Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Panel_1 Štajer Libor

580 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Panel_1 Štajer Libor

 1. 1. 15.11.200726.dubna 2007 <ul><ul><ul><li>CENY A ÚHRADY </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>aneb </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Začala už reforma zdravotnictví? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Budou pokračovat plošné cuty? </li></ul></ul></ul>17. 05. 2011
 2. 2. 15.11.200726.dubna 2007 17. 05. 2011
 3. 3. <ul><ul><li>SHRNUTÍ LEGISLATIVNÍHO VÝVOJE </li></ul></ul>01.01.2010 31.03.2010 28.05. a 29.05.2010 volby do PS 31.08.2010 31.10.2010 15.10. a 16.10.2010 komunální a senátní volby 1. verze TN březen 2010 2. verze TN červen 2010 4. verze TN říjen 2010 19. listopadu 2010 skončení připomínk. řízení 200 stran připomínek z 22 míst 3. verze TN začátek září 2010 17. 05. 2011 31.12.2011
 4. 4. 01.01.2011 28.02.2011 30.03. 2011 – Ústavní soud odmítl návrh NSS na zrušení části „48“ 02. února 2011 – PS schválila Šnajdrův balíček 17. 05. 2011 konec ledna 2011 - 5. verze TN předložena vládě 31. ledna 2011 – příkaz ministra zdrav. č. 05/2011 03. března 2011 – Senát schválil Šnajdrův balíček 15. března 2011 – update příkazu ministra zdrav. č. 11/2011 01. dubna 2011 – účinnost Šnajdrova balíčku 31.03.2011 03. května 2011 – PS schválila TN/malou novelu „48“ – 6. verze bude 01. ledna 2012 účinná 6. verze TN/malé novely? 01.01.2012 <ul><ul><li>SHRNUTÍ LEGISLATIVNÍHO VÝVOJE </li></ul></ul>
 5. 5. 15.11.200726.dubna 2007 <ul><li>od 15. března 2011 účinný příkaz Ministra zdravotnictví č. 11/2011 - nahradil příkaz č. 5/2011 – registr referenčních cen vybraných léků; </li></ul><ul><li>od 01. dubna 2011 účinný tzv. Šnajdrův balíček – plošné cuty; </li></ul><ul><li>  03. května 2011 – technická novela/první reformní zákon schválen v I. čtení PS Parlamentu ČR. </li></ul>17. 05. 2011 <ul><ul><li>SHRNUTÍ LEGISLATIVNÍHO VÝVOJE </li></ul></ul>
 6. 6. 15.11.200726.dubna 2007 <ul><li>Technická novela – skutečně reforma či jen požadovaná záplata? </li></ul>17. 05. 2011 TÉMATA - DISKUSE <ul><li>Novinky: podobný léčivý přípravek, hloubkové a zkrácené revize, jádrová úhrada, dohoda o úhradě apod. – pomohou a kráčíme správným směrem? </li></ul><ul><li>Šnajdrův balíček: A co bude dál? </li></ul><ul><li>Programové prohlášení vlády: Vyřadit levné léky z úhrad? Zavést generickou preskripci? </li></ul><ul><li>Nový prováděcí předpis aneb co se do zákona nevešlo – opravdu stále ještě vyhláška? Nebo již v podstatě „druhý“ zákon? Jak na široké zmocnění? </li></ul>
 7. 7. 15.11.200726.dubna 2007 <ul><ul><ul><li>DALŠÍ „ÚSPORNÁ“ OPATŘENÍ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>aneb </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ŠNAJDRŮV BALÍČEK </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PŘEHLED </li></ul></ul></ul>17. 05. 2011
 8. 8. <ul><ul><li>ŠNAJDRŮV BALÍČEK </li></ul></ul><ul><li>Plošné cuty- PŘEHLED </li></ul><ul><li>od 1. dubna 20 11 , platí max. 1 rok </li></ul><ul><ul><ul><li>snížila se základní úhrada referenční skupiny o 7%: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vztahuje se na základní úhradu stanovenou v posledním správním řízení před 01.01.2010 nebo základní úhradu stanovenou vyhláškou č. 63/2007 Sb. (kategorizace); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>snížila se maximální cena a výše úhrady všech léčiv: u kterých prozatím nebyla provedena revize úhrad, do provedení první revize jejich úhrad o 7 %; snížení úhrady se netýká úhrad, které byly změněny po 01.01.2008; </li></ul></ul></ul>17. 05. 2011
 9. 9. <ul><li>Úsporná opatření - PŘEHLED </li></ul><ul><li>od 1. dubna 20 11 , platí max. 1 rok </li></ul><ul><li>ohlášená cena původce se snížila o 7%: </li></ul><ul><li>platí pro hrazené léky, které nepodléhají cenové regulaci před revizí - SÚKL provedl změnu v seznamu hrazených léčivých přípravků; lze uvádět na trh nejvýše za tyto snížené ceny. </li></ul>17. 05. 2011 <ul><ul><li>ŠNAJDRŮV BALÍČEK </li></ul></ul>
