Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  ДОСВІД МІСТ У ВПРОВАДЖЕННІ ПРОЕКТІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА   ЗАХОДІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИ...
Досвід міст у впровадженні проектів енергозбереження                та заходів енергоефективності у міськом...
КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ                                          ...
Досвід міст у впровадженні проектів енергозбереження                та заходів енергоефективності у місько...
КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ                 Схема формування та оплати тарифу:        ...
Досвід міст у впровадженні проектів енергозбереження                та заходів енергоефективності у місько...
КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ                                          ...
Досвід міст у впровадженні проектів енергозбереження                та заходів енергоефективності у місько...
КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ                                          ...
Досвід міст у впровадженні проектів енергозбереження                 та заходів енергоефективності у міськ...
КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  Також нова система додатково забезпечила      229,00 грн. до 407,56 грн., ...
Досвід міст у впровадженні проектів енергозбереження                 та заходів енергоефективності у місь...
КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯроку по даний час підприємством було продано    електроенергетику на своїх поту...
Досвід міст у впровадженні проектів енергозбереження                 та заходів енергоефективності у місь...
КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯПрилади серії КМ-5 і РМ-5 мають власну             дійсних значень пок...
Досвід міст у впровадженні проектів енергозбереження                  та заходів енергоефективності у міс...
КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ                          надійності     водопровідно...
Досвід міст у впровадженні проектів енергозбереження                 та заходів енергоефективності у міськ...
КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯдосконало підібрати нові сучасні заглибні насоси                  ...
Досвід міст у впровадженні проектів енергозбереження                 та заходів енергоефективності у місь...
КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ                               Проведений аналіз спож...
Досвід міст у впровадженні проектів енергозбереження                та заходів енергоефективності у місько...
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Кращі практики місцевого самоврядування
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Кращі практики місцевого самоврядування

3,921 views

Published on

Кращі практики місцевого самоврядування. Досвід міст у впровадженні проектів з енергозбереження та заходів енергоефективності у міському господарстві.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Кращі практики місцевого самоврядування

 1. 1. КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДОСВІД МІСТ У ВПРОВАДЖЕННІ ПРОЕКТІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАХОДІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У МІСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ÊÐÀÙ² ÏÐÀÊÒÈÊÈ Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß ÂÈÏÓÑÊ 18Погляди авторів, викладені у цій збірці, не обов’язково відображують думку Агентства США з міжна-родного розвитку або Уряду США
 2. 2. Досвід міст у впровадженні проектів енергозбереження та заходів енергоефективності у міському господарстві2 Видання здійснене Асоціацією міст України в рамках співпраці з Проектом «Реформа міського теплозабезпечення України», який реалізується за фінансової підтримки Агентства США з міжна- родного розвитку (USAID) компанією International Resources Group. "Кращі практики місцевого самоврядування" Випуск 18, Київ 2010 У виданні представлено досвід українських міст у впровадженні проектів енергозбереження та заходів енергоефективності у міському господарстві. Збірка є посібником для практиків місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, фахівців муніципальних служб. У додатку наведено інформацію про організації, які працюють у сфері енергоефективних та енергозберігаючих технологій для комунального господарства. Всі матеріали видання доступні на веб-сторінці Асоціації міст України за адресою www.auc.org.ua . При використання матеріалів посилання на збірку обов’язкове.
 3. 3. КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 3 Досвід модернізації системиВІННИЦЯ теплопостачання Передумови ефективних технологій та обладнання. На такі цілі Комунальне підприємство «Вінницяміськ- щорічно виділяються кошти як з місцевого, так і зтеплоенерго» засновано у 2005 році. На його державного бюджетів. Підприємство «Вінниця-балансі знаходиться 44 котельні, дві ТЕЦ, 205 км міськтеплоенерго» за останні роки виконало такітеплових мереж в двотрубному обчисленні. У роботи:2007 році КП перейшло на прямі розрахунки з – на 12,375 км мереж замінено труби нанаселенням. У 2009 році було проведено попередньоізольовані та поліпропіленові (наоб’єднання підприємств КП ВМР «Вінниця- мережах ГВП), що дозволило зекономитиміськтеплоенерго», ДП «Вінницькі теплові мережі» паливно-енергетичні ресурси на 964,594 тис.грн.;та ТОВ «Моріс», що дало можливість збалансувати – проведено капітальні ремонти котелень;під єдиним управлінням більшу частину системи – проведено диспетчеризацію котелень, щотеплозабезпечення міста. дало змогу скоротити споживання палива та На сьогоднішній день централізоване витрати на обслуговування.теплопостачання у Вінниці здійснюють чотири На виконання Закону України «Про тепло-підприємства: КП ВМР «Вінницяміськтепло- постачання» та постанови Кабінету Міністрів віденерго», ДП «Теплокомуненерго Маяк», КП «Ві- 02.04.2009р. №401 міським бюджетом у 2009нницяоблтеплоенерго» та ТОВ «СД-Інтергалко». році було передбачено видатки на виконанняЕнергетичний потенціал міста складають 61 проектних робіт «Виготовлення схем пер-котельня та 160 центральних теплових пунктів. спективного розвитку систем теплозабезпеченняПідприємства експлуатують 264,6 км теплових м. Вінниці». Проект розроблявся на основімереж, які забезпечують тепловою енергією Генерального плану розвитку міста фахівцями ВАТ1252 житлових будинків, 18 лікарень, 28 «Науково-промислове об’єднання «Рассвет-лікувальних закладів, 48 шкіл, 28 вищих та Энерго». У лютому 2010 року Схема затвердженасередніх навчальних закладів, 49 дитячих рішенням виконкому міської ради.дошкільних закладів. Головним концептуальним рішенням модернізації існуючої системи тепло-постачання Практика та результати Вінниці є поділення міста на зони З огляду на проблеми теплопостачання, теплопостачання на базі модернізованих ТЕЦ тапов’язані з втратами тепла через незадовільний районних котелень. Проектом передбачаєтьсятехнічний стан мереж і об’єктів, та постійно закриття малопотужних котелень, окрім відокрем-зростаючі ціни на енергоносії, у Вінниці гостро лених, із переключенням їх споживачів допостало питання реконструкції теплових мереж та основних реконструйованих джерел тепло-котелень з впровадженням сучасних енерго- постачання.
