Successfully reported this slideshow.

05 kučera pavel

762 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

05 kučera pavel

 1. 1. R x PR best practice a on-line PR
 2. 2. Kdo ke Kučera <ul><li>1994 – 2004: </li></ul><ul><ul><li>PR agentura Eklektik, specializace m.j. na zdravotní a pharma PR </li></ul></ul><ul><ul><li>ČLK, MAFS, Pfizer, SmithKline Beecham, Roche, IncoForum, ČSPZ atd. </li></ul></ul><ul><li>2005 – : </li></ul><ul><ul><li>BMI PR </li></ul></ul><ul><ul><li>FMCG, next level merchandising, guerilla PR </li></ul></ul><ul><li>2006 – : </li></ul><ul><ul><li>Drinks24.cz </li></ul></ul><ul><li>2009 – : </li></ul><ul><ul><li>Gamescape (OC Palladium) </li></ul></ul><ul><ul><li>100% financovaný retailový start-up v herním průmyslu </li></ul></ul><ul><li>2010 – : </li></ul><ul><ul><li>Erchonia.cz </li></ul></ul><ul><ul><li>100% financovaný start-up v oblasti zdravotní technologie </li></ul></ul>
 3. 3. Existuje vůbec on-line PR? <ul><li>Wikipedia NEMÁ definici pro online PR ! </li></ul><ul><ul><li>Zmínka o blogy a sociálních médií v sekci „ostatní“... </li></ul></ul><ul><li>Tím končí můj dne šní příspěvek </li></ul><ul><li>Existuje to? Anebo se jedná o obdobný paskvil jako „new economy, nebo-li nová ekonomika“ </li></ul>
 4. 4. Wikipédie není vše  <ul><li>Jedná se minimálně o postupy pro komunikaci značek, postoje či produkty (zkrátka poselství) skrze internet </li></ul><ul><ul><li>Nástroj, obdobně jako tisková zpráva </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Taktiky mohou zahrnovat poskytování tiskových zpráv speciálním PR webům, které je poté rozesílají, případně dávají k dispozici dalším médiím </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Prostředí pro média – elektronické vs. tištěné </li></ul></ul><ul><li>Dále, komunikační kanál, který umožňuje přímou a měřitelnou komunikaci s cílovými skupinami ve velikosti 1- , navíc obousměrně a v reálném čase </li></ul>
 5. 5. E-PR, Online PR či Social Media Vás nezachrání – základy se nemění! <ul><li>Vedení společnosti se musí rozhodnout, jak chce komunikovat </li></ul><ul><ul><li>Jaké zdroje – finanční a lidské? </li></ul></ul><ul><ul><li>Jaké poselství? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>máte vůbec co říci? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>jste ochotni komunikovat otevřeně? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Jaké cílové skupiny chcete oslovit a lze vytvořit kohézni skupinu? </li></ul></ul><ul><li>Aktivních blogů v ČR je pár tisíc max. </li></ul><ul><ul><li>Většina blogů zachycené v Googleu jsou spam blogy </li></ul></ul><ul><ul><li>Ale, rozmazané rozhraní mezi blogem a klasickým zpravodajstvím (vč. „opravdové“ online média) </li></ul></ul><ul><li>Osobní zkušenosti jsou cenné a „mediálně“ virální </li></ul><ul><ul><li>Určité medicínské postupy </li></ul></ul><ul><ul><li>Vedlější účinky </li></ul></ul><ul><ul><li>Zkušenosti s lékaři </li></ul></ul><ul><li>Čtenáře jakýchkoliv „médií“ zaujme děj a osobní poselství </li></ul>
 6. 6. Ale poselství bez dopravního prostředku ... <ul><li>SEO je nutné pro dobrý online PR </li></ul><ul><li>Můžete mít nejskvělejší informace, ale online PR je Push a Pull – je jenom tolik, co můžete pár jedincům rozeslat, zbytek si Vás musí najít </li></ul><ul><li>60% Ameri čanů je ovlivněno internet em, když dělají zásadní životní rozhodnutí – ve střední Evropě to bude obdobné </li></ul>
