Panel_2 Hojný Michal

603 views

Published on

Published in: Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
603
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Panel_2 Hojný Michal

 1. 1. Portfolio management IKEM Praha(nemocniční a retailové LP)<br />Michal Hojný<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />1<br />
 2. 2. Obsah sdělení<br />Externí a interní vlivy na PMG ve ZZ<br />Postavení a charakter ZZ / zřizovatel, provozovatel<br />Podmínky úhrady<br />Medicínské vlivy – struktura výkonů, preskriptoři<br />Nástroje a vlastní tvorba portfolia pro nemocniční a ambulantní část ZZ<br />Praktické příklady z IKEM Praha<br />Veřejné zakázky<br />EX – zdravotnické prostředky...<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />2<br />
 3. 3. Postavení a charakter zdravotnického zařízení<br />Charakter ZZ<br />Ambulantní – retail – „veřejné lékárny“<br />Ústavní – „nemocniční lékárny“<br />Struktura oborů –zásadní faktor<br />Okresní nemocnice<br />FN<br />Specializovaná ZZ (IKEM, MOU)<br />Externí Rp. (u nem lek)<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />3<br />
 4. 4. Další externí vlivy<br />Zřizovatel / provozovatel ZZ<br />MZd<br />Krajská a místní samospráva<br />Privátní subjekt<br />Nařízení a předpisy<br />Příkaz ministra č. 11/2011 pro přímo řízené organizace<br />Pokyn GFŘ…<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />4<br />
 5. 5. Informace GFŘ k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů<br /> „V souvislosti se změnou pravidel pro provádění oprav základu daně a výše daně ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (dále jen „ZDPH“), jsou opakovaně pokládány dotazy a rozdílné výkladové argumentace týkající se tzv. bonusů a skont poskytovaných v rámci dodavatelsko-odběratelských obchodních vztahů. Oprava základu daně a výše daně při snížení základu daně po uskutečnění zdanitelného plnění byla doposud nepovinná. Novela ZDPH účinná od 1.4.2011 však s ohledem na požadavek závazné unijní úpravy (Směrnice o DPH) zavedla povinnost provádění oprav základu daně a výše daně.“<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />5<br />Je tu konec efektivního nástroje, který drží (-el) ve hře inovativní výrobce v cenové soutěži???<br />
 6. 6. Výše a způsob úhrady LP<br />Limitace zdravotních pojišťoven<br />Ambulantní preskripce<br />Limit pro 2011 ve výši 98% roku 2009<br />Ing. Patočka „kalkulovatelné riziko“ , predikce vývoje<br />= 0!!!<br />Úhrada originál x generikum (profitabilita, nákladovost) <br />Balíček Šnajdr / Janota <br />Pozitivní listy zdravotních pojišťoven<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />6<br />
 7. 7. Pozitivní listy ZP<br />NLEKY<br />úhrady ekonomicky nejméně náročného balení (e.n.n.p)<br />IVIG, meropenem, filgrastim<br />Číselník Svazu zdravotních pojišťoven??<br />„Doporučení“ ZP pro preskripci<br />MMF – MYGREF – při překročení regulace úhrada v e.n.n.p<br />Tč. bez úhrady, schválení RL<br />Stomické pomůcky – argument § 15 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. – e.n.n.p.<br />EPO – darbepoetin – bonifikace za odléčeného pacienta<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />7<br />
 8. 8. Výše a způsob úhrady LP<br />Cenová zvýhodnění / (de)motivace<br />Sleva z ceny<br />Obratové bonusy<br />Stěžejní záležitost = adresnost směrem k rozpočtům klinických pracovišť<br />Budoucnost nejistá<br />(de)motivace pro zvýhodnění<br />Čl. 4, odst. 1) „Přímo řízená organizace ministerstva je povinna předávat informace o realizovaných nákupech vybraných léků definovaných tímto příkazem (Příloha č. 1) v rozsahu přesný název, účinná látka, celkové kontrahované množství, celková cena, jednotková cena a obchodní podmínky (bonusy, rabaty, atd.).“<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />8<br />
 9. 9. Nástroje a vlastní tvorba portfolia <br />Nástroje<br />Ambulantní pozitivní list (2007)<br />Nemocniční pozitivní list (doc. Sechser)<br />Cesta k cíli<br />Cenová jednání<br />Veřejné zakázky<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />9<br />
 10. 10. Ambulantní pozitivní list IKEM<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />10<br />Na APL konkrétní přípravky.<br />GS omezeně.<br />
 11. 11. Nemocniční pozitivní list IKEM<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />11<br />Na NPL účinné látky.<br />GS v lékárně.<br />