 4. 4. Досвід міст у впровадженні проектів енергозбереження та заходів енергоефективності у міському господарстві4 1. Оптимізація системи теплозабезпечення Відповідно до плану оптимізації системи теплопостачання, силами КП «Вінниця-міськтепло- енерго» було виконано роботи з перерозподілу обсягів постачання тепла між котельнями шляхом переключення споживачів, змонтовано станцію змішування на ЦТП, одну котельну виведено з експлуатації. Завдяки проведеним заходам за опалювальний період зекономлено 345,64 тис. м3 Внаслідок проведення реконструкції котелень газу, 830,023 тис. кВт електроенергії та 418,83 з модернізацією котельного обладнання за 9 тис. грн. на оплату праці. місяців 2009 року в порівнянні тим же періодом 2008 року скорочено обсяги споживання на 1 2. Технічна модернізації устаткування вироблену Гкал: Відповідно до плану технічної модернізації – природного газу на 2 м3 ; проведено реконструкцію шістьох котелень з – електроенергії на 6 кВт-год. заміною котлів на більш економічні. Загалом всі ці заходи дозволили вдосконалити В котельні по вул. Примакова, 23 змонтовано технологічний процес теплозабезпечення спо- та введено в експлуатацію котел з допоміжним живачів та поліпшити якість надання послуг при обладнанням. У якості палива тут вико- значній економії паливно-енергетичних ресурсів. ристовується щепа. Вона виробляється з відходів Загальна річна економія природного газу складає деревини, які утворюються при проведенні робіт з 8624,3 тис.м3 на суму 9529,2 тис.грн. Електро- благоустрою (обрізання дерев та кущів, знесення енергії зекономлено 3587,3 тис. кВт-год на суму страих дерев тощо) комунальним підприємством 3032,3 тис.грн. «Зеленбуд». 3. Запровадження двоставкового тарифу за послуги теплопостачання Рішенням виконкому міської ради у 2009 році у Вінниці запроваджено двоставковий тариф на опалення для населення. Тепер надавач послуг з теплопостачання протягом цілого року отримує від споживачів «абонентську плату», а в опалювальний сезон додається плата за споживання. Завдяки надходженню коштів абонплати і влітку підприємство має можливість проводити обслуговуючі та ремонтні роботи.
 5. 5. КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Схема формування та оплати тарифу: 5 Абонентська плата за 1 кв.м Плата за споживання 1 Гкал тепло- Плата за 1 кв. м опалювальної вої енергії для надання послуг площі у місяць упродовж опалю- опалювальної площі, грн централізованого опалення (при вального сезону (при відсутності наявності приладів обліку), грн. приладів обліку), грн. сплачується щомісячно сплачується щомісячно протягом сплачується щомісячно протягом протягом року опалювального сезону опалювального сезону 1,48 162,95 4,14 Для жителів Вінниці, які мають низький рівень плати) на весь неопалювальний період.доходів (споживачі послуг КП ВМР «Вінниця-міськтеплоенерго») рішенням міської ради Інформація для контактівзапроваджено муніципальну пільгу. Ті сім’ї, які в Управління енергетики, транспорту та зв’язкуперіод опалювального сезону отримують Вінницької міської радидержавну субсидію для відшкодування витрат на вул. Соборна, 59оплату житлово-комунальних послуг, повністю м. Вінниця, 21100звільняються від сплати постійної частини тел. 0432-59 52 66двоставкового тарифу за опалення (абонентської Впровадження енергоефективних заходів у місько-ХЕРСОН му дитячому садочку № 71 Передумови відували 114 дітей віком від 18 місяців до 6 років Дитячий садочок № 71 був зведений у 1951 у чотирьох різних групах.році. Незважаючи на те, що будівля знаходилася в Енергоспоживання будинку було нижче нормзадовільному стані, все ж існували недоліки в для дитсадків Херсону. Але причиною цього булообслуговуванні як самої будівельної конструкції, не ефективне використання енергії, а низькатак і її технічного оснащення. Зокрема, опалю- якість мікроклімату приміщень та умов перебу-вальна система вже вичерпала свій технічний та вання. Через обмеження, які накладала міськаекономічний строк служби. влада, температура у групах підтримувалася на Дитячий садочок був запроектований з розра- рівні, нижчому від рекомендованого.хунком на 75 дітей. Станом на 2007 рік його від- Температурні вимірювання за 24-годинний
 6. 6. Досвід міст у впровадженні проектів енергозбереження та заходів енергоефективності у міському господарстві6 період у жовтні 2007 року показані на мал. 2.1. енергосервісна компанія м. Херсона» у жовтні Температура зовнішнього повітря у той же час 2007 року провели детальний енергоаудит будівлі складала 5-130C. та її технічного оснащення. За його результатами було визначено комплекс необхідних дій та захо- Нововведення дів (наведені в таблиці), серед яких наряду з замі- Для визначення заходів, необхідних для покра- ною застарілого неефективного обладнання та щення мікроклімату у приміщеннях дитячого впровадженням моніторингу споживання енергії садочку та зменшення енергоспоживання, інже- пропонувалося і встановлення сонячних батарей. нери комунального підприємства «Комунальна Мал. 2.1 Вимірювання температури (30-31 жовтня 2007)
 7. 7. КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 7 Роботи з впровадження цих заходів роз- Управління впровадженням заходів здійснювалипочалося у 2008 році. Станом на кінець 2009 року співробітники КП «КЕСКО м. Херсона».8 з 14 пунктів було реалізовано. Фінансуванняпроводилося з коштів міського бюджету Херсону, РезультатиНорвезької Програми «Енергоефективність та Навіть часткове впровадження запропо-екологічні поліпшення в житлово-комунальному нованих заходів дозволило створити комфортнігосподарстві України» та батьківських внесків. умови перебування дітей та персоналу в будівлі.
