /> Oblasti:<br /> Gerontologie , Imunologie, kardiologie<br /> Připravujeme další témata z oblasti pediatrie<br />
 10. 10. Edukační část<br />
 11. 11. Edukační část<br />
 12. 12. Semináře na podporu prodeje<br />Jednodenní semináře pro úzkou skupinu osob<br />Řízení klíčových procesů v lékárně<br />Dispenzační práce v lékárně, struktura prodejního rozhovoru<br />Dispenzační práce z pohledu psychologa - zvládání <br />krizových situací<br />Manažerská práce s pohledu psychologa<br />
 13. 13. Marketingová spolupráce<br />- letákové kampaně<br />letáková kampaň s neadresným roznosem letáků <br />do domovních schránek spádových oblastí lékáren<br />6 x ročně, platnost po dobu 6 týdnů<br />roznos cca 1,3 mil. letáků do domovních schránek <br />a 250.000 letáků pro interní potřeby lékáren<br />lékárny dále dostávají plakát A1, lišty do polic<br />propagaci sdružení ML na internetu a na <br />billboardech, v časopisech<br />= umět se přizpůsobit a být vidět<br />
 14. 14. Marketingová spolupráce<br />Merchandising a jeho podpora v lékárnách ML<br />Merchandising zcela jednoduše = <br />správné zboží na správném místě, ve <br />správný čas a za správnou cenu, které je správně označeno<br />zásady práce s vystavenými produkty<br />metodika vystavení, zajištění odpovídajícího stavu zásob, proškolení zaměstnanců, zvýšení <br />atraktivity prodejního místa (např. přehledným umístěním zboží, výběrem polic)<br />
 15. 15. Marketingová spolupráce www stránky<br />Poradna<br />Samoléčba<br />Lékárny<br />Seznamy zdrav. zařízení<br />Aktuality<br />Informace pro seniory<br />Web je zdrojem informací a rad při řešení jejich problémů (vysoký rating80%), připravujeme databázi účinných látek a produktů.<br />
 16. 16. Veřejná část webu www.mojelekarna.cz<br />Počet unikátních návštěv je meziročně více 2x<br />
 17. 17. Možnosti rozšíření služeb v péči o geriatrické pacienty<br />Edukce veřejnosti –vzdělávací letáky, webový portál ML, prodej pomůcek pro kognitivní trénink a vzdělávacích knih (např. Péče o pacienty s kognitivní poruchou)<br />Edukace odborná – semináře s certifikací a garancí odborné společnosti (ČGGS)<br />Skríninkovétestování v rámci kvalifikovaného poradenství v lékárnách s odbornou garancí (ČGGS) - testování demence, deprese, soběstačnosti nejenom u seniorů, testování kardiovaskulárního rizika<br />
 18. 18. Možnosti rozšíření služeb v péči o geriatrické pacienty<br />vzdělávací letáky<br />
 19. 19. Kvalifikované poradenství<br /> možnost rozšíření spektra služeb lékárny<br /> správná interpretace výsledků lékárnou jako zdravotnickým zařízením je spojená <br /> s napojením na kvalitní informace o lécích a poradenství v oblasti OTC<br /> preventivní skríninková vyšetření jsou napojením na lékaře (nesoupeříme, ale <br /> spolupracujeme)<br /> lékárny se stávají významnou součástí léčebně-preventivního programu<br />
 20. 20. Kvalifikované poradenství<br />
 21. 21. Kvalifikované poradenství<br />
 22. 22. B. Spotřebitelský pohled produkt jako služba (lékárnám ale i jejich zákazníkům)<br />Výrobce<br />Lékárna<br />Pacient<br />
 23. 23. Mgr. Karel Šlegrkarel.slegr@pharmos.cz<br />Děkuji za pozornost.<br />

×