 10. 10. 17. 05. 2011   <ul><ul><li>ŠNAJDRŮV BALÍČEK </li></ul></ul>VÝKLAD – PŘECHODNÉ SNÍŽENÍ CEN A ÚHRAD – tzv. ŠNAJDRŮV BALÍČEK Hrazené léčivé přípravky a PZLÚ Snížení o 7 % základní úhrada referenční skupiny stanovená v posledním správním řízení před 01.01.2010 nebo základní úhrada stanovená vyhláškou č. 63/2007 Sb. (kategorizace), před první revizí (nebo s probíhající revizí) ANO základní úhrada po první revizi NE úhrada stanovená před 1. 1. 2008 před první revizí (nebo s probíhající revizí) ANO úhrada stanovená před 1. 1. 2008 po první revizi NE úhrada stanovená po 1. 1. 2008 před první revizí (nebo s probíhající revizí) NE úhrada stanovená po 1. 1.2008 po první revizi NE max. cena stanovená před 1. 1. 2008 před první revizí (nebo s probíhající revizí) ANO max. cena stanovená před 1. 1. 2008 po první revizi NE max. cena stanovená po 1. 1. 2008 před první revizí (nebo s probíhající revizí) ANO max. cena stanovená po 1. 1. 2008 po první revizi NE deregulované léčivé přípravky - ohlášená cena původce před první revizí ANO deregulované léčivé přípravky - ohlášená cena původce po první revizi NE
 11. 11. <ul><li>Vynětí z úsporných opatření: </li></ul><ul><ul><ul><li>odůvodněná žádost držitele rozhodnutí o registraci; a </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>jedná se o léčivý přípravek, který je nezbytný k zajištění dostupnosti účinné a bezpečné zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění; a </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nelze spravedlivě požadovat, aby byl lék dodáván na český trh za sníženou cenu; a </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>při rozhodování o snížení max. ceny musí být snížená cena nejnižší z cen takového léčivého přípravku zjištěných v členských státech </li></ul></ul></ul><ul><li>EU podle zákona. </li></ul>17. 05. 2011 <ul><ul><li>ŠNAJDRŮV BALÍČEK </li></ul></ul>
 12. 12. 17. 05. 2011 <ul><ul><li>ŠNAJDRŮV BALÍČEK </li></ul></ul>
 13. 13. 15.11.200726.dubna 2007 <ul><ul><ul><li>TECHNICKÁ NOVELA = MALÁ NOVELA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PŘEHLED </li></ul></ul></ul>17. 05. 2011
 14. 14. doplnit + upřesnit zmocňovací ustanovení 17. 05. 2011 <ul><ul><li>TECHNICKÁ NOVELA </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>zkrácení lhůt; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dva druhy revizních řízení; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>průlom litispendence. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>úprava dokazování; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>doplnění definic; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>úprava zániku max. cen a úhrad. </li></ul></ul></ul>MALÁ NOVELA = I. ČÁST REFORMY (vyjádření MZ ČR) <ul><ul><ul><li>konkretizace způsobu posuzování a výpočtu max. ceny a úhrady. </li></ul></ul></ul>zrychlit individuální i revizní řízení odstranit procesně–technické nedostatky Ú S P O R Y
 15. 15. 17. 05. 2011 <ul><ul><li>TECHNICKÁ NOVELA - PŘEHLED </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>úprava (zkrácení) lhůt: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>lhůta pro navrhování důkazů z 30 dnů na 15 dnů; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>lhůta pro vyjádření k podkladům pro rozhodnutí 10 dnů; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>doručeno 5. dnem (nikoliv 15. dnem) po vyvěšení. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>průlom litispendence: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>individuální i revizní správní řízení by měla probíhat současně – i když vypadlo výslovné vyloučení spojení: „ řízení o stanovení nebo změně max. ceny nebo výše a podmínek úhrady se do hloubkové revize podle věty první nespojí.“. </li></ul></ul></ul></ul>ZRYCHLIT INDIVIDUÁLNÍ I REVIZNÍ ŘÍZENÍ
 16. 16. 17. 05. 2011 <ul><ul><li>TECHNICKÁ NOVELA - PŘEHLED </li></ul></ul>ZRYCHLIT INDIVIDUÁLNÍ I REVIZNÍ ŘÍZENÍ