 7. 7. Tak jak? <ul><li>Optimalizace vyhledávačů </li></ul><ul><ul><li>Málo který uživatel klikne dále než na první stránku či druhou ve vyhledávači </li></ul></ul><ul><ul><li>Dle Neilson Net rating u , 37% uživatelů internetu vnímají 1. místo jako důkaz serioznosti společnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Budete mít někde na stránkách skvělou referenci či dobře zpracované FAQ atd., ale je třeba to dopravit na správné místo </li></ul></ul><ul><li>Nakrmte novináře </li></ul><ul><ul><li>Novináři neustále brouzdají po internetu </li></ul></ul><ul><li>Nakrmte veřejnost </li></ul><ul><ul><li>Profesní blogy a využití sociálních médií </li></ul></ul><ul><li>Meme - nápad </li></ul><ul><ul><li>Využijte správně analytické nástroje, např. Google Trends </li></ul></ul><ul><ul><li>Nápady a myšlenky cestují a lze měřit kam a jak </li></ul></ul>
 8. 8. Český trh – R x PR realita <ul><li>Téměř nulový R&D a pipeline v komerčním pojetí – česká média od Vás neuslyší nic světoborného </li></ul><ul><li>Relevantních odborných online médií je pramálo </li></ul><ul><li>Relevantních populárních a lifestylových médií je vícero </li></ul><ul><li>Udržovat systematický online PR je náročné úsilí vs. dosah je třeba hlídat a hlavně: </li></ul><ul><li>O P A K O V A T a N E U S N O U T </li></ul>
 9. 9. Takže stejně se nevyhnete kreativitě a dobrým PR základům
 10. 10. ERCHONIA.CZ <ul><li>ERCHONIA.CZ je nezáv i slá obchodní společnost, která má výhradní licenční zastoupení pro střed n í Evropu n a výrobky americké společnosti Erchonia Medical, Inc. </li></ul><ul><li>Její misí je zpřístupnění evropským pacientům léčebn é terapie založené na revoluční technologi i nízkoúrovňových laserů (3LT  Low Level Laser Therapy) </li></ul><ul><li>ZERONA ® je jediný americkou FDA schválený přístoj na světě pro neinvazivní odstraňování tuku, resp. liposukci a formování postavy. </li></ul>
 11. 11. 3LT  - Současné a budoucí FDA schválené indikace <ul><ul><li>Augmentace prsou </li></ul></ul><ul><ul><li>Autizmus </li></ul></ul><ul><ul><li>Astma </li></ul></ul><ul><ul><li>Léčení zlomenin kostí & Osteoporóza </li></ul></ul><ul><ul><li>Liposukce </li></ul></ul><ul><ul><li>Redukce celulitidy </li></ul></ul><ul><ul><li>Snižování cholesterolu & triglyceridů </li></ul></ul><ul><ul><li>Léčení chronických vředů </li></ul></ul><ul><ul><li>Diabetes </li></ul></ul><ul><ul><li>Regenerace vlasů </li></ul></ul><ul><ul><li>Metabolické poruchy </li></ul></ul><ul><ul><li>Onychomycosis - plíseň nohou a nehtů </li></ul></ul><ul><ul><li>Parkinsonova nemoc - kvalita života </li></ul></ul><ul><ul><li>Bolest chodidla z důsledku Plantar Fasciitis </li></ul></ul><ul><ul><li>Regenerace nervů a míchy </li></ul></ul><ul><ul><li>Staphylococcus Aureus (MRSA) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bujení kmenových buněk </li></ul></ul><ul><ul><li>Léčení ran a popálenin </li></ul></ul>
 12. 12. Co děláme v Erchonii <ul><li>Společnost založená před měsícem </li></ul><ul><li>Web spuštěn před dvěma týdny </li></ul><ul><li>Facebook stránky založeny před týdnem </li></ul><ul><li>Snaha propojit online aktivity s FB od prvního dne </li></ul>