 8. 8. Досвід міст у впровадженні проектів енергозбереження та заходів енергоефективності у міському господарстві8 При цьому, витрати міського бюджету на було профінансовано з міського бюджету. енергоспоживання зменшилися на 73709 кВт-год у рік, а емісія парникового газу в атмосферу - в Інформація для контактів еквіваленті 17.5 тон CO2 на рік. КП «Комунальна енергосервісна компанія Необхідно зазначити, що дитячий садочок № 71 м. Херсона» м. Херсона – це перша бюджетна установа, в якій вул. Робоча, 78, офіс 107 завдяки гранту Норвезької програми «Енерго- м. Херсон, 73027 ефективність та екологічні поліпшення в житлово- тел./факс 0552-48 51 01 комунальному господарстві України» було ел.пошта: cesco@city.kherson.ua впроваджено сонячний тепловий колектор (СТК) для www.city.kherson.ua забезпечення гарячого водопостачання. Після цього, впровадження СТК ще в 3-х дитячих садочках Реконструкція системи ЛУЦЬК опалення в міській школі Передумови котлів НІІСТУ-5 з загальною встановленою Забезпечення потреб міської школи № 12 в потужністю 2,1 Гкал/год, передбачалася для тепловій енергії здійснювалося від котельні, яка обслуговування кількох промислових об’єктів, що знаходиться на балансі комунального планувалися в цьому ж районі, але опалювала підприємства “Луцьктепло”. З часу здачі будівлі в лише одну школу. Загальна протяжність теплових експлуатацію діяла система опалення, яка, на мереж від котельні до школи складає 660 м п. у жаль, була недосконалою. Котельня на базі трьох двотрубному вимірі. Мережі знаходяться в
 9. 9. КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 9аварійному стані. понад 354,34 грн., що у декілька разів Всі ці чинники вплинули на собівартість однієї перевищувала середню вартість по місту.виробленої гігакалорії теплоенергії, яка складала Внутрішньобудинкова система опалення лової енергії здійснювався за показниками тепло-школи (однотрубного типу) також потребувала вого лічильника, який знаходиться в будинкуповної заміни взимку температура повітря в при- школи.міщенні коливалась в межах 130 -150 С. Облік теп- Вартість опалення за старої схеми теплозабезпечення
 10. 10. Досвід міст у впровадженні проектів енергозбереження та заходів енергоефективності у міському господарстві10 Узагальнивши вищевказані факти можна рахунок нічної електроенергії в період слабкого зробити висновок, що вкрай неякісне опалення навантаження в мережах. ЗАТ “Інформаційно загальноосвітньої школи коштувало громаді міста маркетингова служба”, розробник проекту та Луцька 157326,96 тис.грн. на рік. Тому міська власник патенту на винахід, виступило влада прийняла рішення виділити з бюджету генеральним підрядником реконструкції тепло- кошти для переведення школи на опалення із забезпечення школи. Суть нововведення полягає застосуванням новітньої системи «Електропік». в наступному. Кабель, прокладений в стінах Також профінансовано капітальний ремонт приміщення, нагріває їх до відповідної приміщення та заміну даху. температури - система вмикається на три-п’ять годин вночі. Електроенергія перетворюється в Нововведення тепло, яким глибоко прогрівається приміщення. В рамках реконструкції системи тепло- Нагріті стіни, випромінюючи тепло у вигляді забезпечення міста з застосуванням місцевих інфрачервоних променів, забезпечують необхідну джерел енергії та використанням електричних за санітарними нормами (18°-20°С) температуру теплоакумулюючих установок Луцька міська рада в будівлі протягом доби. Процес контролюється спільно з корпорацією “Науковий парк “Київська автоматично. Відповідно до показників датчиків Політехніка” здійснили реконструкцію системи температур, встановлених в приміщенні і на опалення в загальноосвітній школі №12. У цьому вулиці, автоматика вмикає і вимикає систему. закладі вперше в місті, запроваджено систему Паралельно з системою опалення в будівлі школи обігріву приміщення, що називається „Електропік”. замінено на енергоощадні всі вікна та двері. Технологія «Електропік» — це система електри- чного акумулюючого опалення, що досягається за Монтаж електроакумулюючого обладнання на основі електронагрівачів “Електропік”*
 11. 11. КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Також нова система додатково забезпечила 229,00 грн. до 407,56 грн., на сьогодні ця сума 11опаленням частину підвальних приміщень, що зросла б до 78,0 тис.грн.дало змогу збільшити площу школи, яку можна У жовтні-грудні 2008 року школа спожилавикористати в учбовому процесі. електричної енергії на 30,0 тис.грн. Разом з тим в приміщенні школи підвищився Результати рівень теплового комфорту. Мабуть вперше в Променеве опалення потребує енергії на 25-30% історії функціонування закладу температура вменше ніж конвективне, тобто водяне. Невеликі приміщенні в зимовий період досягла 180 -200С .енерговитрати та низька ціна електроенергії вночі Також завдяки здійсненій реконструкціїзабезпечують низький рівень витрати бюджетних вивільнено об’ємів природного газу в рік укоштів на опалення. Повністю автоматизована кількості орієнтовно 73 тис.м3 .робота системи та її висока надійність зменшують До речі, реалізований у Луцькій ЗОШ № 12витрати на обслуговування. В результаті собівартість проект реконструкції системи опалення, успішноопалення в приміщеннях за технологією “Eлектропік” використовується у більш як 100 школахв кілька разів нижча собівартості централізованого Хмельниччини та Львівщини.опалення. Реконструкція системи тепозабезпечення Інформація для контактівшколи № 12 була завершена в жовтні 2008 року. Яковлев Тарас Володимирович,Але і цей невеликий період дозволяє провести начальник відділу енергозбереженняаналіз. Луцької міської ради У жовтні-грудні 2007 року вказаний об’єкт вул. Богдана Хмельницького, 19спожив 138,3 Гкал теплової енергії, за що з м. Луцькбюджету міста було сплачено 32,2 тис. грн. Вра- Волинська область, 43025ховуючи зростання ціни на теплову енергію з тел. 0332-777 934 Впровадження когенераційних установокХМЕЛЬНИЦЬКИЙ на МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» Передумови господарстві було започатковано нову галузь – У 2002 році в Хмельницькому була електроенергетику, і почалося впровадженнязатверджена концепція розвитку комунальної газопоршневих мініелектростанцій (когенера-електроенергетики міста, головними цілями якої ційних установок) на котельнях міста. Головнібуло визначено енергозбереження, зменшення переваги цього обладнання – високі техніко-витрат на виробництво теплової енергії, економічні показники та невеликий термінскорочення викидів шкідливих речовин в окупності затрат.атмосферу. Тоді в міському комунальному