 17. 17. 17. 05. 2011 <ul><ul><li>TECHNICKÁ NOVELA - PŘEHLED </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>stanovení maximální ceny (§ 39a odst. 3): </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>pravidla pro výběr rozhodného období; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>pravidla pro přepočet zahraničních cen; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>pravidla pro zvýšení maximální ceny ve veřejném zájmu; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>apod. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>stanovení výše a podmínek úhrady (§ 39b odst. 12 + § 39c odst. 10): </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>pravidla a limity pro zvýšení/snížení úhrady vzhledem k vlastnostem přípravku ve srovnání se zaměnitelnými přípravky; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>pravidla pro stanovení podmínek úhrady v podobě preskripčních a indikačních omezení a způsobů úhrady; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>apod. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DOPLNĚNÍ + UPŘESNĚNÍ ZMOCŇOVACÍCH USTANOVENÍ: </li></ul></ul></ul>
 18. 18. 17. 05. 2011 <ul><ul><li>TECHNICKÁ NOVELA - PŘEHLED </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>úprava důkazního břemene: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>SÚKLem zjištěné zahraniční cenové reference a údaje o dostupnosti se považují za správné, není-li prokázán opak; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>domněnka terapeutické zaměnitelnosti – přípravek zařazen do referenční skupiny, není-li prokázán opak ; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>definice podobného přípravku + definice shodného přípravku: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>podobný přípravek: přípravek se shodnou léčivou látkou, shodnou nebo obdobnou lékovou formou s hrazeným přípravkem, se kterým je v zásadě terapeuticky zaměnitelný (+ podobný biologický přípravek); </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>změna pravidel pro zrušení max. ceny a úhrady: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>úprava zániku max. ceny v důsledku cenového rozhodnutí o deregulaci. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ODSTRANĚNÍ PROCESNĚ–TECHNICKCÝH NEDOSTATKŮ: </li></ul></ul></ul>
 19. 19. 17. 05. 2011 <ul><ul><li>TECHNICKÁ NOVELA - PŘEHLED </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>zrychlení vstupu podobného přípravku na trh: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>žádost o max. cenu/úhradu nepřesahuje max. cenu/úhradu podobného přípravku + žadatel požádá, pak SÚKL stanoví max. cenu a úhradu přepočtem z max. ceny a úhrady podobného přípravku a sníží </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>o 15% u prvního biologického přípravku </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>o 32% u prvního generika. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>rozhodnutí do 30 dnů. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>možnost uzavřít dohodu o úhradě: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>musí být nižší než další způsoby stanovení úhrady na 1 rok + 3 měsíční výpověď; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>nebude referencována (nebude v Seznamu ). </li></ul></ul></ul></ul>DALŠÍ ZMĚNY
 20. 20. 17. 05. 2011 <ul><ul><li>TECHNICKÁ NOVELA - PŘEHLED </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>úprava dočasné úhrady u VILPů: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>prodloužení prvního období dočasné úhrady z 12 na 24 měsíců; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>úhrada alespoň ve dvou zemích referenčního koše; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>vyřešení hrazení nákladů na doléčení po uplynutí dočasné úhrady do převedení na jinou terapii. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>odstranění ze systému úhrad přípravků určených k podpůrné a doplňkové léčbě: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>do 60 dnů od účinnosti zákona SÚKl zahájí řízení o nepřiznání úhrady. </li></ul></ul></ul></ul></ul>DALŠÍ ZMĚNY
 21. 21. 15.11.200726.dubna 2007 <ul><li>Technická novela – skutečně reforma či jen požadovaná záplata? </li></ul>17. 05. 2011 TÉMATA - DISKUSE <ul><li>Novinky: podobný léčivý přípravek, hloubkové a zkrácené revize, jádrová úhrada, dohoda o úhradě apod. – pomohou a kráčíme správným směrem? </li></ul><ul><li>Šnajdrův balíček: A co bude dál? </li></ul><ul><li>Programové prohlášení vlády: Vyřadit levné léky z úhrad? Zavést generickou preskripci? </li></ul><ul><li>Nový prováděcí předpis aneb co se do zákona nevešlo – opravdu stále ještě vyhláška? Nebo již v podstatě „druhý“ zákon? Jak na široké zmocnění? </li></ul>

×