 12. 12. Veřejné zakázky<br />Nákup přípravků v jednotkové ceně vyšší než 1.000.000,- bez DPH /rok a kód SÚKL<br />Přípravky bez přímé generické alternativy<br />Společná nadlimitní VZ pro jednotlivé CPV skupiny<br />Přípravky s přímou generickou alternativou a objemem vyšším než 2mil bez DPH a smluvní období <br />Jednotlivé VZ<br />Nákup přípravků v jednotkové ceně nižší než 1.000.000,- bez DPH /rok a kód SÚKL<br />Zakázky malého rozsahu<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />12<br />
 13. 13. Cíle zadavatele (IKEM)<br />Rozumná cena<br />Preference přípravků s historií<br />Cenové úspory = prostor pro nové terapeutické postupy a technologie<br />Vyvážené dlouhodobé vztahy s uchazeči<br />Omezení administrativy na nezbytné minimum<br />Zhodnocení LP při vstupu do IKEM<br />Způsob a výše úhrady<br />Rx – výše spoluúčasti pacienta<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />13<br />
 14. 14. Realita soutěží v roce 2011<br />Posílení významu ceny jako hodnotícího kritéria<br />(dočasné?) směřování k e-aukcím<br />Rx - Soutěž ve výši bonusu<br />Finanční limity u e-aukcí?<br />Kratší smluvní interval - vyšší frekvence soutěží<br />Dělení logických skupin – větší admin zatížení<br />ATB<br />EPO<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />14<br />
 15. 15. Pravidla pro soutěže na PL v kostce<br />Příchod generik = automaticky vypsaná soutěž<br />Proluka cca 3 měsíce – otevřenost soutěže<br />Fixace přípravku na PL na delší období<br />Zpravidla do zásadní změny cen a úhrad<br />Aktualizace PL při úhrady  bonus<br />Soutěž mezi zaměnitelnými přípravky<br />Krátkodobé x dlouhodobé ESA<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />15<br />
 16. 16. Dopady soutěží do praxe<br />Vývoj adherence k pozitivnímu listu (APL) v čase…<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />16<br />
 17. 17. Nepovedený příklad realizace výsledků soutěže vždy potěší…<br />Vítěz I. kola je originální výrobce<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />17<br />
 18. 18. C09AA04 – perindopril(1q 2010-11)<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />18<br />
 19. 19. B01AC04 - clopidogrel(1q 2010-11)<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />Originál I. volba<br />Originál II. volba<br />19<br />
 20. 20. Preskripce orig. x gener. LP<br />Data IKEM:<br />Atorvastatin– originál bez doplatku<br />Sortis: 48,3 % (2008 – 48,6%)<br />Atoris: 48,9 % (2008 – 48,7%)<br />Alendronát– doplatek 182,-/3měsíce<br />Fosamax: 13,5 % (2008 – 10,4 %)<br />Generikum: 86,2 % (2008 – 89,4 %)<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />20<br />
 21. 21. A07xxx - (1q 2010-11) <br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />Práce s cenou LP se vyplatí…<br />21<br />
 22. 22. …Přichází II. kolo<br />IKEM překračuje zásadně limity úhradové regulace v ambulantní preskripci za I.-III.2011<br />= ztráta konkurenční výhody úhradově dražšího originálu<br />Tlak na preskripci generik<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />Náš nový konzultant v boji….<br />22<br />
 23. 23. Řešení pro zvýšení compliance s výsledky VZ <br />Úzká spolupráce s výrobci<br />Osobní „edukace“ o výsledku soutěže <br />Úprava preskripčního SW<br />Opakování poslední volby snižuje compliance s PL<br />Generická preskripce?<br />U vybraných ATC skupin<br />Zásadní faktor = frekvence aktualizace PL<br />Pozitivní listy ZP?<br />Omezení nástrojů lékové politiky ZZ<br />Rozhodující bude nastavení systému bonus/malus pro ZZ<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />23<br />
 24. 24. Limitace vstupu do ambulantní preskripce<br />Poučení:<br />Regulace na vstupu je maximálně efektivní.<br />Nebudí ani výraznější emoce u preskriptorů při otevřeném hodnocení<br />Cesty k cíli:<br />Cenová jednání – ve fázi „zalistování“ inovativního produktu<br />Cenové soutěže<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />24<br />
 25. 25. Tender management v IKEM - závěr<br />Maximální transparentnost výběru<br />Otevřený přístup generik a biosimilars<br />Racionální výběr<br />Rovné podmínky ve výši obchodní přirážky v terapeutické skupině<br />Úzká vazba s lékaři při hodnocení <br />Limitace na vstupu bolí méně než následná restrikce<br />Nezapomínáme na zdravotnické prostředky<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />25<br />
 26. 26. Děkuji za pozornost<br />michal.hojny@ikem.cz<br />17.5.2011<br />V. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti<br />26<br />

×