 12. 12. Досвід міст у впровадженні проектів енергозбереження та заходів енергоефективності у міському господарстві12 Довідка. підтримки міської влади. Зокрема у 2008 році із Когенерація – комбінований процес міського бюджету було виділено 1 200 тис. грн. на одночасного виробництва теплової та встановлення когенераційного агрегату в котельні електричної енергії. по вул. Кам’янецькій, 46/1. Для досягнення стовідсоткового забезпечення Практика власних потреб в електричній енергії в 2009 році Перша когенераційна установка була введена в комунальне підприємство реалізувало проект зі дію на МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» в грудні збільшення потужності до 1 МВт в котельні по вул. 2003 року. За фінансової підтримки міської влади Рибалка, 32 — введена в експлуатацію ще одна була придбана установка потужністю 500 кВт для когенераційна установка потужністю 0,5 МВт. комбінованого виробництва електричної та На сьогоднішній день підприємство експлуатує теплової енергії виробництва АТ “Перво- дев’ять когенераційних установок (вісім власних і майськдизельмаш”. Підприємство почало по- одна орендована) загальною потужністю 4,95 МВт. ступове впровадження когенераційних установок на котельнях міста. Через два роки, у жовтні 2005, Результати їх вже працювало п’ять. А в листопаді 2005 року на За весь час з початку впровадження котельні ЗМР-1,3,4 був встановлений газо- когенераційні установки в Хмельницькому поршневий агрегат виробництва фірми FG Wilson виробили 104,6 млн. кВт-год електроенергії. Її когенераційної міні-ТЕЦ потужністю 1МВт. Цю собівартість майже втричі нижча від тої, що установку підприємство орендує у ДП «Енергія купується в обленерго. Так у 2010 році середня Поділля». Шоста і сьома установки були введені в вартість електричної енергії за тарифом, дію протягом 2008 року. встановленим НКРЄ для м. Хмельницького, Підприємство впроваджує когенераційні становить 70 коп./кВт (без ПДВ), а собівартість установки переважно за власні кошти, але не без власновиробленої електроенергії на МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» – 28,90 коп./кВт. Завдяки використанню підприємтсвом власновиробленої електричної енергії економія коштів з початку 2010 року становить 4768,0 тис. грн., за весь період впровадження - 22723,9 тис. грн. Всі установки включені в паралельну роботу з енергосистемою. В опалювальний період під- приємство майже на 100% забезпечує свої потреби власною електричною енергією. А влітку надлишкову електрику продає іншим комунальним підприємствам. Починаючи з 2006
 13. 13. КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯроку по даний час підприємством було продано електроенергетику на своїх потужностях. Згідно з 13власної електричної енергії 13067 тис.кВт/год на затвердженою концепцією планується ввести всуму 5783,2 тис. грн. експлуатацію ще три когенераційні установки. Завдяки тому, що підприємство на технологічніпотреби використовує власновироблену еле- Інформація для контактівктричну енергію, вартість теплової енергії, яку Скалій Володимирович Михайлович,воно виробляє, зменшилася на 4 %, а питома Директор Хмельницького міськоговага електрики у собівартості тарифу зменшилася Комунального підприємстваз 10% до 3 %. «ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» Кошти, зекономлені завдяки зменшенню вул. Пересипкіна, 5витрат, та додаткові доходи від реалізації м. Хмельницький, 29009надлишку електричної енергії дають можливість тел./факс 03822-70 06 35комунальному підприємству впроваджуватиенергозберігаючі технології і надалі розвивати Енергозбереження – один із пріоритетнихКРЕМЕНЧУК напрямків роботи міської влади (п’ять практик з енергоефективності ) Передумови передбачають реконструкцію та модернізацію Швидке зростання в Україні ціни на газ (у котелень, ЦТП, заміну теплових мереж, установкушість разів за 5 років), зниження дотацій держави сучасних приладів обліку, регулювання і кон-на розвиток систем міського теплопостачання, тролю. Також місто реалізує комплекс заходівзношеність основних фондів, перш за все, ста- щодо покращення енергоефективності системріння будівель і систем теплопостачання, а також водопостачання та водовідведення.залежність всіх міст України від непослідовностіполітики держави в питаннях підвищення цін на Покращення ефективності існуючої системиенергоносії (як правило, такі підвищення теплопостачаннявідбуваються в середині бюджетного року)змушують міську владу приділяти якомога більше Практикауваги питанням енергозбереження та У Кременчуці діють дві системивпровадженню передових сучасних енерго- теплопостачання: більша — з центром генераціїзберігаючих технологій. Для вирішення проблем від Кременчуцької ТЕЦ, та менша — на базіенергозбереження у Кременчуці розроблена середніх та малих котелень комунальногокомплексна програма «Тепло» на 2008-2015 підприємства «Теплоенерго».роки, спрямована на економію паливно- КП «Теплоенерго» експлуатує у двохенергетичних ресурсів. Заплановані заходи адміністративних районах міста 17 теплових