 13. 16. <ul><li>Here is this week's summary for the Facebook Page: Zerona CZ + SK </li></ul><ul><li>+8 Fans this week (8 total Fans) </li></ul><ul><li>6 Wall Posts, Comments, and Likes this week (0 last week) </li></ul><ul><li>174 visits to your page this week (0 visits last week) </li></ul>
 14. 17. Best practice - obecně
 15. 18. ROCHE CR: Uvedení přípravku Herceptin® na trh v ČR <ul><li>Program Fons vitae (Pramen života) </li></ul><ul><ul><li>zvyšování povědomí veřejnosti o nádorových onemocněních prsu </li></ul></ul><ul><ul><li>zvýšení informovanosti žen o nutnosti samovyšetřování prsů </li></ul></ul><ul><ul><li>získávání povědomí o léku Herceptin® (trastuzumab) </li></ul></ul><ul><ul><li>probudit zájem o testování na Her-2 pozitivitu u pacientek s nádorovým onemocněním prsu </li></ul></ul><ul><ul><li>spolupráce a předními odborníky v onkologii v ČR </li></ul></ul><ul><ul><li>spolupráce s nejdůležitějšími nevládními organizacemi zabývajícími se nádorovými onemocněními prsu a samovyšetřováním </li></ul></ul>
 16. 19. FONS VITAE: Media Relations Program <ul><li>Představení programu Fons vitae </li></ul><ul><li>Měsíční zpravodaj pro novináře </li></ul>
 17. 20. FONS VITAE: Mediální pokrytí
 18. 21. FONS VITAE: Osvěta veřejnosti <ul><li>Televizní spot upozorňující na význam samovyšetřování prsů </li></ul><ul><li>Plakát zdůrazňující význam včasného záchytu nádoru </li></ul><ul><li>Leták pro širokou veřejnost </li></ul>
 19. 22. Výsledky <ul><li>Rozvinutá spolupráce s předními českými onkologickými odborníky </li></ul><ul><li>Společné aktivity a projekty s nevládními organizacemi a pacientskými skupinami </li></ul><ul><li>Velmi dobrá odezva na program Fons vitae u široké veřejnosti </li></ul><ul><li>Okolo 40 článků během 7 měsíců </li></ul><ul><li>Průměrně více než jeden článek týdně </li></ul><ul><li>Zvyšování povědomí o Herceptinu u pacientek s rakovinou prsu </li></ul>
 20. 23. HENKEL ČR + HÉNKEL SR – 2000 <ul><li>Webová stránka www.vonime.cz </li></ul><ul><li>Webová stránka www.voniame.sk </li></ul><ul><ul><li>podpora kosmetických produktů firmy Schwarzkopf & Henkel cestou nastolení nepříjemného globálního problému pocení a tělesného zápachu a poukazu na cesty jeho řešení </li></ul></ul><ul><ul><li>vyšší úroveň podpory produktů cestou poradenské on-line služby přední české dermatoložky </li></ul></ul><ul><ul><li>popularizace produktů prostřednictvím spotřebitelské soutěže </li></ul></ul><ul><ul><li>vůbec první, unikátní server k této problematice na světě </li></ul></ul>
 21. 24. www
 22. 25. Výsledek <ul><li>Více než 20 000 návštěv na webové stránce během čtyř měsíců </li></ul><ul><li>Desítky otázek a odpovědí v rámci poradenské služby dermatoložky </li></ul><ul><li>Výjimečně pozitivní reakce ze strany široké, ale i odborné veřejnosti (kosmetické ústavy, zdravotnická zařízení) </li></ul><ul><li>Výjimečně pozitivní reakce ze strany médií bez rozdílu zaměření (deníky, společenské časopisy, ženské i rodinné časopisy ) </li></ul>
 23. 26. Výsledek <ul><li>V íce než 25 článků na webové stránce jako takové, a to i v takových denících a časopisech obou zemí, které zásadně odmítají publikovat články o produktech; </li></ul><ul><li>Články následně vyvolaly v tisku desítky dalších pojednání o problému pocení a zápachu </li></ul><ul><li>Nárůst prodeje, který byl dle klienta přímým výsledkem existence webové stránky a její následné medializace </li></ul>
 24. 27. Ukázky z médií

×