02 dolezal tomáš

504 views

Published on

D_Ceny a úhrady_Doležal Tomáš

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
504
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

02 dolezal tomáš

 1. 1. Systém stanovení cen a úhrad - poznámky květen 2010 Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment
 2. 2. Největší očekávání od nového systému CaU – jak dopadla? <ul><li>Dodržování časových lhůt </li></ul><ul><ul><li>výrazně se nedaří se </li></ul></ul><ul><li>Transparentnost a předvídatelnost </li></ul><ul><ul><li>vše je vidět, ale mnohdy nevidíme odůvodnění rozhodnutí, předvídatelnost procesu = nula </li></ul></ul><ul><li>Možnost odvolání </li></ul><ul><ul><li>různý výklad pravidel ze strany účastníků, jak dopadnou správní žaloby? </li></ul></ul><ul><li>Úspory v rámci cenové reference </li></ul><ul><ul><li>nastávají až nyní, zpoždění způsobilo velké ztráty pojišťovnám </li></ul></ul><ul><li>Aplikace nákladové efektivity </li></ul><ul><ul><li>j e požadována, ale nemáme pravidla jak používat, neumíme využit výstupy </li></ul></ul>
 3. 3. Systém ztratil flexibilitu a udržitelnost…. <ul><li>Protahují se řízení a zpožďuje se příchod generik, mají různé úhrady, které jsou dlouhodobě fixovány </li></ul><ul><li>Nedokonalá aplikace farmakoekonomiky prakticky neumožňuje kriticky posoudit nová a nákladná léčiva </li></ul>Systém negeneruje prostředky pro nová léčiva Všechny pouští do systému / i když se zpožděním Dlouhodobě neudržitelné / rezervy budou brzy vyčerpány
 4. 4. Faktický rozpad RS <ul><li>Vlivem posunu v čase (změny kurzů, podílu na trhu, referenčních přípravků) dochází k přidělování různých úhrad nejen v rámci RS, ale také v rámci jednotlivých molekul </li></ul><ul><li>Příklad: - anastrozol, gemcitabin, a další </li></ul><ul><li>Mnohdy se liší dokonce i podmínky preskripce u různých generik se stejnou účinnou látkou </li></ul><ul><li>Je nezbytné provést revizi referenčních skupin a v rámci těchto skupin držet základní úhradu </li></ul>
 5. 5. Pozitivní prvky systému <ul><li>Metodika stanovení maximálních cen </li></ul><ul><li>Otevřenost dokumentace a důkazů (..NICE) </li></ul><ul><li>Možnost odvolání, ale kde jsou lhůty? </li></ul><ul><li>Některé nové principy (ale nedotažené!) </li></ul><ul><ul><li>Možnost druhé zvýšené úhrady pro odlišné podskupiny pacientů </li></ul></ul><ul><ul><li>Vysoce inovativní LP (dále se nerozvíjí) </li></ul></ul><ul><ul><li>Princip dočasné úhrady (není dostatečně využíván, neexistuje komunikace ani pravidla) </li></ul></ul>
 6. 6. Co se změnilo pro farmaceutické firmy? <ul><li>Nejprve je nezbytné připravit veškeré důkazy o účinnosti, bezpečnosti, zaměnitelnosti, komparátorech, nákladové efektivitě a dopadech na rozpočet (hladký průběh SÚKLEM) a zároveň začít vyjednávat s plátci </li></ul><ul><li>Komunikace s klíčovými hráči, dobré vztahy s OS, kontakty </li></ul><ul><li>Nějaké důkazy </li></ul><ul><li>Důkazy a dobře připravená argumentace </li></ul><ul><li>Komunikace s klíčovými hráči (zejm. ZP), dobré vztahy s OS, kontakty </li></ul>
 7. 7. Cíle a smysl lékové politiky ….jsou naplňovány? <ul><li>Zajištění kvalitních, účinných a bezpečných léčiv pro pacienty, kteří budou mít z léčby největší prospěch za rozumnou cenu (ufinancovatelnost)……….. </li></ul><ul><li>REALITA: </li></ul><ul><ul><li>Opoždění vstupu nových léčiv až v nesmyslně omezených indikacích </li></ul></ul><ul><ul><li>Nedokážeme využít úspory (generika, podpůrná a doplňková, inferiorní a málo nákladná léčiva) </li></ul></ul><ul><ul><li>Neaplikuje se nákladová efektivita </li></ul></ul><ul><ul><li>Nejlevnější bez ohledu na hodnotu (value) a existenci alternativ </li></ul></ul><ul><ul><li>Neprobíhá dostatečná diskuse o indikačních omezeních (P) a cílových skupinách </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozvolňování referenčních skupin – máme ještě referenční systém? </li></ul></ul>