 14. 14. Досвід міст у впровадженні проектів енергозбереження та заходів енергоефективності у міському господарстві14 ділянок, забезпечуючи теплом та гарячим Автоматизована система контролю і водопостачанням від 2 до 56 будинків на кожній з комерційного обліку споживання енергоресурсів них. На сьогодні основними загрозами надійності теплопостачання міста в майбутньому можуть Практика стати ріст цін на природний газ і теплову енергію Одним з перших кроків на шляху реалізації та рівень втрат теплової енергії у споживачів, програми «Тепло» на 2008-2015 роки стало обумовлений відсутністю регулювання попиту з впровадження протягом 2008 року пілотного боку споживачів. Враховуючи ці чинники, міська проекту з комплексного встановлення в одному з влада та КП «Теплоенерго» головними своїми мікрорайонів міста (квартал 176) сучасних завданнями на найближчі п’ять років визначили приладів комерційного обліку теплової енергії, покращення ефективності існуючої системи гарячої і холодної води з влаштуванням теплопостачання з підвищенням коефіцієнту автоматизованої інформаційно-аналітичної використання природного газу, а також підготовку системи комерційного обліку (на лізинговій її глибокої модернізації у період 2014-2020 рр. в основі) та індивідуальних теплових пунктів, а тому числі і завдяки термомодернізації будівель та також реконструкція котельні. В рамках проекту заміщення природного газу місцевими були встановлені: 31 прилад обліку теплової джерелами палива й енергії. Першочергові енергії, 31 прилад обліку гарячої води та 31 напрямки модернізації на 2010 - 2014 роки: прилад – холодної води на 23 будинках — заміщення природного газу місцевими комунальної власності, трьох ОСББ, школі, видами палива й енергії; дитячому садку та трьох адміністративно- — переведення 11 котелень малої потужності господарських будівлях. Даний проект коштував на теплонасосні схеми з погодним регулюванням; більше 2 млн.грн. У відповідності до технічних — переведення гарячого водопостачання завдань, виданих КП «Теплоенерго» та КП Крюківського району на теплонасосну схему. «Кременчукводоканал», було проведене об- стеження об’єктів, за результатами якого виконані Очікувані результати проекти вузлів обліку енергоресурсів на системах За розрахунками фахівців в результаті опалення та гарячого водозабезпечення і реалізації програми потенціал зниження втрат лічильників-витратомірів на мережах холодної газу і теплової енергії складатиме у середньому до води. Прилади об’єднані у єдину інформаційну 20%, у тому числі на котельнях - до 10-12%, у систему «ГИС ТБН Єнерго» за допомогою споживачів – до 10-13%. Подальша експлуатація периферійних пристроїв. Для передачі інформації застарілого котельного обладнання у звязку із створено телекомунікаційні лінії зв’язку. Дані про зростанням цін на природний газ стає економічно спожиті ресурси й параметри споживання пере- недоцільною, саме тому у Кременчуці була даються на диспетчерський пункт, розташований розроблена Стратегія модернізації системи у житловому будинку, КП «Теплоенерго» і КП теплопостачання та проекти паливно- «Кременчукводоканал». Для унеможливлення енергетичних балансів на період до 2015 року. несанкціонованого доступу інформація кодується.
 15. 15. КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯПрилади серії КМ-5 і РМ-5 мають власну дійсних значень показників якості послуг 15енергонезалежну архівну пам’ять про режимні централізованого тепло- та водопостачання напараметри та кількість спожитих ресурсів. Глибина рівні будинків, приєднаних до централізованихархівації становить: 42 дні – середньогодинні систем постачання комунальних послуг;параметри; 1 рік – середньодобові. Це дозволяє – забезпечення працездатності обладнаннявикористовувати архівні дані для аналізу будь-якої централізованих систем постачання та цен-спірної ситуації щодо спожитих ресурсів. тральних систем використання теплової енергії і питної води, своєчасне виявлення і усунення Результати пошкоджень, недоліків та випадків невідповідного Після встановлення приладів обліку у процесі функціонування обладнання завдяки забе-експлуатації було виявлено, що фактичне зпеченню виробників і споживачів поточною таспоживання теплоенергоресурсів по району в аналітичною інформацією про режими роботицілому нижче від нормативного. систем тепло- та водопостачання; По теплоспоживанню: – стимулювання споживачів та постачальників По водопостачанню: послуг з централізованого тепло- та водо- Загалом при проведенні аналізу тарифів на постачання до впровадження заходів з під- Qдог, Qфакт, Різниця, Різниця, вищення енергетичної ефективності, економії№ Система енергетичних та водних ресурсів. Гкал Гкал Гкал %1 Опалення 1726,76 1578,52 148,23 8,58 Реконструкція котеленьопалення протягом опалювального сезону 2008- Практика Різниця, Різниця, У 2008 році була проведена реконструкція№ Система Мдог, м3 Мфакт, м3 м3 % котельні в мікрорайоні 1-й Занасип. Питання Гаряче теплозабезпечення кварталу 176 надзвичайно1 18319,84 14447,30 3872,54 21,14 теплопостачання гостро постало після аварії, яка сталася на Холодне котельні у 2005 році. Керівництву міста вдалося2 27479,76 20777,66 6702,10 24,39 водопостачання підняти цю проблему на державному рівні і2009 рр. середня економія складає 10%. залучити на реконструкцію котельні кошти з Окрім того, встановлення лічильників вирішує бюджету держави. У 2007 році був розробленийтакі проблеми: проект, а вже в 2008 році з державного та – забезпечення точного та прозорого порядку міського бюджетів були виділені кошти нарозрахунків між постачальниками і споживачами виконання робіт. Відповідно до нормативу, термінтеплової енергії, гарячої та холодної води на реконструкції котельні складає півроку, фактичнопідставі вимірювань і приладного обліку фак- ж всі основні роботи були виконані за три місяці.тичних обсягів споживання тепла і питної води та До початку реконструкції на котельні кварталу 176
 16. 16. Досвід міст у впровадженні проектів енергозбереження та заходів енергоефективності у міському господарстві16 були встановлені водогрійні котли КВГ-6,5 – 1 шт. та що з кожних 100 грн. сплачених за тепло – 40 грн. ТВГ-8 – 2 шт. 1982 року випуску, коефіцієнт мешканці міста буквально викидають на вітер. корисної дії яких 89 %, питома норма витрати Тому міська влада прийняла рішення розпочати умовного палива на вироблення одиниці тепла – роботи з теплоізоляції панельних п’ятиповерхових 160,5 кг.у.п., згідно з КТМ-204, в натуральному будинків. У 2008 році почалося впровадження паливі — 138, 4 нм3/1 Гкал. В листопаді 2008 року заходів з утеплення огороджувальних конструкцій на цій котельні були встановлені котли п’ятиповерхових панельних будинків І серії, Vitomax–200-LW — 2 шт., загальною потужністю збудованих у 70-х роках минулого століття. 23,8 Гкал. Коефіцієнт корисної дії 92 %, питома У Кременчуці апробована система зо- норма витрат умовного палива на одиницю тепла внішнього утеплення з пінополістирольних плит з – 153,6 кг.у.п., згідно з КТМ-204, в натуральному поясами з мінеральної вати, які забезпечують паливі – 131,0 нм3/1 Гкал. протипожежні розтини довкола отворів і по лінії міжповерхових перекриттів. У 2008 році був Результати проведений комплекс робіт з утеплення одного Завдяки проведеній реконструкції котельні, житлового будинку по вул. Красіна, 101, панелі було зекономлено за період з 07.11.2008 року по якого були найбільш обвітрені. Роботи 01.09.2009 року палива — 387 тис. нм3, виконувались із застосуванням мінераловатних електроенергії — 420 тис. кВт/рік. Економія газу плит та фарбуванням перхловініловили фарбами. складає 164 тис. куб. м, в грошовому вимірі - Були також замінені віконні рами на сходових понад 200 тис.грн. За рахунок встановлення на клітинках, виконано капітальний ремонт покрівлі, котельні енергоекономічних насосів, за опалю- інженерних мереж з встановленням приладу вальний сезон зекономлено майже 420 тис. кВт- обліку споживання теплової енергії. Загальна год електроенергії на суму 245,5 тис.грн. вартість робіт склала близько 1,0 млн. грн. з Загальна сума економії - майже 500 тис.грн. за урахування виготовленої проектної документації. рік. Утеплення житлових будинків Практика Ще недавно ідеї економії теплової енергії були для більшості людей в Україні абстрактним поняттям. Проте, обєктивні процеси - постійне зростання цін на енергоресурси та зміна політики держави у сфері комунальних послуг, переводять проблему енергозбереження в практичну площину. Відсоток втрат теплової енергії в житлових будинках доходить до 40%. Це означає,
 17. 17. КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ надійності водопровідно-каналізаційного 17 господарства. Лише за останні пять років на умовах співфінансування за кошти держбюджету і місцевого бюджету виконано робіт на загальну суму 29,3 млн.грн., в тому числі: – побудовано резервуар чистої води обємом 5000 м3 на Димурівському водозаборі; – виконано комплекс робіт з відновлення резервного джерела водопостачання міста – Північний проріз; – завершено будівництво водогону Д-630 мм довжиною 5,3 км від вул. Мічуріна до дюкеру ; Результат – побудовано підвищувальну насосну станцію Комплекс проведених заходів приніс очікувані по пров. Літературному;результати – в будинку стало тепло, а фасад має – виконано аварійно-відновлювальнийгарний естетичний вигляд. У 2009 році проведено ремонт реагентного господарства водоочисноїутеплення ще трьох житлових будинків по вул. 50 станції міста;років СРСР 11, 57 та 40 років Жовтня,4. Загальна – проведено реконструкцію фільтрувальнихвартість робіт становить 1880,0 тис. грн. споруд ВОС 1-ї черги (заміна фільтруючого матеріалу, капітальний ремонт блоку контактних Покращення стану водопровідно-кана- освітлювачів, ремонт горизонтальних відстійників;лізаційного господарства – реконструйовано контактні освітлювачі ВОС; Практика – підготовлено техніко-економічне обґрунту- Протягом багатьох років міська влада вання водопостачання міста;опікується покращенням стану водопровідно- – побудовано водопроводи діаметром 100-200 ммканалізаційного господарства міста Кременчука. по вул. 7-й Хорольський туп., Художня, Насосна,Перша комплексна програма «ВОДА« і «СТІК« була Орджонікідзе, пров. Весняний, по вул. Радянської Арміїприйнята ще у 1991 році. Вона переглядалася та діаметром – 400 мм довжиною 1,04 км та водогін Д-коригувалася тричі до ухвалення у 2006 році 500 мм по вул. Московській;міської програми «Питна вода м.Кременчука на – ведеться будівництво другого напірного2006-2020 рр.». Її головною метою є покращення колектора від СП-17 до міських КОС.забезпечення населення міста питною водою Велике значення для покращення якостінормативної якості в межах науково питної води має реконструкція фільтрувальнихобґрунтованих нормативів питного споруд водоочисної станції. Оптимальний підбірводопостачання, підвищення ефективності та хімічних речовин дав можливість оперативно
 18. 18. Досвід міст у впровадженні проектів енергозбереження та заходів енергоефективності у міському господарстві18 стандартам за цілодобовим графіком за хімічними, бактеріологічними, органолептичними та гідро- біологічними показниками. Підприємство придбало американське обладнання для бактеріологічної лабораторії, зокрема: мініатюрний герметизатор у комплекті з одноразовими тестами. Раніше, щоб виявити кишкову паличку, фахівці досліджували воду протягом двох діб, сьогодні ж нове обладнання дозволяє набагато швидше, з мінімальними затра- тами здійснювати такі лабораторні дослідження. Такими методами давно користуються у Європі. На підприємстві введено нову комп’ютерну реагувати на зміни якості води в джерелі програму диспетчеризації. Вона дає змогу контро- водопостачання – Кременчуцькому водосховищі. лювати роботу всіх об’єктів водоканалу на одному КП «Кременчукводоканал» встановлено сучасне дисплеї, а також – дотримуватися режиму імпортне обладнання, яке дозволяє економити експлуатації мереж та споруд. Це тиск та рівень енергетичні й матеріальні ресурси при підготовці води, резерви і ремонтні роботи. За допомогою питної води та відведенні стоків. Щоб забезпечити датчиків на об’єктах, інформація цілодобово та високу якість води для споживачів ще у 2008 році безперебійно передається в диспетчерську, що змонтовано автоматизований дозуючий комплекс допомагає вчасно відреагувати на будь-які зміни коагулянту італійського виробника «Etatron» — в режимі роботи та попередити можливі аварії. система дозування спрощеної комплектації на Така система допомагає не лише керувати водоочисній станції Кременчука, яка передбачає водним господарством міста, а й надавати монтаж нових точних насосів-дозаторів, які населенню якісні послуги. автоматично пов’язані з витратами води, що Нині всі мережі водоканалу нанесені на підлягає очищенню. Протягом 2008 та 2009 років комп’ютерну карту Кременчука, що дозволяє на контактних освітлювачах водоочисної станції навіть без інформації, яку зазвичай надає водоканалу замінено 10 каналізаційних засувок звичайний мешканець телефоном, встановити діаметром 600 мм, а на швидких фільтрах – по місце аварії. Для більш досконалої роботи зі шість каналізаційних та промивних засувок зверненнями кременчужан на КП «Кременчук- діаметром 500мм. Ці заходи дозволяють водоканал» для громадян із обмеженими Водоканалу щомісяця економити значні кошти. фізичними можливостями створено цілодобовий Зусилля фахівців КП «Кременчукводоканал» «Телефон довіри». спрямовані на покращення якості центра- Фахівці Водоканалу також проводять лізованого питного водопостачання. Вода розрахунки гідравлічних параметрів роботи перевіряється на відповідність Державним станцій перекачування стоків (СП) №13, 14 та 15. Обробка отриманої інформації дасть змогу