 8. 8. Hodnocení a rozhodnutí by měla být oddělena Analýza, zhodnocení /assessment/ Appraisal Rozhodnutí /decision/ Jedná se odborný proces na základě pravidel HTA a EBM Nemá žádné jiné ekonomické ani politické vlivy Obvykle ji provádějí nezávislé HTA agentury Do rozhodnutí promlouvají i jiné než farmakoekonomické/vědecké argumenty Účastní se ho zejména plátci, ale také pacienti a poskytovatelé
 9. 9. Nová legislativa pro cenotvorbu a kategorizaci v ČR <ul><li>výhody </li></ul><ul><ul><li>spojení cenotvorby a úhrad </li></ul></ul><ul><ul><li>principy nákladové efektivity </li></ul></ul><ul><ul><li>přezkoumatelnost procesu – Mz, správní soud </li></ul></ul><ul><ul><li>zachování referenčních skupin </li></ul></ul><ul><li>nevýhody </li></ul><ul><ul><li>koncentrace na SÚKL (+ registrace, klinické studie, farmakovigilance) </li></ul></ul><ul><ul><li>slabý vliv odborných společností </li></ul></ul><ul><ul><li>složitost procesu (správní řízení) </li></ul></ul><ul><ul><li>? transparence ? </li></ul></ul>říjen 2007
 10. 10. Co změnit? /přednáška Androsa 2008/ <ul><li>Změnit nejlevnější na jiný mechanismus - průměr 3/6 nebo referenční koš </li></ul><ul><li>Vyjádřit tržní podíl v referenční zemi v % </li></ul><ul><li>Definovat lépe pravidla nákladové efektivity a připravit metodiku – používat je! </li></ul><ul><li>Mechanismus pro dorovnání základní úhrady – fixace základní úhrady RS </li></ul><ul><li>Zjednodušit proceduru pro generika </li></ul><ul><li>Revidovat průběžně referenční skupiny (MZd, OS) </li></ul><ul><li>Vyjasnit pravidla pro vysoce inovativní léky a dočasnou úhradu </li></ul><ul><li>Soustředit se na to podstatné/snížit zátěž systému </li></ul>
 11. 11. Jak kultivovat systém… <ul><li>Důkladná analýza uplynulých 2 let </li></ul><ul><ul><li>Systém ještě nezačal plně fungovat, pokud neskončily revize…. </li></ul></ul><ul><li>Zahájit odbornou diskusi bez politického vlivu (kulatý stůl IHETA) </li></ul><ul><li>Zjednodušit systém správních řízení/vrátit do procesu více odborných prvků (HTA, CER, HEOR, apod.) </li></ul><ul><li>Zachovat pozitivní prvky </li></ul><ul><li>Reforma systému by měla být evoluční – změna – vyhodnocení dopadu, další změna… </li></ul>
 12. 12. Jak dál …. <ul><li>Neprobíhá diskuse o počtu a velikosti RS </li></ul><ul><ul><li>? Kdy jsou léčiva ještě zaměnitelná a kdy mají obdobnou účinnost a bezpečnost? </li></ul></ul><ul><li>Potřebujeme referencování výše úhrady? </li></ul><ul><ul><li>Jsme jediní v Evropě </li></ul></ul><ul><ul><li>Máme rozvinutý systém RS </li></ul></ul><ul><ul><li>Maximální prodejní ceny jsou regulované </li></ul></ul><ul><ul><li>Zahlcení systému, metodika se stále mění </li></ul></ul><ul><li>Kultivovat vnitřní referenční systém a HTA a oslabit vliv dojitého vnějšího referencování </li></ul><ul><ul><li>Pokud bude důkladně hledána zaměnitelná alternativa a aplikována správně a důkladně nákladová efektivita, nepotřebujeme se stále ohlížet po Evropě </li></ul></ul>
 13. 13. Co by se mohlo změnit bez legislativy? <ul><li>Zlepšení komunikace mezi účastníky </li></ul><ul><ul><li>SÚKL vs. ZP, umožnění dohod mezi plátci a výrobci, firmy vs. SÚKL (hearing, scientific advice) </li></ul></ul><ul><li>Zvýšení odborné kvality </li></ul><ul><ul><li>SÚKL, plátci – lépe používat EBM, HTA, HE </li></ul></ul><ul><li>Vytvoření společné metodiky (zvýšení předvídatelnosti) </li></ul><ul><ul><li>Pracovní skupina SÚKL, ZP, MZd </li></ul></ul><ul><li>Práce na referenčních skupinách </li></ul><ul><li>Kvalitnější spolupráce s odbornými společnostmi </li></ul>
 14. 14. Děkuji za pozornost !

×