 19. 19. КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯдосконало підібрати нові сучасні заглибні насоси 19сухої установки. Встановлення нового обладнання Результатпрактично удвічі зменшить витрати Завдяки впровадженню новітніх технологій,електроенергії, станції будуть працювати в починаючи з квітня 2009 року комунальнеавтоматичному режимі. Також завдяки заміні підприємство «Кременчукводоканал» щоденностарого обладнання зменшиться кількість економить тисячу кубів питної води. Цієї кількостіаварійних ситуацій, пов’язаних з проривами на вистачає на потреби трьохсот споживачівнапірних колекторах. Саме таким чином у 2006 протягом трьох місяців.році оновили СП-16, вона нині є показовимоб’єктом водоканалу. Подібне обладнання Інформація для контактівпротягом 2009 року планує придбати за власні Виконавчий комітеткошти КП «Кременчукводоканал» та встановити Кременчуцької міської радина інших станціях перекачки. пл. Перемоги, 2 З метою забезпечення подальшої реалізації м. Кременчук, Полтавська область 36000програми «Питна вода м. Кременчука на 2006- Відділ транспорту та енергетики2020 рр.» у червні 2010 року міська рада своїм тел: 05366-3 63 37рішенням підтримала пропозицію КП «Кре- Управління житлово-комунальногоменчукводоканал» щодо участі у реалізації господарства«відкритого компоненту» спільного з МБРР тел: 05366-2 12 06проекту «Розвиток міської інфраструктури». Коштикредиту у сумі 6701298,7 доларів СШАзабезпечать реалізацію проекту «Реконструкціяенергоємного обладнання системи водопо-стачання і водовідведення м. Кременчука». Програма «Підвищення ефективності використан-КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ня енергетичних ресурсів у бюджетних будівлях міста» Передумови діяльності нового підрозділу стало впровадження Враховуючи постійні тенденції зростання цін сучасних методів моніторингу споживанняна енергоносії і те, що частка видатків міського енергоресурсів та впровадження енерго-бюджету на їх придбання постійно збільшується, в зберігаючих технологій у бюджетній сфері.структурі міської ради у 2008 році було створено Фахівці відділу розробили та впровадиливідділ розвитку житлово-комунального госпо- програму «Підвищення ефективності вико-дарства та енергозбереження. Пріоритетом ристання енергетичних ресурсів у бюджетних
 20. 20. Досвід міст у впровадженні проектів енергозбереження та заходів енергоефективності у міському господарстві20 будівлях міста», покликану посилити контроль та базу споживання енергетичних ресурсів всіма раціоналізувати споживання енергоресурсів, бюджетними установами міста за період 2006- провести енергетичний аудит будівель міста та 2007років. визначитись з пріоритетністю і послідовністю Наступним кроком нововведення став щоден- заходів, спрямованих на енергозбереження. ний моніторинг використання енергоресурсів та води, для чого було впроваджено систему Нововведення адміністративних заходів з посилення нагляду і Як показує практика, енергоефективність контролю. Централізований моніторинг спожива- будівель залежить від трьох основних складових: ння передбачає комплекс дій, спрямованих на енергоменеджменту (постійний моніторинг та раціональне використання ресурсів та розробку енергоаудит), енергозаощадження (раціональне обґрунтованих лімітів споживання енергоресурсів використання енергоресурсів) та енерго- і води бюджетними установами міста (заклади збереження (впровадження енергозберігаючих освіти, медицини, культури та інші), погоджені з технологій). керівниками відповідних установ. Першим кроком реалізації Програми стало Вся інформація від галузевих управлінь та створення організаційно-управлінської структури відділів щодо споживання енергетичних ресурсів при управліннях науки та освіти, охорони здоров’я надходить у відділ розвитку житлово-комунального та відділу культури для моніторингу споживання господарства та енергозбереження, де енергетичних ресурсів (що передбачає опрацьовується. Аналіз проводиться як у розрізі централізований збір інформації енергоспо- окремих галузей, так і за окремими енерге- живання) по кожному підпорядкованому їм закладу. тичними категоріями будівель. Функціонування цієї структури передбачає На підставі абсолютних і питомих показників дворівневу систему збору та обробки інформації. нарахувань за спожиті енергоресурси вико- Для цього у галузевих управліннях та відділах були нується оцінка привабливості будівель для впровадженні посади енергоменеджерів, проведення енергетичної експертизи та розробки відповідальних за аналізування інформації щодо енергоефективних проектів та заходів. енергоспоживання підлеглих їм установ. У кожній Надалі в рамках реалізації Програми плану- бюджетній установі визначили відповідальних ється проведення енергетичного аудиту бюджет- працівників, на яких покладено додаткові обов’язки них будівель міста та складання плану заходів, щодо організації обліку та передачі спрямованих на впровадження сучасних енерго- енергоменеджерам (через мережу Інтернет) зберігаючих технологій для кожної будівлі окремо. інформації про споживання енергоресурсів. Також розробляється система матеріального В рамках реалізації Програми проведено заохочення (стимулювання) відповідальних навчання учасників системи моніторингу спожи- працівників, на яких покладено додаткові вання енергоресурсів щодо організації обліку за обов’язки щодо контролю, збору та передачі єдиною програмою та створено інформаційну інформації про витрати енергоресурсів.
 21. 21. КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Проведений аналіз споживання енерго- 21 ресурсів та води встановив, що у Кам’янці- Подільському у 2008 році спостерігалося загальне зменшення використання енергоресурсів на 14,38%, що зумовило заощадження 1,4 млн. грн. бюджетних коштів, у порівнянні з 2007 роком, а в 2009 році на 9,3%, що дало заощадження 1,39 млн. грн. бюджетних коштів, у порівнянні з 2008 роком. Інформація для контактів Лягутко Юрій Анатолійович, завідувач відділу розвитку Результати житлово-комунального господарства Реалізація програми «Підвищення ефек- та енергозбереженнятивності використання енергетичних ресурсів у Камянець-Подільської міської ради.бюджетних будівлях міста» дає змогу проводити Майдан Відродження, 1порівняльний аналіз використання м. Камянець-Подільський,енергоресурсів у будівлях, який ґрунтується на Хмельницька область 32300фінансових та фізичних показниках щомісячного тел.03849-302 25споживання енергоресурсів. ел. пошта: energo_viddil@mail.ru Досвід міста в реалізації енергозберігаючих заходівАЛЧЕВСЬК та впровадженні енергоефективних технологій Передумови грн.), зменшено споживання природного газу на Протягом останніх років в Алчевську активно котельні «Заводская» (з 33 млн. куб. м у 2006 роціреалізуються енергоефективні проекти та заходи. Так за до 23 млн. куб. м у 2009 році) за рахунок2007-2010 роки на такі цілі витрачено 3,8 млрд. грн., з використання альтернативного виду палива –яких 14,2 млн. грн. у житлово-комунальному госпо- коксового газу.дарстві. На сьогоднішній день в Алчевську більше 96 В результаті проведення енергозберігаючих відсотків багатоквартирного житлового фондузаходів у сфері ЖКГ знижено споживання води на оснащено приладами обліку споживання питної водиміських котельнях (річна економія — 2,5 млн. та близько 26 відсотків – обліку теплової енергії.
 22. 22. Досвід міст у впровадженні проектів енергозбереження та заходів енергоефективності у міському господарстві22 Серед пріоритетів міської влади – підвищення водопостачання міста; ефективності використання енергетичних ре- – оцінка втрат води та визначення причин; сурсів, посилення енергетичної безпеки, по- – реалізація заходів щодо зниження втрат та кращення якості енергетичних послуг, захист стабілізації водопостачання. навколишнього природного середовища та за- Загальна вартість проекту склала 2,6 млн. грн., безпечення сталого розвитку територіальної в тому числі 700 тис. грн. – кошти проекту USAID громади. Алчевськ є членом Асоціації «Енерго- «Економічний розвиток міст», 1,3 млн. грн. – кошти ефективні міста України». В місті розробляються Фонду розвитку міста Алчевськ та по 300 тис. грн. – та реалізуються енергозберігаючі проекти, власні кошти міського бюджету та КП «АВУВКГ». екологічні програми, впроваджуються нові ін- В результаті реалізації проекту скорочено струменти управління. невиробничі витрати питної води в магістральних водогонах (з 38 до 32 відсотків) та у вну - Нововведення та результати трішньобудинкових системах (більше, ніж на 10 Проект «Підвищення ефективності водо- відсотків). Окрім того, в процесі реалізації завдань постачання міста Алчевська» був реалізований у проекту спеціалісти комунального підприємства 2008 році за підтримки Агенції США з здобули навички ефективної роботи. Також міжнародного розвитку (USAID) та важливими наслідками проекту є усвідомлення співфінансування Фонду розвитку міста споживачами важливості економії води та Алчевська силами фахівців «Інституту місцевого підвищення платіжної дисципліни. розвитку» та комунального підприємства Нині продовжується робота з реалізації «Алчевське виробниче управління водопровідно- проекту «Реконструкція очисних споруд міста каналізаційного господарства» (КП «АВУВКГ»). Алчевська». Його метою є суттєве поліпшення Метою проекту було визначено: якості водовідведення шляхом впровадження – дослідження та оцінка стану системи сучасних технологій, а також вторинне використання очищених стоків на технічні потреби комунальної теплоенергетики міста. Загальна вартість проекту складає 161 млн. грн. Реалізація розпочата у 2006 році, на сьогодні освоєно 10,3 млн. грн. Очікувані результати: – економія коштів комунального підприємства теплопостачання «Алчевськтеплокомуненерго», що витрачаються на закупівлю технічної води після очищення, складе 520 тис. грн. за опалювальний сезон; – покращення екологічного стану регіону за рахунок високого ступеню очищення стічних вод,

×